Sağlık Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar
Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar Hemşirelik Dekan
Prof. Dr. Arzu Tuna
Prof. Dr. Arzu Tuna Hemşirelik
Doç. Dr. Gülendam Hakverdioğlu Yönt
Doç. Dr. Gülendam Hakverdioğlu Yönt Hemşirelik
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Melek Benligül
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Melek Benligül Hemşirelik
Dr. Öğr. Üyesi İlknur Çalışkan
Dr. Öğr. Üyesi İlknur Çalışkan Hemşirelik
Araş. Gör. Gökşen Polat Topçuoğlu
Araş. Gör. Gökşen Polat Topçuoğlu Hemşirelik