Sağlık Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

Prof. Dr. Gülendam Hakverdioğlu Yönt
Prof. Dr. Gülendam Hakverdioğlu Yönt Hemşirelik
Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar
Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar Hemşirelik
Dr. Öğr. Üyesi İlknur Çalışkan
Dr. Öğr. Üyesi İlknur Çalışkan Hemşirelik
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Melek Benligül
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Melek Benligül Hemşirelik
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Savaşan
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Savaşan Hemşirelik