Sağlık Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

Prof. Dr. Arzu Tuna
Prof. Dr. Arzu Tuna Hemşirelik
Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar
Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar Hemşirelik
Doç. Dr. Gülendam Hakverdioğlu Yönt
Doç. Dr. Gülendam Hakverdioğlu Yönt Hemşirelik
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Savaşan
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Savaşan Hemşirelik
Dr. Öğr. Üyesi İlknur Çalışkan
Dr. Öğr. Üyesi İlknur Çalışkan Hemşirelik
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Melek Benligül
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Melek Benligül Hemşirelik
Araş. Gör. Gökşen Polat
Araş. Gör. Gökşen Polat Hemşirelik