Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar

Akademik Takvim

Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl
Lisans  Hemşirelik Yüksekokulu Ege Üniversitesi  1989-1993
Öğretmenlik Formasyonu Edebiyat Fakültesi Ege Üniversitesi  1990-1992
Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü (İç Hastalıkları Hemşireliği) Ege Üniversitesi  1994-1998
Doktora  Sağlık Bilimleri Enstitüsü (İç Hastalıkları Hemşireliği) Ege Üniversitesi  1998-2003 
Post-Doktora Pittsburgh School of Nursing Pittsburgh University 2003-2004
Doçent Hemşirelik ÜAK 2005-2006

TEZLER

YL Tez:

Perkütan transluminal koroner anjioplasti uygulanan hastalara yönelik geliştirilen standart hemşirelik bakım modelinin hastanın yaşam kalitesine ve bakım yeterliliğine olan etkisinin incelenmesi (1998) Tez Danışmanı:(ZEHRA ÇİÇEK FADILOĞLU)

Doktora:

Tez adı: Kardiyak egzersiz programının hastanın egzersiz toleransına, kan lipit düzeylerine ve öz yeterliliğe olan etkisinin incelenmesi (2003) Tez Danışmanı:(ZEHRA ÇİÇEK FADILOĞLU)

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Ar. Gör. Hemşirelik Yüksekokulu, Ege Üniversitesi 1995-1999
Öğr. Gör. İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Ege Üniversitesi 1999-2003
Yard. Doç. Dr İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Ege Üniversitesi 2003-2006
Research Fellowship University of Pittsburgh School of Nursing, USA 2003-2004
Doç.Dr İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Ege Üniversitesi 2006-2012
Profesör Dr Hemşirelik Fakültesi, Ege Üniversitesi 2013 - 

 

İDARİ GÖREV
Görev Görev Yeri Yıl
Sağlık Memurluğu Bölüm Başkanı Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu 2005 - 2012
Hemşirelik Bölüm Başkanı Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu 2008 - 2012
Müdür Yardımcısı Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu 2009 – 2012
Müdür İzmir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2014 – 2015
Müdür Yardımcılığı Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2016 - 2017
Dekan Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 2016 - 2018

Yürütülen Yüksek Lisans-Doktora Tezleri

 1. Bozkurt N. Meme Kanseri Hastalarında Egzersiz Öz Yeterlilik Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliliğinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi. 2009
 2. Hançerlioğlu S. Kronik Hastaliklarda Öz-Bakım Yönetimi Ölçeği’’nin Türkçeye Uyarlanması, Geçerlilik Ve Güvenirliliği. Yüksek Lisans Tezi- 2014
 3. Sözen E. 65 Yaş Üstü Kalp Yetersizliği Hastalarında Ev Temelli Egzersizlerinin Düşme Üzerine Olan Etkisinin İncelenemesi. Doktora Tezi- 2015
 4. Vural Doğru B. Girişimsel Kardiyoloji İşlemleri Öncesi Uygulanan Refleksolojinin Bireylerin Fizyolojik Psikolojik Ve Bazi Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi. Doktora Tezi- 2017
 5. Parinaz Jahanpeyma. Yaşlı Bireylerde Otago Egzersizlerinin Fiziksel Performans, Fonksiyonel Kapasite, Denge, Düşme, Kırılganlık ve Güçlendirme Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi- 2018
 6. Sadik Hançerlioğlu. Basınç yaralarının iyileşmesinde baobab ve nar çekirdeği yağının etkinliğinin incelenmesi, Doktora Tezi-2018
 7. Habibe Kuşoğlu. Sarc-F ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı, YL Tezi-2018

Uluslararasi Indekslerde Yayinlanan Makaleler

 1. Türkistanlı E., Senuzun Ergun F., Dilek D., Sarı D., Aydemir G. “The evaluation of the geographical and family background on nutrition of the students (nurse & midwifery), and their knowledge on cancer & nutrition”, Asian Pasific Journal of Cancer Prevention, 3:3, 257-261 (2002). (SCI-E)
 2. Şenuzun Ergun F., Karadakovan A., “Violence against Nursing Staff in Emergency Departments: An exploratory study”. International Nursing Review, 52: 154-160. (2004) (SCI-E)
 3. Şenuzun Ergün F., Tuna Oran N, Bender CM. Quality of Life of Oncology Nurses, Cancer Nursing, 28:3,193-199 (2005) (SCI-E)
 4. Bender CM, Şenuzun Ergün F., Sereika S., Rosenzweigh M., Cohen S. Symptom clusters in breast cancer across three phases of the disease. Cancer Nursing, 28:3, 219-225 (2005) (SCI-E)
 5. Ergun O., Barksdale E., Senuzun Ergün. F., Prosen T., Quresh FG., Reblock KR., Ford H., Hackman DJ. The timing of delivery of infants with gastroschisis influence outcome. Journal of Pediatric Surgery. 40:2, 424-428 (2005) (SCI-E)
 6. Burke, LE, Kim, Y., Senuzun Ergun FS, Choo, J., Sereika, S., Music, E. & Dunbar-Jacob, J. “Evaluation of the Shortened Cholesterol-Lowering Diet Self-Efficacy Scale”, The European Journal of Cardiovascular Nursing. Vol:5(4), 264-275 (2006).  (SCI-E)
 7. Senuzun F., Fadıloğlu Ç., Burke L., Payzın S. Effects Of Home-Based Cardıac Exercıse Program On The Exercise Tolerance, Serum Lipid Values and Self-Efficacy Of Coronary Patients. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Vol:13(4), 640-645 (2006) (SCI-E)
 8. Tuna Oran N., Öztürk Can H., Şenuzun F., Durmaz Aylaz R. Health Promotion Lifestyle and Cancer Screening Behaviour: A Survey among Academic Women, Asian Pasific Journal of Cancer Prevention, 9:515-518 (2008) (SCI-E)
 9. Oran N. T., Şenuzun F. Toplumda kırılması gereken bir zincir: HIV/AIDS stigması ve baş etme stratejileri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergi; 5:1, 1-15 (2008).
 10. Özer C. Z., Şenuzun F., Tokem Y. Evaluation of anxiety and depression levels in patients with myocardial infarction. Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol; 37:557-562   (2009).
 11. Oran, N. T., Hürsoy S., Şenuzun, F., Yücel, U.. Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği Konusunda Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Genel Yaklaşımları. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergi; 7:1, 439-455 (2010).
 12. Sahin S, Mandiracioglu A, Tekin N, Senuzun F, Akcicek F. Attitudes toward the elderly among the health care providers: Reliability and validity of Turkish version of the UCLA Geriatrics Attitudes (UCLA-GA) scale. Arch Gerontol Geriatr. Sep 19, 2011 (SCI-E)
 13. Ş. Uslu, Y. Uysal, D. Sarı, S. Şahin, N. Tekin, F. Şenuzun, Urinary incontinence at the Women Living in a Nursing Home and the Quality of Life of the Women with Urinary Incontinence, Healthmed (ISI), 2011, 5:5, 1049-1056.
 14. Fadıloğlu Ç. Şenuzun Aykar F. Yaşlıda İstismar ve İhmale yaklaşım, Ege Tıp Dergisi, 51:69-77, (2012)
 15. Celikkan, U., Senuzun F., Sarı D., Sahin Y.G. Interactive Videoconference Supported Teaching in Undergraduate Nursing: A Case Study for ECG , Educational Technology & Society, 2013, 16(1):286-294 (SCI-E)
 16. Celikkan U., Sahin YG., Senuzun F. Perceived usefulness of data entry tools in medical encounters: a survey.J Med Syst.2013 Dec;37(6):9988 (SCI-E)
 17. Fadıloğlu Ç. Şenuzun Aykar F. Geriatride ileri direktifler. Ege Tıp Dergisi, 53:46-52 (2014)
 18. Şenuzun F., Mermer G., Bilge A., Şahin S. Validity and reliability of the social support scale in chronic disease-TR (SSCI-TR). European Geriatric Medicine, 2014, Feb;5(1): 21-25 (SCI-E)
 19.  Eskiizmirli H., Şahin S., Şenuzun F., Akcicek F. Features Of Pressure Ulcers In Elderly Hospitalized General Medicine. Advances in Skin & Wound Care, 2014, 27(3): 11-126 (SCI-E)
 20. Türgay A.S.,  Şahin S., Şenuzun Aykar F., Sari D.,  Badir A., Canli Özer Z. Attitudes of Turkish nursing students toward elderly people. European Geriatric Medicine, 6(3), 2015 (SCI-E)
 21. Erturk M, Yildirim Y, Kilic SP, Ozer S, Aykar FS. Pain and fatigue in elderly cancer patients: Turkey example. Holist Nurs Pract. 2015 May-Jun;29(3):167-73.
 22. Zincir İ, Basarici S, Rana A, Senuzun F.  “ELCARE: A Novel Approach for Educating Caretakers of Elderly” 14th European Conference on e-LearningPublished by Academic Conferences and Publishing International Limited. Book version ISBN: 978-1-910810-70-5, Book Version ISSN: 2048-8637, 29-30 October 2015, Pages:647-650 (SCI-E)
 23. Sahin S.,  Tosun Tasar P., Simsek H.,  Çicek Z., Eskiizmirli H., · Senuzun Aykar F., Sahin F.,  Akcicek F. Prevalence of anemia and malnutrition and their association in elderly nursing home residents. Aging Clinical And Experimental Research. 2016, Volume 28, Issue 5, pp 857–862 (SCI-E)
 24. Arikan A., Cinarli S., Senuzun Aykar F., Sayan A. Attitudes of Medical Malpractice in Pediatric Surgery. J Pediatr Res 2017; 4 (3): 117-122
 25. Özel F., Türeyen A., Senuzun Aykar F., Keser G. Development and testing of a novel symptom assessment scale for Behçet's disease. Turkish journal of medical sciences (2018), 48(3):491-502. (SCI-E)
 26. Eskiizmirli H., Fadıloğlu Ç., Şahin S., Şenuzun F., Akcicek F. Validation Of Edmonton Frail Scale Into Elderly Turkish Population.Archives of Gerontology and Geriatrics Volume 76, May–June 2018: 133-137 (SCI-E)
 27. Şenuzun Aykar F. Evde Bakım Hastalarında Cerrahları İlgilendiren Palyatif Bakım Sorunları, Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics;9:1, (2016)
 28. Karaman E., Fadiloğlu Ç., Şahin YG., Yildirm  Y., Şenuzun Aykar F. Kalp Yetersizliği Güçlendirme Ölçeği'nin Geçerlilik ve Güvenirliliği. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci 2017;9(1):30-34
 29. Karaman E., Şenuzun Aykar F. Palyatif Bakımda Tamamlayıcı ve İntegratif Tedaviler. Turkiye Klinikleri Journal of Anesthesiology Reanimation Special Topics, 2017;10(1):63-9
 30. Balta S, Bilge A, Şenuzun Aykar F, Yılmaz S.  Otel İşletmelerinde Çatışma Yönetimi Eğitiminin Etkililiği.  İşletme Fakültesi Dergisi, 18(2), 2017
 31. Ozel F.., Ozkaraman A., Senuzun Aykar F., Korkmaz C. Rheumatology Patients and Type D Personality Profile. International Journal of Caring Sciences. 2018. Vol:11: 2, 1124
 32. Özel F., Türeyen A., Senuzun Aykar F., Symptom management in Behcet’s disease. JPMA. The Journal of the Pakistan. Vol.68, No.1, January 2018
 33. Özkeskin Mehmet, Çinarli Serkan, Bakirhan Serkan, Şenuzun Aykar Fisun.  Türkiye’de Fizyoterapistlerin Tıbbi Hata (Malpraktis) ile İlgili Farkındalığı ve Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi.  Tıp Hukuku Dergisi, 7(12). 2018
 34. Özgürsoy Uran B, Yıldırım Y, Şenuzun Aykar F, Ünsal B.   The effect of web-based education on disease activity, symptom management, and quality of life on patients with inflammatory bowel disease.  Journal of Crohns Colitis, 12(1), 2018 (SCI-E)
 35. Ozgursoy Uran BN., Yıldırım Y. Şenuzun Aykar F., Unsal B. Importance of Web-Based Education in the Management of Inflammatory Bowel Disease. J Nurs Pract 2018, 2(1):54-61, Volume 2 | Issue 1
 36. Duygu Yıldırım, Merve Kırşan, Servet Kıray, Esra Akın Korhan, Çağatay Üstün, Şenuzun Aykar F. Nurse Academicians’ Attitudes Related to Academic Ethical Values and Related Factors. Journal of Academic Ethics. December 2019, Volume 17, Issue 4, pp 363–373
 37. Serap Ozer, Emine Karaman, Banu Karaoz, Cicek Fadiloglu, Senuzun Aykar F, Validity and Reliability of the Turkish Version of the European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale (Ehfscb-9). International Journal of Caring Sciences September-December 2019 Volume 12 | Issue 3| Page 1561
 38. Hancerlioglu S, Fadiloglu Ç, Yildirim Y, Senuzun Aykar F. The Effect of Self-Care Management on Compliance with Chronic Disease. International Journal of Caring Sciences May – August 2019 Volume 12 | Issue 2| Page 877
 39. Ozer Serap, Sarsilmaz (Kankaya) Hülya, Aktas (Toptas) Hikmet, Senuzun Aykar F. Attitudes Toward Patient Safety and Tendencies to Medical Error Among Turkish Cardiology and Cardiovascular Surgery Nurses. Journal of Patient Safety: March 2019 - Volume 15 - Issue 1 - p 1–6. (SCI-E)
 40. Ozgursoy Uran BN., Yıldırım Y. Şenuzun Aykar F., Unsal B. The effect of web-based education on disease activity, symptom management and quality of life in patients with inflammatory bowel disease: randomized-controlled study. Medical Science, 2019, 23(98), 418-431
 41. Çıray N, Akın Korhan E, Yıldırım Y, Şenuzun Aykar F, Üstün Ç.  Hemşirelik Öğrencilerinde Merhamet Düzeyi.  Journal of Human Rhythm, 5(2), 104-116, 2019
 42. Yildirim D, Kırşan M, Kıray S, Akin Korhan E, Üstün Çağatay, Şenuzun Aykar Fisun.  Nurse Academicians’ Attitudes Related to Academic Ethical Values and Related Factors.  Journal of Academic Ethics, 17(4), 363-373.,2019
 43. Özel F, Özkaraman A, Şenuzun Aykar F.  Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Öz-Yeterlik için Semptom Yönetim Ölçeği.  ACU Sağlık Bil Derg, 10(2), 350-355. 2019
 44. Jahanpeyma P, Karaman E, Yildirim Y, Şahin S, Şenuzun Aykar F.  Adaptation of the Diabetic Empowerment Scale Short Form to Old People and to Turkish: Validity and Reliability Study.  The Eurasian Journal of Medicine. 2020
 45. Kadriye Sayin Kasar, Yasemin Yildirim, Senuzun Aykar F, Meltem Uyar, Ferhan Girgin Sagin, Sevcan Atay. Effect of Inhalation Aromatherapy on Pain, Anxiety, Comfort, and Cortisol Levels During Trigger Point Injection. Holistic Nursing Practice: January/February 2020 - VolumD - Issue 1 - p 57–64 (SCI-E) 

Ulusal Indekslerde Yayınlanan Makaleler

 1. Fadıloğlu Ç., Durmaz Akyol A., Şenuzun Ergün F.  “Klinik Eğitimde Etkin Eğitim ve Uygulama için Eğitimciler Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?”, Türk Hemşireliğinde Yüksek Öğrenimin 40. Yıl Sempozyum Bildiri Kitabı, 163-171 (1995). (Kongre Bildiri kitabı tam metin)
 2. Durmaz Akyol A., Şenuzun Ergün F. “Cerrahi Kliniklerinde Yatan Diyabetli Hastaların Bakımına İlişkin Hemşirelerin Bilgi, Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi, I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ege Üniversitesi Basımevi, 297-302 (1996). (Kongre Bildiri kitabı tam metin)
 3. Durmaz Akyol A., Şenuzun Ergün F. “Astımlı Hastalarda İlaç Tedavisine Uyum ile Bilgilendirme Gereksinimlerinin İncelenmesi”, Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi Bildiri Kitabı, 527-531 (1996). (Kongre Bildiri kitabı tam metin)
 4. Durmaz Akyol A., Şenuzun Ergün F. ”İzmir Verem Savaş Dispanseri’ nde 1980-1996 Yılları Arasında Tüberküloz olgularının Durum İncelemesi”, Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi Bildiri Kitabı, 234-237 (1996). (Kongre Bildiri kitabı tam metin)
 5. Durmaz Akyol A., Şenuzun Ergün F. “Astımlı Hastaların Yaşam Kalitesinin Ölçülmesi ve İlaç tedavisine Uyumun Yaşam Kalitesi Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi”, Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi Bildiri Kitabı, 515-523 (1996). (Kongre Bildiri kitabı tam metin)
 6. Esen A., Durmaz Akyol A., Şenuzun Ergün F. “Klinik Hemşirelerin Eğitici Rollerinin Etkinliği”, IV. Ulusal Hemşirelik Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı, 405-409 (1997). (Kongre Bildiri kitabı tam metin)
 7. Esen A., Şenuzun Ergün F., Akyol A., “2000’ li Yıllara Doğru Hemşirelerin Yaşam Kalitesine Bir Bakış”, Uluslararası katılımlı VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı, 75-83 (1998). (Kongre Bildiri kitabı tam metin)
 8. Fadıloğlu Ç., Şenuzun F., “AİDS’ e İlişkin Sağlık Bilimlerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11:1, 27-37 (1995)
 9. Alkan, P., Sarsılmaz, M., Çalışkan, H., Durmaz Akyol, A., Şenuzun Ergün F. “Ege Üniversitesi Kardiyoloji Kliniği Koroner Bakım Ünite’sinde Hasta Ziyaretinin Kardiyovasküler Sistem Üzerindeki Etkisi”, İlk adım Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 1:2, 34-36 (1998).
 10. Türkistanlı E., Şenuzun Ergün F., Saydam B., San A., Aydemir G., “Ege Üniversitesi Tıp  Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Sağlık Çalışanlarının Bağışıklanma Durumu”, Ege Üniversitesi Tıp Fak. Dergisi, 39:1, 29-32 (2000).
 11. Ergün Şenuzun F., Fadıloğlu Ç. “Kanser Hastalarına Bakım Verenlerin Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:17, Sayı:1, 77-86 (2001).
 12. Ergün Şenuzun F., Fadıloğlu Ç. “Koroner Arter Hastalarının Taburculuk Sonrası Gereksinimlerinin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:17, Sayı:1, 67-75 (2001).
 13. Ergün O., Barksdale E., Nucci A., Şenuzun F., Yowarski JA., Qureshi F., Hackam DJ. "İleoçekal valvin korunmasının bağırsak yetmezlikli hastalarda bağırsak uyumuna etkisi", Çocuk Cerrahisi Dergisi, 19:3, 106-110 (2005)
 14. Şenuzun F., Nazan Tuna O., B. Danış. “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Antiseptik Ajan Olarak Alkolü Kullanma ve Saklama Koşullarının İncelenmesi”, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 44:3, 145-151 (2005)
 15. Şenuzun Ergün F., “Kalp Yetersizliğinde Rehabilitasyon”, KAYET Kalp Yetersizliği Bülteni, Sayı: 2, 9-12 (1999).
 16. Tuna Oran, N., Ergün Şenuzun F.”Laboratuvar Çalışanları ve AİDS”, AİDS Dergisi-Turkish Journal of AİDS, Sayı: 18, 86-89 (2002).
 17. Tuna Oran, N., Ergün Şenuzun, F., Tuna Oran N., Şenuzun E.F. Evde Total Parenteral Beslenme Desteği, Sağlık ve Toplum, No:4, 10-15, (2003)
 18. Şenuzun F. Sağlık Hizmeti ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları. Poliçem, 24:12,( 2010).
 19. Enç N., Uysal H., Şenuzun F., Özer ZC., Guruşçu E., Şentürk Ö. Türkiye’de Kardiyoloji Kliniklerinde Çalışan Hemşire ve Teknisyenlerin Profili. Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi (J Card Nuring),1:3, 70-83 (2012)
 20. Ersoy S, Yıldırım Y, Şenuzun Aykar F, Fadıloğlu Ç. Hemşirelikte İnovatif Alan: Evde Bakımda Telehemşirelik ve Telesağlık. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(4), 2015
 21. Kasar K., Karaman E, Say Şahin D , Yildirim Y , Şenuzun Aykar F. Yaşlı Bireylerin Yaşadıkları Ölüm Kaygısı İle Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. GÜSBD 2016; 5(2): 48-55
 22. Bilge A., Balta S., Şenuzun Aykar F., Yılmaz S. İşyerinde Öfke Kontrolü Eğitiminin Etkililiği: Otel İşletmeleri Çalışanları İle Yapılan Bir Araştırma, Gümüşhane Sağlık Bilimleri Dergisi 2017, 6(4):186 – 192
 23. Yıldırım Y, Vural Doğru B., Mehrekula Z, Şenuzun Aykar F. Terminal Dönemdeki Hastaların Bakımında Huzurlu Yaşam Sonu Teorisi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. GÜSBD 2016; 6(3): 195-202
 24. Vural Doğru B., Yıldırım Y., Şenuzun Aykar F. Kardiyovasküler Hastalıklarda Refleksoloji: Hemşirelik. Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, 2017, 8(17), 77-85
 25.  Deniz A, Yıldırım Y, Fadıloğlu Ç, Şenuzun Aykar F. King’in Amaca Ulaşma Kuramı Çerçevesinde Bir Kalp Yetersizliği Olgusu Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, 2017; 8(16): 63-70
 26. Hançerlioğlu S, Şenuzun Aykar F.  Kronik Hastalıklarda Öz Bakım Yönetimi Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlik ve Güvenirliği.  Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018, 7(1), 175-183.
 27. Yoldaş G, Yıldırım Y. Fadıloğlu Ç Şenuzun Aykar F. Esansiyel Hipertansiyon’u Olan Bir Hastada Roy Adaptasyon Modeline Göre Hemşirelik Yaklaşımı. Turk J Cardiovasc Nurs 2019;10(21):33–39
 28. Taş D, Yıldırım Y. Fadıloğlu Ç, Şenuzun Aykar F. Peplau'nun Kişiler Arası İlişkiler Teorisi ile Acil Serviste Bir Multipl Skleroz Olgusu. Turkiye Klinikleri J Intern Med. 2019;4(3):154-60
 29. Menekli T., Fadıloğlu Ç., Şenuzun Aykar F, Obez Bı̇reylerde Davranış Değı̇şı̇mı̇: Transteoretı̇k Model Yaklaşımı. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, ISSN: 2147-7892, Cilt 7, Sayı 1 (2019) 39-57.
 30. Erbay Ö, Yıldırım Y. Fadıloğlu Ç, Şenuzun Aykar F. Rektum Kanseri Nedeni ile Kolostomi Açılan Bir Olgunun Hemşirelik Yönetiminde Kolcaba Konfor Kuramı'nın Kullanımı. Journal of Traditional Medical Complementary Therapies. 2019, vol:2:1.
 31. Gümüş M, Yıldırım Y, Şenuzun Aykar F, Fadıloğlu Ç. Hemşirelik Modeli ve Bakım: Kısa Barsak Sendromu Tanılı Bir Bebeğin Levine Koruma Modeli İle Değerlendirilmesi. Koç Ünı̇versı̇tesı̇ Hemşı̇relı̇kte Eğı̇tı̇m ve Araştırma Dergı̇sı̇ 2020;17(1): 91-97

Kitaplar

Uluslararasi

 1. Şahin S, Şenuzun F, Savaş S, Tokem Y, Fadıloglu Ç, Eyigör S, Sözmen E, Good Practices İn Home Care İn Turkey. İn: Good Practices And Visions Of The Future Of Home Care Work İn Bulgaria, Finland, Grece And Turkey (Eds. Salonen K. & Kinos S.) 2012, pp:29-34
 2. Kinos S, Savaş S, Tokem Y, Şahin S, Şenuzun F, Fadıloğlu Ç, Eyigör S, Sözmen E, Koumanakos G, Theodoropoulos D, Gocheva Y, Popov G, Comparisions Of Home Care Work İn Bulgaria Finland, Grece And Turkey (Eds. Salonen K. & Kinos S.) 2012, pp:49-5
 3. Hançerlioğlu S, Şenuzun Aykar F. Basinç Yaralari ve Bakimi (2019). LAMBERT ACADEMıC PUBLıSHıNG, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 57, ISBN:9783330069510, İngilizce (Bilimsel Kitap)

Ulusal

 1. Ergün F. Anjioplasti (PTCA) hakkında Bilmeniz Gerekenler. Ege Üniversitesi Basımevi: İzmir, 1996
 2. Ergün Ş. F., Fadıloğlu Ç., Payzın S. Kardiyak Egzersiz El Kitabı. Türk Kalp Vakfı: İstanbul, 2003
 3. Şenuzun F., Yatağa Bağımlı Hastalarda Sistem Değişiklikleri, (Edt: Fadıloğlu Ç., Ertem G.), I. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kurs Kitabı Ege Üniversitesi Basımevi, 2004.
 4. Şenuzun F. Semptom Yönetimi, (Edt: Uyar M., Uslu R., Kuzeyli Yıldırım Y,), Kanser ve Palyatif Bakım, Meta Basım: İzmir, 2006 
 5. Şenuzun F., Uslu R. Evde Bakım Semptom Yönetimi, (Edt: Çiçek Fadıloğlu, Fisun Şenuzun), Kanserde Evde Bakım, Kongre Basım Evi: İstanbul, 2006
 6. Şenuzun. F. Kalp Hastalıklarında Evde Bakım. (Edt: Fadıloğlu Ç, Doğan F., Karaca Ertem G.), Evde Bakım, Meta Basım: İzmir, 2006
 7. Fadıloğlu Ç, Yıldırım Y, Korkmaz M, Şenuzun F, Bozkurt N. Kanserli Hastalar ve Aileleri için Evde Bakım ve Semptom Yönetimi Rehberi. İzmir, Meta Basım, 2006.
 8. Enç N., Yiğit Z., Şenuzun F., Akın S., Uysal H., İncekara, E. Akut Koroner Sendromlar. Kalp Yetersizliği, Akut Koroner Sendromlar, Hipertansiyon Hemşirelik Bakım Kılavuzu. Türk Kardiyoloji Derneği: İstanbul, 2007
 9. Enç N., Yiğit Z., Oğuz S., Özer S., Şenuzun F., Altıok MG., Akın S., Uysal H., İncekara E. Hipertansiyon. Kalp Yetersizliği, Akut Koroner Sendromlar, Hipertansiyon Hemşirelik Bakım Kılavuzu. Türk Kardiyoloji Derneği: İstanbul, 2007
 10. Enç N., Umman S., Ağırbaşlı M., Altıok MG., Şenuzun F., Uysal H., İncekara E., Ulusoy S., Baran AE. Perkütan Koroner Ve Valvüler Girişimlerde Hemşirelik Bakımı. Perkütan Koroner Ve Valvüler Girişimlerde Hemşirelik Bakım Kılavuzu, Türk Kardiyoloji Derneği: İstanbul, 2007
 11. Şenuzun F. Kardiyak Toksisite. Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi (Edt: Can G.), Pharma Publication Planning:İstanbul, 2007 
 12. Şenuzun F. Multiple Myelom. (Edt: Fadıloglu Ç. Şenuzun F., Yıldırım Y.), Hematolojik Onkolojide Bakım Altındağ Grafik Matbaacılık: İzmir, 2007
 13. Şenuzun F. Kemoterapi odası ve ilaçların hazırlanışı. (Edt: Göksel T, Özlü T, Kaya A, Başer S, Şenuzun F), Akciğer ve Plevra Maligniteleri Tedavisi, , Poyraz Tıbbi Yayıncılık, Ankara, 2008
 14. Şenuzun F. Kemoterapi Uygulanan Hastalarda Semptom Yönetimi: Nötropeni, Trombositopeni, Anemi. (Edt: Göksel T, Özlü T, Kaya A, Başer S, Şenuzun F), Akciğer ve Plevra Maligniteleri TedavisiPoyraz Tıbbi Yayıncılık, Ankara, 2008
 15. Fadıloğlu Ç., Şenuzun F. Obezite Tedavisinde Öz Yeterlilik, Öz Güvenirlilik Etkili midir? (Edt: Yılmaz C.) Pusulanız Sağlık Olsun – 3, Ege Üniversitesi Basım Evi: İzmir, 2008
 16. Şenuzun F., Tuna Oran N. Nörolojik Bilimlerde Enteral ve Total
  Parenteral Beslenme Desteğinde Algoritmalar, (Edt: Sabuncuoğlu H., Dener C), Yoğun Bakımda Beslenme.  Palme Yayıncılık: Ankara, 197-204, 2009
 17. Şenuzun F., Sözen E., Kahraman N. Kardiyak Toksisite. (Edt: Can G.), Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Bakım 2010 İstanbul Konsessusu, Nobel Kitap Evi: Istanbul 2010
 18. Şenuzun F., Sözen E., Kahraman N. Hepatik Toksisite. (Edt: Can G.), Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Bakım 2010 İstanbul Konsessusu,. Nobel Kitap Evi: Istanbul,  2010
 19. Şenuzun F., Piro N., Eskiizmirli H. Yaşlıda Hijyen. (Edt: Göksel S), Birinci basamak Hekimlerine Yönelik Yaşlının Evde Takip ve Değerlendirme Kılavuzu. Mopak Kağıt Karton Sanayi: İzmir, 2011
 20. Aksoy M., Zoghi M., Birdane A., Tartan Z., Şenuzun F., Yıldız A., Mercanlıgil S., Meseri R., Çağlıyan Ç. Sağlıklı Bireyler ve Kalp ve Damar Hastaları için Beslenme Kılavuzları, Yüksek Kolesterolde Beslenme, TKD: www.tkd.org.tr.  2012.
 21. Aksoy M., Zoghi M., Birdane A., Tartan Z., Şenuzun F., Yıldız A., Mercanlıgil S., Meseri R., Çağlıyan Ç. Sağlıklı Bireyler ve Kalp ve Damar Hastaları için Beslenme Kılavuzları, Hipertansiyonda Beslenme, TKD: www.tkd.org.tr.  2012.
 22. Aksoy M., Zoghi M., Birdane A., Tartan Z., Şenuzun F., Yıldız A., Mercanlıgil S., Meseri R., Çağlıyan Ç. Sağlıklı Bireyler ve Kalp ve Damar Hastaları için Beslenme Kılavuzları, Kalp Damar Hastalıklarında Beslenme, TKD: www.tkd.org.tr.  2012.
 23. Aksoy M., Zoghi M., Birdane A., Tartan Z., Şenuzun F., Yıldız A., Mercanlıgil S., Meseri R., Çağlıyan Ç. Sağlıklı Bireyler ve Kalp ve Damar Hastaları için Beslenme Kılavuzları, Kalp Yetersizliği Hastaları için Yaşam Biçimi ve  Beslenme, TKD: www.tkd.org.tr.  2012.
 24. Aksoy M., Zoghi M., Birdane A., Tartan Z., Şenuzun F., Yıldız A., Mercanlıgil S., Meseri R., Çağlıyan Ç. Sağlıklı Bireyler ve Kalp ve Damar Hastaları için Beslenme Kılavuzları, Bireylerde Sağlıklı Beslenme, TKD: www.tkd.org.tr.  2012.
 25. Şenuzun F., Özer S. Hipertansiyon ve Bakım, Kronik Hastalıklar ve Bakım (Durna Z.). Nobel Tıp Kitapevleri: İstanbul, 2012
 26. Şenuzun F. Kronik Hastalıkların Yönetimi ve Araştırma Alanları, Kronik Hastalıklar ve Bakım (Durna Z.). Nobel Tıp Kitapevleri: İstanbul, 2012
 27. Şenuzun F. Kemoterapi İlaçlarının Hazırlanması, Kemoterapi Uygulama Odasının Güvenliği ve Kemoterapi Hemşiresinin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar. Akciğer ve Plevra Malignitelerinde Kemoterapi Uygulama Kılavuzu (Göksel T). Aves Yayıncılık: İstabul, 2012
 28. Şenuzun F. Kalp Hastalıklarında Evde Bakım. Evde Bakım ve Sağlık (Fadıloğlu Ç., Karaca Ertem G., Şenuzun Aykar F) Göktuğ Yayıncılık: Amasya, 2013 Vural Doğru Birgül, Fadiloğlu Zehra Çiçek, Şenuzun Aykar Fisun, Palyatif Bakım Semptom Yönetimi ve Yaşam Sonu Bakım, Bölüm adı:(Palyatif Bakımda İleri Direktifler) (2017).  Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Editör: Yıldırım Yasemin, Fadıloğlu Çiçek, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-921-547-3, Türkçe(Bilimsel Kitap)
 29. Düzgün G, Şenuzun Aykar Fisun, Palyatif Bakım semptom Yönetimi ve Yaşam Sonu Bakım, Bölüm adı:(Dehidratasyon) (2017)., Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Editör: Yıldırım Yasemin, Fadıloğlu Çiçek, Basım sayısı:1, Türkçe (Bilimsel Kitap),
 30. Düzgün G, Şenuzun Aykar Fisun, Palyatif Bakım Semptom Yönetimi ve Yaşam Sonu Bakım, Bölüm adı:(Disfaji) (2017)., Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Editör: Yıldırım Yasemin, Fadıloğlu Çiçek, Basım sayısı:1, Türkçe (Bilimsel Kitap),
 31. Şenuzun Aykar F., Karaman E, Göğüs Hastaliklari Hemşireliği, Bölüm adı:(Pulmoner Tromboembolide Hemşirelik Bakımı) (2018)., Bilimsel Tıp Kitapevi, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-68474-0-0, Türkçe(Bilimsel Kitap),
 32. Şenuzun Aykar F., Karaman E, Göğüs Hastaliklari Hemşireliği, Bölüm adı:(Pulmoner Hipertansiyonda Hemşirelik Bakımı) (2018)., Bilimsel Tıp Yayınevi, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-68474-0-0, Türkçe(Bilimsel Kitap),
 33. Şahin Sevnaz, Tosun Taşar Pinar, Kamer Bağdaş Buğçe,Özgür Özlem,Tenli Ezel,Ülgen Mevlüt,Tufan İsmail,Şenuzun Aykar Fisun,Akçiçek Selahattin Fehmi. Türkiye Klinikleri, Bölüm adı:(Kapsamlı geriatrik değerlendirmede interdisipliner ve multidisipliner ekip kavramları) (2018)., Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Editör:Prof.Dr.Burcu Balam Yavuz, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 4, ISBN:978-605-7505-87-3, Türkçe(Bilimsel Kitap)

Atıflar

A:  SCI-E, SSCI, AHCI Kapsamındaki Dergilerde Yapılan Atıflar: 375

B:  SCI-E, SSCI, AHCI Dışındaki Uluslararası İndekslerce Taranan Dergilerde Yapılan Atıflar: 100

C:  Uluslararası Kitaplarda Yapılan Atıflar: 17

Değ. Ölçütü ATIFLAR
ATIF YAPILAN YAYIN: Şenuzun Ergun F., Karadakovan A., “Violence against Nursing Staff in Emergency Departments: An exploratory study”. International Nursing Review, 52: 154-160. (2004)
A Çelik Y. Et al. Verbal and physical abuse against nurses in Turkey. International Nursing Review, 54 (4), 359-366, 2007  
A Spector et al. Perceived violence climate: A new construct and its elationship to workplace physical violence and verbal aggression, and their potential consequences. Journal of Work, Health & Organisations, 21(2), 2007 
A Çelik Y., Çelik S S. Sexual Harassment Against Nurses in Turkey. Journal of Nursing Scholarship 39 (2), 200–206, 2007
A Alexy EM,, Hutchins JA. Workplace violence: a primer for critical care nurses. Crit Care Nurs Clin North Am. 8(3):305-12, 2006
A Gordon Lee et al. Violence Against Healthcare Workers in a Pediatric Emergency Department. Advanced Emergency Nursing Journal, 32(1), 68–82, 2010
A Mandiracioglu A., Cam. O. Violence exposure and burn-out among Turkish nursing home staff. Occup Med,  56 (7): 501-503, 2006
A Landau SF., Bendalak Y. , Personnel exposure to violence in hospital emergency wards: a routine activity approach. Aggressive Behavior,34 (1), 88–103, 2008
A Chapman, R., et al.  Examining the characteristics of workplace violence in one non-tertiary hospital. ,Journal of Clinical Nursing, 18 (3-4), 479–488, 2010
A Cantera LM., Cervantes G., Blanch JM. Violencia ocupacional: El caso de los profesionales sanitarios. Papeles del Psicologo, 29(1), 49-58, 2008,
A Aydin B., Kartal M., Midik O., Buyukakkus A. Violence Against General Practitioners in Turkey. Journal of Interpersonal Violence, 24 (12): 1980-1995, 2009
A Gordon Lee G., et al.  Workplace Violence in Healthcare Settings: Risk Factors and Protective Strategies. Rehabilitation Nursing, 53(5), 2010
A Zampieron A., et al. Perceived aggression towards nurses: study in two Italian health institutions. Journal of Clinical Nursing, 19 (15-16), 2329–2341, 2010
A Cowling SA., McKeon MA., Weiland TJ.  Managing acute behavioural disturbance in an emergency department using a behavioural assessment room. Australian Health Review, 31(2), 2007
A Çelebioglu A., et al.  Violence experienced by Turkish nursing students in clinical settings: Their emotions and behaviors. Nurse Education Today (30), 687–691, 2010
A Tang J S., et al.  Incidence and Related Factors of Violence in Emergency Departments—A Study of Nurses in Southern Taiwan. J Formos Med Assoc, 106(9):748–758, 2007
A Natan B M., Hanukayev A, Fares S. Factors affecting Israeli nurses’ reports of violence perpetrated against them in the workplace: A test of the theory of planned behaviour. International Journal of Nursing Practice  17: 141–150, 2007 ijn_1919 141..150
A Gillespie GL. Consequences of Violence Exposures by Emergency Nurses. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 16(4), 2008 MENT & TRAUMA
A AbuAlRub R F.  Physical Violence in the Workplace Among Jordanian Hospital Nurses. Journal of Transcultural Nursing 22(2) 157– 165, 2011
A Landau S F., Bendalak Y.  The Role of Individual, Situational and Interactional Factors in Violence: The Case of Personnel Victimization in Hospital Emergency Wards. International Review of Victimology, 17: 97-130 2010,
A Donna C. The Effect of ACT-SMART on Nurses' Perceived Level of Confidence Toward Managing the Aggressive and Violent Patient. Advanced Emergency Nursing Journal, 30 (3): 252-268, 2008 
B Sucu G., et al.  Acil birim çalışanlarına hasta ve yakınları tarafından uygulanan şiddet. Türkiye Acil Tıp Dergisi, 7(4):156-162, 2007,
A Esmaeilpour M., Salsali M., Ahmadi F. Workplace violence against Iranian nurses working in emergency departments. International Nursing Review.58(1):130–137, 2011
A Cervantes G. et al.  Workplace violence against healthcare professionals in Catalonia notified online (2007-2009).  Arch Prev Riesgos Labor, 13 (3): 135-140, 2010
A Pinar R., Ucmak F. Verbal and physical violence in emergency departments: a survey of nurses in Istanbul, Turkey. Journal of Clinical Nursing, 20, 510–517, 2011
A Talas M S., Kocaöz S., Akgüç, S. A Survey of Violence Against Staff Working in the Emergency Department in Ankara, Turkey. Asian Nursing Research, 5: 197-203, 2011
B Frey W. Violence in the Healthcare Workplace. CME Resource, 26, 2012
A Ruth PRD., et al. Workplace violence experienced by nurses in Universiti Kebangsaan Malaysia Medical Centre. Med & Health, 4(2): 115-121, 2009ORIGINAL
A Antoniazzi C D., Respect as Experinced by registered nurses. Western Journal of Nursing Research. 33686):745-766, 2011
B Sahebi L., NikkjooG. Workplace Violence against Clinical Workers in Tabriz Educational Hospitals. Iran Journal of Nursing. Volume 24 (73): 2011
B Rahimzadeh R., Zabihi H. Verbal and Physical Violence on Nurses in hospitals of Babol University of Medical Sciences. Journal of Faculty of Nursing and Midwifery, Vol 17, No 2, 2011
B Joa, Torill Skibeli1; Morken, Tone2 Violence towards personnel in out-of-hours primary care: A cross-sectional study. Scandinavian Journal of Primary Health Care,. 30(1): 55-60, 2012
B Yousefi P., et al. The types and contributing factors of aggression toward physicians and students of medicine in hospitals of Arak in 2009. Arak Medical University Journal (AMUJ). 13(2): 155-164, 2010
A Özcan NK., Bilgin H. Türkiye’de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Sistematik Derleme. Turkiye Klinikleri Journal Of Medical Science. 31(6):1442-56, 2011
B Spector B et all. Nurse exposure to physical and nonphysical violence, bullying, and sexual harassment: A quantitative review. International Journal of Nursing Studies. Volume 51, Issue 1, January 2014, Pages 72-84
A Lanctôt N. Et all. The aftermath of workplace violence among healthcare workers: A systematic literature review of the consequences. Aggression and Violent Behavior Volume 19, Issue 5, September–October 2014, Pages 492-501
A Angland S. Et all. Nurses’ perceptions of the factors which cause violence and aggression in the emergency department: A qualitative study. International Emergency Nursing. Volume 22, Issue 3, July 2014, Pages 134-139
B Joa TS. Et al. Violence towards personnel in out-of-hours primary care: A cross-sectional study. Journal Scandinavian Journal of Primary Health Care Volume 30, 2012 - Issue 1
A Ferri P. Et all. Workplace violence in different settings and among various health professionals in an Italian general hospital: a cross-sectional study. Psychol Res Behav Manag. 2016; 9: 263–275.
A Waschgler  K. Patients' aggressive behaviours towards nurses: development and psychometric properties of the hospital aggressive behaviour scale‐ users. Journal of Advanced Nursing.  2012, Volume 69, Issue 6
A Ünsal Atan Ş. Violence experienced by nurses at six university hospitals in Turkey. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 2012, Volume 20, Issue 10
B Shi J. Et all. The Frequency of Patient-Initiated Violence and Its Psychological Impact on Physicians in China: A Cross-Sectional Study. PLoS One. 2015; 10(6)
A Abou-ElWafa H.  Workplace Violence Against Emergency Versus Non-Emergency Nurses in Mansoura University Hospitals, Egypt. Journal of Interpersonal Violence. 2016
A Workplace violence against clinicians in Cypriot emergency departments: a national questionnaire survey. Journal of Clinical Nursing. 2014, Volume 24, Issue 9-10
A Eke HE. Et all. Aggression and violence towards health care providers, and effects thereof. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2012; 4 : 19–29
A Farrel GA. Et all. Patient and visitor assault on nurses and midwives: An exploratory study of employer ‘protective’ factors. International Journal of Mental Health Nursing. 2012. Volume 23, Issue 1
A Worker, workplace, and community/environmental risk factors for workplace violence in emergency departments. Journal Archives of Environmental & Occupational Health. Volume 72, 2017 - Issue 2
A Darawad MW. Violence Against Nurses in Emergency Departments in Jordan: Nurses’ Perspective. Workplace Health & Safety. 2015, vol. 63, no. 1
A Günaydın N. Experience of workplace violence among nurses in health-care settings.  Journal of Psychiatric Nursing. 2012, (Vol. 3, Issue 1)
B Al B. Et all. Increased Violence Towards Health Care Staff. JAEM 2012; 11: 115-24
A Baran Aksakal F. Et all.  Workplace physical violence, verbal violence, and mobbing experiencedby nurses at a university hospital. Turk J Med Science . (2015) 45: 1360-1368
A The Relationship Between Sociodemographic Characteristics, Work Conditions, and Level of “Mobbing” of Health Workers in Primary Health Care. Journal of Interpersonal Violence. 2015, https://doi.org/10.1177/0886260515586360
B Khoshknab MF. Prevalence of Workplace Violence in Psychiatric Wards, Tehran, Iran.  Pakistan Journal of Biological Sciences. Volume 15 (14): 680-684, 2012
A Tarquinio C. Et all.  Early Psychological Preventive Intervention For Workplace Violence: A Randomized Controlled Explorative and Comparative Study Between EMDR-Recent Event and Critical Incident Stress Debriefing. Journal Mental Health Nursing .Volume 37, 2016 - Issue 11
B Bayram B. Et all. Workplace violence against physicians in Turkey’s emergency departments: a cross-sectional survey. BMJ Open 2017;7:e013568. doi:10.1136/
A Bahar A. Et all. Investigation of Effects of Exposure to Violence and Affecting Factors on Job Satisfaction of Emergency Nurses. Journal of Psychiatric Nursing 2015;6(2):57–64
B Violence against emergency department employees and the attitude of employees towards violence. Hong Kong Med J ⎥ Volume 22 Number 5 ⎥ October 2016
B Prevalence of conceived violence against nurses at educational hospitals of Ilam, Iran. International Journal of Africa Nursing Sciences, Volume 2, 2015, Pages 65-68
A Brain A. Patient Violence Towards Counselors in Substance Use Disorder Treatment Programs: Prevalence, Predictors, and Responses. Journal of Substance Abuse Treatment. Volume 57, October 2015, Pages 9-17
A Alyaemn A. Et all. Workplace violence against nurses in the emergency departments of three hospitals in Riyadh, Saudi Arabia: A cross-sectional survey. NursingPlus Open. Volume 2, 2016, Pages 35-41
A Koohestani, H. R et all. Risk factors for workplace violence in emergency medical technician students. Iran Occupational Health. 2012, Vol. 9 Issue 1, p68-75. 8p.
B Hedayati Emam G. Workplace Violence against Residents in Emergency Department and Reasons for not Reporting Them; a Cross Sectional Study. Emerg (Tehran). 2018; 6(1): e7.
A Sabri B. Et all. Racial and Ethnic Differences in Factors Related to Workplace Violence Victimization. Western Journal of Nursing Research. 2014. https://doi.org/10.1177/0193945914527177
B Ashraf Aivazi A. Patients’ bill of rights and effective factors of workplace violence against female nurses on duty at Ilam teaching hospitals. J Inj Violence Res. 2017 Jan; 9(1): 1–6.
B Sharma and Sharma, Work Place Violence in Nursing. J Nurs Care 2016, 5:2
B Vural F. Bir devlet hastanesinde acil servis çalıflanlarına yönelik şiddet: şiddetin rapor edilme sıklığı. Türkiye Aile Hekimligi Dergisi. 2013, Vol. 17 Issue 4, p147-152. 6p
A Çelik AK. Analysing workplace violence towards health care staff in public hospitals using alternative ordered response models: the case of north-eastern Turkey. Journal International Journal of Occupational Safety and Ergonomics Volume 23, 2017 - Issue 3
B Akin Korhan E. Mobbing Experienced by Nurses Working in Hospitals: An Example of Turkey. International Journal of Caring Sciences May-August 2014 Vol 7 Issue 2
B Esmaeil H. Evaluation of violence of patients and their families against emergency nurses. Iran J Crit Care Nurs. 2015;7(4):227-236. 
A Günaydın N. Experience of Workplace Violence Among Nurses in Health-Care Settingsç Journal of Psychiatric Nursing 2012;3(1):1-5
B Çelik S. Vıolence Agaınst Nurses In Workıng Hours In Turkey. Int J Med Invest 2013, 2(1): 0-0
A Keyvanar M. A study conducted on the demographic factors of victims of violence in support and administrative departments of hospital in 2013. J Educ Health Promot. 2015; 4: 35.
A Asi Karakas S. Violence Experienced by Turkish Nurses and their Emotions and Behaviors. Journal Studies on Ethno-Medicine. Volume 9, 2015 - Issue 3
B Rahmani F. Workplace Violence, its Determinants and Reaction toward it Perceived by Nurses Working in Psychiatric Wards: A Cross-Sectional Study. Volume 28, Issue 97 (December 2015). 8(97): 1-10
B Biçkes MD. Investigation of health care workers’ stress, depression and anxiety levels in terms of work-related violence. International Journal of Human Sciences. Vol. 14 No. 3 (2017)  
A Jacqueline P. Patient-related violence against nursing staff working in emergency departments: a systematic review. JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports: September 2014 - Volume 12 - Issue 9 - p 398-453
B Dikmen Y. Violence faced by nursing students in clinical practicals and its effects: A questionnaire survey. International. Journal of Human Sciences Vol. 13 No. 3 (2016)
B Violence in Al-Zahra Hospital from the Viewpoint of Administrative Support Staff: A Qualitative Study. Patient Saf Qual Improv, Volume 3, Issue 4, Autumn 2015, Pages 281-285
B Galıán-Muñoz I,Violence against nursing staff in hospital emergency services: risk factors and consequences. Emergencias 2014; 26: 163-170
B Workplace Violence Against Emergency Versus Non-Emergency Nurses in Mansoura University Hospitals, Egypt. Journal of Interpersonal Violence. 2014, 1–16 
A Azami, Milad. Workplace Violence Against Iranian Nurses: A Systematic Review and Meta-Analysis. Violence and Victims,2018, Vol 33, Issue 6, DOI:  10.1891/0886-6708.33.6.1148
B Gilava Hedayati Emam. Workplace Violence against Residents in Emergency Department and Reasons for not Reporting Them; a Cross Sectional Study. Emergency. 2018; 6 (1): e7
B Raheleh Kalbali et all. Impact of anger management training on controlling perceived violence and aggression of nurses in emergency departments. Journal of Nursing and Midwifery Sciences. 2018;5:89-94.
B Samouei R, Alavi A, Etemadi G, Rahimipour M, Kiani P. Violence to staff in psychiatric hospitals. International Journal of Educational and Psychological Researches. 2018;4:93-9.
B Cuneyt Ardıc, Guzin Zeren Ozturk. The role of stress management and interpersonal communication in preventing violence against family physicians. International Journal of Research in Medical Sciences. 2018 Apr;6(4):1094-1100
B Job client gender context and sexual harassment vulnerability within the hotel sector. Journal International Journal of Hospitality & Tourism Administration. https://doi.org/10.1080/15256480.2019.1692756
B Violence against Physicians and Nurses in a University Hospital’s Emergency. Departments in Egypt: A Cross - Sectional Study. Medical Integrated Student Research Journal. Volume 2, Issue 1, 2019, Page 1-16.
A Violence against Nurses: A Neglected and Healththreatening Epidemic in the University Affiliated Public Hospitals in Shiraz, Iran. Int J Occup Environ Med. 2019;10(3):111–123. doi:10.15171/ijoem.2019.1556
B Study on mitigation of workplace violence in Hospitals. Medical Journal Armed Forces India. Available online 18 December 2019
A Prevalence of Physical and Verbal Violence Against Health Care Workers in Turkey. International Journal of Health Services. 2019, Vol. 49(4) 844–861
B Sağlıkta Şiddetin Beyaz Kod Verileri ile Değerlendirilmesi. Bakırköy Tıp Dergisi 2019;15:393-8
ATIF YAPILAN YAYIN: Senuzun F., Fadıloğlu Ç., Burke L., Payzın S. Effects Of Home-Based Cardıac Exercıse Program On The Exercise Tolerance, Serum Lipid Values and Self-Efficacy Of Coronary Patients. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Vol:13(4), 640-645 (2006)
A Metsios G S., Kalinoglou A S., Panoula V F., Nevill A M., Koutedakis Y., Kitas G D. Association of physical inactivity with increased cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation  16(2), 2009
A Whalley B., et al. Psychological interventions for coronary heart disease Cochrane Database Of Systematic Reviews, 8, Article Number: CD002902, 2011
A Taylor RS., et al.  Home-based versus centre-based cardiac rehabilitation, Cochrane Database Of Systematic Review, 1,Article number: CD007130, 2010  
A Clark A M., et al. A meta-analysis of randomized control trials of home-based secondary prevention programs for coronary artery disease. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 17(3), 2010 
A Sarrafzadegan N., et al. Changes in lipid profile of patients referred to a cardiac rehabilitation program. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 15(4) 2008
C Butler L, Furber S, Phongsavan P, Mark A and Bauman A. The Effıcacy Of A Pedometer Based Interventıon. NSW Department of Health 2009. ISBN 978 1 74187 363 4
A Kabir A., Sarrafzadegan N.The real role of exercise versus medication in lipid profile of patients referred to a cardiac rehabilitation program. European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation 18(4) 680–681, 2010
B Müller-Riemenschneider  F.,et al., Nichtmedikamentöse Sekundärprävention der koronaren Herzkrankheit (KHK), GMS Health Technology Assessment, 5,:1-12,2009
A Anderson L. Home-based versus centre-based cardiac rehabilitation (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD007130.
A Richards SH, Psychological interventions for coronary heart disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 4. Art. No.: CD002902.
A Geraedts H. Effects of remote feedback in home-based physical activity interventions for older adults: A systematic review. Patient Education and Counseling. Volume 91, Issue 1, April 2013, Pages 14-24
A LX Zhu. The effects of a transtheoretical model-based exercise stage-matched intervention on exercise behavior in patients with coronary heart disease: A randomized controlled trial. Patient Education and Counselingç Volume 95, Issue 3, June 2014, Pages 384-392
A

1Shin ES. Relationships of Factors Affecting Self-care Compliance in Acute Coronary Syndrome Patients Following Percutaneous Coronary Intervention. Asian Nursing Research

2. Volume 7, Issue 4, December 2013, Pages 205-211

A Beaena C. ffects of lifestyle-related interventions on blood pressure in low and middle-income countries: systematic review and meta-analysis. Journal of Hypertension: May 2014 - Volume 32 - Issue 5 - p 961-973
A Effectiveness of health education programs on exercise behavior among patients with heart disease: a systematic review and meta‐analysis. Journal of Evidence-Based Medicine. 2013, Vol: 6(1)
A Snowden MB. Effect of physical activity, social support, and skills training on late-life emotional health: a systematic literature review and implications for public health research.  Public Health, 2015|
A Hwang SY. Risk Factor–tailored Small Group Education for Patients with First-time Acute Coronary Syndrome. Asian Nursing Research. Volume 9, Issue 4, December 2015, Pages 291-297
A Factors predicting quality of life for coronary artery disease patients after percutaneous coronary interven. 2017 Asian Biomedicine | Volume 8: Issue 1
A Lawlor AR. The effect of community-based interventions for cardiovascular disease secondary prevention on behavioural risk factors. Preventive Medicine. Volume 114, September 2018, Pages 24-38
A Demerdash SE. Cardiac rehabilitation improves the ischemic burden in patients with ischemic heart disease who are not suitable for revascularization. Cardiovascular Revascularization Medicine. Volume 16, Issue 5, July–August 2015, Pages 280-283
ATIF YAPILAN YAYIN: Tuna Oran N., Öztürk Can H., Şenuzun F., Durmaz Aylaz R. Health Promotion Lifestyle and Cancer Screening Behaviour: A Survey among Academic Women, Asian Pasific Journal of Cancer Prevention, 9:515-518 (2008)
B Satitvipawee P., et al. Factors Associated with Breast Self-Examination among Thai Women Living in Rural Areas in Northeastern Thailand. J Med Assoc Thai, 92 (7), 2009
C Keen A.,Lennan E. Womens’ Cancer. Harmer V., Roy M. Chapter 1: The History of Women İN Relation to Health Cancer. Blackwell Publishing:, 1-9, 2011
A Huang S., Ren-Hau L., TANG  L.  Comparing Disparities in the Health-promoting Lifestyles of Taiwanese Workers in Various Occupations. Industrial Health,48, 256–264, 2010
A Mhamdi S E., et al  Women’s knowledge, attitudes and practice about breast cancer screening in the region of Monastir (Tunisia). Australian Journal of Primary Health - Published online: 5 March 2012
A Kang Y A. Concept analysis of health promotion for women with urinary incontinence. International Journal of Urological Nursing, 15(3), 107–114, 2011
A Kim J., et al. Breast Cancer Screening Practice and Health-Promoting Behavior Among Chinese Women. Asian Nursing Research, :157-163, 2011 
B Harmer V. Breast awareness and screening. Nurs Times. (25): 21-3, 2011
A Acikgoz A., Ergor G. Cervical Cancer Risk Levels in Turkey and Compliance to the National Cervical Cancer Screening Standard. Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention, 12 (4): 923-927, 2011
A Zhou Q. Baicalein and hydroxypropyl-γ-cyclodextrin complex in poloxamer thermal sensitive hydrogel for vaginal administration. International Journal of Pharmaceutics. Volume 454, Issue 1, 15 September 2013, Pages 125-134
A Kabacıoğlu M. Breast and Cervical Cancer Related Practices of Female Doctors and Nurses Working at a University Hospital in Turkey. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 16, 2015
A Winnie KW. The uptake of cervical cancer screening among South Asians and the general population in Hong Kong: A comparative study. Journal of Cancer Policy. Volume 12, June 2017, Pages 90-96
A Matsubara H. Association between cancer screening behavior and family history among Japanese women. Preventive Medicine. Volume 56, Issue 5, May 2013, Pages 293-298
B Egelioğlu N. Cervical Cancer and Pap Smear Test Health Beliefs and Health- Promoting Lifestyle of Women in Turkey. International Journal of Caring Sciences May– August 2016 Volume 9 | Issue 2| Page 630 
A Zhou S. A thermosensitive gel formulation of an empirical traditional Chinese prescription for treating cervical erosion. Acta Pharmaceutica Sinica B. Volume 2, Issue 5, October 2012, Pages 495-501
B Anşza RMA. Do Elderly Women In Malaysıa Go For Mammogram Screenıng? Malaysian Journal of Public Health Medicine 2013, Vol. 13 (2):20-26
B Fatimah S. Remeasurement, Evaluatıon And Comparıson The Health Servıces Utılızatıon Among Women Staff At Unıversıtı Kebangsaaan Malaysıa After Eleven Years Perıod (2001-2012). Malaysian Journal of Public Health Medicine 2013, Vol. 13 (2):48-64
B Forughameri G. Evaluating the effectiveness of an educational intervention on health promoting behaviors among staff a University of Medical Sciences: A quasi-experimental study. International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR) Vol-7, Special Issue-Number5, 2016, pp1872-188
A Naoum, Panagiota,. Et all. Factors associated with the utilization of mammographic screening in Greece. European Journal of Cancer Prevention, Volume 27, Number 1, January 2018, pp. 13-19(7)
B Mina Hoseinzadeh. Et all. Health-Promoting Lifestyle and its Predictors in Women Under the Chemotherapy for Reproductive System Cancers. Crescent Journal of Medical and Biological Sciences. Vol. 5, No. 3, July 2018, 241–247
B Driving health behavior: The roles of personal health information use and attitudes towards health in women’s cancer screenings. Journal of Hospital Administration 2019, Vol. 8, No. 5
A Using the health belief model to assess beliefs and behaviors regarding cervical cancer screening among Saudi women: a cross-sectional observational study. BMC Women's Health (2019) 19:6
B Lifestyle and Nutritional Risk in Women With Cervical Cancer: A Comparative Study. International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences Vol. 7, No. 4, October 2019, 501–507
B Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesini Bilme Ve Uygulama Durumlarinin Belirlenmesi. Bozok Tıp Derg 2019;9(3):115-121 Bozok Med J 2019;9(3):115-121. 
ATIF YAPILAN YAYIN: Burke, LE, Kim, Y., Senuzun Ergun FS, Choo, J., Sereika, S., Music, E. & Dunbar-Jacob, J. “Evaluation of the Shortened Cholesterol-Lowering Diet Self-Efficacy Scale”, The European Journal of Cardiovascular Nursing. Vol:5(4), 264-275 (2006).
A Burke LE., et. Al.A Descriptive Study of Past Experiences with Weight-Loss Treatment. Journal of the American Dietetic Association, 180 (4): 640–647, 2008
A Spoelstra S L. Et al. The Contribution Falls Have to Increasing Risk of Nursing Home Placement in Community-Dwelling Older Adults. Clinical Nursing Research, 21(1): 24– 42, 2012
A Marjorie Funk .As Health Care Technology Advances: Benefits and Risks. Am J Crit Care November  1(20: 20:424, 2011
A Clark-Cutaia MN. Adherence to Hemodialysis Dietary Sodium Recommendations: Influence of Patient Characteristics, Self-Efficacy, and Perceived Barriers. Journal of Renal Nutrition. Volume 24, Issue 2, March 2014, Pages 92-99
A Wang J. Factors associated with health‐related quality of life among overweight or obese adults. Journal of Clinical Nursing. 2013, vol:22, Issue: 15-16
A Health behavior predictors of medication adherence among low health literacy people living with HIV/AIDS. Journal of Health Psychology. 2016 Sep;21(9):1981-91.
A Spoelstra SL. Contribution Falls Have to Increasing Risk of Nursing Home Placement in Community-Dwelling Older Adults. Clin Nurs Res. 2012 Feb;21(1):24-42.
A Yu-Jie G. Measurements of Self-Efficacy in Patients with Chronic Kidney Disease: A Literature Review. Nephrology Nursing Journal. Mar/Apr2017, Vol. 44 Issue 2, p159-165. 8p.
A Yaguang Z. Psychometric Properties of the Perceived Therapeutic Efficacy Scale for Adhering to a Cholesterol-Lowering Diet. The Journal of Cardiovascular Nursing: May/June 2014 - Volume 29 - Issue 3 - p 257-263
ATIF YAPILAN YAYIN: Şenuzun Ergün F., Tuna Oran N, Bender CM. Quality of Life of Oncology Nurses, Cancer Nursing, 28:3,193-199 (2005)
A Barnard0 D., et al. Relationships Between Stressors, Work Supports, and Burnout Among Cancer Nurses. Cancer Nursing, 29(4): 338-345, 2006
A Botti M., et al. Barriers in Providing Psychosocial Support for Patients With Cancer. Cancer Nursing, 29(4): 309-316, 2006
A Sinclair A H., Hamil C. Does vicarious traumatisation affect oncology nurses? A literature review. European Journal of Oncology Nursing,11: 348–356, 2007
A Fernandes Bastos J C., et al. Anxiety and depression in Nursing students during Oncology internship. Einstein, 6(1):7-12. 2008
A Rheingans J I.  Relationship Between Pediatric Oncology Nurses' Management of Patients' Symptoms and Job Satisfaction. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 25(6); 2008 
A Watts R., et al. Nurses' Perspectives on the Care Provided to Cancer Patients. Cancer Nursing, 33(2): 1-8, 2010
A Grulke N., et al.  Distress in patients undergoing allogeneic haematopoietic stem cell transplantation is correlated with distress in nurses. European Journal of Oncology Nursing, 13: 361–367, 2009
A Cohen M Z., et al. What Does It Mean to Be an Oncology Nurse? Reexamining the Life Cycle Concepts. Oncology Nursing Forum, 37(5), 2010
A Conte T.M. Pediatric Oncology Nurse and Grief Education: A Telephone Survey. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 28(2): 93– 9, 2011
A Debra B. The Context of Oncology Nursing Practice An Integrative Review. Cancer Nursing: January/February 2013 - Volume 36 - Issue 1 - p 72-88
A Karlou C. Caring behaviours in cancer care in Greece. Comparison of patients', their caregivers' and nurses' perceptions. European Journal of Oncology Nursing. Volume 19, Issue 3, June 2015, Pages 244-250
A Garcia-Garcia P. Burnout and Mindfulness Self-Compassion in Nurses of Intensive Care Units Cross-Sectional Study. Holistic Nursing Practice: July/August 2017 - Volume 31 - Issue 4 - p 225-233 
B Batra P. Assessment of quality of life during treatment of pediatric oncology patients. 2014,  Volume : 58,  Issue : 3, Page : 168-173       
A Jafari S. The Effects of Occupational Stress on Quality of Life and Associated Factors among Hospital Nurses in Iran. Journal of Social and Development SciencesVol. 3, No. 6, pp. 194-202, June 2012 
B Jose T. A Descrıptıve Study On Qualıty Of Lıfe Of Nurses Workıng In Selected Hospıtals Of Udupı And Mangalore Dıstrıcts Karnataka, Indıa. Nitte University Journal of Health Science NUJHS Vol. 4, No.2, June 2014, ISSN 2249-7110
A Czekirda M.  Psychosocial aspect of quality of life among working and unemployed nurses and midwives. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2017, Vol 24, No 3, 472–476
B Ghassemi M. Quality of Life of Nurses Working in Hospital: A Cross Sectional Study from Yazd, Iran. International Journal of Musculoskeletal Pain Prevention.    IQBQ 2016, 1(3): 123-129
B Şen MA. Evaluation of quality work life of nurses serving in the Hospital Of Dicle University and the factors affecting. Journal of Human Sciences, 2017, 14(1), 131-144.
B Ersin U. Risk factors of small scale work places in an industrial site in relations to quality of life. Turkish Journal of Public Health, 2015, Vol:13 (2)
A Differences in the Quality of Life of Profession- ally Active Polish Nurses. ● OURNAL OF Publıc Health, Nursıng And Medıcal Rescue. No.2/2017
A Adriaenssens J. Determinants and prevalence of burnout in emergency nurses: A systematic review of 25 years of research. International Journal of Nursing Studies. Volume 52, Issue 2, February 2015, Pages 649-661
A Chyssoula Karlou. et all. Nurses’ Caring Behaviors Toward Patients Undergoing Chemotherapy in Greece. Cancer Nursing, Vol. 41, No. 5, 2018
B Effects of Working at the Pediatric Oncology Unit on Personal andProfessional Lives of Nurses. International Journal of Caring Sciences May-August 2019 Volume 12 | Issue 2| Page 959
ATIF YAPILAN YAYIN: Bender CM, Şenuzun Ergün F., Sereika S., Rosenzweigh M., Cohen S. Symptom clusters in breast cancer across three phases of the disease. Cancer Nursing, 28:3, 219-225 (2005)
A Glaus A., et al. Fatigue and Menopausal symptoms in women with breast cancer undergaoing hormonal Cancer treatment. Annals of Oncology, 10,1993:1-6,2006
A Chen M., Tseng H. Symptom Clusters in Cancer Patient, Support Cancer Care,10,1007:2006
A Lyon D E., et al. Tryptophan degradation in women with breast cancer: a pilot study. BMC Res Notes. 26;4:156, 2011
A Dirksen SR., et al. Fatigue-based subgroups of breast cancer survivors with insomnia. Cancer Nurs, 32(5):404-11, 2009.
A Kim E., et al. Changes in symptom clusters in patients undergoing radiation therapy. Support Care Cancer,17:1383–1391, 2009
A Hadi S., et al. Validation of symptom clusters in patients with metastatic bone pain. Curr Oncol, 15(5):211-8, 2008
A Olson K. The changing causal foundations of cancer-related symptom clustering during the final month of palliative care: a longitudinal study. BMC Med Res Methodol., 4;8:36, 2008
A Bevans MF,The symptom experience in the first 100 days following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT). Support Care Cancer, 16(11):1243-54, 2008.
A Gwede CK, Exploring the differential experience of breast cancer treatment-related symptoms: a cluster analytic approach. Support Care Cancer. 2008 Aug;16(8):925-33, 2008 
A Fan G. Symptom clusters in cancer patients: a review of the literature. Curr Oncol, 14(5):173-9.
A Prue G. Ve ark. Cancer-related fatigue: A critical appraisal. European Journal Of Cancer, 4 (2): 8 4 6 –8 6 3, 2006.
A Mehnert A., Koch U.  Psychological comorbidity and health-related quality of life and its association with awareness, utilization, and need for psychosocial support in a cancer register-based sample of long-term breast cancer survivors. Journal of Psychosomatic Research 64 (2008) 383–391  
A Knobf M T. Psychosocıal Responses In Breast Cancer Survıvors. Seminars in Oncology Nursing, 23(1): 71-83, 2007 
A Miaskowski C. ve ark. ,Conceptual Issues in Symptom Clusters Research and Their Implications for Quality-of-Life Assessment in Patients With Cancer. J Natl Cancer Inst Monogr, 37: 39 – 46, 2007
A Barsevıck A M.  he Concept Of Symptom Cluster. Seminars in Oncology Nursing, 23(2:  89–98, 2007
A Chow E. Symptom clusters in cancer patients with bone metastases. Support Care Cancer,15:1035-1043, 2007
A Glaus., et al. Fatigue and menopausal symptoms in women with breast cancer undergoing hormonal cancer treatment. Annals of Oncology 17: 801–806, 2006
A Kim H-J. Treatment-Related Symptom Clusters in Breast Cancer: A Secondary Analysis. Journal of Pain and Symptom Management, 36(5), 2008  
A Kirkova  J., Walsh D. Cancer symptom clusters—a dynamic construct. Support Care Cancer, 15:1011–1013, 2007
A Cheung W.Y. Symptom clusters in patients with advanced cancers. Support Care Cancer,17:1223–1230, 2009
A Ling Chen M.,  Lin C. Cancer Symptom Clusters: A Validation Study. Journal of Pain and Symptom Management, 34(6), 2007
A Mıaskowski C,   Aouızerat B E., Is There A Bıologıcal Basıs For The Clusterıng Of Symptoms? Seminars in Oncology Nursing, 23(2),  99–105, 2007
A Fox S., Lyon D.  Symptom Clusters and Quality of Life in Survivors of Ovarian Cancer. Cancer Nursing, 30(5): 354-361, 2007
A Henoch I., et al. Increasing Stringency in Symptom Cluster Research: A Methodological Exploration of Symptom Clusters in Patients With Inoperable Lung Cancer. Oncol Nurs Forum. 36(6):282-92, 2009
A Hee-Ju K., Ivo A. Statistical Approaches to Modeling Symptom Clusters in Cancer Patients. Cancer Nursing, 31(5): 1-10, 2008  
A Dodd MJ., et al. The effect of symptom clusters on functional status and quality of life in women with breast cancer. European Journal of Oncology Nursing, 14: 101–110, 2010
A Miaskowski C. Symptom clusters: establishing the link between clinical practice and symptom management research. Support Care Cancer, 14: 792–794, 2006
A Burkett  VS., Cleeland CS. Symptom burden in cancer survivorship. J Cancer Surviv, 1:167–175, 2007
A Nicolson G.L. Lipid replacement/antioxidant therapy as an adjunct supplement to reduce the adverse effects of cancer therapy and restore mitochondrial function. Pathology & Oncology Research, 11(3):139-144,
A Mitchell S A., et al. Cancer-Related Fatigue: The Evidence Base for Assessment and Management. Cancer Journal. 12(5): 374-387, 2006
A Aktas A., et al. Symptom clusters: myth or reality? Palliat Medicine,  24(4): 373-385, 2010
A Honea N.  Treatment-Related Symptom Clusters. Seminars in Oncology Nursing, 23(2): 142–151, 2007
A Kim E., et al. Changes in symptom clusters in patients undergoing radiation therapy. Support Care Cancer,17:1383–1391, 2009
A Bevans M F., et al. The symptom experience in the first 100 days following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT). Support Care Cancer ,16:1243–1254, 2008
A Molassiotis A., et al.  Symptom Cluster Patterns During the First Year After Diagnosis with Cancer. Journal of Pain and Symptom Management, 39(5): 847–858, 2010
A Skerman H M., et al. Multivariate methods to identify cancer-related symptom clusters. Research in Nursing & Health, 32(3):  345–360,2009
A Gwede C K., et al. Exploring the differential experience of breast cancer treatment-related symptoms: a cluster analytic approach. Support Care Cancer, 16:925–933, 2008
A Browall M M., et al. The impact of age on HHealth-Related Quality of Life (HRQoL) and symptoms among postmenopausal women with breast cancer receiving adjuvant chemotherapy , Acta Oncologica, 47(2)207-215, 2008 
A Lacassec., Beck Sl.  Clınıcal Assessment Of Symptom Clusters. Seminars in Oncology Nursing, 23(2): 106–112, 2007
A Caplette-Gingras A., Savard J. Depression in women with metastatic breast cancer: A review of the literature. Palliative and Supportive Care, 6: 377-387, 2008
A Gift A G. Symptom Clusters Related to Specific Cancers. Seminars in Oncology Nursing, 23(2): 136–141, 2007
A Debess J., et al. Cognitive function and quality of life after surgery for early breast cancer in North Jutland, Denmark, Acta Oncologica, 48(4): 532-540, 2009
A Olson K., The changing causal foundations of cancer-related symptom clustering during the final month of palliative care: A longitudinal study. BMC Medical Research Methodology,  8:36, 2008
A Hadi S., et al. Validation of symptom clusters in patients with metastatic bone pain. Current Oncology, 15(5), 2008
A Xiao C. The state of science in the study of cancer symptom clusters. European Journal of Oncology Nursing, 14(5): 417–434, 2010
A Kirkova J., et al. Cancer Symptom Clusters: Old Concept But New Data. American Journal of Hospice & Palliative Medicine, 27(4), 2010
A Ryu E., et al. Symptom Clusters and Quality of Life in Korean Patients With Hepatocellular Carcinoma. Cancer Nursing, 33(1): 3-10, 2010 
A Silver J K. Rehabilitation in Women with Breast Cancer. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America,  18(3): 521–537, 2007
A Rutledge D N., et al. Symptom Clusters in Fibromyalgia: Potential Utility in Patient Assessment and Treatment Evaluation. Nursing Research, 58(5): 359-367, 2009
A Cheung WY., et al.  Age and gender differences in symptom intensity and symptom clusters among patients with metastatic cancer. Support Care Cancer, 19:417–423,2011
A Nongluck S., et al. Symptom Clusters and Functional Status of Women with Breast Cancer. Thai J Nurs Res, 12 (3) 153 – 165, 2008
A Garth N L., Kenneth A C. Molecular Replacement in Cancer Therapy: Reversing Cancer Metabolic and Mitochondrial Dysfunction, Fatigue and the Adverse Effects of Cancer Therapy. Current Cancer Therapy Reviews, 4(1):66-76, 2008
A Jiménez A., et al. Symptom Clusters in Advanced Cancer. Journal of Pain and Symptom Management , 42 (1):  24–31, 2011
A Shiow-Ching S., et al. Assessing Cultural Appropriateness of Three Translated Cancer-Related Fatigue Instruments. Cancer Nursing. 30(3):1-9, 2007
A Campbell C L., et al. Factors That Impact End-of-Life Decision Making in African Americans With Advanced Cancer. Journal of Hospice & Palliative Nursing, 12(4): 214-224, 2010  
A Dirksen S R., et al. Fatigue-Based Subgroups of Breast Cancer Survivors with Insomnia. Cancer Nursing, 32(5): 404–411, 2009 
A Nıcolson G L., Conklın K A. Molecular Replacement for Cancer Metabolic and Mitochondrial Dysfunction, Fatigue and the Adverse Effects of Cancer Therapy. Cancer Genomıcs & Proteomıcs 3: 159-168,2006
A Minton O., et al. Identification of Factors Associated With Fatigue in Advanced Cancer: A Subset Analysis of the European Palliative Care Research Collaborative Computerized Symptom Assessment Data Set. Journal of Pain and Symptom Management, 43(2): 226–235, 2012
A Cho M S., et al. Identification and Validation of Symptom Clusters in Patients with Hepatocellular Carcinoma. J Korean Acad Nurs. 39(5):683-692, 2009
A Matthews EE,, et al. Breast cancer and symptom clusters during radiotherapy. Cancer Nursing, 35(2):E1-11, 2012
A Johnston MF., et al.  Acupuncture and fatigue: Current basis for shared communication between breast cancer survivors and providers. Journal of Cancer Survivorship, 1(4), 306-312, 2007
A Knobf M T. Clinical Update: Psychosocial Responses in Breast Cancer Survivors.  Seminars in Oncology Nursing, 27(3): 1–e14, 2011
C Thielen J Z. The experience of neurocognitive changes in women undergoing chemotherapy for breast cancer. ProQuest, UMI Dissertation Publishing, ISBN-10: 1243506660 ,ISBN-13: 978-1243506665,  2011
A Kirkova J., et al. Cancer Symptom Clusters: Clinical and Research Methodology. Journal Of Pallıatıve Medıcıne, 14(10),  2011
A Zimmerman L., et al. Symptom Profiles of Coronary Artery Bypass Surgery Patients at Risk for Poor Functioning Outcomes. Journal of Cardiovascular Nursing, 25(4): 292-300, 2010
A Campbell C L., et al. Factors that Impact End-of-Life Decision Making in African Americans with Advanced Cancer. Journal of Hospice and Palliative Nursing.12(4):214-224, 2010
A Lyon D E., et al. Tryptophan degradation in women with breast cancer: a pilot study. BMC Research Notes, 4 :156, 2011
A Clark P G., et al. Screening for psychological and physical distress in a cancer inpatient treatment setting: a pilot study. Psycho-Oncology, 20: 664–668,  2011
A Evangelista A L., Monteiro Santos E M. Cluster of symptoms in women with breast cancer treated with curative intent. Support Care Cancer, DOI 10.1007/s00520-011-1238-1, 2011 
A Nguyen J., et al.  A literature review of symptom clusters in patients with breast cancer. Expert Review of Pharmacoeconomics and Outcomes Research, 11(5): 533-539, 2011
A McNutt M D., et al.Neurobehavioral Effects of Interferon-a in Patients with Hepatitis-C: Symptom Dimensions and Responsiveness to Paroxetine.  Neuropsychopharmacology, 1–11, 2011
A Hee-Ju K., et al.  Common Biological Pathways Underlying the Psychoneurological Symptom Cluster in Cancer Patients. Cancer Nursing, doi: 10.1097/NCC.0b013e318233a811, 2012
A Finnegan L., et al. The Symptom Cluster Experience Profile Framework . Oncology Nursing Forum, 37(6), 2010 
C Sandra A. Mitchell. A Guide to Oncology Symptom Management (Chapter 13), ISBN 978-1-890504-89-2, Oncology Nursing Society, 2010
A Lengacher C A., et al.  Mindfulness based stress reduction in post-treatment breast cancer patients: an examination of symptoms and symptom clusters. Journal of Behavioral Medicine,  35:86–94, 2012 
A Pon  A K L. Wonderful Life: A Board Game for Patients with Advanced Cancer. Illness, Crisis, & Loss, 18(2): 147-161, 2010. 
A Rutledge D N., et al.  Symptom Clusters in Fibromyalgia: Potential Utility in Patient Assessment and Treatment Evaluation, Nursing Research,58(5):359-367, 2009
A Hee-Ju Kim, et al. Clinical Subgroups of a Psychoneurologic Symptom Cluster in Women Receiving Treatment for Breast Cancer: A Secondary Analysis. Oncology Nursing Forum, 39 (1), 2012 
A Kotronoulas G., et al. A critical review of women's sleep–wake patterns in the context of neo-/adjuvant chemotherapy for early-stage breast cancer. The Breast, 21: 128-141, 2012. 
A Knobf MT. Clinical Update: Psychosocial Responses in Breast Cancer Survivors. Seminars in Oncology Nursing. Volume 27, Issue 3, August 2011, Pages e1-e14
A Schmid-Buchi SS. Factors associated with supportive care needs of patients under treatment for breast cancer. European Journal of Oncology Nursing. Volume 17, Issue 1, February 2013, Pages 22-29
A Hee-Ju K.  Common Biological Pathways Underlying the Psychoneurological Symptom Cluster in Cancer Patients. Cancer Nursing: November/December 2012 - Volume 35 - Issue 6 - p E1-E20
A Dong BPsych SK. Symptom Clusters in Patients With Advanced Cancer: A Systematic Review of Observational Studies. Journal of Pain and Symptom Management. Volume 48, Issue 3, September 2014, Pages 411-450 
A Von Ah D. Perceived Cognitive Function in Breast Cancer Survivors: Evaluating Relationships With Objective Cognitive Performance and Other Symptoms Using the Functional Assessment of Cancer Therapy—Cognitive Function Instrument. Journal of Pain and Symptom Management. Volume 49, Issue 4, April 2015, Pages 697-706
A McNutt MD. Neurobehavioral Effects of Interferon-α in Patients with Hepatitis-C: Symptom Dimensions and Responsiveness to Paroxetine. Neuropsychopharmacology.  volume 37, pages1444–1454(2012) 
B Aktaş A. Cancer symptom clusters: current concepts and controversies. Current Opinion in Supportive and Palliative Care: March 2013 - Volume 7 - Issue 1 - p 38-44. 
A Sarenmalm EK. Symptom Burden Clusters: A Challenge for Targeted Symptom Management. A Longitudinal Study Examining Symptom Burden Clusters in Breast Cancer. Journal of Pain and Symptom Management. Volume 47, Issue 4, April 2014, Pages 731-741 
A E-Liu J. Posttraumatic growth and psychological distress in Chinese early‐stage breast cancer survivors: a longitudinal study Psycho-Oncology. 2013. Volume 23, Issue 4
A Thomas BC. A Longitudinal Analysis of Symptom Clusters in Cancer Patients and Their Sociodemographic Predictors. Journal of Pain and Symptom Management. Volume 47, Issue 3, March 2014, Pages 566-578
A Jim, H. S. L. Lagged relationships among sleep disturbance, fatigue, and depressed mood during chemotherapy. Health Psychology, 2013, 32(7), 768–774.
A Johns SA. Randomized controlled pilot trial of mindfulness-based stress reduction for breast and colorectal cancer survivors: effects on cancer-related cognitive impairment. Journal of Cancer Survivorship. 2016. volume 10, pages437–448
A Denieffe S. Symptoms, clusters and quality of life prior to surgery for breast cancer. Journal of Clinical Nursing. 2013, Vol: 23(17-18) 
B Phligbua W. Symptom Clusters and Quality of Life in Women with Breast Cancer Receiving Adjuvant Chemotherapy. Pacific Rim Int J Nurs Res 2013 ; 17(3) 249-267
A Golan‐Vered Y. Chemotherapy‐Induced Neuropathic Pain and Its Relation to Cluster Symptoms in Breast Cancer Patients Treated with Paclitaxel. Pain Practice, Volume 13, Issue 1, 2013 46–52 
A HofstetterH. A primer on the use of cluster analysis or factor analysis to assess co-occurrence of risk behaviors. Preventive Medicine. Volume 67, October 2014, Pages 141-146
A Kim HJ.  Comparison of Groups with Different Patterns of Symptom Cluster Intensity across the Breast Cancer Treatment Trajectory. Cancer Nurs. 2014 Mar-Apr; 37(2): 88–96.
A Palesh O. Management of side effects during and post‐treatment in breast cancer survivors. The Breast Journal. 2017. Vol: 24(2).
A Liao NM. Change and predictors of symptom distress in breast cancer patients following the first 4 months after diagnosis. Journal of the Formosan Medical Association. Volume 114, Issue 3, March 2015, Pages 246-253
A Trudel-Fitzgerald C. Longitudinal Changes in Clusters of Cancer Patients Over an 18-Month Period. Health Psychology, 2014, Vol. 33, No. 9, 1012–1022 
A Marshall SA. Symptom clusters in women with breast cancer: an analysis of data from social media and a research study. Quality of Life Research volume 25, pages547–557(2016)
A Hisu HT. Symptom Cluster Trajectories During Chemotherapy in Breast Cancer Outpatients. Journal of Pain and Symptom Management. Volume 53, Issue 6, June 2017, Pages 1017-1025
A Paquet L. A pilot study of prospective memory functioning in early breast cancer survivors. The Breast. Volume 22, Issue 4, August 2013, Pages 455-461
A Von Ah D. Cognitive Changes Associated With Cancer and Cancer Treatment: State of the Science. Clinical Journal of Oncology Nursing. 2015. Volume 19, Number 1
A Rainbow T. H. Good Time to Dance? A Mixed-Methods Approach of the Effects of Dance Movement Therapy for Breast Cancer Patients During and After Radiotherapy. Cancer Nursing: January/February 2016 - Volume 39 - Issue 1 - p 32-41
A Cheung YT. Exploring clinical determinants and anxiety symptom domains among Asian breast cancer patients. Supportive Care in Cancer volume 21, pages2185–2194(2013)
B Price S. Exploring the Needs and Concerns of Women with Early Breast Cancer during Chemotherapy: Valued Outcomes during a Course of Traditional Acupuncture.  Integrative Oncology. 2013. Volume 2013 |Article ID 165891 | 7 pages 
A Starkweather AR.  Symptom Cluster Research in Women with Breast Cancer: A Comparison of Three Subgrouping Techniques. Adv Breast Cancer Res. 2013 Oct; 2(4): 107–113.
B Alam S. Cluster analysis of symptoms of Bangladeshi women with breast cancer in palliative care centre of a tertiary hospital. Bangladesh Medical Journalç Vol 45 No 1 (2016)  
B Naraphong W. Exercise intervention for fatigue‐related symptoms in Thai women with breast cancer: A pilot study. Nursing & Health Sciences. 2014. Vol: 13 (1)
A Sullivan CW. A review of the literature on symptom clusters in studies that included oncology patients receiving primary or adjuvant chemotherapy. Journal of Clinical Nursing. 2017. Vol: 27 (3-4)
A Ya Kuo CY. Symptom management tasks and behaviors related to chemotherapy in Taiwanese outpatients with breast cancer. European Journal of Oncology Nursing. Volume 19, Issue 6, December 2015, Pages 654-659
A Ling Chen M. Presurgical symptom profiles predict quality of life 2 years after surgery in women with breast cancer. Supportive Care in Cancer volume 24, pages243–251(2016)
A Sullivan CW. Differences in symptom clusters identified using symptom occurrence rates versus severity ratings in patients with breast cancer undergoing chemotherapy. European Journal of Oncology Nursing. Volume 28, June 2017, Pages 122-132 
A Von Ah D. Cancer, Cognitive Impairment, and Work-Related Outcomes: An Integrative Review. Oncology Nursıng Forum. 2016. Vol. 43, No. 5
A Ok Im E. Symptom clusters among multiethnic groups of cancer patients with pain. Palliative & Supportive Care. Volume 11, Issue 4 August 2013 , pp. 295-305
A Ochayon L. Symptoms of hormonal therapy and social support: Is there a connection? Comparison of symptom severity, symptom interference and social support among breast cancer patients receiving and not receiving adjuvant hormonal treatment. European Journal of Oncology Nursing. Volume 19, Issue 3, June 2015, Pages 260-267
A Browall M. A prospective exploration of symptom burden clusters in women with breast cancer during chemotherapy treatment. Supportive Care in Cancer volume 25, pages1423–1429 (2017)
A Zhong X. ReCAP: Identifying Severe Adverse Event Clusters Using the National Cancer Institute’s Common Terminology Criteria for Adverse Events.  Journal of Oncology Practice. Volume 12 / Issue 3 / 2016 
A Whisenant M.  Distinct Trajectories of Fatigue and Sleep Disturbance in Women Receiving Chemotherapy for Breast Cancer. Oncol Nurs Forum. 2017 Nov 1; 44(6): 739–750.
B Ping Q. Breast Cancer Symptom Clusters Derived From Social Media and Research Study Data Using Improved K -Medoid Clustering. IEEE Transactions on Computational Social Systems. 2016. Vol: 3:2
A Piacentine. LB. Perceived cognitive changes with chemotherapy for breast cancer: A pilot study. Applied Nursing Research. Volume 29, February 2016, Pages 9-11
A Mosher CE. Symptom experiences in metastatic breast cancer patients: relationships to activity engagement, value‐based living, and psychological inflexibility. Psycho-Oncology 2016. Volume 26, Issue 11
A Hamash KI. The Effect of the Pain Symptom Cluster on Performance in Women Diagnosed with Advanced Breast Cancer: The Mediating Role of the Psychoneurological Symptom Cluster. Pain Management Nursing. Volume 19, Issue 6, December 2018, Pages 627-636
B Atay S. Kanserli hastalarda istatistiksel yöntemle belirlenen semptom kümeleri: Literatür incelemesi. Türk Onkoloji Dergisi 2015;30(4):175-187
B Park SH. An Anxiety, Depressed Mood, and Insomnia in Newly Diagnosed Women Breast Cancer Patients and Thyroid Cancer Patients. Korean J Biol Psychiatry. 2017 Nov;24(4):204-211. 
A Ganesh V. Symptom clusters using the Brief Pain Inventory in patients with breast cancer. Annals of Palliative Medicine, 18 Oct 2017, 6(Suppl 2):S170-S176
C Miaskowski C. Contribution of Sleep Disturbance to Cancer Fatigue Book: Impact of Sleep and Sleep Disturbances on Obesity and Cancer. (Edt. Redline S and Berger NA) Springer, New York 2014, pp 169-192, Online ISBN 978-1-4614-9527-7
A Omran S. Symptom Clusters and Quality of Life in Hospice Patients with Cancer. Asian Pac J Cancer Prev, 2017. 18 (9), 2387-2393
A Mazor M. Differences in symptom clusters before and twelve months after breast cancer surgery. European Journal of Oncology Nursing. Volume 32, February 2018, Pages 63-72
A Barata PC. Symptom clusters and survival in Portuguese patients with advanced cancer. Cancer Medicine 2016; 5(10):2731–2739
A Burrell SA. Symptom Clusters in Patients With Pancreatic Cancer Undergoing Surgical Resection: Part I. Oncology Nursing Forum . Jul2018, Vol. 45 Issue 4, pE36-E52. 17p.
B Shamsun M. Symptom Experience and Quality of Life of Patients with Breast Cancer Receiving Chemotherapy in Bangladesh. Bangladesh Journal of Medical Science. 2016. Vol:15 (8).
A Chan CWH. An investigation of a symptom cluster in Chinese patients with lung cancer receiving radiotherapy. Journal Contemporary Nurse. Volume 45, 2013 - Issue 2. Pages 164-173 |
A Coviello JS. Cardiovascular and Cancer Risk: The Role of Cardio-oncology. J Adv Pract Oncol. 2018 Mar; 9(2): 160–176.
A Melissa Mazora Differences in symptom clusters before and twelve months after breast cancer surgery. European Journal of Oncology Nursing 32 (2018) 63–72
A Mosher. CE. Factors underlying metastatic breast cancer patients’ perceptions of symptom importance: a qualitative analysis. Eur J Cancer Care. 2018;27:e12540.
A Jennifer R. Klemp. Cognitive functioning and quality of life following chemotherapy in pre- and peri-menopausal women with breast cancer. Supportive Care in Cancer (2018) 26:575–583
A Carmen Ward Sullivan et. All.  A review of the literature on symptom clusters in studies that included oncology patients receiving primary or adjuvant chemotherapy. J Clin Nurs. 2018;27:516–545 
A Oxana Palesh et all. Management of side effects during and post-treatment in breast cancer survivors. Breast J. 2018;24:167–175.
A Meagan Whisenant. Et all. Symptom Trajectories Are Associated With Co-occurring Symptoms During Chemotherapy for Breast Cancer. Journal of Pain and Symptom Management. Available online 17 November 2018. https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2018.11.010
A Heather Dunn et all. Cluster Analysis in Nursing Research: An Introduction, Historical Perspective, and Future Directions. Western Journal of Nursing Research 2018, Vol. 40(11) 1658–1676
A Kawther Ismail Hamash. Et all. The Effect of the Pain Symptom Cluster on Performance in Women Diagnosed with Advanced Breast Cancer: The Mediating Role of the Psychoneurological Symptom Cluster. Pain Management Nursing, Vol 19, No 6 (December), 2018: pp 627-636
B Farzana KhanNezamuddin Ahmad, and Fazle Noor Biswas. Cluster Analysis of Symptoms of Bangladeshi Women with Breast Cancer. Indian J Palliat Care. 2018 Oct-Dec; 24(4): 397–401. doi: 10.4103/IJPC.IJPC_77_18
B Yesol Yang, Cristina C. Hendrix.  Cancer‑Related Cognitive Impairment in Breast Cancer Patients: Influences of Psychological Variables. Asia‑Pacific Journal of Oncology Nursing • Volume 5 • Issue 3 • July-September 2018
B J. Shank Coviello. Cardiovascular and Cancer Risk: The Role of Cardio-oncology. J Adv Pract Oncol 2018;9(2):160–176 
A Tusscher MR. Physical problems, functional limitations, and preferences for physical therapist-guided exercise programs among Dutch patients with metastatic breast cancer: a mixed methods study. Supportive Care in Cancer (2019) 27:3061–3070
A Krone M. Content validity of the National Comprehensive Cancer Network – Functional Assessment of Cancer Therapy – Breast Cancer Symptom Index (NFBSI-16) and Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) Physical Function Short Form with advanced breast cancer patients. Health and Quality of Life Outcomes (2019) 17:92
A Chow S. Symptom clusters in patients with breast cancer receiving radiation therapy. European Journal of Oncology Nursing. Volume 42, October 2019, Pages 14-20
A Whisenant M. Symptom Trajectories Are Associated With Co-occurring Symptoms During Chemotherapy for Breast Cancer. Journal of Pain and Symptom Management. Volume 57, Issue 2, February 2019, Pages 183-189
A Wiggenraad F. Long-Term Favorable Effects of Physical Exercise on Burdensome Symptoms in the OptiTrain Breast Cancer Randomized Controlled Trial. 2020. Integrative Cancer Therapies Volume 19: 1–14
ATIF YAPILAN YAYIN: Ergun O., Barksdale E., Senuzun Ergün. F., Prosen T., Quresh FG., Reblock KR., Ford H., Hackman DJ. The timing of delivery of infants with gastroschisis influence outcome. Journal of Pediatric Surgery. 40:2, 424-428 (2005)
A Charlesworth P., et al. Postnatal outcome in gastroschisis: effect of birth weight and gestational age. Journal of Pediatric Surgery, 42(5): 815-818, 2007. 
A Piper H G., Jaksic T. The impact of prenatal bowel dilation on clinical outcomes in neonates with gastroschisis,  Journal of Pediatric Surgery, 41(5):897-900, 2006. 
A Henrich K. Et al. Gastroschisis and omphalocele: treatments and long-term outcomes,Pediatric Surgery International,  24:167–173, 2008 
A Honein M A., et al. The Association Between Major Birth Defects and Preterm Birth. Maternal and Child Health Journal, 13(2):164-175, 2009 
A Santiago-Munoz P C., et al. Outcomes of Pregnancies With Fetal Gastroschisis. Obstetrics & Gynecology: 110 (3): 663-668, 2007
A Midrio P., et al. Amnioexchange for fetuses with gastroschisis: is it effective? Journal of Pediatric Surgery, 42 (5): 777–782, 2007
A Lausman A Y., et al.  Gastroschisis: what is the average gestational age of spontaneous delivery? Journal of Pediatric Surgery, 42 (11):1816-1821, 2007. 
A David A L., et al. Gastroschisis: sonographic diagnosis, associations, management and outcome. Prenatal Dıagnosıs, 28: 633–644, 2008
A Arnold M A., et al. Development and validation of a risk stratification index to predict death in gastroschisis. Journal of Pediatric Surgery, 42(6): 950–956, 2007
A Marven S., Owen A. Contemporary postnatal surgical management strategies for congenital abdominal wall defects. Seminars in Pediatric Surgery, 17(4): 222–235, 2008
A Hadidi A., et al. Early elective cesarean delivery before 36 weeks vs late spontaneous delivery in infants with gastroschisis. Journal of Pediatric Surgery,  43(7):1342–1346, 2008
A Cohen-Overbeek T A., et al. The outcome of gastroschisis after a prenatal diagnosis or a diagnosis only at birth: ecommendations for prenatal surveillance. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology , 139(1): 21–27, 2008
A Saleem Islam.  Clinical care outcomes in abdominal wall defects. Current Opinion in Pediatrics, 20(3): 305-310, 2008. 
A Maramreddy H., et al. Delivery of gastroschisis patients before 37 weeks of gestation is associated with increased morbidities. Journal of Pediatric Surgery, 44(7): 1360–1366, 2009
A Saada, Julien., et al. Gastroschisis. Clinical Obstetrics & Gynecology. 48(4): 964-972, 2005
A Heinig J., et al. Sonographic assessment of the extra-abdominal fetal small bowel in gastroschisis: a retrospective longitudinal study in relation to prenatal complications. Prenatal Diagnosis, 28(2): 109–114,   2008
A Serra A., et al. Preliminary Report on Elective Preterm Delivery at 34 Weeks and Primary Abdominal Closure for the Management of Gastroschisis. Eur J Pediatr Surg,18: 32–37, 2008 
A Walter-Nicolet E., et al.  Neonatal Outcome of Gastroschisis Is Mainly Influenced by Nutritional Management. Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition. 48 (5): 612-617, 2009
A Boutros J., et al. Is timing everything? The influence of gestational age, birth weight, route, and intent of delivery on outcome in gastroschisis. Journal of Pediatric Surgery, 44(5):912–917, 2009
A Nichol P F., et al. Clinical considerations in gastroschisis: Incremental advances against a congenital anomaly with severe secondary effects. American Journal of Medical Genetics Part C: Seminars in Medical Genetics, 148(3): 231-240, 2008 
A Gelas T., et al. Scheduled preterm delivery for gastroschisis improves postoperative outcome. Pediatr Surg Int : 24:1023–1029, 2008.
A Synder C W., et al. Effects of multidisciplinary prenatal care and delivery mode on gastroschisis outcomes. Journal of Pediatric Surgery, 46(1): 86–89, 2011
A Chang D C., et al. Benchmarking the quality of care of infants with low-risk gastroschisis using a novel risk stratification index. Surgery, 147(6): 766–771, 2010
A Mears A L., et al. Antenatal bowel dilatation in gastroschisis: a bad sign? Pediatric Surgery International, 26(6): 581-588, 2010
A Durkin E F., Shaaban A. Commonly Encountered Surgical Problems in the Fetus and Neonate. The Pediatric clinics of North America. 56 (3):647-669, 2009
A Soares H., et al. Gastroschısıs: Preterm Or Term Delıvery? Clınıcs, 65(2):139-42, 2010
B Weichert J. et al. Congenital Gastroschisis - Prenatal Diagnosis and Perinatal Management. Z Geburtshilfe Neonatol, 214(4): 135-144, 2010
C Aubrey Milunsky., Juriy W. Wladimiroff. Prenatal Diagnosis and Management of Abnormal Fetal Development with Emphasis on the Third Trimester of Pregnancy. Genetic Disorders and the Fetus, Sixth Edition, DOI: 10.1002/9781444314342.ch26, 2010.
B Fernando Montes-Tapia et al. Effect of Amniotic Fluid Replacement in Fetuses with Gastroschisis in the Primary Closure of the Abdominal Wall. Revista Mexicana de Cirugía Pediátrica, 17(3): 2010
A Gorra A S., et al.  Long-term neurodevelopmental outcomes in children born with gastroschisis: the tiebreaker. Journal of Pediatric Surgery, 47(1): 125–129, 2012
A Craigo S D. Indicated Preterm Birth for Fetal Anomalies. Seminars in Perinatology, 35(6): 270–276, 2011
B Cingel T J., et al. Perinatal Traumatism with Gastroschisis. Brastil Lek Listy, 108(12):526-528, 2007
B Heinrich M., Von Schweinitz D.  Bauchwanddefekte. Pädiatrie, XIV, 965-968, 2007
A Baird R., et al.  Infectious complications in the management of gastroschisis. Pediatric Surgery International, 28(4): 399-404, 2012
A Schmidt A F., et al. ,Does staged closure have a worse prognosis in gastroschisis? CLINICS, 66(4):563-566, 2011  
A Cohen-Overbeek T E., et al.  The outcome of gastroschisis after a prenatal diagnosis or a diagnosis only at birth - Recommendations for prenatal surveillance. European Journal Of Obstetrics Gynecology And Reproductive Biology. 139(1):21-27, 2008
A Tsai Ming-Horng; Huang Hsuan-Rong; Chu Shih-Ming; et al. Clinical Features of Newborns With Gastroschisis and Outcomes of Different Initial Interventions:. Primary Closure Versus Staged Repair. Pediatrics And Neonatology. 51(6): 320-325, 2010
A Chen I-Lun; Lee Shin-Yi; Ou-Yang Mei-Chen; et al. Clinical Presentation of Children With Gastroschisis and Small for Gestational Age. Pediatrics And Neonatology. 52(4): 219-222, 2011
A Gamba P. Abdominal wall defects: Prenatal diagnosis, newborn management, and long-term outcomes. Seminars in Pediatric Surgery. Volume 23, Issue 5, October 2014, Pages 283-290
A Berghol R. Complex gastroschisis is a different entity to simple gastroschisis affecting morbidity and mortality—A systematic review and meta-analysis. Journal of Pediatric Surgery. Volume 49, Issue 10, October 2014, Pages 1527-1532
A Baud D. Expectant Management Compared with Elective Delivery at 37 Weeks for Gastroschisis. Obstetrics & Gynecology: May 2013 - Volume 121 - Issue 5 - p 990-998
A Cowan KN. he gastroschisis prognostic score: reliable outcome prediction in gastroschisis. Journal of Pediatric Surgery. Volume 47, Issue 6, June 2012, Pages 1111-1117 
A Emil S. Contemporary 2-year outcomes of co. mplex gastroschisis. Journal of Pediatric Surgery. Volume 47, Issue 8, August 2012, Pages 1521-1528
A Islam S. Advances in Surgery for Abdominal Wall Defects. Clinics in Perinatology. June 2012. Volume 39, Issue 2, Pages 375–386
A Gorra AS. Long-term neurodevelopmental outcomes in children born with gastroschisis: the tiebreaker. Journal of Pediatric Surgery. Volume 47, Issue 1, January 2012, Pages 125-129
A Kamath-Rayne BD. Subtypes of Preterm Birth and the Risk of Postneonatal Death. The Journal of Pediatrics. Volume 162, Issue 1, January 2013, Pages 28-34.e2
A Braid R. Infectious complications in the management of gastroschisis. Pediatric Surgery International volume 28, pages399–404 (2012)
A Mary C. Perinatal Outcomes and Hospital Costs in Gastroschisis Based on Gestational Age at Delivery. Obstetrics & Gynecology: September 2014 - Volume 124 - Issue 3 - p 543-550
A Wright Nj. Epidemiology, management and outcome of gastroschisis in Sub-Saharan Africa: Results of an international survey. Afr J Paediatr Surg. 2015 Jan-Mar; 12(1): 1–6.
A Barseghyan K. The prevalence of preterm births in pregnancies complicated with fetal gastroschisis. Archives of Gynecology and Obstetrics volume 286, pages889–892(2012
A Skarsgard ED.  Management of gastroschisis. Current Opinion in Pediatrics: June 2016 - Volume 28 - Issue 3 - p 363-369
A Nasr A. Effect of delivery approach on outcomes in fetuses with gastroschisis. Journal of Pediatric Surgery. Volume 48, Issue 11, November 2013, Pages 2251-2255
A Youssef F. The correlation between the time spent in utero and the severity of bowel matting in newborns with gastroschisis. Journal of Pediatric Surgery. Volume 50, Issue 5, May 2015, Pages 755-759
A Savoie KB. Improving gastroschisis outcomes: Does birth place matter? Journal of Pediatric Surgery. Volume 49, Issue 12, December 2014, Pages 1771-1775
A Youssef F. Gastroschisis outcomes in North America: a comparison of Canada and the United States. Journal of Pediatric Surgery. Volume 51, Issue 6, June 2016, Pages 891-895
A Zani A. Is there Unity in Europe? First Survey of EUPSA Delegates on the Management of  Gastroschisis. Eur J Pediatr Surg 2013; 23(01): 019-024
A Carnaghan H. Effect of gestational age at birth on neonatal outcomes in gastroschisis. Journal of Pediatric Surgery. Volume 51, Issue 5, May 2016, Pages 734-738
A Chiara CMM. Outcome of isolated gastroschisis; an international study, systematic review and meta-analysis. Early Human Development. Volume 103, December 2016, Pages 209-218
B Edogan D. 11-Year Experience with Gastroschisis: Factors Affecting Mortality and Morbidity. Iran J Pediatr. 2012 Sep; 22(3): 339–343.
A Landisch RM. Outcomes of gastroschisis early delivery: A systematic review and meta-analysis. Journal of Pediatric Surgery. Volume 52, Issue 12, December 2017, Pages 1962-1971
A Yang EY. Spontaneous onset of labor, not route of delivery, is associated with prolonged length of stay in babies with gastroschisis. Journal of Pediatric Surgery. Volume 49, Issue 12, December 2014, Pages 1776-1781
A Du L. Delivery room surgery: an applicable therapeutic strategy for gastroschisis in developing countries. World Journal of Pediatrics volume 10, pages69–73(2014)
A Bergholz R. Abdominal Wall Incision with or without Exteriorization of Bowel: Results from a Fetal Lamb Model for the Embryogenesis of Gastroschisis. Fetal Diagnosis and Therapy. 2013;33:55–60 
A Roessinhg ASB. Predictive factors at birth of the severity of gastroschisis. World J Gastrointest Pathophysiol. 2015 Nov 15; 6(4): 228–234.
A Barbieri MM. Fetal growth standards in gastroschisis: Reference values for ultrasound measurements. Prenatal Diagnosis. 2017. Volume 37, Issue 13
A Savoie KB. Improving gastroschisis outcomes: Does birth place matter? J Pediatr Surg (2014), http://dx.doi.org/ 10.1016/j.jpedsurg.2014.09.019
C Rao S. Recent Advances in Neonatal Gastroenterology and Neonatal Nutrition. Edt. Zoe Iliodromiti, Deborah Raines. Book: Neonatal Care, 2012
C Merriam A. Fetal disorders affecting labor and delivery. Book: Management of Labor and Delivery. Edt. George A. Macones. John Wiley & Sons, 13 Oca 2016 - 568 sayfa
A Hussein Wissanji, Pramod S. Puligandla. Risk stratification and outcome determinants in gastroschisis. Seminars in Pediatric Surgery 27 (2018) 300–303 
A Sarah J. Melov. Et all. Complexity of gastroschisis predicts outcome: epidemiology and experience in an Australian tertiary centre. BMC Pregnancy and Childbirth (2018) 18:222
A Jordan S. Taylor, Stephen B. Shew. Impact of societal factors and health care delivery systems on gastroschisis outcomes. Seminars in Pediatric Surgery 27 (2018) 316–320
A Vito Briganti, et all. A novel approach in the treatment of neonatal gastroschisis: a review of the literature and a single-center experience. The Journal Of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 2018 Vol. 31, No. 9, 1234–1240
A Theerayuth Pratheeppanyapat., et all. The factors associated with successful early enteral feeding in gastroschisis. Pediatric Surgery International (2018) 34:743–748
A Ruby Gupta, Erwin T Cabacungan. Outcome of neonates with gastroschisis at different gestational ages using a national database. Journal of Pediatric Surgery 53 (2018) 661–665
A Nair N et all. Factors that Influence Longitudinal Growth from Birth to 18 Months of Age in Infants with Gastroschisis. Am J Perinatol. 2019 Jul 31. doi: 10.1055/s-0039-1693988.
A Chabra, S., Peterson, S., and Cheng, E. ‘Development of a Prenatal Clinical Care Pathway for Uncomplicated Gastroschisis and Literature Review’. J Neonatal Perinatal Med. 2020 Mar 5. doi: 10.3233/NPM-190277
ATIF YAPILAN YAYIN: Attitudes toward the elderly among the health care providers: Reliability and validity of Turkish version of the UCLA Geriatrics Attitudes (UCLA-GA) scale 
A Polat Ü. Et all. Nurses’ and physicians’ perceptions of older people and attitudes towards older people: Ageism in a hospital in Turkey. Journal Contemporary Nurse Volume 48, 2014 - Issue 1
A Tufan F. Et all. Geriatrics education is associated with positive attitudes toward older people in internal medicine residents: A multicenter study. Archives of Gerontology and Geriatrics. Volume 60, Issue 2, March–April 2015, Pages 307-310
A Mandıracıoglu A. Et all. Attıtudes Towards The Elderly Among Turkısh Pharmacy Students. Turkish Journal of Geriatrics. 2015, Vol. 18 Issue 4, p305-309. 5p.
A Sözvurmaz, S; Mandiracioğlu, A. Health Scıences Students' Ageıng Anxıety And Attıtudes Towards Older People. Turkish Journal of Geriatrics / Türk Geriatri Dergisi . 2017, Vol. 20 Issue 1, p54-60. 7p.
A Elbi H. Et all. The Attıtudes Of Medıcal Students Toward The Elderly. Turkish Journal of Geriatrics / Türk Geriatri Dergisi. 2015, Vol. 18 Issue 4, p299-304. 6p.
B Abozeid HAA. Study Of Nurses' Attıtudes Toward Older Adults At The Maın Assıut Unıversıty Hospıtal; Suggested Interventıon Guıdelınes. AAMJ,Vol 13 , No 2 , Aprıl 2015 Suppl 2
A Seferoglu M. Et all. Attitudes of neurology specialists toward older adults. Aging Clinical and Experimental Research volume 29, pages787–792(2017)
A Bakırhan S. Et all. Analysıs of The Attıtudes And Approaches Of The Physıotherapy And Rehabılıtatıon Students Towards The Elderly. Turkish Journal of Geriatrics 2017;20 (2):125-134
B Mark A. G. Wilson, Susan Kurrle and Ian Wilson. Medical student attitudes towards older people: a critical review of quantitative measures. BMC Res Notes (2018) 11:71 https://doi.org/10.1186/s13104-018-3186-z
A Ryan Rucker et all. Development and preliminary validation of an ageism scale for dental students. Spec Care Dentist 38(1): 31-35, 2018
A Alessandra LG Lucchetti and Oscarina da S Ezequiel. Measuring medical students’ attitudes and knowledge about geriatrics and gerontology in Brazilian medical students: A comparison of instruments. Australasian Journal on Ageing, Vol 37 No 2 June 2018, E74–E77
A Ryan Rucker et all.  Dual institution validation of an ageism scale for dental students. Spec Care Dentist. 2018;1–6.
B Tugba Caliskan. Et all. Attitudes toward the elderly among young family physicians in Turkey. J Family Med Prim Care. 2018 Sep-Oct; 7(5): 998–1001. doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_277_17
A Exploring attitudes of physiotherapy students towards a community-based project used as a learning tool. Physiotherapy Theory and Practice. https://doi.org/10.1080/09593985.2019.1619209
B Dual institution validation of an ageism scale for dental students. Spec Care Dentist. 2019;39:28–33
B Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlıbakımı Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Yaşlılara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Türkiye Biyoetik Dergisi, 2019 Vol. 6, No. 1, 13-25
A Demans Tutum Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması. Arch Neuropsychiatry 2019 https://doi.org/10.29399/npa.24705
ATIF YAPILAN YAYIN:  Oran NT, Şenuzun F. Toplumda kırılması gereken bir zincir: HIV/AIDS stigması ve baş etme stratejileri.
B Önk M. Relationship between stigma levels of teachers and teacher’s organizational justice. Educational. Administration and Management. Vol. 13 No. 1 (2016)  
B Özmen S. Damgalamanın Kavramsal Çerçevesi. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences . 2018, Vol. 23 Issue 1, p185-208. 24p.
B Ergül Ç. The relationship between self-stigma due to seeking psychological help and social/ cultural intelligence in medical students. Journal of Mood Disorders;Vol. 6, Iss. 3,  (2016): 140.
B Surgevil O. Discrimination against people living with HIV/AIDS in the workplace: Turkey context. Equality, Diversity and Inclusion. 2011, vol:30 (6)
B Yaman E. Relationship between Stigma Tendencies of School Administrators’ and Teachers’ and Organizational Culture. International Online Journal of Educational Sciences, 2013, 5 (3), 783-797
C Gungor H. Principals' Views on Stigma Tendency. Erçetin ŞŞ. Book: Applied Chaos and Complexity Theory in Education. IGI Global, E-Books  ISBN10: 1522504605
B Hekimoğlu C.  Kronik Hepatit B, Kronik Hepatit C ve İnsan İmmün Yetmezlik Virusu İnfeksiyonu Olgularında Stigmatizasyon Algılarının Karşılaştırılması.Klimik Journal / Klimik Dergisi. Aug2014, Vol. 26 Issue 1, p69-72. 4p.
ATIF YAPILAN YAYIN: Fadıloğlu Ç, Şenuzun F.  Kanser Bakımında Aile Kanserde Evde Bakım
A Ugur O., Fadıloğlu C. Caregiver Strain Index” Validity and Reliability In Turkish Society. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 11, 2010
ATIF YAPILAN YAYIN:  Özer ZC, Şenuzun F, Tokem Y. (2009) Miyokart enfarktüslü hastalarda anksiyete ve depresyonun incelenmesi
A Tuna A. Koroner Yoğun Bakımda Hasta Deneyimleri. Anatolian Journal of Clinical Investigation . 2014, Vol. 8 Issue 2, p77-81. 5p.
B Erşan EE. Kalp Hastalarýnda Psikososyal Uyum, Depresyon. Klinik Psikiyatri 2013;16:214-224
A Kutlu R. Frequency of anxiety and depression, and affecting factors in inpatients in cardiology intensive care unit. Turk Gogus Kalp Dama 2016;24(4):672-679
ATIF YAPILAN YAYIN: Interactive Videoconference Supported Teaching in Undergraduate Nursing: A Case Study for ECG,
B Allison G. Butler., et all. Educational Exchange: Investigation of a Videoconference-Based Instructional Program for Educational Psychology Undergraduates and Fifth Graders. Psychology Learning & Teaching 2018, Vol. 17(1) 94–113
A Foronda, C; GRADUATE NURSING STUDENTS' EXPERIENCE WITH SYNCHRONOUS, INTERACTIVE Lippincott, Christine. Quarterly Review of Distance Education; Charlotte Vol. 15, Iss. 2,  (Summer 2014): 1-8,69-70
C Weerakkody V. ndicators for Measuring the Success of Video Usage in Public Services: The Case of Education. Twentieth Americas Conference on Information Systems, Savannah, 2014
A Sarıtaş MT. Examining the Attitudes and Intention to Use Synchronous Distance Learning Technology among Pre-service Teachers: A Qualitative Perspective of Technology Acceptance Model. American Journal of Educational Research, 2015, Vol. 3, No. 10A, 17-25
C Molnar A. Facilitating the Adoption of Public Services Using High Definition Video: The Case of Primary Education. Proceedings of the Nineteenth Americas Conference on Information Systems, Chicago, Illinois, August 15-17, 2013.
A Butler AG. Educational Exchange: Investigation of a Videoconference-Based Instructional Programfor Educational Psychology Undergraduates and Fifth Grades. sychology Learning & Teaching. 2018, Vol. 17(1) 94–113
A Abbey H. A 3D App for Teaching Nursing Students ECG Rhythm Interpretation. Nursing Education Perspectives: May/June 2017 - Volume 38 - Issue 3 - p 152-153
C Zhang L. Experience Report: Mini Guest Lectures in a CS1 Course via Video Conferencing. Proceedings of the ACM Conference on Global Computing EducationMay 2019 Pages 222–228
B Larson CO. Is community-based electrocardiography education feasible in the early phase of an undergraduate medical curriculum. Health SA Gesondheid 22 (2017) 61-69
A Kim S. Effects of an Electrocardiography Training Program: Team-Based Learning for Early-Stage Intensive Care Unit Nurses. The Journal of Continuing Education in Nursing. 2020;51(4):174-180
ATIF YAPILAN YAYIN: Pain and Fatigue in Elderly Cancer Patients
A Kim J. Building a Biopsychosocial Conceptual Framework to Explore Pressure Ulcer Pain for Hospitalized Patients. Healthcare 20164(1), 7; 
A Semiha Akın., Canan Kas Güner. Investigation of the relationship among fatigue, self-efficacy and quality of life during chemotherapy in patients with breast, lung or gastrointestinal cancer. Eur J Cancer Care.2018;e12898.,AHCI=1 
A Akın S. Investigation of the relationship among fatigue, self-efficacy and quality of life during chemotherapy in patients with breast, lung or gastrointestinal cancer. Eur J Cancer Care. 2019;28:e12898.
ATIF YAPILAN YAYIN: Turgay A.S.,  Şahin S., Şenuzun Aykar F., Sari D.,  Badir A., Canli Özer Z. Attitudes of Turkish nursing students toward elderly people. European Geriatric Medicine, 6(3), 2015
A Mei Hua Kerry Hsua,b,⁎ , Man Ho Lingb , Tai Lok Luib. Relationship Between Gerontological Nursing Education and Attitude Toward Older People. Nurse Education Today. Volume 74, March 2019, Pages 85-90
B Damulak. PP. Attitude towards the Elderly among Healthcare Related Students in Malaysia. International Journal of Health Sciences & Research. Vol.5; Issue: 11; November 2015
B Bashah FAA., Attıtudes Among Medıcal Imagıng Students Towards Older Adults In Malaysıa: A Prelımınary Study. /E-BPJ,1(3)August2016(Pp.102-109)
A Ayse Berivan Bakan, Senay Karadag Arli & Ela Varol. Identification of nursing students’ attitudes toward older people. Contemporary Nurse, 2018 Vol. 54, No. 3, 284–292, https://doi.org/10.1080/10376178.2018.1501276
A EmelBahadir-Yilmaz. The relationship between nursing students' professional values and their attitudes towards the elderly people: A cross-sectional study. Nurse Education Today. Volume 70, November 2018, Pages 8-12
B The Effect of Self-Care Management on Compliance with Chronic Disease. International Journal of Caring Sciences May – August 2019 Volume 12 | Issue 2| Page 877
A Hsu M. Relationship Between Gerontological Nursing Education and Attitude Toward Older People. Nurse Education Today Volume 74, March 2019, Pages 85-90
A Dobrowlska B. Age discrimination in healthcare institutions perceived by seniors and students. Nursing Ethics. 019, Vol. 26(2) 443–459
C Coleman PC and O'Hanlon A.  Aging and Development: Social and Emotional Perspectives. Taylor & Francis group: London. 2017
A Darling R. Undergraduate nursing students and the elderly: An assessment of attitudes in a Turkish university. Journal Gerontology & Geriatrics Education Volume 39:3, 2018
ATIF YAPILAN YAYIN: Features of Pressure Ulcers In Elderly Hospitalized General Medicine. Advances in Skin & Wound Care, 2014, 27(3): 11-126
A Laura R. Pressure Ulcers in Older Adults A Prevalence Study. Advances in Skin & Wound Care: October 2015 - Volume 28 - Issue 10 - p 461-464
C Marko S. Markov. Electromagnetic Fields in Biology and Medicine. CRC Press: New York, 2 Mar 2015 
A Barry Mç Pressure ulcer prevention in frail older people. Nursing Standard (2015); Vol. 30, Iss. 16,  
B A Study of the Factors Associated with Risk for Development of Pressure Ulcers: A Longitudinal Analysis. Indian J Dermatol. 2015 Nov-Dec; 60(6): 566–572.
A Karahan A. Factors Affecting Wound Healing in Individuals With Pressure Ulcers: A Retrospective Study. Ostomy/wound Management, 01 Feb 2018, 64(2):32-39
A The prevalence of pressure ulcers in Europe, what does the European data tell us: a systematic review. Journal of Wound CareVol. 28, No. 11
A Prevalence of pressure injury among Chinese community‐ dwelling older people and its risk factors: A national survey based on Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey. J Adv Nurs. 2019;75:2516–2525.
A De Meyer D. PROTECT – Trial: A cluster RCT to study the effectiveness of a repositioning aid and tailored repositioning to increase repositioning compliance. J Adv Nurs. 2019;75:1085–1098.
B Zabien N.  Redesigning care for frail older people: The impact of an elderly care pathway on admission avoidance, length of stay and readmission rates. Healthy Aging Research. 2016. 5:14.
B Dekübit ve Bası Ülserleri. Turkiye Klinikleri Geriatrics-Special …, 2019
C Brigitte Barrois, Denis Colin & François-André Allaert. Prevalence, characteristics and risk factors of pressure ulcers in public and private hospitals care units and nursing homes in France. Hospital Practice, 2018 Vol. 46, No. 1, 30–36
A Sayan HE. Prevalence of pressure ulcers in hospitalized adult patients in Bursa, Turkey: A multicentre, point prevalence study. Journal of Evaluation in Clinical Practice. 2020.
A Wang X. Clinical observation on the treatment of chronic refractory pressure ulcer with combined shock wave and exercise therapies. International Physical Medicine & Rehabilitation Journal. Volume 5 Issue 2 – 2020. 
ATIF YAPILAN YAYIN: Validity and reliability of the social support scale in chronic disease-TR (SSCI-TR) 
A Dursun G. Cultural Validation and Reliability of the Turkish Version of the Geriatric Pain Measure in the Elderly. Pain Practice. 2016. Volume 17, Issue 4
A Boero ME. An Observational Study on the Factors of Successful Aging in a Sample of Nonagenarian Patients in a Rehabilitation Hospital Complex. Journal of Population Ageing volume 10, pages403–416(2017
ATIF YAPILAN YAYIN:  Prevalence Of Anemia And Malnutrition And Their Association In Elderly Nursing Home Residents. Aging Clinical And Experimental Research October 2016, Volume 28, Issue 5, pp 857–862
A Early intravenous iron administration in the Emergency Department reduces red blood cell unit transfusion, hospitalisation, re-transfusion, length of stay and costs. Blood Transfus DOI 10.2450/2019.0248-19
A Sánchez-Rodríguez D. Prevalence of malnutrition and sarcopenia in a post-acute care geriatric unit: Applying the new ESPEN definition and EWGSOP criteria. Clinical Nutrition Volume 36, Issue 5, October 2017, Pages 1339-1344
B Girelli  D. Anemia in the Elderly.  HemaSphere. (2018) 2:3
B Alzahrani, SH. Prevalence and factors associated with geriatric malnutrition in an outpatient clinic of a teaching hospital in Jeddah, Saudi Arabia. Ann Saudi Med 2016; 36(5): 346-351 
A Sinha S. Maternal Protein Malnutrition: Current and Future Perspectives of Spirulina Supplementation in Neuroprotection. Front. Neurosci., 18 December 2018
A M. Wleklık,. Et all. The Role Of Nutrıtıonal Status In Elderly Patıents Wıth Heart Faılure. J Nutr Health Aging. 2018;22(5):581-588
A Prevalence BE. of asymptomatic malaria and anaemia among elderly population in Osun s Egbewale tate Southwestern, Nigeria. Int J Community Med Public Health. 2018 Jul;5(7):2650-2656
B Mulugeta Melku,. Et all.  Magnitude of Anemia in Geriatric Population Visiting Outpatient Department at the University of Gondar Referral Hospital, Northwest Ethiopia: Implication for Community-Based Screening. Current Gerontology and Geriatrics Research. Volume 2018, Article ID 9869343, 8 pages https://doi.org/10.1155/2018/9869343
B Nigeria Bolaji E. Egbewale,. Et all. Prevalence of asymptomatic malaria and anaemia among elderly population in Osun state Southwestern. International Journal of Community Medicine and Public Health .2018 Jul;5(7):2650-2656
B Sanchez BL. Disability and its influence in nutritional assessment tools in elderly people living in nursing homes. NutrHosp.2017;34(5):1080-1088
A Wawer AA. Iron status in the elderly: A review of recent evidence. Mechanisms of Ageing and Development. Volume 175, October 2018, Pages 55-73
A Busti F. Treatment options for anemia in the elderly. Transfusion and Apheresis Scienceç Volume 58, Issue 4, August 2019, Pages 416-421
C Jones M. Discovering Intergenerational Connections through Food. UWE Bristol. 2019
C A Whole Setting Approach to Food in Care Homes. UWE Bristol. 2019
B Chukwuocha U Mç Nutritional Status and Malaria Risk in Children Under Five Years in Owerri Municipality, South Eastern, Nigeria. Hong Kong Journal of Paediatrics Research | May- August 2019
A Beverina I. Early intravenous iron administration in the Emergency Department reduces red blood cell unit transfusion, hospitalisation, re-transfusion, length of stay and costs. Blood Transfus. 2020 Mar; 18(2): 106–116.
B Sfavi E. Iron Deficiency Anemia in Older Females: A Comparison Between Community-Dwelling Individuals and Nursing Home Residents in the Southwest of Iran. hiraz E-Medical Journal: 21 (3); e92271
ATIF YAPILAN YAYIN: Validation Of Edmonton Frail Scale Into Elderly Turkish Population. Archives of Gerontology and Geriatrics. Volume 76, May–June 2018: 133-137
A Zehra Gok Metin. Et all.  The Perceived Caregiver Burden Among Turkish Family Caregivers Providing Care for Frail Older Adults. Journal of Transcultural Nursing, 2018, 1–9
A Gok M. The Perceived Caregiver Burden Among Turkish Family Caregivers Providing Care for Frail Older Adults. Journal of Transcultural Nursing 2019, Vol. 30(3) 222–230
A Frailty Prevalence and Characteristics in Older Adults with Hematologic Cancer: a Descriptive Study. Asia Pac J Oncol Nurs 2019;6:43-9.
B Atakul E. Geriatric Assessment in Oncology: G8 Screening Tool Validation and Reliability Study. Turk J Oncol 2019;34(4):236–42 
B Betul, et al. "Frailty and Quality of Life in the Elderly Living in Nursing Home." Erciyes Medical Journal, vol. 41, no. 4, 2019, p. 414+. Gale Academic OneFile, Accessed 3 May 2020.
A Sun X. Frailty is an independent predictor of postoperative complications after elective orthopedic surgery: A prospective cohort study. Journal of Clinical Anesthesia, 21 Mar 2020, 63:10969
ATIF YAPILAN YAYIN: Symptom management in Behcet's disease. Journal of Pakistan Medical Association, 68(1), 46–49.
A Blakeman JR. An integrative review of the theory of unpleasant symptoms. J Adv Nurs. 2019;75:946–961. 
B Lee D. An uncommon condition with common manifestations. The Nurse Practitioner • October 2019
A Patients’ experiences with Behçet’s syndrome: structured interviews among patients with different types of organ involvement. Clin Exp Rheumatol 2019; 37 (Suppl. 121): S28-S34.
ATIF YAPILAN YAYIN: Attitudes Toward Patient Safety and Tendencies to Medical Error Among Turkish Cardiology and Cardiovascular Surgery Nurses
A Attitudes towards patient safety culture among postgraduate nursingstudents in China: A cross-sectional study. Nurse Education in Practice 38 (2019) 1–62

BİLDİRİLER

Uluslararasi Bilimsel Toplantilarda Sunulan Bildiriler

 1. Burke LE, Kim Y., Senuzun Ergun F, Choo J., Sereika S., Music E. & Dunbar-Jacob J. “Reexamination and Shortening of the Cholesterol-Lowering Diet Self-Efficacy Scale”, National Congress on the State of Science in Nursing Research, Washington DC, US, 6-9 October 2004. (Sözel Bildiri)
 2. Ergun O., Barksdale E., Senuzun Ergun F., Prosen T., Quresh FG. Reblock KR. “The Timing of Delivery of Infants With Gastroschisis Influences Outcome”, 35th Annual Meeting for American Pediatric Surgical Association, Ponte Verda Beach, Florida, USA, 27-30 May 2004. (Sözel Bildiri)
 3. Rosenzweig MQ., Bender CM., Sereika S., Senuzun Ergun F. “Symptom Clusters Measured in a Clinical Trial of Women with Metastatic Breast Cancer”, National Congress on the State of Science in Nursing Research, Washington DC, USA, 6-9 October 2004. (Sözel Bildiri)
 4. Bender CM., Senuzun Ergun F., Sereika S., Rosenzweig MQ., Cohen SM. “Symptom Clusters in Women with Early Stage Breast Cancer Post Surgery and Pre-Chemotherapy”. National Congress on the State of Science in Nursing Research, Washington DC, USA, 6-9 October 2004. (Sözel Bildiri)
 5. Sereika S., Senuzun Ergun F., Bender CM., Cohen SM., Rosenzweig MQ. “Prevalence of Symptoms and Symptom Clusters Across the Continuum of the Breast Cancer Experience: An Application of Pooled Analysis”. National Congress on the State of Science in Nursing Research, Washington DC, US, 6-9 October 2004. (Sözel Bildiri)
 6. Bender CM., Senuzun Ergun F., Cohen SM. , Rosenzweig MQ., Sereika S. “Symptom Cluster Identification and Description Across the Breast Cancer Continuum”. National Congress on the State of Science in Nursing Research, Washington DC, US, 6-9 October 2004. (Sözel Bildiri)
 7. Ergun O., Barksdale EM., Nucci A., Senuzun Ergun F., Ford HR., Yowarski JA., Qureshi FG., Hackam DJ. “The Presence of the Ileocecal Valve Does not Improve Intestinal Adaptation in Children With Intestinal Failure”, American Academy of Pediatrics, San Francisco, USA, 9-13 October 2004. (Sözel Bildiri)
 8. Burke, LE, Kim, Y., Senuzun Ergun FS, Choo, J., Sereika, S., Music, E. & Dunbar-Jacob, J., “Evaluation of the Cholesterol-Lowering Diet Self-Efficacy Scale – Short Form.  5th Spring Meeting, Working Group on Cardiovascular Nursing of the European Society of Cardiology, Basel, Switzerland. European Journal of Cardiovascular Nursing,4(1),51, (2005) (Sözel Bildiri)
 9. Sahin Yasar Guneri, Celikkan Ufuk, Senuzun F.  Effects of Data Entry Tools on Health Professionals’ Productivity: A Survey. Proceedings of the 12th European Conference on eGovernment (ECEG2012). Barcelona-Spain, 14-15 June 2012. (Makale No: 12) (Sözel Bildiri)
 10. Kılıc M., Sonmez F., Senuzun Ergun F., Cihangir S. “Examination of Smoking State of University Students and Their Opinions on the Prevention of Active and Passive Smoking”, ESSOP 1999 Annual Congress of European Society for Social Pediatrics, İstanbul-Turkey, 13-16 October 1999.
 11. Turkistanlı E., Senuzun Ergun F., Sari D., Dilek D., Aydemir G. “The evaluation of the geographical and family background on nutrition of the students  (nurse & midwifery), and their knowledge on cancer & nutrition” 24th Annual Meeting of the International association of Cancer registries (IACR) , Tampere- Finland, 25-27 June 2002,
 12. Tuna Oran N., Ozturk H., Senuzun Ergun F. “The evaluation of the attitudes of academic faculty staff on health promotion, prevention and detection of breast and cervix cancer”, The First Regional Meeting of The Asian Pacific (APOCP), Izmir, Turkey, 14-16 October 2003.
 13. Tuna Oran N., Demir F., Senuzun Ergun F. “Nutrition and Cancer”, The First Regional Meeting of The Asian Pacific (APOCP), , Izmir, Turkey, 14-16 October 2003.
 14. Senuzun Ergun, F., Fadıloglu, C., Bender, C., Burke LE., Payzın, S. “Effects of home-based exercise program on exercise tolerance, serum lipid values, and self efficacy of coronary patients”. American Heart Association 2nd Scientific Conference And Compliance In Healthcare And Research,. Washington DC, USA, 17-19 May 2004.
 15. Senuzun Ergun F, Tuna Oran N, Bender CM. “Quality of Life of Oncology Nurses”, National Congress on the State of Science in Nursing Research, , Washington DC, USA, 6-9 October 2004.
 16. Uyar M., Uslu R., Coker A., Elbi H., Eyigör S., Fadıloglu C., Eyigor C., Sertoz O., Senuzun F., Yildirim Y. Cancer and Palliative Care: Model of TURKEY. 20th Internaional Anniversary Symposium (MASCC/ISOO), St. Gallen,  Switzerland, 23 June 2007.
 17. Yildirim, Y., Eyigor, C., Fadiloglu, C., Senuzun, F., Uyar, M., and Ozcelik, H. “The effects of pain on quality of life in cancer patients”, Journal of B.U.O.N 13 (Supp 1):76, October 2008, 7th Congress of the Balkan Union of Oncology, Kuşadası, Turkey October 15 -19, 2008
 18. Senuzun. F,.  Tekir O., Ozer Z., Fadiloglu C., Burke L.  Validity and reability of turkish version of cholesterol-lowering diet self efficacy scale short form (CLDESE-SF). 9th  Annual Spring Meeting on Cardivascular Nursing, Dublin, Ireland,4-25 April 2009
 19. Ozer Z., Senuzun F. Anxiety and depression in myocardial infarction in Turkey. 9th  Annual Spring Meeting on Cardivascular Nursing, Dublin, Ireland,4-25 April 2009
 20. Uslu S, Uysal Y, Sari D, Sahin S, Tekin N, Şenuzun F. The status of urinary incontinence among women living in a residental care center and the quality of life ıf the women suffereng from urinary incontinence. 7th Congress of teh EUGMS (European Union Geriatric Medicine Society), 53rdCongress of SEGG (Sociedad Espanola de Geriatria y Gerontologia), 32 nd Congress of the SAGG (Sociedad Andaluza de Geriatria y gerontology. 28-30 September 2011  
 21. Şenuzun Aykar F., Bilge A., Mermer G., Şahin S., Kronik Hastalıklarda Sosyal Destek Ölçeği Geçerlilik Ve Güvenirlilik Çalışması. II. Uluslar arası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, 4-7 Ekim 2012. (Proje no: 5)
 22. Eski İzmirli H, Sözen E, Sahin S, Baydal B, Şenuzun F, Akçiçek F. 65 years and older patient who hospitalized in Ege university hospital with pressure ulcers  8 th  Congress of the EUGMS (European Union Geriatric Medicine Society)  26th-28th September /Brussels  European Geriatric Medicine 2012 :3s:113
 23. Özer S., Karayaz N., Şenuzun Aykar F. Defining the Needs of the Families of Patients in İntensive Care Units for Heart Failure. 3 rd Heart Failure Congress, İstanbul, 29 November-02 December 2012
 24. Özer S., Sözen E., Şenuzun Aykar F. Fadıloğlu Ç. The Turkish Adaptation of the European Heart Failure Self Care Behaviour Scale. 3 rd Heart Failure Congress, İstanbul, 29 November-02 December 2012
 25. Özer S., Şenuzun Aykar F., Sözen E., Fadıloğlu Ç. Symptom Incidence and Defining The Symptom Cluster in the Patients with Heart Failure. 3 rd Heart Failure Congress, İstanbul, 29 November-02 December 2012
 26. S. SahinP. Tosun TasarH. SimsekZ. CicekH. Eskiizmirli, F. Senuzun AykarF. SahinF. AkcicekThe prevalence of anemia and malnutrition and the relationship between anemia and malnutrition. European geriatric medicine 09/2013; 4:S133. 
 27. H. Eskiizmirli AygörÇ. Fadıloğlu, F. Şenuzun AykarF. Akçiçek. Testing the reliability and validity of the “Edmonton Frail Scale” in turkish population. European geriatric medicine 09/2013; 4:S76. 
 28. Senuzun. F,.  Tekir O., Ozer Z., Fadiloglu C., Burke L.  Validity and reability of turkish version of cholesterol-lowering diet self efficacy scale short form (CLDESE-SF). 9th  Annual Spring Meeting on Cardivascular Nursing, DuBlin, Ireland,4-25 April 2009
 29. Ozer Z., Senuzun F. Anxiety and depression in myocardial infarction in Turkey. 9th  Annual Spring Meeting on Cardivascular Nursing, Dunlin, Ireland,4-25 April 2009
 30. Uslu S, Uysal Y, Sari D, Sahin S, Tekin N, Şenuzun F. The status of urinary incontinence among women living in a residental care center and the quality of life ıf the women suffereng from urinary incontinence. 7th Congress of teh EUGMS (European Union Geriatric Medicine Society), 53rdCongress of SEGG (Sociedad Espanola de Geriatria y Gerontologia), 32 nd Congress of the SAGG (Sociedad Andaluza de Geriatria y gerontology. 28-30 September 2011  
 31. Şenuzun Aykar F., Bilge A., Mermer G., Şahin S., Kronik Hastalıklarda Sosyal Destek Ölçeği Geçerlilik Ve Güvenirlilik Çalışması. II. Uluslar arası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, 4-7 Ekim 2012. (Proje no: 5)
 32. Eski İzmirli H, Sözen E, Sahin S, Baydal B, Şenuzun F, Akçiçek F. 65 years and older patient who hospitalized in Ege university hospital with pressure ulcers th  Congress of the EUGMS (European Union Geriatric Medicine Society)  26th-28th September /Brussels  European Geriatric Medicine 2012 :3s:113
 33. Özer S., Karayaz N., Şenuzun Aykar F. Defining the Needs of the Families of Patients in İntensive Care Units for Heart Failure. 3 rd Heart Failure Congress, İstanbul, 29 November-02 December 2012
 34. Özer S., Sözen E., Şenuzun Aykar F. Fadıloğlu Ç. The Turkish Adaptation of the European Heart Failure Self Care Behaviour Scale. 3 rd Heart Failure Congress, İstanbul, 29 November-02 December 2012
 35. Özer S., Şenuzun Aykar F., Sözen E., Fadıloğlu Ç. Symptom Incidence and Defining The Symptom Cluster in the Patients with Heart Failure. 3 rd Heart Failure Congress, İstanbul, 29 November-02 December 2012
 36. S. SahinP. Tosun TasarH. SimsekZ. CicekH. Eskiizmirli, F. Senuzun AykarF. SahinF. Akcicek. The prevalence of anemia and malnutrition and the relationship between anemia and malnutrition. European geriatric medicine 09/2013; 4:S133. 
 37. H. Eskiizmirli AygörÇ. Fadıloğlu, F. Şenuzun AykarF. Akçiçek. Testing the reliability and validity of the “Edmonton Frail Scale” in Turkish population. European geriatric medicine 09/2013; 4:S76.
 38. Savas S.,  Sahin S., Saraç F., Yalçın MA., Senuzun Aykar F., Eyigör S., Mandiracioglu A.,  Goksel S.,  Fadıloğlu Ç., Açiçek F. Establishing a Doctor of Philosophy Program of Elderly Health in Turkey for multidisciplinary team. European Gerıatrıc Medıcıne September 2013, 4:S146-S147 · 
 39. Eskiizmirli Aygör H., Şahin S., Şenuzun Aykar F.Fadıloğlu Ç., Akçiçek F. Testing the reliablity and validity of the ‘Groningen Frailty Index’ in Turkish population. European geriatric medicine 09/2014; 5:S124. DOI:10.1016/S1878-7649(14)70305-5.
 40. Fadıloglu C, Senuzun F, Yıldırım Y, Ozcelik H,  Cetinkaya Y, Tezel H, Uslu R, Examine The Effect of Different Oral Care Models On Oral Identification Scores in Gastrointestinal Cancer Patients Who Received Long-Term or Bolus 5- Fluorouracil Chemotherapy, MASCC/ISOO Annual Meeting on Supportive Care in Cancer, Copenhagen, Denmark, 25-27 June, 2015,
 41. Batu B, Özel F, Karaöz B, Şenuzun Aykar F.  The Effect Of Type D Personality On Self- Care Ability In Patients With A /Rheumatoid Arthritis Diagnosis. 4th International Conference on Nursing and Healthcare, San Francisco, 5-7 October, 2015
 42. Zincir İbrahim, Başarici Samsun Mustafa, Rana Ahmet, Şenuzun Aykar F (2015).  ELCARE A Novel Approach for Educating Caretakers of Elderly.  14th European Conference on e-Learning Hosted by: The University of Hertfordshire (Tam Metin Bildiri/Sözel)
 43. Özdemir Ş, Özel F., Hançerlioğlu S., Yildirim Y, Şenuzun Aykar F..  Reliability and validity of the Epilepsy Self-Efficacy Scale for Turkish people with epilepsy. 4th  International   Conference on Nursing and Healthcare, San Francisco, 5-7 October 2015 
 44. Vural Doğru Birgül, Şenuzun Aykar Fisun, Yıldırım Yasemin, Yavuzgil Oğuz, Sözmen Eser, Memmedov Hikmet (2016).  Koroner Anjiyografi Ve Perkütan Transluminal Koroner Anjiyoplasti Öncesi Uygulanan Refleksolojinin Bireylerin Anksiyete Stres Ve Kortisol Düzeylerine Etkisi.  I. Uluslararası 3. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Kongresi. (Özet Bildiri/Sözel)
 45. Çınar D, Yıldırım Y, Şenuzun Aykar F. Merle Mishel’in Hastalıkta Belirsizlik Kuramı Kapsamında Bir Kanser Olgusunun Bakım Sürecini Nasıl Yönetelim? 1. Uluslar arası 10. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu, 22-23 Mart 2017, İzmir, Türkiye (Poster Presentation)
 46. Deniz A, Yıldırım Y, Fadıloğlu Ç, Şenuzun Aykar F. King’in Amaca Ulaşma Kuramı Çerçevesinde Bir Kalp Yetersizliği Olgusu. 1. Uluslar arası 10. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu, 22-23 Mart 2017, İzmir, Türkiye (Poster Presentation)
 47. Karaman E, Fadıloğlu Ç, Şahin ŞG, Yıldırım Y, Zoghi M, Şenuzun Aykar F. Kalp Yetersizliği Olan Yaşlı Bireylerde Egzersiz programının Sonuçları: Güçlendirme Modeli. 1. Uluslar arası 10. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu, 22-23 Mart 2017, İzmir, Türkiye (Poster Presentation)
 48. Vural Doğru B, Sayın Kasar K, Kankaya H, Karaman E, Karadakovan E, Yıldırım Y, Şenuzun Aykar F. Sağlık Alanında Eğitim Alan Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Algı Ve Tutumlarının İncelenmesi. I. Adnan Menderes Üniversitesi Uluslar arası Sağlık bilimleri Kongresi, 29 Haziran- 1 Temmuz 2017, Aydın, Türkiye (Oral Presentation)
 49. Şenuzun Aykar F, Bilge A, Yıldırım Y, Konakcı G, Akbinar C, Hançerlioğlu S. Avrupa Özel Eğitim Birimleri Klinik Mentorlük Uygulaması Projesi: Türkiye Örneği. I. Adnan Menderes Üniversitesi Uluslar arası Sağlık bilimleri Kongresi, 29 Haziran- 1 Temmuz 2017, Aydın, Türkiye (Poster Presentation)
 50. Şenuzun Aykar F, Bilge A, Yıldırım Y, Konakcı G, Akbinar C, Hançerlioğlu S.  Avrupa Özel Eğitim Birimleri Klinik Mentorlük Uygulamasının Etkinliğinin Öğrenci, Klinik Mentor Ve Pilot Eğitici Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. I. Adnan Menderes Üniversitesi Uluslar arası Sağlık bilimleri Kongresi, 29 Haziran- 1 Temmuz 2017, Aydın, Türkiye (Poster Presentation)
 51. Sofulu Funda, Şenuzun Aykar F (2017).  Sarkopenide Hemşirelik Yaklaşimlari.  1. Uluslararasi Sağlik Bilimleri Kongresi. (Özet Bildiri/Poster)
 52. Karaman E, Fadıloğlu Ç, Şahin ŞG, Yıldırım Y, Zoghi M, Şenuzun Aykar F. Kalp Yetersizliği Olan Yaşlı Bireylerde Egzersiz programının Sonuçları: Güçlendirme Modeli. I. Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası Sağlık bilimleri Kongresi, 29 Haziran- 1 Temmuz 2017, Aydın, Türkiye (Oral Presentation)
 53. Bilge Ayşegül, Şenuzun Aykar F (2017).  Yaşlılık Holistik Yok Oluş Mudur? Holistik Varoluş Mudur?  I. Uluslararası, 10. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu (Özet Bildiri/Poster)
 54. Vural Doğru Birgül, Karaman Emine, Şenuzun Aykar F (2017).  İnternet, Sosyal Medya ve Yaşlılık.  I. Uluslararası/10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu (Özet Bildiri/Poster)
 55. Kuşoğlu Habibe, Şahin Sevnaz, Şenuzun Aykar F (2017).  Yaşlılarda Sarkopeni değerlendirmesi ve Beslenme Yönetimi.  1. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu (Özet Bildiri/Poster)
 56. Vural Doğru Birgül, Karaman Emine, Şenuzun Aykar F (2017).  Kalp Yetersizliği Olan Yaşlılarda Kırılganlık.  I. Uluslararası/10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu (Özet Bildiri/Poster)
 57. Karaman Emine, Alver Tugay, Bahşi Bilgen, Kara Furkan, Şenuzun Aykar F (2017).  Yaşlının Sağlık Bakım Hizmetlerine Ulaşımında Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri- Mevcut Durum.  I. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu (/Davetli Konuşmacı)
 58. Karaman Emine, Vural Doğru Birgül, Şenuzun Aykar F (2017).  Yaşlı Bireylerde Gizli Tehlike: Tamamlayıcı ve İntegratif Tedaviler.  1. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu (Özet Bildiri/Poster
 59. Karaman Emine, Vural Doğru Birgül, Şenuzun Aykar F (2017).  Yaşlılık ve Aktif Yaşam.  Uluslararası Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 60. Bilge Ayşegül, Şenuzun Aykar F, Şahin Sevnaz (2017).  Yaş Alırken Var Olunan Alanlar: Mekanlar.  I. Uluslararası Keyifli Yaş alma Fuarı ve Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 61. Küliğ Derya, Bilge Ayşegül, Şenuzun Aykar F (2017).  Miyastenia Gravis’li Yaşlı Bir Bireyin Yoğun Bakım Deneyimleri. I. Uluslararası Keyifli Yaş alma Fuarı ve Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 62. Jahampeyma P, Şahin S, Koçak Kayhan, Fatma Ö, Şenuzun Aykar F (2017).  Yaşlılarda Denge Kaybı ve Düşmelerin Önlenmesinde Otago Egzersizleri. I. Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi (Özet Bildiri/Poster Bildiri)
 63. Savaş Emine S, Kılavuz A, Şahin S, Saraç Zeliha F, Yalçın Mehmet A, Şenuzun Aykar F, Eyigör S, Mandıracıoğlu A, Göksel S, Fadıloğlu Zehra Ç, Akçiçek Selahattin F (2017).  Doctorate in Helath of Elderly in Izmir, Turkey, A New Perspective.  I. Uluslararası İzmir Keyifli Yaş alma Fuarı ve Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 64. Vural Doğru B, Karaman E, Şenuzun Aykar F (2017).  Düşmelerin Önlenmesinde Giyilebilir Teknolojinin Kullanımı.  Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 65. Karaman E, Fadıloğlu Zehra Ç, Yıldırım Y, Zoghi Mi, Şahin Yaşar G, Şenuzun Aykar F (2017).  Kalp Yetersizliği Olan Yaşlı Bireylerde Egzersiz Programının Sonuçları: Güçlendirme Modeli.  I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 66. Vural Doğru B, Karaman E, Şenuzun Aykar F (2017).  Yaşlı Bireylerde Kanıta Dayalı Bir Uygulama: Terapötik Dokunuş.  Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Poster
 67. Aygör H, Özer S, Şenuzun Aykar F (2017).  Tatil Kalp Sendromu.  Adnan Menderes Üniversitesi Uluslarası Sağlık Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 68. İncesazlı Beyece S, Jahanpeyma P, Özer S, Şenuzun Aykar F (2017).  Akut Kroner Sendromlu Hastalarda D Tipi Kişilik Profili.  Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslarası Sağlık Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 69. Özel F, Özkaraman A, Şenuzun Aykar F (2017).  Öz-Yeterlik için Semptom Yönetim Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.  Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 70. Vural Doğru B, Sayın Kasar K, Kankaya H, Karaman E, Karadakovan A, Yıldırım Y, Şenuzun Aykar F (2017).  Sağlık Alanında Eğitim Alan Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Algı ve Tutumlarinın İncelenmesi.  I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 71. Özel F, Özkaraman A, Şenuzun Aykar F (2017).  Öz yeterlilik için semptom yönetim ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlilik çalışması.  1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 892 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 72. Beyece İncazlı Seçil, Jahanpeyma Parinas, Özer Serap, Şenuzun Aykar F (2017).  Akut Koroner Sendromlu Hastalarda D Tipi Kişilik Profili.  1.Uluslararası  Sağlık   Bilimleri Kongresi, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 73. Aygör Eskizimirli H, Özer S, Şenuzun Aykar F (2017).  Tatil Kalp Sendromu.  Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 74. Binay Ş, Çevik Özdemir H, Karakul A, Şenuzun Aykar F (2017).  Determination of Childrens’ Cardiovascular Health Promotion.  Iv. International Multıdıscıplınary Congress Of Eurasia (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 75. Yıldırım D, Kırşan M, Kıray S, Akın Korhan E, Şenuzun Aykar F, Üstün Ç (2017).  Attitudes of Academician Nurses to Academic Ethical Values and Related Factors.  International Congress on Ethics in Nursing Applications (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 76. Özel F, Özkaraman A, Şenuzun Aykar F, Korkmaz C (2017).  Romotoloji Hastalarında D Tipi Kişilik Profili.  5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 77. Özgürsoy Uran Berna N, Yıldırım Y, Şenuzun Aykar F, Ünsal B (2018).  The effect of web-based education on disease activity, symptom management, and quality of life on patients with inflammatory bowel disease.  13th Congress of ECCO (Journal of Crohn’s and Colitis), 12(1), (Tam Metin Bildiri/Poster)
 78. Hançerlioğlu S, Fadıloğlu Zehra Ç, Şenuzun Aykar F (2018).  Yaşlı Hastalarda Kullanılan Yeni Bir Palyatif Bakım Modeli: Chaarm Modeli.  2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu (Özet Bildiri/Poster)
 79. Hançerlioğlu S, Yıldırım Y, Şenuzun Aykar F (2018).  Son Dönem Karaciğer Hastalıklarında Palyatif Bakım.  1st International Health Science And Life Congress (Ihslc 2018) (Özet Bildiri/Poster)
 80. Bilge A, Şenuzun Aykar F, Ertem G, Ahsun S, Kazankaya F (2018).  Çocuk İhmali ve İstismarı ile Mücadele.  I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 81. Sayın Kasar K, Yıldırım Y, Şenuzun Aykar F, Uyar M (2018).  Ağrı Yönetiminde Aromaterapi.  3. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 82. Hançerlioğlu S, Özer S, Şenuzun Aykar F (2018).  Derin bir nefes al: Pulmoner Hipertansiyonda Bakımı Yönet! 1st International Health Science And Life Congress (Ihslc 2018).  2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu (Özet Bildiri/Poster)
 83. Bilge A, Şenuzun Aykar F, Ertem G, Hançerlioğlu Sk (2018).  Öğrenme Sürecinde Beyin Beden İlişkisi.  IDEUs, brüksel, BELÇIKA, (Özet Bildiri/Poster)
 84. Bilge A, Şenuzun Aykar F, Ertem G, Hançerlioğlu S (2018).  Hemşirelik Eğitiminde Akreditasyon: Türkiye Örneği”,.  IDEUs, brüksel, BELÇIKA, (Özet Bildiri/Poster)
 85. Bilge A, Şenuzun Aykar F, Hançerlioğlu S (2018).  Profesyonelleşme Yolu: Mentorlük Sürecinin Öğrenci Hemşirelerin Uygulamalarına Yansıması.  IDEUs, brüksel, BELÇIKA
 86. Hançerlioğlu Sadık, Taşkıran Gülcan, Şenuzun Aykar F (2018).  Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinden Bir Olay Fare İtlafı.  I. Uluslararası  III. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi
 87. Çetinkaya F, Şenuzun Aykar F (2018).  Hemşirelik’ten Doğan Sağlık Meslekleribased Nursıng Health Professıons.  I.Uluslararası III.Ulusal hemşirelik Tarihi kongresi, 367-376. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 88. Kuşoğlu H., Şahin S., Yıldırım Y., Şenuzun Aykar F. (2019).  Sarc-F Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi.  3. Uluslararası 12. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 89. Erkin Geyiktepe Ö., Şenuzun Aykar F. (2019).  Hemşirelik Öğrencilerinde Yoganın Bilinçli Farkındalık ve Öz-Duyarlık Üzerine Etkisi.  2. Uluslararası 4. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 90. Çetinkaya F., Şenuzun Aykar F. (2019).  Duygusal Özgürlük Tekniği Ağrısı Olan Hastalarda Yarar Sağlar Mı? Sistematik Derleme.  2. Uluslararası 4. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 91. Umdu Selahattin E, Şenuzun Aykar F, Şahin S (2019).  Recent Global Trans and Country Targets in Geriatric Studies.  3. Uluslararası 12. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 92. Bozkurt C, Yıldırım Y, Şenuzun Aykar F. (2019).  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Yaşlı Bireylerde Kırılganlık Düzeyinin Hastalığın Kabulü Üzerine Etkisi.  3. Uluslararası 12. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Ulusal Ve Uluslararası Katılımlı Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 1. Durmaz Akyol, A., Şenuzun Ergün F., Alkan P, Sarsılmaz M., Çalışkan H.,Ege Üniversitesi Kardiyoloji Kliniği Koroner Bakım Ünitesi’ nde Hasta Ziyaretinin Kardiyovasküler Sistem Üzerindeki Etkisi”, XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 1998. (Sözel Bildiri)
 2. Esen A., Şenuzun Ergün F., Akyol A. “2000’ li Yıllara Doğru Hemşirelerin Yaşam Kalitesine Bir Bakış”, Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, 14-16 Mayıs 1998. (Sözel Bildiri)
 3. Kılıç M., Cihangir Ş., Şenuzun Ergün F., Sönmez S., “Sigara İle Mücadelede Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Örneği”, Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi, İstanbul, 7-8 Kasım 1997. (Sözel Bildiri)
 4. Fadıloğlu Ç., Akyol A., Şenuzun Ergün F. “Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Klinik Uygulamaya İlişkin Deneyimledikleri Stresler ve Kullandıkları Başa Çıkma Yöntemlerinin Saptanması” , I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, İzmir, 24-26 Mayıs 2000. (Sözel Bildiri)
 5. Fadıloğlu Ç., Şenuzun Ergün. F., Özer S., Usta Ö., Kuzeyli Y. Y. “Hemşirelik Öğrencilerinde Yalnızlık”, I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, İzmir,  24-26 Mayıs 2000ç (Sözel Bildiri) 
 6. Şenuzun Ergün F., Ekti G. R., Türkistanlı E., Tuna O. N., Erefe İ. “Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlığı Algılayışı”, I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, İzmir, 24-26 Mayıs 2000. (Sözel Bildiri)
 7. Şenuzun Ergün F., Tuna Oran N. “Kanserli Hastaya Bakım Verenlerin Yaşam Kalitesi”, 4. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 25-29 Eylül 2002. (Sözel Bildiri)
 8. Şenuzun Ergün F.,  Nazan Tuna O., “Total parenteral beslenme uygulamasına yönelik klinik pathway (yol) geliştirme”, IV. Klinik Enteral Parenteral Beslenme Kongresi (KEPAN), Bursa, 11-15 Aralık 2002. (Sözel Bildiri)
 9. Fadıloğlu Ç., Çetinkaya Y., Şenuzun F., Uslu R. “Kanser Hastasına bakım verenlerde stres semptomları ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik İncelemesi”, I. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, 29 Mart-2 Nisan 2006. (Sözel Bildiri)
 10. Savaş S, Tokem Y, Şenuzun F, Şahin S, Fadıloğlu C, Eyigör S, Sözmen E. EQUIP II (European Education Competences and qualifications in home care for older people): Evde yaşlı bakımında çalışanların nitelikleri ve mesleki eğitim durumları. IV. Akademik Geriatri Kongresi, Antalya, 25-29 Mayıs 2011. (Sözel Bildiri)
 11. Şahin S, Mandıracıoğlu A, Tekin N, Şenuzun F, Akçiçek F. UCLA Geriatrik tutum ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği. Akademik Geriatri 2011 25-29 Mayıs 2011 /Antalya sayfa 144-146. (Sözel Bildiri)
 12. Tokem Y, Şahin S, Savaş S, Şenuzun F, Fadıloğlu C, Eyigör S, Sözmen E. EQUIP II: Evde yaşlı bakımında çalışacak kişilerde aranan özellik ve yeterliliklerin belirlenmesi 4. Akademik Geriatri Kongresi, Antalya, 25-29 Mayıs 2011. (Sözel Bildiri)
 13. Eser S., Şenuzun F. Şehrimizde evde bakım alanındaki projeler (EQUIP II). Izmir 5. İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, 22-23 Mart 2012. (Sözel Bildiri)
 14. Aygör Eskizimirli H., Sözen E., Şahin S., Baydal B., Şenuzun F., Akçiçek F. Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Servisindeki 65 Yaş Üzerindeki Hastalarda Bası Yarasının Değerlendirilmesi. 5. Akademik Geriatri Kongresi, Antalya, 23-27 Mayıs 2012 . (Sözel Bildiri)
 15. Sarı D., Şahin S., Tekin N., Atay R., Şenuzun Aykar F. Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Düşme Korkuları, Fiziksel Aktivite Düzeyleri Ve Yaşam Kaliteleri, 2. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi, uluslararası katılımlı, İstanbul, 27-29 Eylül 2012. (Sözel Bildiri)
 16. Aygör Eskiizmirli H, Fadıloğlu Ç., Aykar Senuzun F, Akçiçek F.  “Edmonton Kirilganlik Ölçeği - TR’ nin Geçerlik Ve Güvenirliğinin İncelenmesi, 6. Akademik Geriatri Kongresi, İzmir, 22-26 Mayıs 2013
 17. Tombul N., Babacan B., Şenuzun Aykar F. Bilge A. Hemşirelik Öğrencilerinde Kariyer Planlaması, 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, 19-21 Nisan 2013. (Sözel Bildiri)
 18. Aygör Eskiizmirli H, Şahin S., Aykar Senuzun F, Fadıloğlu Ç.,  Akçiçek F.  “Groningen Kirilganlik Ölçeği - TR’ nin Geçerlik Ve Güvenirliğinin İncelenmesi, 7. Akademik Geriatri Kongresi, İzmir, 24-29 Mayıs 2013. (Sözel Bildiri)
 19. Fadıloğlu Ç, Şenuzun F, Yıldırım Y, Özçelik H,  Çetinkaya Y, Tezel H, Uslu R,  Kemoterapi Alan Kanser Hastalarında Farklı Ağız Bakım Modellerinin Oral Mukozit Gelişiminin Önlenmesine Yönelik Etkisinin İncelenmesi, 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Bellek, Antalya 2- 6 Ekim 2013. (Sözel Bildiri)
 20. Şenuzun Aykar F, Karaman E, Şahin S, Eyigör S, Tosun Taşar P, Yıldırım Y. Osteoartriti Olan Bireylerde Günlük Yaşam Aktivitelerine Yönelik Egzersiz Eğitiminin Günlük Yaşam Aktivitesi Düzeyine ve Yaşam Kalitesine Etkisi, 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 15-19 Ekim 2014. (Sözel Bildiri)
 21. Fadıloğlu Ç., Durmaz Akyol A., Şenuzun Ergün F. “Klinik Eğitimde Etkin Eğitim ve Uygulama için Eğitimciler Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır?”, Türk Hemşireliğinde Yüksek Öğrenimin 40. Yıl Sempozyum, İzmir, 23 Haziran 1995.
 22. Durmaz Akyol,  A., Şenuzun Ergün F. “Cerrahi Kliniklerinde Yatan Diyabetli Hastaların Bakımına İlişkin Hemşirelerin Bilgi, Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi”, I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, İzmir, 1997.
 23. Durmaz Akyol  A., Şenuzun Ergün, F. “Astımlı Hastalarda İlaç Tedavisine Uyum ile Bilgilendirme Gereksinimlerinin İncelenm
 24. esi“, Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Marmaris, 17-19 Ekim 1996.
 25. Durmaz Akyol  A., Şenuzun Ergün F. “İzmir Verem Savaş Dispanseri’ nde 1980-1996 Yılları Arasında Tüberküloz olgularının Durum İncelemesi”, Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi , Marmaris, 17-19 Ekim 1996.
 26. Durmaz Akyol  A., Şenuzun Ergün F. “Astımlı Hastaların Yaşam Kalitesinin Ölçülmesi ve İlaç tedavisine Uyumun Yaşam Kalitesi Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi”, Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Marmaris’  17-19 Ekim 1996.
 27. Esen A., Durmaz Akyol A., Şenuzun Ergün F. “Klinik Hemşirelerin Eğitici Rollerinin Etkinliği”, IV. Ulusal Hemşirelik Eğitim Sempozyumu, İzmir, 1997.     
 28. Kılıç M., Cihangir Ş., Şenuzun Ergün F., Sönmez S., “Sigara İle Mücadelede Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Örneği”, Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi, İstanbul, 7-8 Kasım 1997
 29. Esen A., Akyol A., Şenuzun Ergün F. “Türkiye’ de Yayınlanmış AİDS ile İlgili Bilimsel Çalışmaların ve Hemşirelerin Rolünün İncelenmesi”, 4. Ulusal AİDS ve 5.Ulusal CİGH Sempozyumu, İzmir, 28-30 Nisan 1998.
 30. Fadıloğlu Ç., Şenuzun Ergün F., Akyol Durmaz A., “Kanserli Hastalarda Yalnızlık”, I. Evde Bakım Sempozyumu, İstanbul, 24-26 Eylül 1999.
 31. Fadıloğlu Ç, Şenuzun Ergün F. “Romatizmal Hastalıklarda Rehabilitasyon”, I. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 03-07 kasım 1999.     
 32. Türkistanlı E., Şenuzun Ergün F. Saydam B., San A., Aydemir G., “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama  Hastanesinde Sağlık Çalışanlarının Bağışıklanma Durumu",  1. Ulusal Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Kongresi Kongresi, Ankara,  26-28 Kasım 1999.
 33. Dallı D., Şenuzun Ergün F., Karaca Saydam B., Tuna Oran N. Ege “Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaşam Kalitesinin İncelenmesi”, I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, İzmir, 24-26 Mayıs 2000
 34. Nazan Tuna O., Şenuzun Ergün F. “Laboratuvar Çalışanları ve AİDS”, 6. Türkiye AİDS Sempozyumu, İzmir, 17-18. Ekim 2002.
 35. Nazan Tuna O., Şenuzun Ergün F. “Evde total parenteral beslenmede bakım”, IV. Klinik Enteral Parenteral Beslenme Kongresi (KEPAN), Bursa, 11-15 Aralık 2002.
 36. Şenuzun Ergün F., Fadıloğlu Ç. “Kanser Hastalarının 1992-2002 Yılları aarsındaki Yaşam kalitesi Değişim Düzeylerinin İncelenmesi”. XV. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 23-27 Nisan 2003.
 37. Şenuzun Ergün F., Fadıloğlu Ç. “Kanser Hastalarında Yorgunluk”, XV. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 23-27 Nisan 2003.
 38. Er S., Şenuzun Ergün F. “Gaziemir Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin  Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara Yönelik Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi”, II Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Izmir, 8-9 Mayıs 2003.
 39. Alp Y., Şenuzun Ergün F. “Çalışan hemşirelerin iş doyumları ile öğrenci hemşirelerin iş doyumu beklenti düzeylerinin karşılaştırılması”, II Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Izmir, 8-9 Mayıs 2003.
 40. Şenuzun Ergün F.,  Nazan Tuna O., “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Antiseptik Ajan Olarak Alkolü Kullanma ve Saklama Koşullarının İncelenmesi”, V. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 28-30 Eylül 2003.
 41. Nazan Tuna O., Şenuzun Ergün F. “İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulamasında Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Bakım Planını Kullanma Durumlarının İncelenmesi”, V. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 28-30 Eylül 2003
 42. Oran NT, Şenuzun Ergün F “Osteoartritli Yaşlı Bireylerde Kronik Ağrı: Hemşirelik Yaklaşımı”, I. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, Antalya, 7-11 Nisan 2004.
 43. Şenuzun Ergün F., Oran NT. “Osteoartrit'li Hastalarda Ev Temelli Egzersiz Programı: Öz Yeterlilik Kuramı Yaklaşımı”, I. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, Antalya, 7-11 Nisan 2004.
 44. Hamza Ş., Sıkar C., Yücel Ü., Tuna Oran N., Şenuzun Ergün F., Aydemir Özentürk G., “E. Ü. İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin Türkiye'nin Avrupa Birliği Konusunda Genel Yaklaşımları”, IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ordu, 5-6 Mayıs 2005.
 45. Şenuzun Ergün F., Fadıloğlu Ç. “Kanser Hastalarında Ağrı' ya yaklaşımda Bilişsel-Davranışsal Model”, XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2005.
 46. Şenuzun F., Sarsılmaz M., Zoghi M. “Akut Koroner Sendromlarda Kardiyoloji Kliniklerine Başvurmayı Geciktiren Faktörlerin İncelenmesi: Pilot Çalışma”, XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 26-29 Kasım 2005.
 47. Oran N., Bozkurt N., Şenuzun F. AİDS ve Stigma. VII. Türkiye AİDS ve VI. Cinsel Yolla Bulaşan Hstalıklar Sempozyumu, İzmir, 1-2 Aralık 2006.
 48. Bozkurt N., Oran N., Şenuzun F. AİDS Hastalarında Evde Bakım. . VII. Türkiye AİDS ve VI. Cinsel Yolla Bulaşan Hstalıklar Sempozyumu, İzmir, 1-2 Aralık 2006.
 49. Yildirim Y, Eyigor  C, Fadiloglu C, Senuzun F, Uyar M, Ozcelik H, “The effects of pain on quality of life in cancer patients”, 7 th Congress of the Balkan Union of Oncology Nursing Program, Kuşadası, 15- 19 October 2008
 50. Şenuzun F., Enç N., Yiğit Z., Uysal H. Kalp Yetersizliğinde Tekrarlı Hastaneye Yatışları Etkileyen Faktörler.  25. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 22-25 Ekim 2009
 51. Piro N, Şahin S, Şenuzun F. Kalp yetersizliği olan geriatrik hastalarda evde bakım: Klinik Yol örneği.  IV Akademik Geriatri Kongresi, Antalya, 25-29 Mayıs 2011
 52. Eskiizmirli H, Şahin S, Şenuzun F. Hipertansif yaşlı bireylerde tedavi ve sağlıklı yaşam biçimine uyum: Öz yeterlilik modeli. IV Akademik Geriatri Kongresi, Antalya, 25-29 Mayıs 2011
 53. Düzgün G, Şahin S, Şenuzun F. Yaşlılarda görülen Ortostatik Hipotansiyonda bakım yönetimi.  IV Akademik Geriatri Kongresi, Antalya, 25-29 Mayıs 2011
 54. Turgay A., Şahin A., Şenuzun Aykar F., Sarı D., Badır A., Canlı Özer Z. Hemşirelik Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Yaşlı Bireylere Karşı Tutumları. 2. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi, Uluslararası Katılımlı, İstanbul, 27-29 Eylül 2012
 55. Kocaman Şirin., Yıldırım Y., Şenuzun Aykar F. Huzurevinde Yaşayan 65 Yaş Ve Üzeri Yaşlı Bireylerin Düşme Sıklığı Ve Etkileyen Faktörlerin Incelenmesi. 14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 3-7 Ekim 2012.
 56. Fadıloğlu Ç., Yıldırım Y., Korkmaz M., Şenuzun Aykar F., Çetinkaya Y., Bozkurt N., Uslu R., Göksel T. Kanser Hastalarında Taburculuk Eğitim Programının Hastaların Semptom Yönetimi ve Yaşam Kalitesine Etkisi. 14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 3-7 Ekim 2012. (Proje no: 3)
 57. Tartma İ., Yayla H., Sözen E., Şahin S., Yıldırm Y., Şenuzun Aykar F. Kardiyovasküler Hastalığıolan Bireylerde Yaşam Şekline Uyum. 14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 3-7 Ekim 2012.
 58. Tuncer F., Kara Z., Sözen E., Şahin S., Yıldırm Y., Şenuzun Aykar F. Yaşlı Bireylerde İlaç uyumunun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. 14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 3-7 Ekim 2012.
 59. Yüksel D., Kararman E., Yıldırım Y., Şenuzun Aykar F. Sistemik lupus eritamotozu!lu bireylerde Tamamlayıcı ve altenatif tedavi kullanımı ve yaşam kalitesine etkisi. 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2-6 Ekim 2013.
 60. Ersoy S., Yıldırım Y., Şenuzun Aykar F., Fadıloğlu Ç. Hemşirelikte inovatif alan: Evde Bakımda tele hemşirelik ve tele Sağlık. 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2-6 Ekim 2013.
 61. Akçal Ç., Boztaş E., Çetinkaya F., Karaman E., Şahin S., Meseri R., Şenuzun Aykar F. Planlanmış beslenme davranış ölçeğinin türkçeye urarlanması, geçerlilik ve güvenirliliği. 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2-6 Ekim 2013.
 62. Ertürk M., Yıldırım Y., Kılıç S., Şenuzun Aykar F. Yaşlı Kanser hastalarında ağrı ve yorgunluğun değerlendirilmesi. 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2-6 Ekim 2013.
 63. Uyar F., Karaman E., Şenuzun Aykar F. Diyabetes Mellitus olan bireylerde komorbititenin yaşam kalitesine etkisinin incelenmesi. 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2-6 Ekim 2013.
 64. Çelik D., Karaman E., Şenuzun Aykar F. Kronik Böbrek Yetersizliği olan bireylerde semptom kümelenmesi. 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2-6 Ekim 2013.
 65. Barut F., Hançerlioğlu S., Yıldırım Y., Şenuzun Aykar F., ‘’Astım Hastalarının Yaşam Kalitesinin İncelenmesi’’ 7. TSK Ulusal Hemşirelik Kongresi 13-15 Mayıs 2014
 66. Bozkurt N., Hançerlioğlu S.,Yıldırım Y.,Özer S., Şenuzun Aykar F., ‘’Meme  Kanseri  Hastalarında  Egzersiz Öz  Yeterlilik  Ölçeğinin  Türkçe’ye  Uyarlanması Geçerlilik ve Güvenirliğinin İncelenmesi’’, 7. TSK Ulusal Hemşirelik Kongresi 13-15 Mayıs 2014
 67. Barut F., Hançerlioğlu S., Yıldırım Y., Şenuzun Aykar F., ‘’Astım Hastalarının Yaşam Kalitesinin İncelenmesi’’, 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 15-19 Ekim 2014
 68. Hançerlioğlu S, Fadıloğlu Ç, Yıldırım Y, Şenuzun Aykar F, ‘’Kronik Hastalıklarda Öz Bakım Yönetimi Ölçeği Ve Uyum Soru Formunun Türkçeye Uyarlanması Geçerlik Ve Güvenirliği’’ 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 15-19 Ekim 2014
 69. Karaman E, Fadıloğlu Ç, Şenuzun Aykar F. Kalp Yetersizliği Hastalarında Ev Temelli Egzersiz Programı: Güçlendirme Modeli Yaklaşımı, 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 15-19 Ekim 2014
 70. Karaman E, Fadıloğlu Ç, Şahin YG, Yıldırım Y, Şenuzun Aykar F, Kalp Yetersizliği Güçlendirme Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik Güvenilirliği, 16. Ulusal Ic Hastaliklari Kongresi 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 15-19 Ekim 2014
 71. Fadıloğlu Ç., Karaman E., Aykar Şenuzun F. Akciğer Kanseri Olan Hastalarda Tamamlayıcı Tedavilerde Kanıta Dayalı Uygulamalar, I. Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Kuşadası, 5-7 Mart 2015
 72. Karaman E., Fadıloğlu Ç., Aykar Şenuzun F. Kronik Hastalıklarda Kötü Haberlerin Söylenmesi, I. Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Kuşadası, 5-7 Mart 2015
 73. Hançerlioğlu S, Fadıloğlu Ç, Yıldırım Y, Şenuzun Aykar F, ‘’Palyatif Bakım:  Watson’nın İnsan Bakım Modeli Örneği’’, I. Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Kuşadası, 5-7 Mart 2015
 74. Hançerlioğlu S, Fadıloğlu Ç, Yıldırım Y, Şenuzun Aykar F  ‘’Kronik Hastalıklarda Öz Bakım Yönetiminin Kronik Hastalığa Uyuma Etkisi’’I.  Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Kuşadası, 5-7 Mart 2015
 75. Çevik HN., Şenuzun Aykar F., Hodgkin Lenfoma Tanısı Almış Adölesan Bir Hastaya Roy Uyum Modeline Temellendirilmiş Hemşirelik Yaklaşımı, Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Kuşadası 5 - 7 Mart 2015
 76. Barutcu G, Güngör F, Sayin Kasar K, Karaman E, Yildirim Y, Şenuzun Aykar F. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarinda Yorgunluk Düzeylerinin İncelenmesi. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 14-18 Ekim 2015
 77. Sayin Kasar K, Karaman E,  Say Şahin D, Yildirim Y, Şenuzun Aykar F. Yaşli Bireylerin Yaşadiklari Ölüm Kaygisi İle Yaşam Kalitesi Arasindaki İlişki. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 14-18 Ekim 2015
 78. İzmirlioğlu Y, Yildirim Y, Sayin Kasar K, Şenuzun Aykar F. Onkoloji Hastalarina Bakim Verenlerin Yaşam Kalitesinin İncelenmesi. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 15-14-18 Ekim 2015
 79. Yildirim Y, Aksoy F, Sayin Kasar K, Saray E, Şenuzun Aykar F, Uslu R. Kemoterapi Alan Meme Kanserli Hastalarda Görülen Semptomlarin İncelenmesi. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 14-18 Ekim 2015
 80. Hançerlioğlu S., Fadıloğlu, Yildirim Y, Şenuzun Aykar F. Kronik Hastaliklarda Öz Bakim Yönetiminin Kronik Hastaliğa Uyuma Etkisi. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 14-18 Ekim 2015
 81. Pala E, Şenuzun Aykar F , Vural B, Yildirim Y, Uslu R.  Onkoloji Hastalarinda D Tipi Kişilik Özelliğinin Semptomlara Etkisi. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 14-18 Ekim 2015
 82. Vural Doğru B., Şenuzun Aykar F , Girişimsel Kardiyolojide Stres İle Başa Çikmada Yeni Yöntem: Refleksoloji. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 14-18 Ekim 2015

Uluslararası Çağrılı Konferans 

 1. Onkolojide Semptom Kümelenmesi, 3. Uluslararası- 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi: İzmir, 7-10 Eylül 2005
 2. Home Based Cardiac exercise program of Coronary Patients. Cardio-Vascular Education “ICE 2007”. Greece: Ioannina’ da 6-9 December 2007 
 3. ISHLT 2015 Consensus statement on current nursing practice in heart and lung transplatation. Intercontinental Pulmonary Vascular Diseases Meeting, April 15-16, İstanbul, 2016
 4. ISHLT 2015 Consensus statement on current nursing practice in heart and lung transplatation.  Intercontinental Pulmonary Vascular Diseases Meeting, 2017
 5. Değişen Dünya ve Hemşirelik.  I. Uluslararası IV.Ulusal Bireysel Gelişim Günleri. 13-16 Nisan 2017, E.Ü. MÖTBE Kültür Merkezi.

Ulusal Ve Uluslararası Katılımlı Çağrılı Konferans

 1. Kanserli hastaya bakım verenlerin yaşam kalitesi, Onkoloji Hemşireliği, Kemoterapi Temel Eğitimi, Kursu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği Organizasyonu, Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Daire Başkanlığı İşbirliği, İzmir, 29-31 Mart 2001.
 2. PTCA Öncesi Hemşirelik Bakımı, X. Ulusal Invaziv Kardiyoloji Toplantısı, 11-14 Haziran 2003, İstanbul
 3. Yatağa Bağımlılığının Kardiyovasküler, Solunum ve Gastrointestinal Sistem Üzerine Etkileri, Yatağa Bağımlı Bireylerde Evde Bakım Kursu. 14-16 Haziran 2004, İzmir
 4. Yatağa Bağımlı Hastalarda Sistem Değişiklikleri, I. Uluslararası katılımlı evde bakım kursu, 11-12 Kasım 2004, İzmir.
 5. Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitesinde Hekim ne zaman çağrılmalı, Kardiyolojide Aciller ve Kardiyoloji Hemşireliği Sempozyumları (Türk Kardiyoloji Derneği Sürekli Eğitim Programları), Samsun, 11 Eylül 2004
 6. Tümör Lizis Sendromu ve Hemşirelik Yaklaşımı, XVI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 20-24 Nisan 2005.
 7. Akut Koroner Sendromlar Hasta Eğitimi ve Rehabilitasyon, Türk Kardiyoloji Derneği Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grubu ve Hemşirelik ve Teknisyenlik Çalışma Grubu 1. Bölge Toplantısı, Bursa 4 Haziran 2005.
 8. Nozokomiyal İnfeksiyon ve Korunma, Prof. Dr. Gürbüz Gümüşdiş IV: Ege Tıp Günleri, İzmir, 13-16 Nisan 2005.
 9. Hepatik Koma ve Hemşirelik yaklaşımları. 4. Acil Hemşireliği Sempozyumu, İzmir, 26-27 Mayıs 2005.
 10. Kalp Hastalıklarında Evde Bakım, I. Uluslar arası Katılımlı Evde bakım Kongresi, İzmir, 6-8 Kasım 2006.
 11. Evde Bakımda Semptom Yönetimi, XI. Ege Onkoloji Günleri, Kanserde Palyatif Yaklaşım Sempozyumu& Evde Bakım Kursu, İzmir, 7-8 Nisan 2006. 
 12. Semptom kümelenmesi, V. Ege Dahili Tıp Günleri” İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu”, İzmir, 19-22 Nisan 2006.
 13. Onkoloji, Uzmanı ile Buluşma, 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 13-17 Eylül 2006
 14. Diyabet ve Enformatik Teknolojiler. IV. Ege Diyabet Günleri, İzmir, 8-10 Kasım 2006.
 15. Akut Koroner Sendromlar ve Hemşirelik Bakımı (Rehabilitasyon). XX!. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 24-28 Kasım 2006.
 16. Temel Yaşam Desteği. TKD I. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu, İzmir, 3-4 Kasım 2006.
 17. İnmede, onmada ve gebelikte kardiyak arrest. I. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu, İzmir, 3-4 Kasım 2006.
 18. Elektrik ve Yıldırım Çarpmalarında Kardiyak Arrest. I. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu, İzmir, 3-4 Kasım 2006.
 19. Dengesiz beslenme ve bozuk yaşam tarzının düzenlenmesinde kamuoyu nasıl yönlendirilmelidir? V. Metabolik Sendrom Sempozyumu. Antalya,14-18 Mart 2007
 20. Akut Koroner Sendromlarda Hasta Eğitimi ve Rehabilitasyon. TKD Akut Koroner Sendromlar Kursu, Ankara, 7 Ekim 2006. 
 21. Kardiyoloji Hemşireliği (Kalp Yetersizliği). VI. Ege Dahili Tıp Günleri “İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu”, İzmir, 25-28 Nisan 2007.
 22. Multiple Myelom Hematolojik Onkolojide Yenilikler Sempozyumu- Hematolojik Onkoloji Kursu, İzmir, 4-6 Mayıs 2007
 23. Akciğer Kanserinde Hemşirelik Yaklaşımı. Türk Toraks Derneği Okulu Merkezi Kursları – 2007, Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu, İzmir 28-30 Mayıs 2007.
 24. Kardiyopulmoner Resüsitasyon. 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Nevşehir, 16-21 Ekim 2007
 25. Aritmiler ve İleti Bozuklukları (Bloklar). TKD II. Hemşireler için Elektrokardiyografi Kursu, Ankara, 01-02 Haziran 2007.
 26. Akut Koroner Sendromlar Ve Hemşirelik Bakımı (Hasta eğitimi ve Uyumu). 2007 Güncelleme Kalp Hatalıklarında Tanı & tedavi & Kardiyoloji Hemşireliği, Bursa, 19-21 Ocak 2007.
 27. Kalp yetersizliği ve hemşirelik bakımı (Hasta Eğitimi ve Uyumu). TKD 2007 Güncelleme Kalp Hatalıklarında Tanı & tedavi & Kardiyoloji Hemşireliği, İzmir, 15-16 Aralık 2007.
 28. Akut Koroner Sendromlar Ve Hemşirelik Bakımı (Hasta eğitimi ve Uyumu). 2007 Güncelleme Kalp Hatalıklarında Tanı & tedavi & Kardiyoloji Hemşireliği, İzmir, 15-16 Aralık 2007.
 29. Kardiyovasküler Hastalıklarda Primer Korunma (Fiziksel Aktivite; ev temelli egzersiz programı). 23. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 19-23 Ekim 2007
 30. Hemşirelik Süreci. TKD Koroner Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Adana, 20-22 Eylül 2007.
 31. Skorlama Sistemleri (Glaskow Koma, Apache II..). TKD Koroner Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Adana, 20-22 Eylül 2007.
 32. Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri. TKD Koroner Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Adana, 20-22 Eylül 2007.
 33. Bloklar. TKD Koroner Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Adana, 20-22 Eylül 2007.
 34. Temel Yaşam Desteği. TKD II. Hemşireler için İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu, Ankara, 16-17 Eylül 2007
 35. İnmede, Donmada, Gebelikte Kardiyak Arrest. TKD II. Hemşireler için İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu, Ankara, 16-17 Eylül 2007
 36. Elektrik ve Yıldırım Çarpmalarında Kardiyak Arrest TKD II. Hemşireler için İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu, Ankara, 16-17 Eylül 2007
 37. Akut Koroner Sendromlar Ve Hemşirelik Bakımı (Hasta eğitimi ve Uyumu). 2007 Güncelleme Kalp Hatalıklarında Tanı & tedavi & Kardiyoloji Hemşireliği, Samsun, 7-9 Eylül 2007.
 38. Şok ve Hemşirelik (Şok Tipleri ve Tedavisi) VII. Ege Yöresi Dahili Tıp Günleri “İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu”, İzmir, 1-5 Nisan 2008 Akut Koroner Sendromlar Ve Hemşirelik Bakımı (Hasta eğitimi ve Uyumu). 2007
 39. Güncelleme Kalp Hatalıklarında Tanı & tedavi & Kardiyoloji Hemşireliği, Kıbrıs, 28 Şubat – 2 Mart 2008.
 40. Palyatif Bakımda Semptom Yönetimi. Onkoloji Hastasında Palyatif Bakım Sempozyumu, İzmir, 21-22 Mart 2008
 41. Hemşirelik Süreci. TKD II. Hemşireler için Koroner Yoğun Bakım Kursu, Kayseri, 23-24 Kasım 2008.
 42. Skorlama Sistemleri (Glaskow Koma, Apache II..). TKD II. Hemşireler için Koroner Yoğun Bakım Kursu, Kayseri, 23-24 Kasım 2008.
 43. Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri. TKD II. Hemşireler için Koroner Yoğun Bakım Kursu, Kayseri, 23-24 Kasım 2008.
 44. Bloklar. TKD II. Hemşireler için Koroner Yoğun Bakım Kursu, Kayseri, 23-24 Kasım 2008.
 45. Kalp Damar Hastalıklarında Rehabilitasyon. IV. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, 29-30 Kasım 2008
 46. Kemoterapi odası ve ilaçların hazırlanışı, Akciğer ve Plevra Maligniteleri Tedavi Yaklaşımında Temel Eğitim Kursu, İzmir, 30-31 Mayıs 2008
 47. Kemotearpi Uygulanan Hastalarda Semptom Yönetimi: Nötropeni, Trombositopeni, Anemi, Akciğer ve Plevra Maligniteleri Tedavi Kemoterapi Uygulamaları Kursu, İzmir, 30-31 Mayıs 2008
 48. Aritmiler ve İleti Bozuklukları (Bloklar). TKD I. Hemşireler için Elektrokardiyografi Kursu, Ankara, 23 Eylül 2006.
 49. Aritmilerde İlaç tedavileri ve Hemşirelik Girişimleri. I. Hemşireler için Elektrokardiyografi Kursu, Ankara, 23 Eylül 2006.
 50. Temel Yaşam Desteği. TKD IV. Hemşireler için İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu,  Aydın, 30 Ocak – 2 Şubat 2009
 51. İnmede, Donmada, Gebelikte Kardiyak Arrest. TKD II. Hemşireler için İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu, Aydın, 30 Ocak – 2 Şubat 2009
 52. Elektrik ve Yıldırım Çarpmalarında Kardiyak Arrest TKD IV. Hemşireler için İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu, Aydın, 30 Ocak – 2 Şubat 2009
 53. Akut Koroner Sendromlar ve Hemşirelik Bakımı (Hasta eğitimi ve Uyumu). TKD Bölgesel Eğitim Toplantısı (Hekim ve Hemşire Güncelleme), Aydın, 30 Ocak – 2 Şubat 2009
 54. Aritmiler ve İleti Bozuklukları (Bloklar). TKD III. Hemşireler için Elektrokardiyografi Kursu, Diyarbakır, 6-9 Mart 2009.
 55. Akut Koroner Sendromlar Ve Hemşirelik Bakımı (Hasta eğitimi ve Uyumu). TKD Bölgesel Eğitim Toplantısı, Diyarbakır, 6-9 Mart 2009.
 56. Kalp Yetersizliğinde Bakım Yönetiminde Bilişim Teknolojisi (Kalp yetersizliğinde Bilişim Teknolojisinin Yeri). TKD Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu 10. Yıl Toplantısı, İzmir, 12-15 Mart 2009.
 57. Kardiyolojide Bakım Kılavuzları ve Algoritmalar. VIII. Ege Yöresi Dahili Tıp Günleri “İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu”, İzmir, 31 Mart -3 Nisan 2009
 58. Kardiyovasküler Hastalıklarda Hasta Eğitimi ve uyumu. İstanbul Sağlık Müdürlüğü Hemşirelik Hizmetleri Bürosu II. Koroner Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul, 16 Nisan 2009
 59. Kardiyovasküler Farmakoloji ve hemşirelik Uygulamaları (Antikoagülanlar – Antiagreganlar). TKD Bölgesel Eğitim Toplantısı, Sivas, 13-14 Haziran 2009
 60. Hemşirelik Süreci. TKD III Hemşireler için Koroner Yoğun Bakım Kursu, Sivas, 14-15 Haziran 2009.
 61. Skorlama Sistemleri (Glaskow Koma, Apache II..). TKD III Hemşireler için Koroner Yoğun Bakım Kursu, Sivas, 14-15 Haziran 2009.
 62. Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri. TKD III Hemşireler için Koroner Yoğun Bakım Kursu, Sivas, 14-15 Haziran 2009.
 63. Bloklar. TKD III Hemşireler için Koroner Yoğun Bakım Kursu, Sivas, 14-15 Haziran 2009.
 64. Meme kanserinde Yaşam Tarzı Değişiklikleri ve Uyum X. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İzmir, 30 Eylül – 4 Ekim 2009. 
 65. Akut Koroner Sendromlar, Kalp Yetersizliği, Hipertansiyon ve Bakım Yönetimi (Kardiyovasküler hastalıklarda Tedaviye uyum ve Rehabilitasyon). TKD Kalp Yetersizliği, Koroner Kalp Hastalıkları, Kardiyovasküler Hemşirelik ve teknisyenlik Çalışma Grubu Ortak Toplantısı, Adana, 17-19 Aralık 2009
 66. Kardiyovasküler Hastalıklarda Yaşam Şekli Değişiklikleri (Fiziksel Aktivite). Hipertansiyon-Lipit-Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grupları Ortak Toplantısı, Kıbrıs, 25-28 Şubat 2010
 67. Sağlıkta Bilişim Uygulamaları. İzmir 3. İleri Yaş Sempozyumu, 23-24 Mart 2010
 68. Bakım Süreci: Sağlığın Korunması, Hastalıkların Önlenmesi ve Sağlığın Geliştirilmesi. Türk Geriatri 2010 – 4. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, İzmir, 1-4 Nisan 2010
 69. Kardiyovasküler Hastalıklarda Hasta ve Aile Eğitimi ve Uyumu. İstanbul Sağlık Müdürlüğü Hemşirelik Hizmetleri Bürosu II. Koroner Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul, 16 Nisan 2009
 70. Aritmiler ve İleti Bozuklukları (Bloklar). 17. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Toplantısı. TKD IV. Hemşireler için Elektrokardiyografi Kursu, İstanbul, 23-24 Nisan 2010.
 71. Tıp Bilişimi ve Bakım. 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Etkinlikleri, İzmir, 17 Mayıs 2010.
 72. Hemşirelik Süreci. TKD V. Koroner Yoğun Hemşireliği Kursu, Eskişehir, 17-18 Eylül 2010.
 73. Skorlama Sistemleri (Glaskow Koma, Apache II..). TKD V. Koroner Yoğun Hemşireliği Kursu, Eskişehir, 17-18 Eylül 2010.
 74. Akut Koroner Sendromlar Ve Hemşirelik Bakımı (Hasta eğitimi ve Uyumu). 2007 Güncelleme Kalp Hatalıklarında Tanı & tedavi & Kardiyoloji Hemşireliği, Kıbrıs, 28 Şubat – 2 Mart 2008.
 75. Palyatif Bakımda Semptom Yönetimi. Onkoloji Hastasında Palyatif Bakım Sempozyumu, İzmir, 21-22 Mart 2008
 76. Hemşirelik Süreci. TKD II. Hemşireler için Koroner Yoğun Bakım Kursu, Kayseri, 23-24 Kasım 2008.
 77. Skorlama Sistemleri (Glaskow Koma, Apache II..). TKD II. Hemşireler için Koroner Yoğun Bakım Kursu, Kayseri, 23-24 Kasım 2008.
 78. Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri. TKD II. Hemşireler için Koroner Yoğun Bakım Kursu, Kayseri, 23-24 Kasım 2008.
 79. Bloklar. TKD II. Hemşireler için Koroner Yoğun Bakım Kursu, Kayseri, 23-24 Kasım 2008.
 80. Kalp Damar Hastalıklarında Rehabilitasyon. IV. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, 29-30 Kasım 2008
 81. Kemoterapi odası ve ilaçların hazırlanışı, Akciğer ve Plevra Maligniteleri Tedavi Yaklaşımında Temel Eğitim Kursu, İzmir, 30-31 Mayıs 2008
 82. Kemotearpi Uygulanan Hastalarda Semptom Yönetimi: Nötropeni, Trombositopeni, Anemi, Akciğer ve Plevra Maligniteleri Tedavi Kemoterapi Uygulamaları Kursu, İzmir, 30-31 Mayıs 2008
 83. Aritmiler ve İleti Bozuklukları (Bloklar). TKD I. Hemşireler için Elektrokardiyografi Kursu, Ankara, 23 Eylül 2006.
 84. Aritmilerde İlaç tedavileri ve Hemşirelik Girişimleri. I. Hemşireler için Elektrokardiyografi Kursu, Ankara, 23 Eylül 2006.
 85. Temel Yaşam Desteği. TKD IV. Hemşireler için İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu,  Aydın, 30 Ocak – 2 Şubat 2009
 86. İnmede, Donmada, Gebelikte Kardiyak Arrest. TKD II. Hemşireler için İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu, Aydın, 30 Ocak – 2 Şubat 2009
 87. Elektrik ve Yıldırım Çarpmalarında Kardiyak Arrest TKD IV. Hemşireler için İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu, Aydın, 30 Ocak – 2 Şubat 2009
 88. Akut Koroner Sendromlar ve Hemşirelik Bakımı (Hasta eğitimi ve Uyumu). TKD Bölgesel Eğitim Toplantısı (Hekim ve Hemşire Güncelleme), Aydın, 30 Ocak – 2 Şubat 2009
 89. Aritmiler ve İleti Bozuklukları (Bloklar). TKD III. Hemşireler için Elektrokardiyografi Kursu, Diyarbakır, 6-9 Mart 2009.
 90. Akut Koroner Sendromlar Ve Hemşirelik Bakımı (Hasta eğitimi ve Uyumu). TKD Bölgesel Eğitim Toplantısı, Diyarbakır, 6-9 Mart 2009.
 91. Kalp Yetersizliğinde Bakım Yönetiminde Bilişim Teknolojisi (Kalp yetersizliğinde Bilişim Teknolojisinin Yeri). TKD Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu 10. Yıl Toplantısı, İzmir, 12-15 Mart 2009.
 92. Kardiyolojide Bakım Kılavuzları ve Algoritmalar. VIII. Ege Yöresi Dahili Tıp Günleri “İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu”, İzmir, 31 Mart -3 Nisan 2009
 93. Kardiyovasküler Hastalıklarda Hasta Eğitimi ve uyumu. İstanbul Sağlık Müdürlüğü Hemşirelik Hizmetleri Bürosu II. Koroner Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul, 16 Nisan 2009
 94. Kardiyovasküler Farmakoloji ve hemşirelik Uygulamaları (Antikoagülanlar – Antiagreganlar). TKD Bölgesel Eğitim Toplantısı, Sivas, 13-14 Haziran 2009
 95. Hemşirelik Süreci. TKD III Hemşireler için Koroner Yoğun Bakım Kursu, Sivas, 14-15 Haziran 2009.
 96. Skorlama Sistemleri (Glaskow Koma, Apache II..). TKD III Hemşireler için Koroner Yoğun Bakım Kursu, Sivas, 14-15 Haziran 2009.
 97. Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri. TKD III Hemşireler için Koroner Yoğun Bakım Kursu, Sivas, 14-15 Haziran 2009.
 98. Bloklar. TKD III Hemşireler için Koroner Yoğun Bakım Kursu, Sivas, 14-15 Haziran 2009.
 99. Meme kanserinde Yaşam Tarzı Değişiklikleri ve Uyum X. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İzmir, 30 Eylül – 4 Ekim 2009. 
 100. Akut Koroner Sendromlar, Kalp Yetersizliği, Hipertansiyon ve Bakım Yönetimi (Kardiyovasküler hastalıklarda Tedaviye uyum ve Rehabilitasyon). TKD Kalp Yetersizliği, Koroner Kalp Hastalıkları, Kardiyovasküler Hemşirelik ve teknisyenlik Çalışma Grubu Ortak Toplantısı, Adana, 17-19 Aralık 2009
 101. Kardiyovasküler Hastalıklarda Yaşam Şekli Değişiklikleri (Fiziksel Aktivite). Hipertansiyon-Lipit-Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grupları Ortak Toplantısı, Kıbrıs, 25-28 Şubat 2010
 102. Sağlıkta Bilişim Uygulamaları. İzmir 3. İleri Yaş Sempozyumu, 23-24 Mart 2010
 103. Bakım Süreci: Sağlığın Korunması, Hastalıkların Önlenmesi ve Sağlığın Geliştirilmesi. Türk Geriatri 2010 – 4. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, İzmir, 1-4 Nisan 2010
 104. Kardiyovasküler Hastalıklarda Hasta ve Aile Eğitimi ve Uyumu. İstanbul Sağlık Müdürlüğü Hemşirelik Hizmetleri Bürosu II. Koroner Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul, 16 Nisan 2009
 105. Aritmiler ve İleti Bozuklukları (Bloklar). 17. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Toplantısı. TKD IV. Hemşireler için Elektrokardiyografi Kursu, İstanbul, 23-24 Nisan 2010.
 106. Tıp Bilişimi ve Bakım. 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Etkinlikleri, İzmir, 17 Mayıs 2010.
 107. Hemşirelik Süreci. TKD V. Koroner Yoğun Hemşireliği Kursu, Eskişehir, 17-18 Eylül 2010.
 108. Skorlama Sistemleri (Glaskow Koma, Apache II..). TKD V. Koroner Yoğun Hemşireliği Kursu, Eskişehir, 17-18 Eylül 2010.
 109. Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri. TKD V. Koroner Yoğun Hemşireliği Kursu, Eskişehir, 17-18 Eylül 2010.
 110. Bloklar. TKD V. Koroner Yoğun Hemşireliği Kursu, Eskişehir, 17-18 Eylül 2010.
 111. Kalp Yetersizliği Bakım Yönetimi (Bakım Yönetiminde: Tıp Bilişimi). TKD Kalp Yetersizliği Toplantısı, Eskişehir, 17-19 Eylül 2010
 112. Kritik İlaç Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Antiagregan ve Antikoagülan Tedavi). 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya,6-10 Ekim 2010
 113. Kronik Hastalıkların Yönetiminde Hemşire (Bakımda Yenlikler). 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya,6-10 Ekim 2010
 114. Aile Hekimliğinde Evde Bakım Uygulamaları (Evde Yaşlı Bakımı Uygulama Örneği). 2. Aile hekimliğinde Yaşlı sağlığı Sempozyumu, İzmir, 15-16 Ekim 2010
 115. Kardiyovasküler hastalıklarda Algoritmalar ( Kalp Yetersizliği). 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 21-24 Ekim 2010
 116. Kemoterapötik, Biyoterapötik İlaçlarda Yan Etkiler Kontrol Etkileri (Kardiyak, Pulmoner Toksisite). 19. Kemoterapi Hemşireliği Kursu, İzmir, 25 Eylül – 1 Ekim 2010.
 117. Girişimsel İşlemlerde Bilişim Teknolojisi (Sunum Hazırlamada Bilişim Teknolojisinin Kullanımı). 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, 24-28 Kasım 2010
 118. Kardiyovasküler Hastalıklarda Bakım Yönetimi Modeli (Semptom kümelenmesi). Kalp Yetersizliği, Hipertansiyon, Koroner Kalp Hastalıkları, Kardiyovasküler Hemşirelik ve Teknisyenlik Çalışma Grupları 2. Ortak Toplantısı, Erzurum, 22-25 Aralık 2010
 119. Kardiyovasküler Hastalıklarda Yaşam Şekli Değişiklikleri (Fiziksel Aktivite). Kalp Yetersizliği, Hipertansiyon, Koroner Kalp Hastalıkları, Kardiyovasküler Hemşirelik ve Teknisyenlik Çalışma Grupları 2. Ortak Toplantısı, Erzurum, 22-25 Aralık 2010
 120. Yaşlılarda Sağlıklı Yaşam Biçimine Uyum, Karşıyaka Belediyesi, İzmir, 30.11.2010
 121. Akut Koroner Sendromlarda Algoritmalar. Hipertansiyon-Lipit-Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grupları Ortak Toplantısı, Kıbrıs, 24-27 Şubat 2011
 122. Kritik İlaç uygulamalarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. VII. Klinik Sorumlu Hemşireleri Eğitim Sempozyumu, Erzurum, 6-9 Nisan 2011
 123. Tıp Bilişimi. VII. Klinik Sorumlu Hemşireleri Eğitim Sempozyumu, Erzurum, 6-9 Nisan 2011
 124. Temel Yaşam Desteği Teorik ve Pratik Eğitimi. TKD 30. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu, Antalya, 15-16 Nisan 2011
 125. Temel Yaşam Desteği. TKD 31. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu, İstanbul, 18-19 Haziran 2011
 126. İyi Bir Eğitimcinin Özellikleri. TKD V. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Eğitici Kursu, İstanbul, 20 Haziran 2011.
 127. AV Bloklar. Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu Toplantısı, Hemşireleri için V. EKG Kursu, Van, 24-26 Haziran 2011
 128. Yaşlılıkta Güvenli İlaç kullanımı, SHÇEK Nevval Sahil İşgören Huzurevi Eğitim Programı, İzmir, 3 Aralık 2011
 129. İdrar ve gaita kaçırma problemi olan yaşlının bakımı, SHÇEK Nevval Sahil İşgören Huzurevi Eğitim Programı, İzmir, 3 Aralık 2011
 130. İleri Yaş Grubu Hastaların Bakımı evde yapılabilinir mi? 10. Ulusal Geriatri Kongresi, Çeşme, 29 Eylül, 2011
 131. Yoğun Bakımda İnvazif ve Noninvazif Yöntemlerle hasta izlemi. 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Antalya, 5-8 Ekim 2011.
 132. Kronik hastalıkların Yönetimi (Kronik hastalıklarda algoritmalar. 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-8 Ekim 2011
 133. Yaşlılarda Kardiyovasküler Hastalıklara yaklaşım: Kalp Yetersizliği. 27. Ulusal kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 27-30 Ekim 2011
 134. Temel Yaşam Desteği. 27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, TKD 32. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu, İstanbul, 27-28 Ekim 2012
 135. Temel Yaşam Desteği (Uygulamalı), Gençler Yaşlılar El Ele projesi, İzmir Büyük Şehir Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, İzmir, 25-26 Aralık 2012
 136. Temel Yaşam Desteği, TKD 33. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu, İzmir 17-18 Şubat 2012
 137. Özel Durumlarda Yaşlının Evde Bskımı: Kalp Yetersizliği olan Yaşlı. İzmir V. İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, 22-23 Mart 2012
 138. Temel Yaşam Desteği, TKD 35. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu, Ankara, 7-8 Nisan 2012
 139. Temel Yaşam Desteği, TKD 36. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu, Urfa, 18-20 Mayıs 2012
 140. Yaşlı Bireyde Fizyolojik Değişiklikler ve Hemşirelik Değerlendirmesi, 5. Akademik Geriatri Kongresi, Antalya, 23-27 Mayıs 2012Ölümcül Disritmilerde Algoritmalar, TKD, Aritmi 2012, İzmir, 8-10 Haziran 2012
 141. Temel Yaşam Desteği, 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, TKD 38. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu, İstanbul, 11-14 Ekim 2012
 142. Koroner Yoğun Bakımlarda akut durumlarda hemşire ve sağlık çalışanları olarak tedavi ve bakıma yönelik girişimlerimizi yasal süreçler çerçevesinde nasıl yapalım. 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14 Ekim 2012
 143. Kalp yetersizliği kılavuzlarında hemşirelik bakımına yansıyanlar. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 26-29 Ekim 2013
 144. Acil Serviste Akut Koroner Sendromlar ve Hemşirelik Yaklaşımı, ATUDER Acil Tıp Okulu, Acil Tıp Hemşireliği Kursu I, 9-10 Ocak 2013
 145. KOAH ve Astım’da Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları, Toraks Derneği Göğüs Hastaliklari Hemşireliği Kursu, 29-30 Mart 2013
 146. Acil Serviste Akut Koroner Sendromlar ve Hemşirelik Yaklaşımı, ATUDER Acil Tıp Okulu, Acil Tıp Hemşireliği Kursu II, 5-6 Nisan 2013
 147. Trombolitik Tedavide Hemşirenin Rolü, Acil Serviste Akut Koroner Sendromlar ve Hemşirelik Yaklaşımı, ATUDER Acil Tıp Okulu, Acil Tıp Hemşireliği Kursu I, 5-6 Nisan 2013
 148. Adison Hastalığı İnteraktif Vaka Yönetimi, 35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs 2013
 149. Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Tele Tıp, 6. Akademik Geriatri Kongresi, İzmir, 22-26 Mayıs 2013
 150. Evde Semptom Yönetimi: Dispne&Öksürük, Kanser hastasına Yönelik Evde Sağlık ve Bakım Kursu I, Tülay Aktaş Onkoloji Merlezi, İzmir, 29 Mayıs-1 Haziran 2013
 151. Kronik Hastalıklarda Uyum ve Engeller. 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2-6 Ekim 2013.
 152. Evde bakım için gelecek teknolojiler. Evde Sağlık ve Bakım Hizmetlerinde Yönetim ve Organizasyon Kursu II. İzmir, 23-24 Ekim 2013
 153. Kardiyo pulmoner resüsitasyon. Acil Hemşireliği Okulu (ATUDER) 8-9 Mart 2014
 154. Kardiyo pulmoner resüsitasyon’da Ekip Çalışması. Acil Hemşireliği Okulu (ATUDER) 8-9 Mayıs 2014
 155. Destek Evi ve Destek Bakım. Destek Evi Çalıştayı. İzmir, 5 Mayıs 2014
 156. Hipertansiyon kılavuzlarda. II. Geriatri Hemşireliği Kongresi, 2014
 157. Kalp yetersizliği kılavuzlarında hemşirelik bakımına yansıyanlar.  1.Kardiyo-Bahar Güncelleme Toplatısı. İzmir, 8-11 Mayıs 2014
 158. Surrenal Hastalıklar. 36. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Kongresi, Antalya, 14 Mayıs 2014
 159. Yaşlıda Osteoporoz ve Güncel Yaklaşımlar. 7. Akademik Geriatri Kongresi, İzmir, 28- 31 Mayıs 2014
 160. Erişkinde TYD  (2010 Klavuzu özet),Erişkinde İleri Kardiyak Yaşam Desteği (2010 Klavuzu),  16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 15-19 Ekim 2014
 161. Sağlıkta Teknolojinin Kullanımı: Hemşire Neresinde? Teknolojinin Getirdikleri-Götürdükleri, 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 15-19 Ekim 2014
 162. Kalp yetersizliğinde yenilikler, 2.Karadeniz Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Trabzon, 22-24 Ekim 2014
 163. AV bloklar ve kavşak aritmileri, 2.Kardiyo-Bahar Kardiyoloji Bahar Güncellemesi, Kıbrıs, 5-8 Mart 2015 
 164. Ölümcül Disritmilerde Algoritmalar. Uluslararası katılımlı 3. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Antalya, 1-4 Nisan 2015
 165. Kanserli Hastalarda Evde Bakım ve Beslenme Sorunları: Hemşirelik Gözüyle Sorunlar. XIX. Ege Onkoloji Günleri, İzmir, 6-7 Nisan 2015 
 166. Solunumsal ve Dermatolojik Semptomlar. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Çalışanlarına Yönelik Evde Sağlık ve Palyatif Bakım Eğitimi, İzmir, 13-17 Nisan 2015
 167. Kardiyovasküler hastalıklarda palyatif bakım ve destek bakım, Koşuyolu Günleri 2015, İstanbul, 14-16 Mayıs 2015
 168. Evde Bakım Tanımı ve Felsefesi, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Çalışanlarına Yönelik Temel Palyatif Bakım Eğitim, İzmir, 25-29 Mayıs 2015
 169. Solunumsal Semptomlar, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Çalışanlarına Yönelik Temel Palyatif Bakım Eğitim, İzmir, 25-29 Mayıs 2015
 170. Dermatolojik Semptomlar, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Çalışanlarına Yönelik Temel Palyatif Bakım Eğitim, İzmir, 25-29 Mayıs 2015
 171. İyileştiricilik (Healing), 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 14-18 Ekim 2015
 172. Hipertansiyonda Sağlıklı Davranış Geliştirmeye Uyum Kolay mı? 1. Kardiyovasküler Akademi Kongresi, Kıbrıs, 9-13 Eylül 2015
 173. Trombolitik Tedavi Protokollerinin Uygulanamasında Hasta İzlemi. 1. Kardiyovasküler Akademi Kongresi, Kıbrıs, 9-13 Eylül 2015
 174. Kap Yetersizliğinde Palyatif Bakım. 1. Kardiyovasküler Akademi Kongresi, Kıbrıs, 9-13 Eylül 2015
 175. Stres Yönetimi-I. TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu İzmir İli Kuzey Kamu Hastaneler Birliği İletişim Eğitici Eğitimi Programı, İzmir, 9-17 Kasım 2015
 176. Stres Yönetimi-II. TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu İzmir İli Kuzey Kamu Hastaneler Birliği İletişim Eğitici Eğitimi Programı, İzmir, 9-17 Kasım 2015
 177. İyileştiricilik- Ki enerjisi. TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu İzmir İli Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Hizmetiçi Eğitimi Programı, İzmir, 26 Şubat 2016
 178. Kardiyoloji Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar ve Bakım. “Hemşirelik Bakımındaki Güncel Yaklaşımlar” SANKO Hemşirelik Haftası Etkinlikleri, Gaziantep, 9-10 Mayıs 2016
 179. Hemşirelik Bakımında Teknoloji.  I. İKÇÜ Atatürk EAH Hemşirelik Sempozyumu- Hemşireliğin Gücü: Bakım, İzmir, 17 Mayıs 2016
 180. Bakımda Kronik Hastalıklarda İyileştiricilik. Dâhili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, İzmir, 19-22 Mayıs 2016
 181. Yaşlı Bir Hastada Ağız ve Diş Sağlığı. 4. Dokuz Eylül Geriatri Günleri, İzmir, 2 Eylül 2016
 182. Hemşirelik Eğitimi Teknolojileri. 18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 12-16 Ekim 2016
 183. Temel Yaşam Derneği. 2. Kardiyovasküler Akademi Kongresi, Kıbrıs, 6-9 Ekim 2016
 184. Kardiyovasküler hastalıklarda iyileştiricilik. 2. Kardiyovasküler Akademi Kongresi, Kıbrıs, 6-9 Ekim 2016
 185. Kardiyovasküler bakımda inovasyon. 3 Kardiyovasküler Akademi Kongresi, Kıbrıs, 21-24 Eylül 2017
 186. Bilişim Teknolojileri. Ulusal Sağlıkta Kalite forumu. İzmir, 17-18 Ekim 2018
 187. 22. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 7-11 Ekim 2020

Yurt İçinde Yayınlanan Kitaplarda Editörlük

 1. Editör: Çiçek Fadıloğlu, Fisun Şenuzun, Kanserde Evde Bakım, Kongre Basım Evi: İstanbul, 2006
 2. Editör: Çiçek Fadıloğlu, Fisun Şenuzun, Yasemin Kuzeyli Yıldırım. Hematolojik Onkolojide Bakım. Altındağ Grafik matbaacılık: İzmir, 2007
 3. Editör Yardımcılığı: Akciğer ve Plevra Maligniteleri Tedavisi. Edt: Göksel T., Özlü T. Türk. Edt Yard: Kaya A., Başer S., Şenuzun F. Sentez matbaacılık: Ankara, 2008
 4. Editör Yardımcılığı: Kardiyopulmoner Resüsitasyon ve Acil Bakım Bilimi için 2010 Amerikan Kalp Derneği (AHA) Kılavuzu Edt: Cander B., Yıldırır A., Önalan O. Adt Yard: Yıldırım C., Çakır C., Güneysel Ö., Şenuzun Aykar F., Ergin m., Günalp M., Kılıçaslan İ., Dündar D., Günaydın G. Logos Yayıncılık: İstanbul, 2012
 5. Editör: Çiçek Fadıloğlu,Gül Karaca Ertem, Fisun Şenuzun Aykar, Evde Sağlık ve Bakım, Göktuğ Yayıncılık: Amasya, 2013
 6. Editör Yardımcılığı: Palyatif Bakim; Evde ve Hastanede Çaliştay Raporu. Edt: Akçiçek F., Akbulut G., Fadıloğlu Ç.  Ege Geriatri Derneği Yayınları: 1,  ISBN 978–605–64053–0–3, İzmir, 2013
 7. Editör Yardımcılığı: Destek Evleri Çaliştay Raporu. Edt: Akçiçek F., Akbulut G., Çiftçi A.  Sağlık Araştırma geliştirme Eğitim Derneği,  ISBN 978-605-85416-4-1, Yediveren Matbaası: İzmir, 2015
 8. Editör Yardımcılığı Palyatif Bakım Semptom Yönetiminde Klinik Yaklaşım. TC Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Yayın No:9, İzmir, 2015
 9. Editör: Yatağa Bağımlı Yaşlı Bireylerde Ev Güvenliği El Kitabı, İzmir Büyükşehir Belediyesi
 10. Editör: Yatağa Bağımlı Yaşlı Hastalarda Hijyen El Kitabı, İzmir Büyükşehir Belediyesi

PROJELER

Uluslar Arası Örgütlerce Desteklenen Tamamlanmş Araştırma Projesi

1. Programın adı: LIFELONG LEARNING PROGRAMME, LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION - Araştmacı Sözmen E., Fadıloglu Ç, Savaş S, Tokem Y, Şenuzun F, Şahin S. Leonardo Da Vinci Transfer Of İnnovation Programı Kapsamında ‘’Yaşlıların Evde Bakımında Avrupa Eğitim Yeterlilikleri Ve Nitelikleri (European Education Competences And Qualification İn Home Care for Older People, EQUİP II )’’ Proje Yürütücüsü, (Başlangış Bitiş Tarihleri: 1 Ekim 2010-30 Eylül 2012)  Proje No: 2010-1-F11-LEO05-03052,

2. Programın adı: KA2 - Yürütücü 

Proje adı: Şenuzun Aykar, Yıldırım Y., Bilge A., Hançerlioğlu S. IDEUs-EU Implementation and Evaluation of Dedicated Education Units in Europe (Avrupa’da Hemşirelik Eğitimi’nde Klinik Beceri Uygulaması ve Değerlendirilmesi), (IDEUs-EU 2015-1-BE02-KA202-012329),2015-2018

Ulusal Örgütlerce (Dpt, Tubitak, Tuba Ve Benzeri) Desteklenen Tamamlanmış Araştırma Projesi 

 1. Şenuzun F., Fadıloğlu Ç. Perkütan Transmural Koroner Anjiyoplasti Uygulanan Hastalar Yönelik Geliştirilen Standart Hemşirelik Bakım Modelinin Hastanın Yaşam Kalitesine ve Bakım Yeterliliğine Olan Etkisinin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Yürütücü, Proje No: 96.HYO.04,1998
 2. Şenuzun F., Fadıloğlu Ç. Kardiyak egzersiz programının hastanın egzersiz toleransına, kan lipit düzeyine ve öz yeterliliğe olan etkisinin incelenmesi İncelenmesi, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Yürütücü, Proje No: 02-ASYO-001, 2006
 3. Fadıloğlu Ç, Yıldırım Y, Korkmaz M, Şenuzun F, Çetinkaya Y, Bozkurt N, Uslu R, Göksel T. Kanser Hastalarında Evde Bakım: Eğitim Programının Hastaların Semptom Yönetimine ve Yaşam Kalitesine Etkisi. Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu Proje No: 2006.HYO.04, 2011.
 4. Fadıloğlu Ç., Şenuzun F., Yıldırım Y., Özçelik H., Çetinkaya Y., Uslu R., Tezel H. Kemoterapi Alan Kanser Hastalarinda Farkli Ağız Bakim Modellerinin Oral Mukozit Gelişiminin Önlenmesine Yönelik Etkisinin Incelenmesi. Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: 2008/HYO 01, 2012 
 5. Şenuzun Aykar F., Bilge A., Mermer G., Şahin. Kronik Hastaliklarda Sosyal Destek Ölçeği Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalişmasi. Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Yürütücü, Yürütücü, Proje No: 2012/ASYO/001, 2012
 6. Şenuzun Aykar F., Sözen E.  “Kalp Yetersizliği Olan Yaşlı Bireylerde Ev Temelli Egzersiz Programının Düşme Durumu ve Yaşam Kalitesine Etkisinin İncelenmesi: Güçlendirme Modeli”,  Yürütücü, Proje BAP-No: 11-ASYO-009, 2015 
 7. Şenuzun Aykar F., Sözen E., Eğigör S., Şahin S.,Osteoartriti Olan Bireylerde Günlük Yaşam Aktivitelerine Yönelik Egzersiz Eğitiminin Günlük Yaşam Aktivitesi Düzeyine ve Yaşam Kalitesine Etkisi. Yürütücü, Proje BAP-No: 11-ASYO-008 , 2015
 8. Balta S, Bilge A, Şenuzun Aykar F, Yılmaz S. Otel İşletmelerinde Öfke ve Öfke Kontrolü Eğitimi. YAGEM : BAP1/2013, 2015
 9. Şenuzun Aykar., Sadık Hançerlioğlu. Kronik Hastalıklarda Öz-Bakım Yönetimi Ölçeği Ve Uyum Formu’nun Türkçeye Uyarlanması, Geçerlilik Ve Güvenilirliği. Yürütücü, Proje BAP-No: 2014-HYO-004, 2016
 10. Şenuzun Aykar F. Erkin Ö. Hemşirelik Öğrencilerinde Yoganın Bilinçli Farkındalık ve Öz-Duyarlık Üzerine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 2019
 11. Şenuzun Aykar., Şahin S., Sezer E., “AKTİFİZ Akıllı Sistemler ile Aktif Yaş Alma İzmir”, Kalkınma Bakanlığı, Yürütücü, 06/10/2018 (Devam Ediyor)

Sürekli Ve Periyodik Olarak Verilen Bilimsel Nitelikli Ulusal Ödül Almak

 1. Poster Bildiri ödülü: Şenuzun F., Nazan Tuna O., B. DanışEge Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Antiseptik Ajan Olarak Alkolü Kullanma ve Saklama Koşullarının İncelenmesi”, V. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 28-30 Eylül 2003, Antalya 
 2. Sözel Bildiri Ödülü: Fadıloğlu Ç., Çetinkaya Y., Şenuzun F., Uslu R. “Kanser Hastasına bakım verenlerde stres semptomları ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik İncelemesi”, I. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, 29 Mart-2 Nisan 2006.
 3. Sözel Bildiri Ödülü: Şahin S, Mandıracıoğlu A, Tekin N, Şenuzun F, Akçiçek F. UCLA Geriatrik tutum ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği. Akademik Geriatri 2011 25-29 Mayıs 2011
 4. Sözel Bildiri Ödülü: Aygör Eskizimirli H., Sözen E., Şahin S., Baydal B., Şenuzun F., Akçiçek F. Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Servisindeki 65 Yaş Üzerindeki Hastalarda Bası Yarasının Değerlendirilmesi. 5. Akademik Geriatri Kongresi, Antalya, 23-27 Mayıs 2012
 5. Poster Birincilik Ödülü: Ertürk M, Yıldırım Y, Kılıç SP, Aykar FŞ. Yaşlı Kanser Hastalarında Ağrı ve Yorgunluğun Değerlendirilmesi, 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, İç Hastalıkları Hemşireliği Programı, Antalya, 2-6 Ekim 2013
 6. Poster Birincilik Ödülü: Karaman E, Fadıloğlu Ç, Şahin ŞG, Yıldırım Y, Zoghi M, Şenuzun Aykar F. Kalp Yetersizliği Olan Yaşlı Bireylerde Egzersiz programının Sonuçları: Güçlendirme Modeli. I. Uluslar arası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu: Yaşlılıkta Sosyal Yaşam ve Bakım. 22-23 Mart 2017, İzmir
 7. Sözel Bildiri İkincilik Ödülü: Doğru BV, Aykar FŞ, Yildirim Y, Yavuzgil O, Sözmen EY, Memmedov H. Effect Of Reflexology Applıed Before Coronary Angiography And Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty On Individuals’ Anxıety, Stress And Cortisol Levels. 1. Uluslararası ve 3. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, 24-26 Kasım 2016, Antalya, Türkiye.

Scı Kapsamındaki Dergilerde Yayın Kurulu Üyeliği Veya Editörlüğü

1. Journal of Nursing Scholarship, 2012 Sigma Theta Tau International , ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2011: 10/97 (Nursing (Social Science)); 11/99 (Nursing (Science), Online ISSN: 1547-5069, Devam ediyor (http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291547-5069/homepage/EditorialBoard.html)

Scı Ve Uluslar Arası İndekslerde Tarafından Taranan Dergiler Dışında Yurt Dışında Ve Yurt İçinde Yayınlanan Hakemli Ve Süreli Derilerde Yayın Kurulu Üyeliği Veya Editörlüğü

1.Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi (Online), Devam Ediyor,(http://www.tkd.org.tr/cg/011/KVHD/jvi.asp  )

Eğitim - Öğretim Ve Araştırma Faaliyetleri Lisans

Ders Adı Eğitim Kurumu Bölüm Dönem Yıl
İç Hastalıkları Hemşireliği Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, İzmir Ü. Sağlık Yükseokulu Hemşirelik   2007-2016
Bioistatistik (Lisans) Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, İzmir Ü. Sağlık Yükseokulu Ebelik, Hemşirelik, Fizyoterapi   2007-2016
Mesleğe Giriş ve Deontoloji (Lisans) Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Sağlık Memurluğu   2007 - 2009
Fiziksel Tanılama Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik   2009-2014
İlk Yardım ve Acil Bakım Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik Güz 2010-2015
Epidemiyoloji Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik   2008-2012
Enfeksiyon Hastalıkları( Lisans) Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz, Ameliyathane hizmetleri   2007-2014
Araştırma Yöntemleri( Lisans) Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik   2007-2014
Evde Bakım Hemşireliği Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik   2009-2014
Geriatri Hemşireliği Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik   2010-2013
Epidemiyoloji Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Sağlık Memurluğu Bahar 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012
Palyatif Bakım  Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bahar 2017 - 2020
Gerontoloji Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik   2017 – 2020
Tamamlayıcı Terapiler  Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bahar 2017 - 2020

Yüksek Lisans

Ders Adı Eğitim Kurumu Bölüm Yıl
Akut ve Kronik Hastalıklar – I  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği 2016-2020
Onkolojik Hastlalıklarda Acil Yaklaşımlar Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Onkoloji Hemşireliği 2009-2020
Palyatif Bakım ve Semptom Kontrolü Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Geriatri Hemşireliği 2009-2020
Geriatrik Aciller Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Geriatri Hemşireliği 2009-2020
Öz Bakım Eğitimi Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diyabet Destek Programı 2012-2019
Palyatif ve Evde Bakım Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diyabet Destek Programı 2012-2019
Diyabet Bilişim Teknolojileri Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diyabet Destek Programı 2012-2019
Sağlık Bilimlerinde Araştırma Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diyabet Destek Programı 2012-2020

Doktora

Ders Adı Eğitim Kurumu Bölüm Yıl
Hemşirelikte Kuram ve Felsefe -1 Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı, E.Ü. Hemşirelik Fak. İç Hast. AD 2012-2020
Hemşirelikte Kuram ve Felsefe -2 Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı, E.Ü. Hemşirelik Fak. İç Hast. AD  2012-2020
Yaşlının Evde Bakımı Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yaşlı Sağlığı Doktora Programı,Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı 2012-2020
Palyatif Bakım Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yaşlı Sağlığı Doktora Programı,Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı 2012-2020
Kardiyoloji Hemşireliği Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı, E.Ü. Hemşirelik Fak. İç Hast. AD 2012-2020
Palyatif Bakım  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı, E.Ü. Hemşirelik Fak. İç Hast. AD 2012-2020

Uluslararası Kuruluşlarca Düzenlenen Kongre Düzenleme Kurulu/ Bilim Kurulu Üyeliği

 1. Düzenleme Kurul: 3 rd Heart Failure Congress, İstanbul, 29 November-02 December 2012
 2. Kongre Başkanı ve düzenleme kurulu: 2. Uluslararası ve 4. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, 26-29 Eylül 2019, İzmir
 3. Düzenleme Kurulu: I. Uluslararası Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi
 4. Onursal Başkan: Tarih Kongresi
 5. Düzenleme Kurulu: II. Uluslararası Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi

Uluslararası Kuruluşlarca Düzenlenen Sempozyum, Panel, Workshop Ve Seminerlerde Düzenleme Kurulu/ Bilim Kurulu Üyeliği

 1. Bilim Kurul Üyesi: 1. Uluslar arası Katılımlı Evde Bakım Kongresi, İzmir, 6-8 Kasım 2006
 2. Bilim Kurul Üyesi: 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Hemşirelik Programı),  Antalya, 15-19 Ekim 2006
 3. Bilim Kurul Üyesi: 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Hemşirelik  Programı),  Antalya, 15-19 Ekim 2008
 4. Bilim Kurul Üyesi: 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 24-27 Ekim 2008
 5. Düzenleme Kurul Üyesi: X. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi (Hemşirelik Programı),  İzmir, 30 Eylül -4 Ekim 2009
 6. Bilim Kurul Üyesi: 25. Ulusal Kardiyoloji Kongresi,  İstanbul, 22-25 Ekim 2009
 7. Bilim Kurul Üyesi: 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi,  İstanbul, 21-24 Ekim 2010
 8. Düzenleme Kurul Üyesi: I. Ulusal & Uluslar arası Ebelik Öğrenci Kongresi, İzmir, 5-7 Mayıs 2010
 9. Bilim Kurul Üyesi: 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Hemşirelik Programı),  Antalya, 6-10 Ekim 2010
 10. Bilim Kurul Üyesi: 27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi,  İstanbul, 27-30 Ekim 2011
 11. Bilim Kurul Üyesi: 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Hemşirelik Programı),  Antalya, 15-19 Ekim 2011
 12. Düzenleme Kurul Üyesi: 5. Akademik Geriatri Kongresi, Antalya, 23-27 Mayıs 2012
 13. Bilim Kurul Üyesi: 14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Hemşirelik Programı),  Antalya, 3-7 Ekim 2012
 14. Düzenleme Kurul Üyesi: 6. Akademik Geriatri Kongresi, İzmir, 22-26 Mayıs 2013
 15. Bilim Kurul Üyesi: 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Hemşirelik Programı),  Antalya, 2-6 Ekim 2013
 16. Düzenleme Kurul Üyesi: 7. Akademik Geriatri Kongresi, İzmir, 25-29 Mayıs 2014
 17. Bilim Kurul Üyesi: 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Hemşirelik Programı),  Antalya, 15-19 Ekim 2014
 18. Bilim Kurul Üyesi: 1. Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi,  Kuşadası, 5-7 Mart 2015
 19. Bilim Kurul Üyesi: 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Hemşirelik Programı),  Antalya, 14-18 Ekim 2015
 20. Bilim Kurul Üyesi: 18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Hemşirelik Programı),  Antalya, 14-18 Ekim 2016
 21. Bilim Kurul Üyesi: 18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (Hemşirelik Programı),  Antalya, 11-15 Ekim 2017
 22. Düzenleme Kurul Üyesi (Başkan): ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, İzmir, 13-16 Nisan 2017

Ulusal Ve Uluslar Arası Katılımlı Sempozyum, Panel, Workshop Ve Seminerlerde Düzenleme Kurulu/ Bilim Kurulu Üyeliği

 1. Düzenleme Kurul Üyesi (Genel Sekreter): Onkoloji Hemşireliği, Kemoterapi Temel Eğitimi Kursu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği Organizasyonu, Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Daire Başkanlığı İşbirliği, İzmir, 29-31 Mart 2001.
 2. Düzenleme Kurul Üyesi: I. Uluslar arası Katılımlı Evde Bakım Kursu, izmir, 11-12 Kasım 2004.
 3. Düzenleme Kurul Üyesi XI. Ege Onkoloji Günleri Kanserde Palyatif Yaklaşım Sempozyumu & Evde Bakım Kursu, İzmir, 7-8 Nisan 2006.
 4. Bilim Kurul Üyesi: Türk Toraks Derneği Okulu, Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu, İzmir, 28-30 Mayıs 2007
 5. Düzenleme Kurul Üyesi (Sekreterya): Onkoloji Hastasında Palyatif Bakım Sempozyumu. İzmir, 21-22 Mart 2008
 6. Düzenleme Kurul Üyesi (Sekreterya): Türk Toraks Derneği Okulu Kursları (Akciğer ve Plevra Maligniteleri Tedavi Yaklaşımnda Temek Eğitim, Kemoterapi Uygulamaları Kursu), İzmir, 30-31 Mayıs 2008
 7. Düzenleme Kurul Üyesi: İzmir 3. İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, 23-24 Mart 2010
 8. Düzenleme Kurul Üyesi: İzmir 4. İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, 23-24 Mart 2011
 9. Düzenleme ve Bilimsel Kurul Üyesi: XXIII. Türkiye Üniversiteleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürleri Toplantısı, Bornova- İzmir, 26-28 Nisan 2011
 10. Düzenleme Kurul Üyesi: İzmir 5. İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, 22-23 Mart 2012
 11. Düzenleme Kurul Üyesi: ATUDER Acil Tıp Okulu, Acil Hemşireliği Çalışma Grubu, Acil Tıp Hemşireliği Kursu I, 9-10 Ocak 2013
 12. Düzenleme Kurul Üyesi: İzmir 6. İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, 19-20 Mart 2013
 13. Düzenleme Kurul Üyesi: ATUDER Acil Tıp Okulu, Acil Hemşireliği Çalışma Grubu, Acil Tıp Hemşireliği Kursu II, 5-6 Nisan 2013
 14. Düzenleme Kurul Üyesi: Palyatif Bakım, Evde ve Hastanede Çalıştayı, İzmir, 25 Nisan 2013
 15. Düzenleme Kurul Üyesi (Sekreterya): Evde Sağlık ve Bakım Hizmetlerinde Yönetim ve Organizasyon Kursu II. İzmir, 23-24 Ekim 2013
 16. Düzenleme Kurul Üyesi: ATUDER Acil Tıp Okulu, Acil Hemşireliği Çalışma Grubu, Acil Tıp Hemşireliği Kursu
 17. Düzenleme Kurul Üyesi: İzmir 7. İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, 23-24 Mart 2014
 18. Düzenleme Kurul Üyesi: İzmir 8. İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, 17-19 Mart 2015
 19. Düzenleme Kurul Üyesi: İzmir 9. İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, 22-23 Mart 2016
 20. Düzenleme Kurul Üyesi (Sempozyum Başkanı): 1. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, 22-23 Mart 2017
 21. Düzenleme Kurul Üyesi (Sempozyum Başkanı): 13. Klinik Sorumlu Hemşireleri Sempozyumu, İzmir, 26 - 29 Nisan 2017 
Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi