NEDEN

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ?

İzmir Tınaztepe Üniversitesi olarak, çağdaş teknolojik olanaklara sahip, odağında öğrenci olan sağlık temalı bir kampüs üniversitesiyiz. Kendi araştırma uygulama hastanelerimizle uygulamalı eğitim için güçlü bir zemin hazırlıyor, geleceğe donanımlı sağlık çalışanları yetiştiriyoruz.

Tınaztepe Sağlık Grubu'nun Gücü Tınaztepe Sağlık Grubu'nun 4 hastanesi ile klinik uygulamalarda kolay ulaşılabilirlik.
Uygulamalı Eğitim 1.Fakülte binasındaki 11 laboratuvar ile eğitimde destekleyici uygulamalar.
Kampüs Üniversitesi 102 dönümlük yemyeşil bir alan içerisinde içinden çıkmak istemeyeceğiniz bir kampüs hayatı.
Merkezi Lokasyon Aktarmalı ve direkt seferlerle şehrin pek çok yerine kolay ulaşım imkanı.
Geniş Sosyal Olanaklar Konferans salonu, kütüphane, kafeteryalar ve fuaye alanlarıyla ayrıcalıklı olanaklar.
Başarılı Bir Kariyer Fırsatı Kaliteli eğitim ve güncel yaklaşımlarla hedefinize ulaşmada rehberlik.

Akademik Birimler

İzmir Tınaztepe Üniversitesi 3 fakülte, 1 meslek yüksekokulu ve 1 lisansüstü eğitim enstitüsünden oluşmaktadır. Üniversitemizde Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi (toplam 7 bölüm), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (toplam 13 program) ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (toplam 16 program) bulunmaktadır.

İZTÜ'den Kariyere...
İZTÜ'den Kariyere......
Öğrencimizin Projesine “TÜBİTAK Desteği”
Öğrencimizin Projesine “TÜBİTAK Desteği”...
4. Sınıf Öğrencilerine Gonyometre Töreni Düzenlendi
4. Sınıf Öğrencilerine Gonyometre Töreni Düzenlendi...
11-06-2024
2023-2024 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Ve Staj Hareketliliklerine Başvuran Öğrenciler İçin İngilizce Sınavı Duyurusu
DEVAMI
11-06-2024
2023-2024 Akademik Yılı Erasmus+ Ders Verme Ve Eğitim Alma Hareketliliğine Başvuran Akademik Ve İdari Personel İçin İngilizce Sınavı Duyurusu
DEVAMI
10-06-2024
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Talepte Bulunan Öğrenciler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Mazeret Sınavı
DEVAMI

İzmir Tınaztepe Üniversitesi 09.05.2018 tarihinde kabul edilen ve 18.05 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan 7141 sayılı YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN'un Ek 192.maddesi ile kurulmuştur.
Üniversitemizde Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile akademik yıl devam etmektedir.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi ilk mezunları Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunları olarak vermiştir.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi fakülte ve yüksekokul öğrenci kontenjanlarına ilişkin bilgilere aday öğrenci sayfasından ulaşabilirsiniz. Aday öğrenci sayfası için tıklayınız.

İzmir Tınaztepe Üniversitesinde eğitim dili Türkçe’dir.

Kampüsümüz, İzmir Buca semti Aydoğdu Mahallesinde bulunmaktadır. Eğitim kampüsümüzde devam etmektedir. Konum bilgisi için tıklayınız.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi eğitim öğretiminde Tınaztepe Sağlık Grubunun tam teşekküllü olan Tınaztepe Hastaneleri ile iş birliği yapılmıştır.
2025 yılı itibarıyla üniversite kampüsünün içinde üniversite hastanelerinin faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir.

Puanlarımız ÖSYM'nin tercih kılavuzunda yer alacak olup eş zamanlı olarak aday öğrenci sayfamızdan duyurulacaktır. Aday öğrenci sayfası için tıklayınız.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi'ne başarılı öğrencilerin yerleşmesini sağlamak; üniversiteye alınan öğrencileri daha fazla çalışmaya teşvik etmek ve başarılı öğrencileri ödüllendirmek üzere burslar verilerek öğretim ücreti indirimleri yapılmaktadır.
*Burs ve indirimler ile ilgili bilgiler "İZTÜ Ön Lisans ve Lisans Programları Burs Yönergesi"nde yayınlanmıştır.

İlgili mevzuat hükümleri ve İZTÜ kurumsal yapılanmasında herhangi bir ayrım yapılması söz konusu değildir.

• Tıp Fakültesi için normal eğitim öğretim altı yıl (on iki yarıyıl), azami eğitim öğretim süresi dokuz yıl (on sekiz yarıyıl)’dır.
• Diş Hekimliği Fakültesi için normal eğitim öğretim beş yıl (on yarıyıl), azami eğitim öğretim süresi sekiz yıl (on dokuz yarıyıl)’dır.
• Sağlık Bilimleri Fakültesi için normal eğitim öğretim dört yıl (sekiz yarıyıl), azami eğitim öğretim süresi altı yıl (on iki yarıyıl)’dır.
• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için normal eğitim öğretim iki yıl (dört yarıyıl), azami eğitim öğretim süresi dört yıl (sekiz yarıyıl)'dır.

Ödeme şekli, zamanı ve tutarı her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretleri geçerlidir. Öğrenim ücretleri aday öğrenci sayfasında ilan edilmektedir. Aday öğrenci sayfası için tıklayınız.

Üniversite programlarına üniversite dışından veya üniversite içinden yatay geçiş başvuruları ve değerlendirmeleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

"Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu" tarafından fakültelerin değerlendirilmesi mezun verilmesi sonrası yapılmaktadır. İZTÜ Tıp Fakültesinde tüm yapılanma akreditasyon için gerekli koşulların karşılanmasına yönelik olarak gerçekleştirilmektedir.

Tüm fakültelerde eğitim öğretim öğrencilerimizin eğitim süreçleri boyunca kullanacakları bir elektronik öğrenme platformu ile desteklenmektedir. Bu platform öğrencilerin telefon, tablet ya da kişisel bilgisayarlarıyla ders materyallerine ulaşmalarını, kitap okumalarını, ödev ve sınavlarını yapmalarını mümkün kılmaktadır.
Öğrencilerin kendilerine özgü kullanıcı adı ve şifre ile erişebilecekleri e-kitap, resim, ses dosyası, video ve üçboyutlu çizimler olmak üzere çok çeşitli elektronik materyali öğrencilerimizin hizmetine sunulmaktadır.
Öğrencilerimiz internet erişiminin olduğu her yerde ve 7/24 bağlanabilecekleri bu platform aracılığıyla geçmiş eğitsel etkinlikleri tekrar edebilirler, gelecek eğitsel etkinliklere ve sınavlara hazırlanabilirler. Ayrıca yapılanma ders kayıt sistemi ile entegre çalışacaktır ve böylece öğrencilerimiz geçmiş eğitsel etkinliklerin videolarına bu sistem aracılığıyla erişebilmektedirler.

Erasmus öğrenci staj hareketliliği programı, öğrenci yaz stajları için burs olanağı sağlayan programlardan bir tanesidir. Bu program kapsamında öğrencilerimiz, üniversitemizin Erasmus anlaşması yapacağı yurtdışı üniversitelerinde staj olanaklarına başvurabilmektedir. Öğrencilerimizin 2. ve 3. sınıf yazında bilimsel araştırma çalışmaları, 4. ve 5. sınıf yazlarında ise klinik rotasyon/klinik araştırma yapabilecekleri nitelikte kapsamlı anlaşmalar yapılmaktadır.

Ön lisans ve lisans programlarına kabul edilecek yurtdışından kabul edilecek öğrenci kontenjan ve koşulları ile başvuru için gerekli diploma ve sınavlar her akademik yıl üniversite Senatosu tarafından belirlenerek Mütevelli Heyet’in onayını takiben Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilir.
Adayların başvuruları alınırken Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili akademik yıl için belirlenen "Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına kabul usul ve esasları" dikkate alınır. Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunacak olan yurtdışından kabul edilecek öğrenciler, Senato kararında belirtilen başvuru belgelerini hazırlayıp internet ortamında başvurularını gerçekleştirirler.
Lisans programlarına başvuruda bulunan yurtdışından kabul edilecek öğrencilerin başvuruları, adayların sınav başarı puanları ve diploma notlarına dayanarak değerlendirilir. Koşulları sağlayan adaylara, kabul mektupları hazırlanarak gönderilir. Kayıtlar sırasında ek kontenjan açılsa dahi ilan edilen puanların altında puanla öğrenci kabul edilemez. Kabul edilen yurtdışından gelen öğrencilerin kayıt işlemleri, ilan edilen tarihlerde üniversitemiz Öğrenci İşleri Birimi tarafından yapılır.
Süresi içinde kayıt işlemini yapmayan veya gerekli belgeleri sağlayamayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile ilişiği kesilmiş olanların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu nedenle kayıtları iptal edilenlere ücret iadesi yapılmaz. Kesin kayıtta öğrencinin kendisinin bizzat bulunması ve kabul mektubunda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmesi gerekmektedir. Eksik belge ile kayıt yapılmaz.

Eğitimlerde Türkçe iletişim kurulması zorunlu olduğundan başvuran öğrencilerin Türkçe yeterliklerini belgelemeleri gerekmektedir. Öğrencilerin Türkçe yeterlilik durumu üniversite tarafından yazılı ve/veya sözlü sınavla değerlendirilir ya da tüm üniversitelerin ve Yunus Emre Enstitüsü’nün C1 seviyesinde TÖMER belgesi aranır.
Öğrenimlerine başladıktan sonra en geç üçüncü sınıfın sonunda Türkçe yeterlilik durumunu belgeleyemeyen öğrenciler, bu koşulu yerine getirinceye kadar dördüncü sınıfa devam edemez.

Konukevimizde öğrencilerimize konaklama fırsatı sunulmaktadır. Konukevimiz Tınaztepe Buca Hastanesine yakın mevkide olup Buca Yıldız Mahallesinde bulunmaktadır. Kampüsümüz içindeki yurdumuzun inşası devam etmekte olup tamamlanması birlikte başvuru koşulları ve kapasite bilgileri kamuoyu ile paylaşılacaktır. İZTÜ Konukevi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Öğrenci Toplulukları her akademik yılın ilk 8 haftalık sürecinde kurulabilmektedir. Yeni bir öğrenci kulübü kurabilmek için, Sağlık, Kültür Spor Birimine toplulukla ilgili amaç, açıklama ve talepleri içeren dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.
Topluluk başvuru dilekçesi onaylandıktan sonra gerekli formlar doldurularak kulüp, o akademik yıl içerisinde resmî olarak kurulmuş olur.
İZTÜ öğrencilerinin eğitim öğretime başlamaları birlikte öğrenci topluluklarının oluşması ve çalışmalarına her türlü destek verilmektedir.

Öğrencilerimiz sağlık temalı tematik üniversitemizde, sadece sağlık eğitimi almamakta sağlıklı bir yaşamı da deneyimleyecektir. Üniversitemiz içerisinde sağlıklı yaşamı teşvik edecek yürüyüş yollarımız, sağlıklı beslenme merkezlerimiz, öğrencilerimizin kendi tarım alanlarını yaratabileceği organik üretim merkezlerimiz ve bu yönde benzer birçok çalışma ile öğrencilerimizin sağlıklı yaşamı hayatlarının her anına entegre edecekleri alanların yapımı devam etmektedir.
Bu hedefleri gerçekleştirirken yerleşke alanında yer alan binalarda her türlü görsel, işitsel cihazlar ve internet bağlantılarının bulunduğu çeşitli kapasitede derslikler ve gelişmiş laboratuvarlardan da yararlanılmaktadır. Kampüsümüz içerisinde ayrıca içinde çeşitli etkinliklerin yapılabileceği sosyal alanları, yemekhane ve kafeteryalar bulunmaktadır. Tüm bunlara ek olarak çeşitli kapasitelerde salonları, okuma odaları ve kütüphane, mutfak, revir, kantinler ve yurt olanakları da kampüsümüzde öğrencilerimize sunulmaktadır. Bu alanların yapımı ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

Akademik takvim Senato tarafından belirlenir ve duyurulur. Üniversitemizin akademik takvimi ilk olarak, o yıla ait eğitim öğretim dönemi için hazırlanarak www.tinaztepe.edu.tr adresinden duyurulmaktadır.

Ailesinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) güvencesi bulunan tüm öğrencilerimiz, 25 yaşını doldurana kadar, sosyal güvenlik kurumuna bağlı tüm sağlık kuruluşlarından doğrudan sağlık hizmeti alabilirler. Güvencesi bulunmayan öğrencilerimizin aynı kuruma başvurarak sigortalanmaları ya da özel sigorta yaptırmaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler, Göç İdaresi Başkanlığından alacakları evraklar ile SGK’na başvurarak sağlık sigortalarını yaptırdıkları takdirde sosyal güvenlik kurumuna bağlı tüm sağlık kuruluşlarından doğrudan sağlık hizmeti alabilirler.

ÖSYS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapamamaktadır. Ek kontenjan ile kayıt yaptırabilmek için ÖSYS merkezi yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekmektedir. Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan programları, programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilmektedir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programlara ise ilgili puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih listesinde yer verebilmektedir.

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Mevzuat bilgi sistemi" mevzuat.basbakanlik.gov.tr adresinde yer almaktadır. Üniversitemize özgü hazırlanan ve yayınlanmış yönetmelikler ve diğer mevzuat bilgilerine ise tinaztepe.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

#TınaztepeliOlmak

İzmir Tınaztepe Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü arasında başlatılmış olan akademik ve araştırma işbirliği çalışmalarında akademisyen tanışma ve ortak çalışma alanı arayış toplantımız ile bir adım daha attık.
İZTÜ Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Güvençer ve İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ve rektör yardımcılarımızın da katıldığı toplantıda her iki kurum akademisyenleri çalışma alanları hakkında bilgilendirme sunumları yaptı.
Tıbbın Görünmeyen Kahramanlarının Uluslararası Patoloji Günü Kutlu Olsun!
Restoratif Yoga Eğitmen Eğitimi Programı Başlıyor. Kariyerine İZTÜSEM İle Yön Ver! Kontenjan Sınırlıdır.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83. yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Ruhun şâd olsun Atam!
İzmir Tınaztepe Üniversitesi olarak Atatürk’ü Anma Programı kapsamında düzenlediğimiz söyleşide Dr. Eren Akçiçek’in “Atatürk ve Bilim” adlı konuşmasıyla Atamızı andık.
TurkMSIC Tınaztepe, Tıp Eğitimi kolu “Tıpta hayatta nasıl kalınır?” aktivitesi kapsamında 1. sınıf tıp öğrencilerine yönelik verimli ders çalışma akran eğitimi düzenledi.
İzmir Tınaztepe Ünüversitesi Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komitesinin düzenlediği Prof. Dr. Bülent Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşecek “Üniversiteli Nedir, Üniversiteli Kimdir” konulu söyleşiye sizleri de bekliyoruz. Katılım bilgilerini görsel üzerinde bulabilirsiniz.
İzmir Tınaztepe Üniversitesi olarak Atamızı anacağımız, Dr. Eren Akçiçek’in katılımıyla gerçekleşecek olan “Atatürk ve Bilim” etkinliğimize sizleri de bekliyoruz.
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünün düzenlediği “Yeme Davranış Bozukluklarına Genel Bakış” etkinliği bugün üniversitemizde gerçekleştirilmiştir.
Kuru Kanda Enzim Analizleri
Kuru Kanda Enzim Analizleri
Duyarsızlaştırma
Duyarsızlaştırma
1. Gelişimsel Bakım Sempozyumu
1. Gelişimsel Bakım Sempozyumu
Laboratuvar İş Başvurusu ve Performans Süreçleri
Laboratuvar İş Başvurusu ve Performans Süreçleri
TANITIM FİLMİ İZMİR'İN MERKEZİNDE GELECEĞİN ÜNİVERSİTESİ
TANITIM FİLMİ İZMİR'İN MERKEZİNDE GELECEĞİN ÜNİVERSİTESİ