• Ebelik

Ebelik

Ebelik

Ebelik, gebelik ve doğumun her aşamasında, doğumsonu dönemde kadının bakımını sağlayan, kendi sorumluluğunda doğumu gerçekleştiren, yenidoğanın bakımını sağlayan,  güvenilir ve sorumluluk sahibi,  her an kadınlarla işbirliği içinde çalışan ve önerilerde bulunan bir sağlık profesyonelidir. 

Ebe, sağlık danışmanlığı ve eğitimi, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinin sunulması, gebeliğe hazırlık eğitimi, anne - babalığa ve doğuma hazırlık programlarının düzenlenmesi ve yürütülmesini sağlar. Doğurganlık sınırları içersindeki kadınların üreme sağlığı konusunda izlemini yaparak onların kaliteli, üretken ve sağlıklı yaşam sürmelerine olanak sağlanmasında çok önemli rol oynarlar. Ebeler yalnız kadın için değil toplum ve aile için de önemli görev alan bir sağlık personelidir.Güçlü ve dayanıklı sağlık sistemlerinin temel taşı olan ebeler toplumsal cinsiyet eşitliği etkinliklerinde de önemli görevler üstlenmektedir. Ebeler afet ve acil durumlarda da kadınların yanındadır.Dünyada halen önemini koruyan,insani krizlerle karşı karşıya kalan ve koronavirüsten etkilenen ülkelerde ebeler çok dirençli ve cesur davranarak sorumluluklarını yerine getirmektedir.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılmış olan “Ebelik” bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır. Bu bölümün amacı, mesleğinin temel kuram ve ilkelerini benimseyecek, donanımlı, temel bilgi ve beceri sahibi, özgüvenle kendisini ifade edebilen, araştırmacı ve sorgulayıcı, değişime açık, çağdaş ebeler yetiştirmektir. Ebeliğin mesleki görev ve sorumluluk bilinciyle,kadının her döneminde karşılaşılabileceği riskli durumları erken tanılayabilecek, sağlığın korunması, tedavisi, yeniden kazandırılması ve sürdürülmesi için en doğru yaklaşımları bireye özel planlayabilecek lider ebeler yetiştirmektir. Bu bölümden mezun olanlara “Ebe” unvanı verilmektedir.

Bölümün hedefi, yasal mesleki ve etik değerlerle, aile ve yaşadığı toplum içinde bütüncül ve insancıl bir anlayışla ele alabilecek, yaşamın her döneminde sağlığı koruyacak, geliştirecek ve bakım gereksinimlerini karşılayabilecek üst düzey hizmet sunumları, bilimsel çalışmaları ile ulusal ve uluslararası ortamlarda tanınan, değer gören ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi odağında öğrenci olan "sağlık temalı" bir eğitim kurumudur. Tınaztepe Sağlık Grubu’nda yer alan yüksek hasta yoğunluğuna sahip dört hastanesinde uygulamalı eğitim ve araştırma imkanı sunulmaktadır.  Güçlü akademik kadrosuyla, mezun olduğunda, alanında yetkin ve çalışma hayatına hazır olacak, ulusal ve uluslararası alanlarda eğitim ve bilimsel etkinlik düzenleyecek, düzenlenen etkinliklere katkı sağlayacak ve liderlik yapacak ebe adayı öğrencilerimizi “Ebelik” bölümümüze bekliyoruz.

Ebelik

Ebelik Bölümünde Alınan Dersler Nelerdir?

Ebelik Bölümünde temel bilimler, mesleğe özgü derslerle birlikte deneysel ve beceri gerektiren konuların laboratuvar uygulamaları yer almaktadır.Öğrencilere, psikoloji, anatomi, parazitoloji, biyokimya, fizyoloji ve genetik gibi temel tıp bilimleri konuları dışında;ebelikte temel ilke ve uygulamalar, sağlık eğitimi,  topluma hizmet uygulamaları, aile planlaması yöntemleri, kadın sağlığı ve hastalıkları, sağlığın korunması ve sağlık politikaları,  doğum öncesi bakım, doğum, doğum sonrası bakım gibi mesleğe yönelik dersler bulunmaktadır.

Ebelik

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları: Ebeler, Sağlık Bakanlığı hastaneleri, temel sağlık hizmetleri, özel sağlık merkezleri ve üniversite hastanelerinde, klinikler, ameliyathane, doğumhane vb. gibi alanlar dışında hastane yönetimi, eğitim birimi, enfeksiyon kontrol komitesi, kalite birimi, hasta hakları birimi, hastane süpervizörlüğü, tüpbebek, aile planlaması, gebe okulları/doğuma hazırlık sınıfları gibi özellikli birimlerde ve kendilerine ait özel sağlık merkezlerinde eğitim ve danışmanlık yapabilmektedirler.

Türkiye’nin her yerinde kolaylıkla iş bulma olanağına sahip olan mezunlarımız üniversitemizde alacakları eğitimin sağladığı kolaylıklarla yurtdışında da çalışabilme, yurtiçinde ve yurtdışında yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebileceklerdir

Program Dili:Türkçe 

Puan Türü: Sayısal

9 Mayıs Kariyer Merkezi
9 Mayıs Kariyer Merkezi
Gençler Dijital Araçlar ile Öğreniyor Projesi
Gençler Dijital Araçlar ile Öğreniyor Projesi
Yoğun Bakımda Kapsamlı Yenidoğan Hasta İzlemi
Yoğun Bakımda Kapsamlı Yenidoğan Hasta İzlemi
Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Faaliyetleri
Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Faaliyetleri