Misyon

Misyon

Ebelik mesleğinin temel kuram veilkelerini benimseyecek, donanımlı, temel bilgi ve beceri sahibi, özgüvenle kendisini ifade edebilen, araştırmacı ve sorgulayıcı, değişime açık çağdaş ebeler yetiştirmektir.