Dr. Öğr. Üyesi Ebru Melek Benligül

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Melek Benligül
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik
E-Posta:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik Dokuz Eylül Üniversitesi  1998
Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dokuz Eylül Üniversitesi  2001
Doktora  Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dokuz Eylül Üniversitesi  2021

Yüksek Lisans Tezi: “Tip 1 Diyabetes Mellitusu Olan Adolesanlara Verilen Eğitimin Metabolik Kontrolleri ve Öz Bakımları Üzerine Etkisi” (2001)
Doktora Tezi: " Pediatrik Hastalarda Santral Venöz Kateter Pansumanında Klorheksidin Emdirilmiş Örtü Kullanımının Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Etkinliği: Bir Meta Analiz Çalışması (2021)

Kurum/Kuruluş Bölüm Birim Görev Türü Görev Dönemi
Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ekim 2018-Günümüz
Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Hemşirelik Komisyonu Başkan 2021- Günümüz
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşire Eylül 2019- Günümüz
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Şubat 2018-Eylül 2019
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hemşire Haziran 2009-Şubat 2018
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Süpervizör Hemşire Ocak 2006-Haziran 2009

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI,Arts and Humanities)
1. Mert, H. Intepeler Seren, S. Bengu, N., Baturlar, Z., Istan, P. Ozcelik E. Efficacy of frequent blood pressure and heart rate monitoring for early identification of bleeding following percutaneous coronary intervention. International Journal of Nursing Practice 2012; 18 (1): 52–59
2. Mert, H. Intepeler Seren, S. Bengu, N., Baturlar, Z., Istan, P. Ozcelik E. The Measurement of Blood Pressure and Pulse in Early Diagnosıs of Bleeding Following Coronary Angiography and Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty. International Journal of Cardiology 2010; 140(1): S11
 
Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Benligül E.M., Bektaş, M., Arslan G. Current Approach to Prevention of Central Venous Catheter-Related Bloodstream Infections in Children. J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021; 8:67-76
 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Benligül EM, Arslan G, Besci T, Ozdemir G, Bektaş M. Efficacy of Different Chlorhexidine Impregnated Dressing Types in Preventing Central Line Associated Bloodstream Infections in Children: A Systematic Review and Meta-Analysis, Europian Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care- ESPNIC 2021, Online Congress. 15-18 Haziran 2021, Poster Bildiri.
2. Arslan G, Köker A, Özden Ö, Benligül EM, Köroğlu TF Assessment of Postoperative Pediatric Cardiac Patients ICU Management in Turkey, 28th Europian Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care-ESPNIC Congress, Portekiz, 06-09 Haziran 2017, Poster Bildiri.
 
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
1. Benligül EM. Transport . içinde Kuğuoğlu S, Sönmez Düzkaya D (Eds.) Çocuk Acil Hemşireliği, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, 1. Baskı, Ankara, 2021:111-128
 
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 
1.Benligül E.M., Bektaş, M., Arslan G. Meta-Analizi Anlamak ve Yorumlamak: Hemşireler İçin Öneriler. Dokuz Eylül Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 2022; 15(1): 86-98.
2. Çamveren H, Arslan Yürümezoğlu H, Benligül EM, Kocaman G. Rehber Hemşirelerin Koruyucu, Sosyalizasyon ve Rol Model Rollerine İlişkin Uygulamaları. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2021;8(3):321-330.
3. Benligül E.M., Bektaş, M., Yoğun Bakımda Kritik Hasta Çocuk Monitörizasyonunda Yeni Yöntemler, Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2013; 17 (2): 68-76
4. Başbakkal Z, Beytut D, Muslu GK, Ersun A, Özçelik EM, Çocuk Yoğun Bakım Hemşirelerinin İşe Karşı Tutumlarının Araştırma Kullanmalarındaki Engellere Etkisi. Dokuz Eylül Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 2013; 6(2): 75-81
 
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 
1. Benligül EM, Bektaş M. Pediatrik Hastalarda Santral Venöz Kateter Pansumanında Klorheksidin Emdirilmiş Örtü Kullanımının Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Etkinliği: Bir Meta Analiz Çalışması, Uluslararası Katılımlı 17. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve 13. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Antalya, 13-16 Ekim 2021, Sözel Bildiri.
2. Arslan G, Besci T, Özdemir G, Benligül EM, Ilgaz H, Prencuva P. Kritik Çocuk Hastalarda Bağımsız Mortalite Belirleyicisi Olarak PIM-3, Albumin, C-Reaktif Protein ve C-Reaktif Protein / Albümin Oranı, Uluslararası Katılımlı 17. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, 13-16 Ekim 2021, Sözel Bildiri.
3. Çamveren H, Arslan Yürümezoğlu H, Benligül EM, Kocaman G, Rehber Hemşirelerin Rollerine İlişkin Görüşleri, 1. Ulusal Hemşirelik Yönetimi Kongresi, Online Kongre, 27- 29 Mayıs 2021, Sözel Bildiri.
4. Benligül EM, Tokgöz N, Besci,T, Arslan G. Çocuklarda Endotrakeal Aspirasyonda Hangi Yöntemi Tercih Etmeliyiz: Açık veya Kapalı Sistem Endotrakeal Aspirasyon? 22. Pediatri 3. Pediatri Hemşireliği Günleri, Online Kongre, 25-27 Mart 2021, Poster Bildiri.
5. Fırat M, Afşin T,Benligül EM , Arslan G. Çocuk Yoğun Bakımda Sevgiden Sonra Gelen En Önemli Ruhsal Besin: Oyun. 22. Pediatri 3. Pediatri Hemşireliği Günleri, Online Kongre, 25-27 Mart 2021, Poster Bildiri.
6. Benligül EM, Arslan G, Besci T, Özdemir G, Evren G. Çocuk Yoğun Bakımda Sıfır Enfeksiyon Mümkün: Santral Venöz Kateter İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesinde İyi Uygulama Örneği. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Sempozyumu, Online Kongre, 6 Mart 2021, Sözel Bildiri.
7. Benligül EM, Önal A, Eroğlu G, Ataman Z, Surlu H, Avcu Ş. Hemşirelere Yönelik Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kursunun, Hemşirelerin Bilgi Düzeyi Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Ülkemizdeki İlk Uygulama Örneği, Uluslararası Katılımlı 15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun bakım Kongresi Bodrum, Muğla, 15-18 Ekim 2018, Sözel Bildiri.
8. Arslan G, Evren G, Benligül EM, Köker A,Köroğlu TF.  Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde In-Sıtu Simulasyon ile Resüsitasyon Eğitimi, Uluslararası Katılımlı XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi , Adana, 18-21 Ekim 2017, Poster Bildiri.
9. Benligül EM, Arslan G, Köker A, Köroğlu TF, Türkiye’de Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinin Hastane İçi Transport Uygulamalarının ve Transport Sürecinde Yaşanan İstenmeyen Olayların Belirlenmesi, Uluslararası Katılımlı 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi -IX. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Çeşme, İzmir,5-8 Ekim 2016, Sözel Bildiri. 
10. Benligül, EM. Arslan G, Köker A, Köroğlu TF Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Plansız Ekstübasyonların Önlenmesinde Paket Yaklaşımı, Uluslararası Katılımlı 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi- IX. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi Çeşme, İzmir, 5-8 Ekim 2016, Sözel Bildiri.
11. Arslan G, Köker A, Karaarslan ÜU, Benligül EM, Köroğlu TF. Türkiye'de Çocuk Kardiyak Yoğun Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi, Uluslararası Katılımlı 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Çeşme, İzmir, 5-8 Ekim 2016, Sözel Bildiri.  
12. Benligül, EM, Özden Ö, Köroğlu TF, Türkiye’de Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Santral Venöz Kateter Enfeksiyonları Gelişimine Karşı Alınan Önlemlerin Değerlendirilmesi, VIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi,15-19 Nisan 2015, Sözel Bildiri 
13. Benligül EM, Sarıçay Uşar F. Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesinde İlk Ecmo Uygulaması: Olgu Sunumu, Uluslararası Katılımlı IX. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, V. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Rixos Otel , 2-4 Nisan 2012 Ankara, Poster Bildiri.
14. Benligül EM, Pediatrik Acil Arabası Organizasyon Teknikleri, Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, DEÜ, Sabancı Kültür Merkezi, 6-9 Eylül 2011, İzmir, Poster Bildiri.
15. Benligül EM, Çocuk Yoğun Bakımda Bispektral İndeks İzlemi, Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, DEÜ, Sabancı Kültür Merkezi, 6-9 Eylül 2011, İzmir, Sözel Bildiri.
16. Benligül EM, Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinin Büyüyen Sorunu: Dirençli Patojenler, Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, DEÜ, Sabancı Kültür Merkezi, 6-9 Eylül 2011, İzmir, Sözel Bildiri.
 
Diğer yayınlar 
1. Benligül EM. Damar içi kateter bakımı ve kateter ilişkili enfeksiyonların önlenmesi. Bozkurt G, editör. Çocuk Yoğun Bakımda Kanıta Dayalı Uygulamalar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.48-63.
2. Benligül EM. Cilt Antisepsisi ve Kateter Girişimi İçin Yardımcı Teknolojilerin Kullanımı, Sönmez Düzkaya D, Bozkurt G, editörler. Çocuklarda Periferik İntravenöz Kateter Yönetimi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.19-26.
3. Benligül EM. Uygulama Setleri ve Bağlantı Konnektörleri Bakımı ve Bakım Paketlerinin Kullanımı, Sönmez Düzkaya D, Bozkurt G, editörler. Çocuklarda Periferik İntravenöz Kateter Yönetimi. 1. Baskı. Ankara :Türkiye Klinikleri, 2022. p.40-9.
4. Benligül EM, Öztürk C. Bağımlılık mı, Ağrı mı? Çocuklarda Ağrı Yönetiminde Opioid Analjeziklerin Kullanımı. Öztürk C, editör. Çocuklarda Bağımlılık ve Hemşirelik Yaklaşımları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.91- 8
5. Benligül EM. Çocuk Acil Arabası Organizasyonu ve Kontrolleri, "Çocuk Acil Tıp Kapsamlı ve Kolay Yaklaşım", Karaböcüoğlu M. (Editör), Yılmaz H. L. (Editör) , Duman M. (Editör), İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul,2012:213-219
6.Benligül EM. Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu:Temel Yaşam Desteği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2019;4(3).Ek Sayı 1:20
7. Benligül EM. Yoğun Bakımda Kullanılan Teknolojik Ürünler, Çocuk Cerrahisi Hemşireleri Derneği Bülteni, 2018;14(2): 5-36.

Ödüller
1. Benligül EM, Köker A, Arslan G, Köroğlu TF. Çocuk Yoğun Bakımda Plansız Ekstübasyonların Önlenmesinde Paket Yaklaşımı, Uygulamada Yaşam Bulan Araştırmalar 2.’lik Ödülü, Hemşireliği Görünür Kılma Yolunda Değişim Öncülüğü Sempozyumu,13 Ocak 2020, İzmir
2. Benligül EM, Arslan G, Köker A, Köroğlu TF, Türkiye’de Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinin Hastane İçi Transport Uygulamalarının ve Transport Sürecinde Yaşanan İstenmeyen Olayların Belirlenmesi, IX. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 5-8 Ekim 2016, Sözel Bildiri 1’lik Ödülü
3. Benligül, EM. Özden Ö, Köroğlu TF, Türkiye’de Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Santral Venöz Kateter Enfeksiyonları Gelişimine Karşı Alınan Önlemlerin Değerlendirilmesi, VIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi,2015, Sözel Bildiri 2.’lik Ödülü 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
Türk Hemşireler Derneği (1998-Günümüz)
Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği (2013-Günümüz)
Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği (2011- Günümüz)
Çocuk Hemşireleri Derneği (2011- Günümüz)

 
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
1. SERTİFİKALAR 
1.1. Öğretmenlik Formasyonu, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 12.09.1994-22.06.1998
1.2. Eğitim Hemşireliği, Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 21.09.2018-21.10.2018
1.3. Pediatric Advanced Life Support Instructor Course, American Heart Association International Training Center, 28-29 Mart 2016 (Sınavlı) 
1.4. Pediatric Advanced Life Support Course, American Heart Association International Training Center, 15-16 Ekim 2015 (Sınavlı) 
1.5. Pediatric Advanced Life Support Course, American Heart Association International Training Center, 8-9 Nisan 2010 (Sınavlı) 
1.6. Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 06.10.2008-28.11.2008, İzmir.
 
2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Düzenleme Kurulu Üyeliği
2.1. 2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Çeşme, İzmir, 27-30 Kasım 2019, Düzenleme Kurulu Üyesi. 
2.2. 7th World Congress on Pediatric Intensive and Critical Care, Istanbul Congress Center, İstanbul, 04-07 Mayıs 2014, Uluslararası Organizasyon Komitesi Üyesi
 
3. Uluslararası Katılımlı ve Ulusal Bilimsel Toplantı Düzenleme Kurulu Üyeliği
3.1. 21. Pediatri Günleri, 2. Pediatri Hemşireliği Günleri, 26-29 Şubat 2020, Sabancı Kültür Merkezi İzmir, Sempozyum Sekterliği
3.2. Uluslararası Katılımlı XI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve VII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 15-18 Nisan 2015, İzmir, Düzenleme Kurulu Üyesi
3.3. Hemşirelikte Kariyer Sempozyumu-Geçmişten Günümüze Hemşirelik, 6 Mart 2019, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çiğli, İzmir, Düzenleme Kurulu Üyesi
 
4. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Davetli Konuşmacı /Oturum Başkanı Olarak Aldığı Görevler
4.1. 1-ci Beynalxalq Pediatriya, Uşaq Cərrahiyyəsi Və Tibb Bacıları Konqresi, 7-9 Nisan 2022, Bakı, Azərbaycan, Davetli Konuşmacı
4.2. Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 10. Uluslararası Kariyer   Günleri, 4 Nisan 2022, Davetli Konuşmacı
4.3. 2.Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Online Kongre, 17-19 Aralık 2020, Davetli Konuşmacı
4.4. 2. Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi, 4-7 Mart 2020, İzmir, Oturum Başkanı
4.5. 2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 27-30 Kasım 2019, İzmir, Davetli Konuşmacı
4.6. 2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 10-12 Ekim 2018, Marmaris, Muğla, Oturum Başkanı, Davetli Konuşmacı
4.7. 7th World Congress on Pediatric Intensive and Critical Care, Istanbul Congress Center, 04-07 Mayıs 2014, İstanbul, Oturum Başkanı, Davetli Konuşmacı
 
5. Uluslararası Katılımlı ve Ulusal Bilimsel Toplantılarda Davetli Konuşmacı /Oturum Başkanı Olarak Aldığı Görevler
5.1. Hemşirelikte Branşlaşma Sempozyumu, İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi & Gaziosmanpaşa Hastanesi, Online Sempozyum, 18 Mayıs 2022, Davetli Konuşmacı
5.2. Uluslararası Katılımlı 17. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 13-16 Ekim 2021, Antalya, Oturum Başkanı, Davetli Konuşmacı
5.3. 9. Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Online Sempozyumu, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü & SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH, 5 Haziran 2021, Oturum Başkanı   
5.4. 22. Pediatri Günleri ve 3. Pediatri Hemşireliği Günleri, Online Kongre, 25-27 Mart 2021,Oturum Başkanı, Davetli Konuşmacı
5.5. 64. Milli Pediatri Kongresi, 19. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 15-20 Aralık 2020, Online Kongre, Davetli Konuşmacı
5.6. Hemşirelikte Liderlik Çalıştayı, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 3 Mart 2020, İzmir, Çalıştay Eş Başkanı, Oturum Başkanı
5.7. 21. Pediatri Günleri, 2. Pediatri Hemşireliği Günleri, 26-29 Şubat 2020, İzmir, Oturum Başkanı, Davetli Konuşmacı
5.8. 11. Ege Pediatri ve 7. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, 17-20 Aralık 2019, İzmir, Davetli Konuşmacı
5.9. 20.Pediatri Günleri, 1.Pediatri Hemşireliği Günleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sabancı Kültür Merkezi, 6-9 Mart 2019, İzmir, Oturum Başkanı, Konuşmacı
5.10. Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi-2018, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 13-15 Aralık 2018, Çiğli, İzmir, Davetli Konuşmacı
5.11. 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 24-27 Ekim 2018, Konak , İzmir, Davetli Konuşmacı 
5.12. 15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 18-20 Ekim 2018, Bodrum, Muğla, Oturum Başkanı, Davetli Konuşmacı
5.13.10. Ege Pediatri ve 6. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, 17-19 Aralık 2017, Ege Üniversitesi, Bornova, İzmir, Davetli Konuşmacı
5.14. Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 18-21 Ekim 2017, Adana, Oturum Başkanlığı, Davetli Konuşmacı
5.15. Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve IX. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 05-08 Ekim 2016, Çeşme, Oturum Başkanlığı, Davetli Konuşmacı
5.16. 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 04-08 Kasım 2015, Davetli Konuşmacı
5.17. Uluslararası Katılımlı XI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve VII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 15-18 Nisan 2015, İzmir, Oturum Başkanlığı, Davetli konuşmacı
5.18. X. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve VI. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 03-07 Nisan 2013, Antalya, Oturum Başkanlığı, Davetli Konuşmacı
5.19. IX. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve V. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 30 Nisan -04 Mayıs 2012, Ankara, Oturum Başkanlığı, Davetli Konuşmacı
5.20. 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, 06-09 Eylül 2011, Davetli Konuşmacı
5.21. VIII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve IV. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 04-08 Nisan 2011, İzmir, Davetli Konuşmacı
5.22. VII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve III. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği & I. Pediyatrik Paramedik ve ATT Kongresi, 22-26 Mart 2010, Adana, Davetli Konuşmacı.
5.23. VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve II. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 31 Mart -03 Nisan 2009, İstanbul, Davetli Konuşmacı
 
6. Diğer Bilimsel Toplantılarda Aldığı Görevler
6.1. Hemşirelikte Kişisel Gelişim Seminerleri, 24 Haziran 2022, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi, İzmir, Davetli Konuşmacı
6.2. Hemşirelik Uygulamalarında Kanıta Dayalı Bakım Sempozyumu, Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Ödemiş Devlet Hastanesi, 25 Mayıs 2022, İzmir, Davetli Konuşmacı
6.3. Hemşirelikte Kişisel Gelişim Seminerleri, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri & Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi, Online Seminer, 15 Nisan 2022, Davetli Konuşmacı
6.4. Kariyer ve Meslekler Sempozyumu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Online Sempozyum, 14-18 Mart 2022, Davetli Konuşmacı
6.5. Meslekte Profesyonelleşme ve Hemşirelikte Kariyer Planlama, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Kariyer Etkinlikleri, 9 Şubat 2022, Online Program, Davetli Konuşmacı
6.6. Meslekte Profesyonelleşme ve Hemşirelikte Kariyer, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Online Program, 10 Aralık 2021, Davetli Konuşmacı
6.7.Mesleki Profesyonelleşme ve Hemşirelikte Kariyer, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, 11 Kasım 2021, Davetli Konuşmacı
6.8. Hemşirelik ve Ebelik Mesleklerinin Güçlendirilmesi Çalıştayı, TC Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Meslekleri Daire Başkanlığı, 5-7 Kasım 2021, Davetli Katılımcı
6.9. Uluslararası Hemşirelik Uygulamaları Sınıflamasının (International Classification of Nursing Practice-ICNP) Tercüme Edilmesi ve Türk Hastane Bilgi Sistemine Entegrasyonu: Hasta Bakımı Üzerine Etkileri Projesi Uzmanla Buluşma Çalıştayı, Türk Hemşireler Deneği, 1-2 Temmuz 2021, Davetli Katılımcı
6.10. Covid-19 Sürecinde Hemşirelik, Webinar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, 11 Mayıs 2021, Davetli Konuşmacı
6.11. Geleceğimi Yönlendiriyorum: Hemşirelikte Uzmanlaşma Sempozyumu, 20 Eylül 2019, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Davetli Konuşmacı
6.12. Yenilikçi Uygulamaların Kliniğe Yansımaları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Haftası Etkinlik Programı, 16 Mayıs 2019, Davetli Konuşmacı
6.13. Hemşirelik Öğrencileri Kariyer Sempozyumu, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Bornova, 09 Mayıs 2019, İzmir, Davetli Konuşmacı
6.14. Hemşirelikte İleri Bakış Sempozyumu II- “Mesleğimiz Ne kadar Bize Ait”, ÖHDER & İzmir Ekonomi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü, Balçova, 05 Mayıs 2019, İzmir, Davetli Konuşmacı
6.15.Pediatri Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar Sempozyumu, Türk Hemşireler Derneği, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi, 30 Nisan 2019, İzmir, Davetli Konuşmacı.
6.16. Hemşirelikte Kariyer Sempozyumu-Geçmişten Günümüze Hemşirelik- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çiğli, Mart 2019, Düzenleme Kurulu Üyesi, Davetli Konuşmacı
6.17. Mesleki Farkındalık Yaratmada Teknoloji Kullanımı-Konferans, Dokuz Eylül Üniversitesi, 23/05/2017, İzmir, Davetli Konuşmacı
6.18. Çocuk Hastalarda Hemşirelik Hizmetleri Çalıştayı, TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Tepecik EAH, İzmir, 13 Mayıs 2015, Davetli Katılımcı 
 
7. Başkanı Olduğu Kurslar
7.1. Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi & Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği, Çevrimiçi Kurs, 27 Mayıs 2022 
7.2. Çocuk Acil Hemşireliği Kursu, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Online Kurs, 20 Mayıs 2022
7.3. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi & Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Online Kurs, 14 Temmuz 2021
7.4. Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi& Türk Hemşireler Derneği Uşak Şubesi & Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi, Online Kurs, 11 Haziran 2021
7.5. Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, 2.Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Çeşme, İzmir, 27 Kasım 2019
7.6. EKG Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi & Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, İzmir, 24 Mayıs 2019
7.7. Pediatrik İlaç Güvenliği Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi & Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, İzmir, 7 Mayıs 2019
7.8. Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonları ve Önlenmesi Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi & Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, İzmir, 26 Mart 2019
7.9. Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonları ve Önlenmesi Kursu, Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi & Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, 23 Kasım 2018
7.10. Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, 30 Ekim 2018
7.11. Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, 10 Eylül 2018
7.12. Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, 27 Haziran 2018
7.13. Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, 21 Mayıs 2018
 
8. Eğitici Olduğu Kurslar
8.1. Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi & Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği, Çevrimiçi Kurs,27 Mayıs 2022
8.2. Çocuk Acil Hemşireliği Kursu, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Online Kurs, 20 Mayıs 2022
8.3. Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Online Kurs, 4 Nisan 2022
8.4. Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi & Hemşirelik Fakültesi, Online Kurs,3 Aralık 2021
8.5. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Uluslararası Katılımlı 17. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve 13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, 13 Ekim 2021
8.6. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi & Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Online Kurs, 14 Temmuz 2021
8.7. Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi& Türk Hemşireler Derneği Uşak Şubesi & Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi, Online Kurs, 11 Haziran 2021
8.8. Pediatrik Hastalarda Periferik İntravenöz Kateter Yönetimi Kursu, Çocuk Hemşireleri Derneği ve HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Online Kurs, 8 Mayıs 2021
8.9. Yenidoğan ve Çocuklarda İlaç Uygulamaları Kursu, Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi, İzmir, 17 Aralık 2020
8.10. Pediatrik İlaç Güvenliği Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi & Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, İzmir, 7 Mayıs 2019
8.11. Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonları ve Önlenmesi Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi & Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, İzmir, 26 Mart 2019
8.12. Çocuklarda İlaç Yönetimi Kursu, Çocuk Hemşireleri Derneği, 15 Aralık 2018
8.13. Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonları ve Önlenmesi Eğitim Programı, Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, 23 Kasım 2018
8.14. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, 17 Ekim 2018
8.15. Damar İçi Kateter Erişimi ve Enfeksiyon Yönetimi Kursu, Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği,10 Ekim 2018
8.16. Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, 30 Ekim 2018
8.17. Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, 10 Eylül 2018
8.18. Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, 27 Haziran 2018
8.19. Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, 21 Mayıs 2018
8.20. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği,18 Ekim 2017
8.21. Çocuk Acil Ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu ,Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği , 5 Ekim 2016
8.22. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, 2015
8.23. Yenidoğan ve Çocuklarda İlaç Uygulamaları Kursu - Çocuk Hemşireleri Derneği,  2015
8.24. Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, İzmir, 5-6 Mart 2014
8.25. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, 4-5 Nisan 2011
 
9. Katıldığı Uluslararası Kurs Programları
9.1. Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) Course, 7th World Congress on Pediatric Intensive and Critical Care, Istanbul Congress Center, İstanbul, 3-4 Mayıs 2014
9.2. International Course of NIV for Infant and Children in Acute Care Setting, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, 23-24 Şubat 2012
9.3. How Design and Conduct Clinical Research, Dokuz Eylul University, Faculty of Nursing, 27-29 Mayıs 2012
9.4. Evidence Crash Course: Infection Prevention in Critically Ill Patients,The European Society of Intensive Care Medicine, Online Course, 10 Nisan 2012
9.5. The Effect of Sherborne Developmental Movement on the Emotional Attachment of Babies and Children, Dokuz Eylul University, Faculty of Nursing, 27 Şubat 2012
9.6. Lactation Consultant, Lamaze International, 28 Mart 2012
9.7. Certified Pump Trainer for the Insulin Pump (Medtronic and Hacettepe University Children’s Hosp Pediatric  Endocrinology Department,  4 Mart 2005
9.8. Quality of Life and Symptom Control in Cancer Course, European School of Oncology,1999
 
10. Katıldığı Ulusal Kurslar ve Eğitimler
10.1. Meta-Analiz ve CMA Kullanımı (Sınavlı), Araştırma Yöntemleri ve Uygulama Merkezi, 1-11 Haziran 2020
10.2. Hemşirelikte Yöneticilik ve Liderlik Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi & Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, İzmir, 11-12 Nisan 2019
10.3. CRRT Eğitim Programı, Baxter Eğitim Koordinatörlüğü, İzmir, 25 Temmuz 2017
10.4. Peditrik Epilepsi Hemşireliği Kursu, Çocuk Hemşireleri Derneği- Behçet Uz Çocuk Hastanesi, İzmir, 2016
10.5. Kuruluş İçi Kalite Denetçisi - Elginkan Vakfı, ÜEMTEM, Manisa, 10 Aralık 2016
10.6. TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, Elginkan Vakfı, ÜEMTEM, Manisa, 10 Aralık 2016
10.7. Çocuk Acil Ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, 3-4 Nisan 2013
10.8. Niteliksel Araştırma Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 04-06 Haziran 2012
10.9. Hemşirelikte Tıbbi Uygulama Hatalarına Yaklaşım ve Bilirkişilik Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, 15 Eylül 2012
10.10. Periferal İntravenöz Girişim Güçlüklerinde Ultrasonografi Kullanımı Kursu, Acil Hemşireliği Derneği, 30 Eylül-2 Ekim 2011
10.11. Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu (Sınavlı), Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, 17-18 Şubat 2011
10.12. Profesyonel Yönetim Becerileri (Sınavlı), İZGÖREN & AKIN Eğitim Danışmanlık – Uzaktan Eğitim, 03 Aralık 2010
10.13. İç Denetim, IQ Uluslararası Kalite Danışmanlık Organizasyon A.Ş. 27 Mayıs 2009
10.14. Temel Yaşam Desteği Eğitimci Eğitimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi  Anestezi ve Reanimasyon AD, İzmir, 13 Mart 2009
10.15. Bakım Haritaları, Veri Toplama, Analiz ve Problem Çözme Teknikleri, IQ Uluslararası Kalite Danışmanlık Organizasyon A.Ş. 15-16 Nisan 2008
10.16. Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, Sınavlı, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, 8-12 Nisan 2008
10.17. Dokümantasyon, IQ Uluslararası Kalite Danışmanlık Organizasyon A.Ş., 
           27-28 Eylül 2007
10.18. Eğiticilerin Eğitimi, IQ Uluslararası Kalite Danışmanlık Organizasyon A.Ş.,  
           20-21 Eylül 2007
10.19. Çocuk Diyabet Hemşireliği Kursu, Çocuk Adolesan Diyabetikler Derneği-Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 7 Eylül 2005
10.20. Pediatrik Temel ve İleri Yaşam Desteği Kursu – Sınavlı, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, 20-21 Mart 2003
10.21. Pediatrik Mekanik Ventilasyon Kursu – Sınavlı, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, 20-21 Mart 2003
10.22. Diyabet Hemşireliği Kursu– Sınavlı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu-Diyabet Hemşireliği Derneği, 2002, İzmir
 
11. Hakemlik Yaptığı Dergiler
11.1. J Pediatr Emerg Intensive Care Med :  2017-Günümüz
11.2. The Journal of Pediatric Research: 2015-Günümüz
 
Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi