Dr. Öğr. Üyesi İlknur Çalışkan

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi İlknur Çalışkan
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik
E-Posta:

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans  Hemşirelik Ege Üniversitesi  2003
Yüksek Lisans  Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ege Üniversitesi  2009
Doktora  Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ege Üniversitesi  2016

 

Yard.Doç. Dr. Kıbrıs İlim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 2017-2017

Yard.Doç. Dr. İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 2017-2018

Dr. Öğr. Üyesi. İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 2018-2022

Dr. Öğr. Üyesi.İzmir Tınaztepe Üniversitesi, 2022-

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Yüksek Lisans Tezleri
• Mehmet ÖNER, Cerrahi ve Acil Servis Ekip Üyelerinin El Hijyeni İnançları ve Uygulamalarını Etkileyen Faktörlerin Belirlemesi, 2022
• Pınar DURMUŞ, COVID-19 Pandemi Döneminde Ortopedi Ameliyatı Geçiren Hastaların Coronavirüse Karşı Korku Ve Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi, 2022
• Fatih CANDEMİR, Erkeklere Verilen Meme Kanseri Ve Kendi Kendine Meme Muayenesi Eğitiminin Bilgi Düzeyine Etkisinin İncelenmesi, 2022
• Berna AKINCI, Artroskopik Menisektomi Ameliyatı Olan Hastalarda Taburculuk Sonrası Telefon İle İzlemin Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Ağrıya Etkisi, 2022
• Cebrail ÖZTAŞ, Acil Servise Başvuran Yaşlı Hastalarda Kırılganlık ve Ağrı Düzeyinin İncelenmesi, 2022
• Rabia GÜNEŞ, Ameliyat Sırasında Kullanılan Eldivenlerdeki Delinme Oranları Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, 2021
• Funda AKDOĞAN, Nazal Kanül Ve Maske İle Oksijen Tedavisinin Etkinliğinin Karşılaştırılması, 2021
• Mücahit BAŞTÜRK, Mekanik travma şikayetiyle acil servise başvuran hastaların ağrı ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi, 2021
• Cansu UĞRAŞ ARIASLAN, Acil Serviste Periferik Venöz Kateter Uygulaması Sırasında Kullanılan Kızılötesi Ven Bulucunun Ağrı Korkusuna Ve Ağrıya Etkisinin İncelenmesi, 2021
• Muhammed GEGEZ, Cerrahi Hemşirelerinin Profesyonel Otonomisi Ve Ekip Yaklaşımı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2021  
• Sultan KOÇ, Covid Döneminde Travma Meydana Gelen Geriatrik Hastaların Kırılganlık Ve Yalnızlık Düzeylerinin Belirlenmesi, 2021
• Esra ÇETİN, Kalp Damar Cerrahisi Hemşirelerinde Nütrisyonel Değerlendirmenin Önemi, Nütrisyonel Bakıma İlişkin Bilgi Düzeyi, Algılanan Nütrisyonel Bakım Kalitesi ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, 2021
• Arif ÖZBAĞ, Total Laparoskopik Histerektomi Ameliyatında Isıtılmış İrrigasyon Sıvısının Ameliyat Sonrası Hipotermi Üzerine Etkisi, 2021
• Metehan POLAT, Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Oksijen Satürasyon Düzeylerinin Farklı Bölgelere Göre Karşılaştırılması, 2020
• Cansu ÇOBAN, Laparoskopik Kolesistektomi Ameliyatı Olan Hastaların Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi, 2020
• Ece BAL, Açık Kalp Ameliyatı Olacak Hastaların Uyku Kalitelerinin, Kaygı Durumlarının Ve Algıladıkları Stres Düzeylerinin İncelenmesi, 2020
• Yusuf ARSLAN, İntravezikal BCG İmmünoterapi Uygulanan Hastaların Deneyimleri, 2020
• Belgin ÖZBAĞ, Batın Ameliyatı Geçiren Hastalarda Mesane Kateterizasyonu Çekilmeden Önce Uygulanan Mesane Egzersizinin Spontan Miksiyon Üzerine Etkisinin İncelenmesi, 2020
• Azize ATMACA, Mastektomi Ameliyatı Olan Hastaların İlaca Ve Hastalığa Psikososyal Uyumlarının İncelenmesi, 2020
• Hande ZÜMRELER, İnvaziv Mesane Tümörü Nedeniyle Radikal Sistektomi Ve Üriner Diversiyon Ameliyatı Geçiren Hastaların Beden İmajı Ve Benlik Saygısının Değerlendirilmesi, 2020
• Neslihan ÇİÇEKLİ, Açık Kalp Ameliyatı Uygulanacak Olan Hastaların Umut Düzeyi Ve Spiritüel İyi Oluşlarının Belirlenmesi, 2019
• Filiz ESİM, Ameliyathane Hemşirelerinde Ekip Yaklaşımı Ve Algılanan Stres Düzeyinin Belirlenmesi, 2019
• Hüseyin SAVAŞ, Kan Bağışında Bulunan Bireylerde Kan Ve Organ Bağışı Tutumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2019
• Şule KURUCU, Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gören Hastaların Ağrı Düzeylerinin Farklı Ölçme Araçları İle Değerlendirilmesi, 2019
• Yakup ÇELİK, Acil Serviste Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Adli Vakaya Yönelik Tutum Ve Uygulamalarının İncelenmesi, 2019
• Fatma Gül SOLAK, Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gören Hastaların Ağrıları Ve Etkileyen Faktörler, 2019
• Elmas ALTINTAŞ, Kocaeli İlinde Yaşayan Bireylerin Organ Bağışına İlişkin Tutumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, 2019
• Elif ERGÜN, Acil Serviste Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Yaşam Kalitelerinin Merhamet Duygusuna Etkisinin Belirlenmesi, 2019
• Necati AKDOĞAN, Göğüs Tüpü Çıkarılmasında Soğuk Uygulamanın Ağrı Düzeyine Etkisi, 2019
• Seda METİN, Beyin Tümörü Nedeniyle Ameliyat Olan Hastaların Fonksiyonel Durumlarının Ve Günlük Yaşam Aktivitelerinin Belirlenmesi, 2019
• Dilan POLAT, Meme Kanseri Cerrahisi Geçiren Kadınlarda Sosyal Destek, Yalnızlık Ve Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi, 2019
 
Yayınlar 
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 
• Girgeç S., Çalışkan İ., Sevil Ü. (2014). Türkiye’deki Hemşirelerin Jinekolojik Kanserler İle İlgili Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İncelenmesi, Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, 2:26-38
• Çalışkan İ., Demir Korkmaz F. (2021). Psychometric Properties of Turkish Version of Intensive and Critical Care Nursing Competence Scale, Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2021;13(2):187-95
• Çiçekli N., Çalışkan İ. (2022). Açık Kalp Ameliyatı Olacak Hastaların Spiritüel İyi Oluş ve Umut Düzeylerinin Belirlenmesi: Tanımlayıcı Araştırma, Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci. 2022;34(1):17-25
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
• Çakırcalı E., Çalışkan İ., Girgeç S., İnceoğlu S. (2014) An Identification Of The Attitudes Of The Health Faculty Students Towards Ageism. 1st International Balkan Conference on Health Sciences, 14-16 May 2014, Edirne, Poster Sunum
• Gördesli G., Çalışkan İ., Dinç S., Gencer Z. (2016) Meme Kanserli Hastaların Cinsel Uyumu ve Beden İmajının İncelenmesi, IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6-9 Kasım 2016, Manisa, Poster Sunum
• Çalışkan İ., Demir Korkmaz F. (2018). Determination of Competency of Cardiovascular Surgery Intensive Care Units Nurses, 14. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 5-8 Nisan 2018, Antalya, Sözel Sunum 
• Çalışkan İ., Demir Korkmaz F.(2018). Yoğun Bakım Ünitesinde Deliryum İle İlgili Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi, 2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 10-13 Ekim 2018, Marmaris, Poster Sunum
• Çalışkan İ., Demir Korkmaz F.(2018). Yoğun ve Kritik Bakim Hemşireliği Yetkinlik Ölçeği'nin (ICCN-CS-1) Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri, 2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 10-13 Ekim 2018, Marmaris, Sözel Sunum
• Yıldız E., Çalışkan İ. (2019). Anjiyografi Yapılacak Hastaların Bitkisel Ürün Kullanım Durumlarının İncelenmesi, 2. Uluslararası 4. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, 25-28 Eylül 2019, İzmir, Sözel Sunum
• Yazıcı Ö., Çalışkan İ. (2019). Hemşirelikte Tamamlayıcı Terapiler Ile Ilgili Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi, 2. Uluslararası 4. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, 25-28 Eylül 2019, İzmir, Sözel Sunum
• Torun Ö., Çalışkan İ. (2019). Ameliyathanede Cerrahi Duman İle İlgili Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi, 3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3-6 Ekim 2019, İzmir, Poster Sunum 
• Baştürk M., Çalışkan İ. (2021). Determining The Pain And Anxiety Levels Of Patients Who Apply To The Emergency Department With Mechanical Trauma Complaints, 1.Uluslararası 6.Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, 4-6 Haziran 2021, Online, Sözel Sunum, 
• Çalışkan İ., Öztürk KG., Ergün E.(2021). Hemşirelerin Empati, Mesleki Tatmin, Merhamet Yorgunluğu ve Tükenmişlik Düzeyleri: Kesitsel, İlişki Arayıcı Bir Çalışma, 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, 25-27 Kasım 2021, Online, Sözel Sunum
Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
• Oyur Ç.,  Dönmez CY. (2021). Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 500 Soru & 500 Yanıt, Meme Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi
• Yürügen B., Nural N. (2020). Hastalıklar Bilgisi, Onkoloji Hastalıkları, Çukurova Nobel Tıp
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 
• Çalışkan İ., Korkmaz DF. (2017). Meme Kanseri Cerrahisi Geçiren Kadınların Beden Algıları ve Eş Uyumlarının İncelenmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 33(2):1-15 
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler 
• Çalışkan İ., Makay Ö., Bildik G., Kaplan H., Müziğin Ameliyathane Çalışanları Üzerine Etkisi, 16. Ulusal Cerrahi Kongresi 28 Mayıs- 1 Haziran 2008, Poster Sunum
• Çalışkan İ., Özbayır T., Laparoskopik Bariatrik Cerrahi ve Hemşirelik Bakımı, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3-6 Mayıs 2009, Aydın, Sözel Sunum 
• Çalışkan İ., Kolçak Z., Taşbakan M., Metin YD., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde 1 Yılda Görülen Kandida Kolonizasyonun Değerlendirilmesi, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3-6 Mayıs 2009, Aydın, Poster Sunum
• Çalışkan İ., Kolçak Z., Özbayır T., Çalışkan C., Fournier Gangreni: Nanda Sağlık Örüntülerine Göre Erken ve Geç Dönem Hemşirelik Tanıları, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3-6 Mayıs 200, Sözel Sunum
• Korkmaz. D.F., Çalışkan İ., Sentinel Lenf Nodu Biyopsisinde Hemşirelik Bakımı, 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3-6 Mayıs 2009, Aydın, Poster Sunum 
• Özbayır T, Çalışkan İ., Demirkaya C., Bildik G., Sözbilen M., Yılmaz R., Bir Üniversite Hastanesinin Genel Cerrahi Anabilim Dalında Yatan Hastaların Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010 Ankara, Sözel Sunum
• Çalışkan İ., Işık A., Akgül F., Yavuz M., Bildik R., Yılmaz R., Genel Cerrahi Yoğun Bakımında Bulunan Hastaların Uykusunu Etkileyen Faktörlerin ve Uyku Kalitelerinin İncelenmesi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010 Ankara, Sözel Sunum
• Akgül F., Çalışkan İ., Korkut A., Özbayır T., Köprülü Y.,  Nadir Görülen Mirizzi Sendromlu Olgunun Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeline Göre Hemşirelik Bakımı, 11. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi-2. Hepatopankreatobilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 13-17 Kasım 2013, Antalya,  Sözel Sunum
• Yavuz M, Alcan O.A., Karamanoğlu Y.A, Çalışkan İ. Toplumun Robotik Cerrahi Konusunda Düşüncelerinin Belirlenmesi, 8. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 21-24 Kasım 2013, Kuşadası-Aydın
• Çalışkan İ., Girgeç S., Palaz C., Çakırcalı E., Koldaş A., Doğan E (2013) Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Dersi Alan Öğrencilerin Bakım Planlarında Uyku-Dinlenme İle İlgili Tanı Koyma Durumlarının İncelenmesi. 8. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 21-24 Kasım 2013, Kuşadası-Aydın, Poster Sunum
• Çalışkan İ., Yavuz M., Çakırcalı E. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Dersi 
Sınav Sorularının Madde Analizine Göre Değerlendirilmesi, 8. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 21-24 Kasım 2013, Kuşadası-Aydın, Sözel Sunum
• Çalışkan İ., Yavuz M., Palaz C., Çakırcalı E. Hemşirelik Öğrencilerinin Yaptıkları Hasta Eğitimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi-14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 16-20 Nisan 2014,  Antalya, Poster Sunum 
• Çalışkan İ., Girgeç S., Çakırcalı E., Dölek M., Üçdal M. (2014) Genel Yoğun Bakım Ünitesi Hemşirelerinin Kesici-Delici Tıbbi Aletlerin Güvenli Kullanımına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi.1. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Gaziantep, Sözel Sunum
• Çalışkan İ.,  Korkmaz D.F, Demirkaya C.,  Üstün M., Nadir Görülen Akut Mezenter İskemi Olgusu ve Hemşirelik bakımı,  1. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Gaziantep, Sözel Sunum
• Çalışkan İ.,  Demirkaya C.,  Korkmaz D.F.,  Solak İ., Nekrotizan Fasiit Olgusunun Nanda Fonksiyonel Sağlik örüntülerine göre Hemşirelik Bakımı, 1. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Gaziantep, Sözel Sunum
• Ekici S., Demir H., Çalışkan İ., Güler Ç.  Rehberler Ne Öneriyor? Biz Ne Yapıyoruz? Evre II Basınç Ülseri ve Hemşirelik Bakımı, II. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 19-22 Mayıs 2016, İzmir, Poster Sunum
• Diyar Y.N.S.,  Çalışkan İ., Yıldırım G., Gülercan G., Özsan İ. Bariatrik Cerrahi Ameliyatlarında Hasta Pozisyonu ve Hasta Güvenliği, 20. Ulusal Cerrahi Kongresi-15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2016,  Antalya, Sözel Sunum
• Şahin B., Çalışkan İ., Günay Ö.  Ameliyathanede Yeni Bir Yöntem Cusa ve Hemşirelik, 20. Ulusal Cerrahi Kongresi-15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2016,  Antalya, Sözel Sunum
• Diyar Y.N.S.,  Çalışkan İ., Yıldırım G., Gülercan G., Özsan İ. Obezite Cerrahisinde Literatürün Uygulamaya Yansıması, 20. Ulusal Cerrahi Kongresi-15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2016,  Antalya, Sözel Sunum
• Diyar Y.N.S.,   Yıldırım G., Çalışkan İ., Gülercan G., Özsan İ.  Ameliyathanede Bariatrik Cerrahi ve Ekip Çalışmasının Önemi: Bir Yıllık Deneyim Sonuçları, 20. Ulusal Cerrahi Kongresi-15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2016,  Antalya, Poster Sunum
• Karabacak E., Çalışkan İ. (2019). Ameliyathane Ekibinin Kesici Delici Tıbbi Aletlerin Güvenli Kullanımına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi, 1. Boğaziçi Hemşirelik Kongresi, 15-16 Kasım 2019, Kocaeli, Sözel Sunum 
• Akdoğan N., Çalışkan İ. (2020). Göğüs Tüpü Çıkarılmasında Soğuk Uygulamanın Ağrı Düzeyine Etkisi, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 11-15 Mart 2020, Antalya, Sözel Sunum
• Ballı FÖ., Yazıcı Ö., Çalışkan İ., Alagöz E. Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Algılarının ve İnternet Bağımlılıklarının Belirlenmesi, 19. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 3-4 Haziran 2021, Online, Sözel Sunum
• Çoban C., Çalışkan İ. (2021).  Laparoskopik Kolesistektomi Ameliyatı Olan Hastaların Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi, 15. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi ve 6. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 9-12 Eylül 2021, Sözel Sunum
• Sakallı KF., Çalışkan İ. (2021). Kolorektal Cerrahisi Sonrası Hastaların Kaygılarının Ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi, XVIII. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 30 Kasım-4 Aralık 2021, Antalya, Sözel Sunum
• Çirpanlı D., Çalışkan İ., Keskin M. (2021). Kolonoskopi Yapılacak Bireylerin Konstipasyon Risk Skorunun Bağırsak Temizliği Yeterliliğine Etkisinin Değerlendirilmesi, XVIII. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 30 Kasım-4 Aralık 2021, Antalya, Sözel Sunum
Diğer Yayınlar 
Çalışkan İ., Türkyılmaz A. (2021). Böbrek Nakli Öncesi ve Sonrası Hemşirelik Bakımı, Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Hemşireliği Özel Sayı-Üriner Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Yaklaşımları, 37-44

Projeler

Çocuklarımızı Kazanalım Projesi, Eğitmen, Avrupa Birliği Destekli Proje, Eğitmen
 
İdari Görevler 
Kıbrıs İlim Üniversitesi, Müfredat Komisyon Üyeliği, 2017 
 
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri 
Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği 
 
Ödüller 
• Çalışkan İ., Kolçak Z., Özbayır T., Çalışkan C., Fournier Gangreni: Nanda Sağlık Örüntülerine
• Göre Erken ve Geç Dönem Hemşirelik Tanıları, Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi 12
• Mayıs Hemşirelik Haftası Etkinlikleri 3. Leman Birol-İnci Erefe Poster Ödülü Yarışması
• Birincilik Ödülü, 2009 Çalışkan İ., Demir Korkmaz F.(2018). Yoğun ve Kritik Bakim Hemşireliği Yetkinlik Ölçeği'nin (ICCN-CS-1) Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri, 2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 10-13 Ekim 2018, Marmaris, Sözel Sunum, Sözel Sunum 1.’lik ödülü 
• Çalışkan İ., Demir Korkmaz F.(2018). Yoğun Bakım Ünitesinde Deliryum İle İlgili Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi, 2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 10-13 Ekim 2018, Marmaris, Poster Sunum, Poster Sunum 2.’lik ödülü
• Çoban C., Çalışkan İ. (2021).  Laparoskopik Kolesistektomi Ameliyatı Olan Hastaların Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi, 15. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi ve 6. Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 9-12 Eylül 2021, Sözel Sunum, Sözel Sunum 1.’lik ödülü
 
 
 
Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi