Prof. Dr. Gülendam Hakverdioğlu Yönt

Akademik Takvim

Prof. Dr. Gülendam Hakverdioğlu Yönt
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Esasları Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans

Doktora (2004-2009) :

EGE ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HEMŞİRELİK ESASLARI (DR)

Tez adı: İnmeye Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği' nin Türk toplumu için geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi  (2009) Tez Danışmanı:(Leyla KHORSHID

Yüksek Lisans (2000-2004) :

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI

Tez adı: Hemşirelerin hastalarda fiziksel tespit kullanımına yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi  (2002) Tez Danışmanı:(M.Filiz Ulusoy)

Lisans (1995-1999) :

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK PR.

YABANCI DİL

İNGİLİZCE

YÖKDİL (2017-BAHAR): 87.5

Doçent(2019- :

Kıbrıs İlim Üniversitesi /Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü/ Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Yard.Doç.Dr (2011-2016) :

Şifa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü/ Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Araş.Gör (2004-2009) :

Ege Üniversitesi/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Araş.Gör.Dr. (2009-2011) :

Ege Üniversitesi/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Araş.Gör (1999-2004) :

Başkent Üniversitesi/Sağlık BilimleriFakültesi/Hemşirelik Bölümü)

Lisansüstü Tez Danışmanlığı:

1 Hemşirelerin ağrı ile ilgili bilgi, uygulama ve klinik karar verme durumlarının belirlenmesi, AYŞE İDMANLI, (2016). Şifa Üniversitesi, Tez No:428456

2 Konjenital kalp anamolisi olan 8-11 yaş grubu çocuk ve ebeveynlerin yaşam kalitelerininbelirlenmesi, EMİNE ÇOLAKOĞLU, (2016). Şifa Üniversitesi,Tez No:428460

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Akın Korhan Esra, Khorshıd Leyla (2011). Comparison of oxygen saturation values and measurement times by pulse oximetry in various parts of the body. Applied Nursing Research, 24(4), 39-43.  Doi: 10.1016 /j.apnr.2010.03.002.
 2. Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Akın Korhan Esra, Dizer Berna, Gümüş Fatma, Koyuncu Rukiye (2014). Examination of Ethical Dilemmas Experienced by Adult Intensive Care Unit Nurses in Physical Restraint Practices. Holistic Nursing Practice, 28(2), 85-90. Doi: 10.1097/HNP.0000000000000013.
 3. Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Korhan Esra Akın, Erdemir Firdevs, Müller-Staub Maria (2014). Nursing Diagnoses Determined by First Year Students: A Vignette Study. International Journal of Nursing Knowledge, 25(1), 39-42. , Doi: 10.1111/2047-3095. 12007.
 4. Dijkstra Ate, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Korhan Esra Akin, Muszalik Marta, Kedziora Kornatowska Kornelia, Suzuki Mizue (2012). The Care Dependency Scale for measuring basic human needs: an international comparison. Journal of Advanced Nursing, 68(10), 2341-2348. Doi: 10.1111/j.1365-2648.2011.05939.x.
 5. Dijkstra Ate, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Muszalik Marta, Andela Richtsje, Akın Korhan Esra, Kedziora-Kornatowska Kornelia (2015). Health Related Quality of Life and Care Dependency among Elderly Hospital Patients: An International Comparison. The Tohoku Journal of Experimental Medicine, 235(3), 193-200. Doi: 10.1620/tjem.235.193.
 6. Akın Korhan Esra, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Parlar Kılıç Serap, Uzelli Yılmaz Derya (2014). Knowledge levels of intensive care nurses on prevention of ventilator-associated pneumonia. Nursing in Critical Care, 19(1), 26-33. Doi: 10.1111/nicc.12038.
 7. Akın Korhan Esra, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Khorshid Leyla (2011). Comparison of Oxygen Saturation Values Obtained From Fingers on Physically Restrained or Unrestrained Sides of the Body. Clinical Nurse Specialist, 25(2), 71-74. Doi: 10.1097/NUR.0b013e31820aeff2.
 8. Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Khorshıd Leyla (2012). Turkish version of the Stroke- Specific Quality of Life Scale. International Nursing Review, 59(2), 274-280. Doi: 10.1111/j.14667657.2011.00962.x.
 9. Korhan Esra Akın, Uyar Meltem, Eyigör Can, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Çelik Serkan, Khorshıd Leyla (2014). The Effects of Music Therapy on Pain in Patients with Neuropathic Pain. Pain Management Nursing, 15(1), 306-314. Doi: 10.1016/j.pmn.2012.10.006.
 10. Akın Korhan Esra, Uyar Meltem, Eyigör Can, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Khorshıd Leyla (2016). Effects of Reflexology on Pain in Patients With Fibromyalgia. Holistic nursing practice, 30(6), 351-359.
 11. Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Khorshid Leyla, Eşer İsmet (2009). Examination of nursing diagnoses used by nursing students and their opinions about nursing diagnoses. Int J Nurs Terminol Classif, 20(4), 162-168.
 12. Muszalık Marta, Kedzıora Kornatowska Korneıla, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Akın Korhan Esra, Kornatowskı Tomasz (2014). Health related quality of life (HRQoL)of older adults based on SF-36v2®Health Survey- an international comparison between two country in the pilot study. Paripex Indian Journal of Research, 3(10), 34-37.
 13. Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Akın Korhan Esra, Dizer Berna (2014). The effect of nail polish on pulse oximetry readings. Intensive and Critical Care Nursing, 30(2), 111-115. Doi: 10.1016/j.iccn.2013.08.003.
 14. Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Akın Korhan Esra, Dizer Berna (2015). Nursing Students’ Perceptions of Elderly And Elderliness. Anatolian Journal Clinical Investigation, 9(1), 1-5. (Kontrol No: 3483790)
 15. Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Zehirlioğlu Lemye, Akın Korhan Esra, Çevik Kıvan (2015). Determination of The Nursing Interventions That Are Accepted By The Patients To Be Applied By Student Nurses. International Refereed Journal of Nursing Researches (5), 34-34. Doi: 10.17371/UHD.2015514471.
 16. Eşer İsmet, Khorshıd Leyla, Hakverdioğlu Yönt Gülendam(2007). The characteristics of physically restrained patients in intensive care units. International Journal of Human Science, 4(2), 1-2.
 17. Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Akın Korhan Esra, Khorshıd Leyla, Eşer İsmet, Dijkstra Ate (2010). Bakım bağımlılığı ölçeğinin yaşlı bireylerde geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi. Turkish Journal of Geriatrics, 71.
 18. Akın Korhan Esra, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Okçay Hale, Khorshıd Leyla (2013). Internalized stigma of elderly people’s living in a nursing home from Turkey. HealthMED, 7(3), 802-808.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)basılan bildiriler:

 1. Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Akın Korhan Esra, Khorshid Leyla, Eşer İsmet, Dijkstra Ate (2010). Reliability and construct validity of the care dependency scale in Turkish elderly people. European Research Group in Elderly Care (EURECARE) Conference.
 2. Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Akın Korhan Esra, Erdemir Firdevs (2013). Status of nursing students to determine the nursing diagnoses. ACENDIO (Tam metin bildiri).
 3. Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Akın Korhan Esra, Dizer Berna, Koyuncu Rukiye (2012). Examintion of ethical sensitivity of nurses. 13. Internatıonal Nursıng Ethıcs Conference (Özet bildiri).
 4. Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Arat Nazire, Maria Muller Staub, Akın KorhanEsra, Erdemir Firdevs (2015). Student diagnostic competencies in Turkey: A case study based  quasi-experiment. ACENDIO 2013 (Özet bildiri).
 5. Erdemir Firdevs, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Uğurlu Ziyafet, Aydın Nuran (2015).The Utilization and Applicability of Three Common Used Nursing Interventions in Turkish Care Settings    By Turkish Nurses. ACENDIO (Özet bildiri).
 6. Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Muller Staub Marıa (2015). The advanced nursing process in nursing education: A Turkish example. ACENDIO (Tam metin bildiri).
 7. Çıtak Bilgin Nevin, Ak Bedriye, Demir Yurdanur, Hakverdioğlu Yönt Gülendam(2013).Investigation of the relationship between nurses’ problem solving levels and status of determining nursing diagnoses. ACENDIO (Tam metin bildiri).
 8. Erdemir Firdevs, Akın Korhan Esra, Hakverdioğlu Yönt Gülendam(2013). Nursing diagnoses in an Intensive Care Unit: the Turkish experience. ACENDIO (Tam metin bildiri).
 9. Akın Korhan Esra, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Yaprak Ecem, Baysan Arabacı Leyla, Yılmaz Medine, Yıldırım Sarı Hatice, Karadağ Özlem, Tokem Yasemin (2012). Nurse’s attitudes of defining nursing diagnoses and interventions according to Nanda’s taxonomy II classification system. The 1st International Clinical Nursing Research Congress (Özet bildiri).
 10. Akın Korhan Esra, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Parlar Kılıç Serap, Dizer Berna (2012). Determination of Attitudes of First Grade Nursing Student Towards Ethical Problems. 13. International Nursing Ethics Conference (Özet bildiri).
 11. Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Beder Burhan Alper, Erdemir Firdevs (2003). Utilization of nursing intervention classification in data bases. II. International Nursing ManagementConference (Özet bildiri).
 12. Erdemir Firdevs, Hakverdioğlu Yönt Gülendam(2003). Opinions of the educators and managers of the nursing schools about teaching and usefulness of the nursing diagnosis in Turkey.4th European Conference of ACENDIO (Özet bildiri).
 13. Abbasoğlu Aysel, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Erdemir Firdevs (2003). Utilization of nursing diagnosis and interventions by nursing students in clinical practice at Baskent University İn Turkey. 4th European Conference Of ACENDIO (Tam metin bildiri).
 14. Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Türk Gülengün, Khorshıd Leyla, Eşer İsmet (2007). Evaluation of the diagnosis of constipation in elderly nursing home residents. 6th European Conference of ACENDIO (Özet bildiri).
 15. Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Erdemir Firdevs, Yılmaz Emine, Beder Burhan Alper (2004). Evaluating diagnoses and interventions that could be used in the care of patients with hip prothesis. NNN- NANDA, NIC, NOC 2004: Striving Toward Harmonization: Working Together for Quality Nursing Care (Özet bildiri).
 16. Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Türk Gülengün, Khorshıd Leyla, Eşer İsmet (2007). Onkoloji hemşirelerinin spiritualite ve spiritüel bakımla ilgili görüşlerinin belirlenmesi. 4. Uluslar arası-11. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Özet bildiri).
 17. Yılmaz Emine, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Erdemir Firdevs, Beder Burhan Alper (2004). Recognition of disuse syndrome in patients with hemiplegia. NNN- NANDA, NIC, NOC 2004: Striving Toward Harmonization: Working Together for Quality Nursing Care (Özet bildiri).
 18. Türk Gülengün, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Eşer İsmet, Khorshid Leyla (2007). Examination of nursing records of cerebral infarction patients. 6th European Conference of ACENDIO (Özet bildiri).

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

 1. NANDA International Nursing Diagnoses: Definitions & Classification 2015-2017, Bölüm adı:(Labile Emotional Control) (2014). Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Akın Korhan Esra, Khorshıd Leyla, Wiley Blackwell, Editör: NANDA International, Basım sayısı:10, Sayfa Sayısı 512, ISBN:978-1-118-91493-9, İngilizce (Bilimsel Kitap).
 2. Yoğun Bakım Hemşireliği, Bölüm adı: (Deri Bakımı ve Basınç Yaraları) (2017),Hakverdioğlu Yönt Gülendam, İstanbul Tıp Kitabevi, Editör: Asiye Durmaz Akyol, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 909, ISBN:978-605-9528-13-9, Türkçe(Bilimsel Kitap).
 3. Dahili ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Kitabı, Bölüm adı: (Hemşirelik Süreci, Fiziksel Değerlendirme ve Ortak Laboratuvar ve Tanı Testleri) (2015), Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Nobel Akademik Yayıncılık, Editör:Çelik S, Usta Yeşilbalkan Ö, Basım sayısı:1, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 4. Taylor Klinik Hemşirelik Becerileri- Bir Hemşirelik Süreci Yaklaşımı Kitabı, Bölümadı:(Konfor) (2015). Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Nobel Akademik Yayıncılık,Editör:Hicran Bektaş, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap).
 5. Hemşirelikte Etik Karar Verme, Bölüm adı:(Hemşirelikte Etik Karar Verme) (2015).Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Bürosu, Editör:Çağatay Üstün, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 97, ISBN:978-605-338-143-3, Türkçe(Bilimsel Kitap).
 6. Hemşirelik Bakım Planları, Bölüm adı:(Yaşlı Yetişkinlerin Bakımı) (2007). Hakverdioğlu Yönt Gülendam,Alter Yayıncılık Ankara, Editör: Akbayrak N, Erkal S, Ançel G, Albayrak A, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1152, ISBN:978-975-9007-43, Türkçe(Bilimsel Kitap).
 7. Hemşirelik Süreci, Bölüm adı: (Hemşirelik Girişimlerinin Sınıflaması) (2004), Hakverdioğlu  Yönt Gülendam,Etki Matbaacılık, Editör: Leman Birol, Basım sayısı:6, Sayfa Sayısı 630, ISBN:975-   9476-20-7, Türkçe(Bilimsel Kitap).
 8. Hemşirelik Girişimlerinin Sınıflaması (NIC), Bölüm adları: Fiziksel tespit, Aktif dinleme, Analjezik uygulamasu, Bağırsak yönetimi (2017)HakverdioğluYönt Gülendam, Nobel Tıp Kitabevleri, Çeviri Editörleri: Erdemir F, Kav S,Yılmaz AA, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 563, ISBN: 978-605-335-287-7, Türkçe (Bilimsel Kitap).

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Akın Korhan Esra, Dizer Berna, Koyuncu Rukiye (2013). Hemşirelerin yoğun bakım ünitelerinde yaşadıkları etik sorunların belirlenmesi. Türkiye Klinikleri J Med Ethics, 21(2), 71-78.
 2. Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Akın Korhan Esra, Çıray Gündüzoğlu Nazmiye (2012).Fatigue after stroke and quality of life. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 26(3), 115120.
 3. Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Türk Gülengün, Khorshıd Leyla, Eşer İsmet (2011).Huzurevinde kalan yaşlı bireylerde konstipasyon tanısının değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 19(2), 83-88.
 4. Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Akın Korhan Esra (2010). İnmeli hastalarda ihmal edilen bir sorun: patolojik gülme ve ağlama. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 17(1), 58-62.
 5. Akın Korhan Esra, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Ak Bedriye, Erdemir Firdevs (2013).Hemşirelik tanıları algılama ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirliği. HEMARGE, 15(3), 13-25.
 6. Türk Gülengün, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Eşer İsmet, Khorshıd Leyla (2010).İnmeli hastaların hemşire kayıtlarının incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 3(4), 171-174.
 7. Akın Korhan Esra, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Tokem Yasemin, Karadağ Özlem, Sarıoğlu Emine, Yıldız Keriman (2013). Dahiliye ve cerrahi kliniklerde yatan hastaların bakım bağımlılığı düzeylerinin belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 16(4), 199-204.
 8. Akın Korhan Esra, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Demiray Ayşe, Akça Aliye, Eker Aynur (2015). Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelik Tanılarının Belirlenmesi ve Nanda Tanılarına GöreDeğerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1), 16-21.
 9. Zehirlioğlu Lemye, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Bayat Emine, Öksüz Buse (2015).Hemşirelerin Yaşlılara Yönelik Tutumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik e-Dergisi, 3(1), 10-18.
 10. Hakverdioğlu Yönt Gülendam (2013). Bir etik ikilem: Fiziksel tespit uygulaması. Sağlıkla Hemşirelik Dergisi(4), 56-57.
 11. Khorshid Leyla, Akın Korhan Esra, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Demiray Ayşe (2012).Bir hemşirelik dergisinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 28(1), 47-55.
 12. Uzelli Yılmaz Derya, Akın Korhan Esra, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Dikmen Yurdanur, Düzgün Gönül, Erem Ayşegül (2016). İki Farklı Bölgeye Uygulanan Subkutan Enjeksiyonun Ağrı Ve Ekimoz Oluşumuna Etkisi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(3), 15-20.
 13. Baysan Arabacı Leyla, Akın Korhan Esra, Bozkurt Satı, Çıray Gündüzoğlu Nazmiye, Hakverdioğlu Yönt Gülendam (2013). Hemşirelerin etik yönelimleri. Sağlıkla Hemşirelik Dergisi(2), 22-27.
 14. Eşer İsmet, Khorshid Leyla, Zaybak Ayten, Yapucu Güneş Ülkü, Denat Yıldız, Demir Yurdanur,    Türk Gülengün, Çınar Yücel Şebnem, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Akın Korhan Esra (2010). Hemşirelik Yüksekokulu Çoktan Seçmeli Sınav Sorularının Analizi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 26(2), 37-47.
 15. Khorshıd Leyla, Hakverdioğlu Yönt Gülendam (2007). Bir tarafı ihmal etme (Unilateral   Neglect). Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(3), 76-84.
 16. Hakverdioğlu Yönt Gülendam(2007). Oksijen saturasyonunun değerlendirilmesinde pulse oksimetre kullanımı. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11(3), 45-49.
 17. Eşer İsmet, Khorshıd Leyla, Türk Gülengün, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Akile Kuşcu Fatma (2007). Hasta ziyaretçilerinin kan bağışı ile ilgili bilgi ve davranışları. Sağlık ve Toplum, 17(3), 61-66.
 18. Eşer İsmet, Hakverdioğlu Yönt Gülendam(2006). Fiziksel tespit uygulamaya karar verme. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(1), 37-42.
 19. Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Türk Gülengün (2006). Acupressure and nursing. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 13(2), 43-47.
 20. Eşer İsmet, Hakverdioğlu Yönt Gülendam(2006). Bakım evlerinde kalan yaşlılarda istismar ve ihmal. Sağlık ve Toplum Dergisi, 16 (3), 3-8.
 21. Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Demir Ayten, Ulusoy M Filiz (2006). Yoğun bakım hemşirelerinin fiziksel kısıtlamaya ilişkin bilgilerinin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 26(6), 634-641.
 22. Algıer Lale, Abbasoğlu Aysel, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Ökdem Fatma Şeyda, GöçerSevinç (2005). Hastaların ve hemşirelerin, hemşirelik girişimlerinin önemini algılamaları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9(1), 33-40.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Hakverdioğlu Yönt Gülendam(2010). Hasta Güvenliği Kültürü. 1. Temel HemşirelikBakımıKongresi, 27(1), 77-82.
 2. Hakverdioğlu Yönt Gülendam(2016). Hemşirelik Bakımında Klinik Karar Verme ve SistemDeğerlendirme. Hemşireliğin Gücü: Bakım Sempozyumu.
 3. Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Zehirlioğlu Lemye, Akın Korhan Esra, Çevik Kıvan (2014). Hastaların öğrenci hemşirelerin uygulamasını kabul ettikleri hemşirelik girişimlerinin belirlenmesi. 3.Temel Hemşirelik Bakım Kongresi, 34-45, Doi: 10.17371/UHD.2015514471.
 4. Akın Korhan Esra, Çevik Kıvan, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Bozkurt Gülçin, Özlem Meryem (2013). Hemşire Sedasyon Uygulama Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. V. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi.
 5. Özlem Meryem, Akın Korhan Esra, Baysan Arabacı Leyla, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Uzelli Yılmaz Derya, Bulut Ezgi (2014). Kalp-damar cerrahi yoğun bakım ünitesinde çalışanhemşirelerin etik karar verme eğilimlerinin belirlenmesi. 13. Uluslararası Katılımlı Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Kongresi, 22(4).
 6. Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Çıray Gündüzoğlu Nazmiye, Akın Korhan Esra (2012). Bakım verici rolünde zorlanma: İnme geçiren hastaların yakınları. 2.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslararası Katılımlı.
 7. Akın Korhan Esra, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Özlem Meryem, Yürekli İsmail, Gürbüz Ali, Akalın Alp Nilgün (2012). Kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde geriatrik hasta profili. 5. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, 63(11), 1338-1341.
 8. Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Akın Korhan Esra (2012). Hemşirelik 1. Sınıf öğrencilerinin hemşire ve hemşirelik bakım algıları. 2.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Uluslararası Katılımlı.
 9. Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Akın Korhan Esra, Khorshıd Leyla Huzurevinde Kalan Yaşlıların Bağımlılık Düzeyleri. Türk Geriatri 2012 Kongresi 5. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi(15), 97.
 10. Akın Korhan Esra, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Khorshıd Leyla (2010). Bir huzurevinde yaşayan yaşlıların umut düzeylerinin ve etkileyen faktörlerin incelenmesi. Geriatri 2010 Kongresi.
 11. Akın Korhan Esra, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Khorshıd Leyla, Okçay Hale (2010). Huzurevinde kalan yaşlı bireylerin içselleştirilmiş damgalanma deneyimlerinin kalitatif incelenmesi. Geriatri 2010 Kongresi, 7(3), 802-808.
 12. Erdemir Firdevs, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Yılmaz Emine, Ayral Neslihan (2003). Hemiplejili hastaların aile yakınlarının bakım verici rolünde zorlanma tanısı yönünden değerlendirilmesi. Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu.
 13. Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Erdemir Firdevs, Yılmaz Emine, Beder Burhan Alper, Yavuz Fatma (2003). Hemiplejili hastalarda disuse (Kullanmama) sendromunun görülme durumu. Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu, 349-356.
 14. Abbasoğlu Aysel, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Erdemir Firdevs (2003). Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması.Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu, 43-52.
 15. Erdemir Firdevs, Algıer Lale, Yılmaz Emine, Uğurlu Ziyafet, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Pınar Gül (2002). Yaşlılarda ve diğer yaş gruplarında sağlığı geliştirme ve yaşam kalitesi. I. Ulusal Geriatri Kongre.
 16. Algıer Lale, Erdemir Firdevs, Hakverdioğlu Yönt Gülendam, Pınar Gül (2001). Hemşirelerde mesleki  değerler.II.Ulusal Tıbbi Etik Kongresi.

Diğer yayınlar:

 1. HAKEMLİK: Hakverdioğlu Yönt Gülendam (2009). Journal of Nursing Scholarship Hakemlik Sayısı:4.
 2. HAKEMLİK: Hakverdioğlu Yönt Gülendam (2015). Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi Hakemlik Sayısı:3.
 3. HAKEMLİK: Hakverdioğlu Yönt Gülendam (2015). HEMARGE Hakemlik Sayısı:1.
 4. HAKEMLİK: Hakverdioğlu Yönt Gülendam (2016). Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi Hakemlik Sayısı:1.
 5. HAKEMLİK: Hakverdioğlu Yönt Gülendam (2015). 14.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Hakemlik Sayısı:1.
 6. HAKEMLİK: Hakverdioğlu Yönt Gülendam (2016). Hemşireliğin Gücü: Bakım Sempozyumu Hakemlik Sayısı:1.

ATIFLAR

Atıf Yapılan Eser (A1):

Atıf Yapan Eser Sayısı 16:

 • Tarassenko, L., Villarroel, M., Guazzi, A., Jorge, J., Clifton, D. A., & Pugh, C. (2014). Non-contact video-based vital sign monitoring using ambient light and auto-regressive models. Physiological measurement, 35(5), 807.
 • Seifi, S., Khatony, A., Moradi, G., Abdi, A., & Najafi, F. (2018). Accuracy of pulse oximetry in detection of oxygen saturation in patients admitted to the intensive care unit of heart surgery: comparison of finger, toe, forehead and earlobe probes. BMC nursing, 17(1), 15.
 • Thomsen, L. P., Weinreich, U. M., Karbing, D. S., Wagner, P. D., & Rees, S. E. (2014). Measuring gas exchange with step changes in inspired oxygen: an analysis of the assumption of oxygen steady state in patients suffering from COPD. Journal of clinical monitoring and computing, 28(6), 547-558.
 • Fatemeh Taheri, Seyed Mohammad Khademolhoseini, Jamileh Mokhtari Nouri (2015) Designing evidence-based nursing care guidelines for neurosurgical patients in Intensive Care Unit. Iran J Crit Care Nurs. 8(1):27-34.
 • LaPier, J.,& Chatellier, M. (2017). Optimizing portable pulse oximeter measurement accuracy and consistency during exercise. Journal of Acute Care Physical Therapy, 8(3), 96-105.
 • Shin, D. I., Joo, S. K., & Huh, S. J. (2015, January). Comparison of Recognition Accuracy of ADL with Sensor Wearing Positions using 3-Axis Accelerometer. In BIODEVICES (pp. 180-184).
 • Shin, D. I., Song, J. H., Joo, S. K., & Huh, S. J. (2011, October). Hybrid Vital Sensor of Health Monitoring System for the Elderly. In International Conference on Wireless Mobile Communication and Healthcare (pp. 329-334). Springer, Berlin, Heidelberg.
 • Ahmed, W., Khan, S., & Sidek, K. A. (2014, September). Development of a Photoplethysmography Signal Processing Method for Oxygen Measurement Concentration. In 2014 International Conference on Computer and Communication Engineering (pp. 40-43). IEEE.
 • Terrill, P. I. (2019). A review of approaches for analysing obstructive sleep apnoea‐related patterns in pulse oximetry data. Respirology.
 • Juliana, N., Azmani, S., Idrose, A., Amirfaiz, S., Roslan, N. A., Sulaiman, A. H., ... & Rahman, H. A. (2017). Reliable monitoring of oxygen saturation via pulse oximetry: Which site to choose?. Journal of Fundamental and Applied Sciences, 9(4S), 122-130.
 • Ward, R., Raheja, P., & Singh, A. (2015). Comparison Of Latencies And Time To Stabilization Of Pulse Oximeters At A Tertiary Health Care Facility. Internatıonal Journal of Scientific Study, 3(6), 170-174.

Atıf Yapılan Eser (A2):

Atıf Yapan Eser Sayısı 33:

 • Devlin, J. W., Skrobik, Y., Gélinas, C., Needham, D. M., Slooter, A. J., Pandharipande, P. P., ... & Balas, M. C. (2018). Clinical practice guidelines for the prevention and management of pain, agitation/sedation, delirium, immobility, and sleep disruption in adult patients in the ICU. Critical care medicine, 46(9), e825-e873.
 • Mitchell, D. A., Panchisin, T., & Seckel, M. A. (2018). Reducing use of restraints in intensive care units: a quality improvement project. Critical care nurse, 38(4), e8-e16.
 • Perez, D., Peters, K., Wilkes, L., & Murphy, G. (2019). Physical restraints in intensive care–An integrative review. Australian critical care, 32(2), 165-174.
 • Kılıç, G., Kutlutürkan, S., Çevik, B., & Erdoğan, B. (2018). Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin fiziksel tespit uygulamasına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Van Tıp Derg 25(1): 11-16.
 • Ahmadi, M., Bagheri-Saweh, M. I., Nouri, B., Mohamadamini, O., & Valiee, S. (2019). Effect of interventional educational programs on intensive care nurses' perception, knowledge, attitude, and practice about physical restraints: A pre-/postclinical trial. Critical care nursing quarterly, 42(1), 106-116.
 • Gürdoğan, E. P., Uğur, E., Kınıcı, E., & Aksoy, B. (2016). Yoğun bakım hemşirelerinin fiziksel tespite ilişkin bilgi, tutum ve uygulamaları ve etkileyen faktörler. Yoğun Bakım Dergisi, 7, 83-88.
 • Salehi, Z., Najafi Ghezeljeh, T., Hajibabaee, F., & Joolaee, S. (2020). Factors behind ethical dilemmas regarding physical restraint for critical care nurses. Nursing Ethics, 27(2), 598-608.
 • Acevedo-Nuevo, M., González-Gil, M. T., Solís-Muñoz, M., Arias-Rivera, S., Toraño-Olivera, M. J., Rodríguez-Rey, L. C., ... & Lospitao-Gómez, S. (2020). Physical restraint in critical care units from the experience of doctors and nursing assistants: In search of an interdisciplinary interpretation. Enfermería Intensiva (English ed.), 31(1), 19-34.
 • Lawson, T. N., Tan, A., Thrane, S. E., Happ, M. B., Mion, L. C., Tate, J., & Balas, M. C. (2020). Predictors of New-Onset Physical Restraint Use in Critically Ill Adults. American Journal of Critical Care, 29(2), 92-102.
 • KISACIK, Ö. G.,& ÇOŞĞUN, T. (2019). Evaluation of Physical Restraint Practices and Their Neurovascular Effect on Intensive Care Unit Patients. Dahili ve Cerrahi Bilimler Yogun Bakim Dergisi, 10(2), 53.
 • Bambi, S. (2018). Hospital-Acquired Injuries: Device-Related Pressure Ulcers, Falls, and Restraints. In Nursing in Critical Care Setting (pp. 335-373). Springer, Cham.
 • Schmidtke, S.,& Iverson, L. (2018). Reducing Use of Restraints through Education on Alternatives. Medsurg Nursing, 27(3), 157-159.
 • Via‐Clavero, G., Guàrdia‐Olmos, J., Gallart‐Vivé, E., Arias‐Rivera, S., Castanera‐Duro, A., & Delgado‐Hito, P. (2019). Development and initial validation of a Theory of Planned Behaviour questionnaire to assess critical care nurses’ intention to use physical restraints. Journal of advanced nursing, 75(9), 2036-2049.
 • Ko, C.,& Koh, C. K. (2018). Comparison of Experiences of Ethical Dilemma between Intensive Care Unit and General Unit Nurses regarding Treatment Decisions and Confidentiality. Journal of Korean Critical Care Nursing, 11(3), 1-11.
 • Salehi, Z., Joolaee, S., Hajibabaee, F., & Ghezeljeh, T. N. (2020). The challenges of using physical restraint in intensive care units in Iran: A qualitative study. Journal of the Intensive Care Society, 1751143719892785.

Atıf Yapılan Eser (A3):

Atıf Yapan Eser Sayısı 16:

 • Bayindir Çevik, A.,& Olgun, N. (2015). Do Problem‐Solving Skills Affect Success in Nursing Process Applications? An Application Among T urkish Nursing Students. International journal of nursing knowledge, 26(2), 90-95.
 • Karadag, M., Calıskan, N., & Iseri, O. (2016). Effects of case studies and simulated patients on students' nursing care plan. International journal of nursing knowledge, 27(2), 87-94.
 • Yilmaz, F. T., Sabanciogullari, S., & Aldemir, K. (2015). The opinions of nursing students regarding the nursing process and their levels of proficiency in Turkey. Journal of caring sciences, 4(4), 265.
 • Karaca, T.,& Aslan, S. (2018). Effect of ‘nursing terminologies and classifications’ course on nursing students' perception of nursing diagnosis. Nurse education today, 67, 114-117.
 • Moon, M. (2017). The network analysis of nursing diagnoses for children admitted in pediatric units determined by nursing students. Journal of Health Informatics and Statistics, 42(3), 223-231.
 • de Sousa, V. E. C., de Oliveira Lopes, M. V., Keenan, G. M., & Lopez, K. D. (2018). Developing and testing of a software prototype to support diagnostic reasoning of nursing students. International journal of nursing knowledge, 29(2), 124-132.
 • Abbasi, F., Mofrad, M. N., Borhani, F., & Nasiri, M. (2017). Evaluation of the effect of training by buzz group method on nursing diagnostic skills of nursing students. Research Journal of Pharmacy and Technology, 10(1), 213-218.
 • Freire, V. E. S., Lopes, M. V., Keenan, G. M., & Lopez, K. D. (2018). Nursing students' diagnostic accuracy using a computer-based clinical scenario simulation. Nurse education today, 71, 240-246.
 • Ojo, I. O., Adejumo, P. O., Olaogun, A. A. E., & Oyediran, O. O. (2020). Perception of nursing student about integrating standardized nursing language into the nursing curriculum at two nigerian universities. International Journal of Africa Nursing Sciences, 100192.
 • Ozveren, H., Ozden, D., & Gulnar, E. (2019). Determination of Nursing Students’ Perception States in Nursing Diagnosis. International Journal of Caring Sciences, 12(2), 1049.
 • Demir Doğan, M. (2017). Nursing Diagnoses Determined by Second Year Students. Journal of Patient Care, 3(1), 1-3.
 • Körpe, G., İnangil, D., & Vural, P. I. (2019). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Klinik Uygulamasında Öğrencilerin Belirledikleri NANDA-I Tanılarının Değerlendirilmesi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(2), 51-66.

Atıf Yapılan Eser (A4):

Atıf Yapan Eser Sayısı 35:

 • Gert-Jan van der Putten, Cees de Baat, Luc De Visschere and Jos Schols (2014) Poor oral health, a potential new geriatric syndrome. John Wiley & Sons A/S and The Gerodontology Society. Published by John Wiley & Sons Ltd, Gerodontology 31 (Suppl. 1): 17–24.
 • Monique AA Caljouw, Herman JM Cools and Jacobijn Gussekloo (2014) Natural course of care dependency in residents of long-term care facilities: prospective follow-up study. Caljouw et al. BMC Geriatrics, 14:67 http://www.biomedcentral.com/1471-2318/14/67.

RamonaBackhaus , Erik van Rossum, Hilde Verbeek,  Ruud J.G.Halfens,  Frans E.S.Tan,  Elizabeth Capezuti,  Jan P.H.Hamers (2017) Work environment characteristics associated with quality of care in Dutch nursing homes: A cross-sectional study. International Journal of Nursing Studies, Volume 66, January, Pages 15-22.

 • Ramona Backhaus, Erik van Rossum, Hilde Verbeek, Ruud J. G. Halfens, Frans E. S. Tan, Elizabeth Capezuti and Jan P. H. Hamers (2017) Relationship between the presence of baccalaureate-educated RNs and quality of care: a cross-sectional study in Dutch longterm care facilities. BMC Health Services Research, 17:53 DOI 10.1186/s12913-016-1947-8.

Ate Dijkstra, Hetty Kazimier, Ruud J.G. Halfens Using the Care Dependency Scale for identifying patients at risk for pressure ulcer (2015). JAN, Volume71, Issue11, Pages 2529-2539

 • Michela Piredda, Maria Matarese, Chiara Mastroianni, Daniela D'Angelo, Marilyn J. Hammer, Maria Grazia De Marinis Med (2015). Adult Patients’ Experiences of Nursing Care Dependence. Journal of Nursing Scholarship. Volume47, Issue5, Peges 397-406.

Lehnert, T, Heuchert, M. A. X, Hussain, K, & Koenig, H. H. (2019). Stated preferences for long-term care: A literature review. Ageing & Society, 39(9), 1873-1913.

 • Nursiswati, N, Halfens, R. J, & Lohrmann, C. (2017). Change in care dependency of stroke patients: A longitudinal and multicenter study. Asian nursing research, 11(2), 113-118.
 • Rajabi, G, Namadmalan, M, Dijkstra, A, Ghasemzade, R, Foroughan, M, & Zahednejad, S. (2016). Psychometric properties of the persian version of care dependency scale in nursing homes. Rehabilitation Nursing.
 • Mazurek, J, Szcześniak, D, Talarska, D, Wieczorowska-Tobis, K, Kropińska, S, Kachaniuk, H, & Rymaszewska, J. (2015). Needs assessment of elderly people living in Polish nursing homes. Geriatric Mental Health Care.

Atıf Yapılan Eser (A6):

Atıf Yapan Eser Sayısı 52:

 • Khaled M. Al-Sayaghi (2014) Prevention of ventilator-associated pneumonia A knowledge survey among intensive care nurses in Yemen. Saudi Med J; Vol. 35 (3), 269-276.
 • Zeinab M Hassan, Moayad A Wahsheh (2017) Knowledge level of nurses in Jordan on ventilator‐associated pneumonia and preventive measures. Nursing in Critical Care, Volume 22, Issue3,Pages 125-132.

Hsin-LanLin,  Chih-ChengLai,  Li-YuYang (2014) Critical care nurses' knowledge of measures to prevent ventilator-associated pneumonia. American Journal of Infection Control. Volume 42, Issue 8, Pages 923-925.

Miia M.Jansson , Hannu P.Syrjälä,  KirsiTalman,  Merja H.Meriläinen , Tero I.Ala-Kokko (2018) Critical care nurses' knowledge of, adherence to, and barriers toward institution-specific ventilator bundle.American Journal of Infection Control, Volume 46, Issue 9, Pages 1051-1056.

 • Saiede Masomeh Tabaeian, Ahmadreza Yazdannik, and Saeed Abbasi (2017) Compliance with the Standards for Prevention of Ventilator-Associated Pneumonia by Nurses in the Intensive Care Units. Iran J Nurs Midwifery Res. Jan-Feb; 22(1): 31–36.
 • Maurya, S, Mishra, S. B, Azim, A, Baronia, A. K, & Gurjar, M. (2016). Ventilator-associated complications: A study to evaluate the effectiveness of a planned teaching program for intensive care unit staff nurses—an Indian experience. American journal of infection control, 44(11), 1422-1423.
 • Jam, R, Mesquida, J, Hernández, Ó, Sandalinas, I, Turégano, C, Carrillo, E, ... & Salamero, M. (2018). Nursing workload and compliance with non‐pharmacological measures to prevent ventilator‐associated pneumonia: a multicentre study. Nursing in critical care, 23(6), 291-298.
 • Yazdannik, A, Atashi, V, & Ghafari, S. (2018). Performance of ICU nurses in providing respiratory care. Iranian journal of nursing and midwifery research, 23(3), 178.
 • Ghezeljeh, T. N, Kalhor, L, Moghadam, O. M, Lahiji, M. N, & Haghani, H. (2017). The Comparison of the Effect of the Head of Bed Elevation to 30 and 45 Degreess on the Incidence of Ventilator Associated Pneumonia and the Risk for Pressure Ulcers: A Controlled Randomized Clinical Trial. Iranian Red Crescent Medical Journal, 19(7).
 • Alja’afreh, M. A, Mosleh, S. M, & Habashneh, S. S. (2018). Nurses’ perception and attitudes towards oral care practices for mechanically ventilated patients. Saudi medical journal, 39 (4), 379.

Atıf Yapılan Eser (A7):

Atıf Yapan Eser Sayısı 16:

 • Tarassenko, L., Villarroel, M., Guazzi, A., Jorge, J., Clifton, D. A., & Pugh, C. (2014). Non-contact video-based vital sign monitoring using ambient light and auto-regressive models. Physiological measurement, 35(5), 807.
 • Seifi, S., Khatony, A., Moradi, G., Abdi, A., & Najafi, F. (2018). Accuracy of pulse oximetry in detection of oxygen saturation in patients admitted to the intensive care unit of heart surgery: comparison of finger, toe, forehead and earlobe probes. BMC nursing, 17(1), 15.
 • Thomsen, L. P., Weinreich, U. M., Karbing, D. S., Wagner, P. D., & Rees, S. E. (2014). Measuring gas exchange with step changes in inspired oxygen: an analysis of the assumption of oxygen steady state in patients suffering from COPD. Journal of clinical monitoring and computing, 28(6), 547-558.
 • Taheri, F., Khademolhosseını, S. M., & Mokhtarı, N. J. (2015). Designing evidence-based nursing care guidelines for neurosurgical patients in Intensive Care Unit. Iran J Crit Care Nurs. 8(1):27-34
 • LaPier, J.,& Chatellier, M. (2017). Optimizing portable pulse oximeter measurement accuracy and consistency during exercise. Journal of Acute Care Physical Therapy, 8(3), 96-105.
 • Shin, D. I., Joo, S. K., & Huh, S. J. (2015, January). Comparison of Recognition Accuracy of ADL with Sensor Wearing Positions using 3-Axis Accelerometer. In BIODEVICES (pp. 180-184).
 • Juliana, N., Azmani, S., Idrose, A., Amirfaiz, S., Roslan, N. A., Sulaiman, A. H., ... & Rahman, H. A. (2017). Reliable monitoring of oxygen saturation via pulse oximetry: Which site to choose?. Journal of Fundamental and Applied Sciences, 9(4S), 122-130.
 • Ward, R., Raheja, P., & Singh, A. (2015). Comparison of Latencies and Time to Stabilization of Pulse Oximeters at a Tertiary Health Care Facility. Internatıonal Journal Of Scıentıfıc Study, 3(6), 170-174.

Atıf Yapılan Eser (A8):

Atıf Yapan Eser Sayısı 18:

 • Timur Ekiz, Meryem Doğan Aslan, Neşe Özgirgin (2015) Effects of Kinesio Tape application to quadriceps muscles on isokinetic muscle strength, gait, and functional parameters in patients with stroke. JRRD, Volume 52, Number 3, Pages 323–332.
 • Marufat Oluyemisi Odetunde, Aderonke Omobonike Akinpelu, Adesola Christiana Odole (2017) Validity and reliability of a Nigerian-Yoruba version of the stroke-specific quality of life scale 2.0. Health and Quality of Life Outcomes, 15:205
 • Serpil Topçu, Sıdıka Oğuz (2017) Self-efficacy and quality of life after stroke/ İnme sonrası öz etkililik ve yaşam kalitesi. Journal of Human Sciences, 14 (2), 1388-1396.
 • Suzanne Hoi Shan Lo, Anne Marie Chang, Janita Pak Chun Chau (2017) Establishing equivalence of a Chinese version of the stroke specific quality of life measure for stroke survivors. Journal Disability and Rehabilitation Volume 39, Issue 11, Pages 1079-1086.

Lo, S. H. S., Chang, A. M., & Chau, J. P. C. (2017). Establishing equivalence of a Chinese version of the stroke specific quality of life measure for stroke survivors. Disability and rehabilitation, 39 (11), 1079-1086.

Legris, N., Devilliers, H., Daumas, A., Carnet, D., Charpy, J. P., Bastable, P., ... & Bejot, Y. (2018). French validation of the Stroke Specific Quality of Life Scale (SS-QoL). NeuroRehabilitation, 42 (1), 17-27.

 • Odetunde, M. O., Akinpelu, A. O., & Odole, A. C. (2018). Cross-cultural adaptatiion and validation of the stroke specific quality of life 2.0 scale into Hausa language. Journal of patient-reported outcomes, 2 (1), 63.
 • Sallam, S. A., Al-Khamis, F. A., Muaidi, Q. I., & Abdulla, F. A. (2019). Translation and validation of the stroke specific quality of life scale into Arabic. NeuroRehabilitation, 44 (2), 283-293.
 • Cevik, C. Tekir, Ö. & Kaya, A. (2018). Stroke patients' quality of life and compliance with the treatment.Acta Medica Mediterranea, 34: 839.
 • Acaröz Candan S, Livanelioğlu A. (2019) Efficacy of Modified Constraint-Induced Movement Therapy For Lower Extremity in Patients with Stroke: Strength and Quality of Life Outcomes. Turk J Physiother Rehabil. 2019; 30(1): 23-32.

Atıf Yapılan Eser (A9):

Atıf Yapan Eser Sayısı 66:

 • Eduardo A. Garza-Villarreal, Andrew D. Wilson, Lene Vase, Elvira Brattico, Fernando A. Barrios, Troels S. Jensen, Juan I. Romero-Romo and Peter Vuust  (2014) Music reduces pain and increases functional mobility in fibromyalgia. Frontiers in Psychology, Vol 5; 1-10.
 • Timothy OnosahwoIyendo (2016) Exploring the effect of sound and music on health in hospital settings: A narrative review. International Journal of Nursing Studies. Volume 63, Pages 82-100.
 • Güler Balcı Alparslan, Burcu Babadağ, Ayşe Özkaraman, Pınar Yıldız, Ahmet Musmul, Cengiz Korkmaz (2016) Effects of music on pain in patients with fibromyalgia. Clinical Rheumatology, Volume 35, pages 1317–1321.
 • Sheri L.Robb, Deanna Hanson-Abromeit, Lindsey May, Eugenia Hernandez-Ruiz, Megan Allison, AlyssaBeloat, Sarah Daugherty, Rebecca Kurtz, Alyssa Ott, Oladele Oladimeji Oyedele, Shelbi Polasik, Allison Rager, Jamie Rifkin, Emily Wolf (2018) Reporting quality of music intervention research in healthcare: A systematic review. Complementary Therapies in Medicine. Volume 38, Pages 24-41.
 • Amy S. Hamlin, T. Michelle Robertson (2017) Pain and Complementary Therapies. Volume 29, Issue 4, Pages 449–460.
 • Ridder, H. M.,& Gummesen, E. (2015). The use of extemporizing in music therapy to facilitate communication in a person with dementia: An explorative case study. Australian Journal of Music Therapy, 26, 6.
 • Mercadíe, L., Mick, G., Guétin, S., & Bigand, E. (2015). Effects of listening to music versus environmental sounds in passive and active situations on levels of pain and fatigue in fibromyalgia. Pain Management Nursing, 16(5), 664-671.
 • Boyce, M., Bungay, H., Munn‐Giddings, C., & Wilson, C. (2018). The impact of the arts in healthcare on patients and service users: A critical review. Health & social care in the community, 26(4), 458-473.
 • Özdemir, Ü., Taşcı, S., Yıldızhan, E., Aslan, S., & Eser, B. (2019). The effect of classical Turkish music on pain severity and anxiety levels in patients undergoing bone marrow aspiration and biopsy. Pain Management Nursing, 20(1), 82-87.
 • Hagemann, P. D. M. S., Martin, L. C., & Neme, C. M. B. (2019). The effect of music therapy on hemodialysis patients' quality of life and depression symptoms. Brazilian Journal of Nephrology, 41(1), 74-82.

Atıf Yapılan Eser (A10):

Atıf Yapan Eser Sayısı 5:

 • de Oliveira, F. R., Gonçalves, L. C. V., Borghi, F., da Silva, L. G. R. V., Gomes, A. E., Trevisan, G., ... & de Oliveira Crege, D. R. X. (2018). Massage therapy in cortisol circadian rhythm, pain intensity, perceived stress index and quality of life of fibromyalgia syndrome patients. Complementary therapies in clinical practice, 30, 85-90.
 • Oranci, A.,& Siourakan-Badalou, M. (2018). Interventions infirmières non pharmacologiques dans la gestion des douleurs auprès des personnes atteintes de fibromyalgie (Doctoral dissertation, Haute école de santé Genève).

Atıf Yapılan Eser (A11):

Atıf Yapan Eser Sayısı 39:

 • Anita Collins (2013) Effect of Continuing Nursing Education on Nurses' Attitude Toward and Accuracy of Nursing Diagnosis. International Journal of Nursing Knowledge. Volume24, Issue3, Pages 122-128.
 • Mevlüde Karadağ, Nurcan Calışkan, and Özge İseri (2016) Effects of Case Studies and Simulated Patients on Students’ Nursing Care Plan. International Journal of Nursing Knowledge. Volume 27, No 2. Pages 87-94.
 • Adesola A. Ogunfowokan, Abimbola O. Oluwatosin, Aanuoluwapo O. Olajubu, Olujide A. Alao, Adenike F. Faremi (2012) Student Nurses' Perceived Use of NANDA‐I Nursing Diagnoses in the Community Setting. International Journal of Nursing Knowledge. Volume 24, Issue 1, Pages 37-43.

Vanessa E.C.Sousa, Marcos V.O.Lopes, Camila M.Diniz, Nathaly B.M.Froes, Bianca A.Sobreira (2016) The construction and evaluation of new educational software for nursing diagnoses: a randomized controlled trial. Nurse Education Today. Volume 36, Pages 221-229.

Mona Abed El‐Rahman, Mahmoud T. Al Kalaldeh, Malakeh Z. Malak  (2017) Perceptions and Attitudes Toward NANDA‐I Nursing Diagnoses: A Cross‐Sectional Study of Jordanian Nursing Students. Volume 28, Issue1, Pages 13-18.

 • Nursel Aydin, Neriman Akansel (2013) Determination of Accuracy of Nursing Diagnoses Used by Nursing Students in their Nursing Care Plans. International Journal of Caring Sciences, May - August Vol 6, Issue 2, 252-257.
 • Yilmaz, F. T., Sabanciogullari, S., & Aldemir, K. (2015). The opinions of nursing students regarding the nursing process and their levels of proficiency in Turkey. Journal of caring sciences, 4(4), 265.
 • Karaca, T.,& Aslan, S. (2018). Effect of ‘nursing terminologies and classifications’ course on nursing students' perception of nursing diagnosis. Nurse education today, 67, 114-117.
 • Mohajjel Aghdam A, Lak Dizaji S, Rahmani A, Hassankhani H, Ahmadizadeh AAhmadizadeh A. (2012) Survey of Knowledge, Attitude and Performance of Nursing Students towards Nursing Documentation. European Journal of Scientific Research. Vol.80 No.2, pp.191-198.
 • Abbasi, F., Mofrad, M. N., Borhani, F., & Nasiri, M. (2017). Evaluation of the effect of training by buzz group method on nursing diagnostic skills of nursing students. Research Journal of Pharmacy and Technology, 10(1), 213-218.

Atıf Yapılan Eser (A13):

Atıf Yapan Eser Sayısı 26:

Lene G. Dalbak, Jørund Straand & Hasse Melbye (2015). Should pulse oximetry be included in GPs’ assessment of patients with obstructive lung disease? Scandınavıan Journal Of Primary Health Care, Vol. 33, No 4, 305–310.

Sendoa Ballesteros-Peña, Irrintzi Fernández-Aedo, Artzai Picón, Sergio Lorrio-Palomino (2015) Influence of nail polish on pulse oximeter readings of oxygen saturation: a systematic review. Emergencias. 27:325-331.

 • Vijay Pal Singh, Shahanaz Ayub (2016) Effect Of Different Colors of Nail Polısh on Pulse Oximeter’s Readings in Ventilated Patients. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET). Volume: 03 Issue: 09, 1359-1361.

Mc Kenzie, Erin,Zhang, Liying,Zaki, Pearl, Chan, Stephanie, Drost, Leah (2019)  The relationship between dyspnea and blood oxygen saturation. Journal of Pain Management. Vol. 12, Iss. 2, 109-114.

Mohammadreza Yeganehkhah, Tahmineh Dadkhahtehrani, AhmadReza Bagheri and Ahmad Kachoie (2019)Effect of Glittered Nail Polish on Pulse Oximetry Measurements in Healthy Subjects. Iran J Nurs Midwifery Res. Jan-Feb; 24(1): 25–29.

 • Jungquist, C. R., Quinlan-Colwell, A., Vallerand, A., Carlisle, H. L., Cooney, M., Dempsey, S. J., ... & Sawyer, J. (2020). American Society for Pain Management Nursing Guidelines on Monitoring for Opioid-Induced Advancing Sedation and Respiratory Depression: Revisions. Pain Management Nursing, 21(1), 7-25.
 • Tiryaki, Ö, & Çınar, N. Pulse Oksimetredeki Çocuk Hasta Bakımı İle İlgili Çocuk Hemşirelerinin Bilgi Durumu. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 34(3), 24-33.
 • Haq, A., Zafar, K., Fatima, M., & Shafique, M. (2018, October). Effects of Different Nail Polish Colors on Arterial Blood Oxygen Saturation Values (SpO2) in Pakistani Population. In Proceedings of the 2018 3rd International Conference on Biomedical Imaging, Signal Processing (pp. 6-9).
 • Mogollón Jiménez, C. A. (2017). Uso Del Esmalte De Uñas Y Su Relacıón Con Los Valores De Saturacıón De Oxígeno En La Pulsıoxımetría.
 • Yikar, S. K., Arslan, S., & Nazik, E. (2019). The Effect of Nail Polish on Pulseoximeter’s Measurements in Healthy Individuals. International Journal of Caring Sciences, 12(2), 1144.
 • Kachoie, A. (2019). Effect of Glittered Nail Polish on Pulse Oximetry Measurements in Healthy. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 24(1).
 • Nazik, H., Nazik, S., Gül, F. Ç., Demir, B., & Mülayim, M. K. (2018). Effect of onychomycosis on pulse oximeter. Egyptian Journal of Dermatology and Venerology, 38(2), 85.

Atıf Yapılan Eser (A14):

Atıf Yapan Eser Sayısı 3:

 • Sinan, O.,& Bilgili, N. (2019). Attitudes and Common Beliefs About Aging and Reflections on Healthcare/Yaslilikla Ilgili Yaygin Inanc, Tutumlar ve Saglik Hizmetlerine Yansimasi. Journal of Education and Research in Nursing, 16(3), 246-252.
 • Lovell, E. D. N., Marjamaa, J. R., Shortnacy, N. G., Cevera, K. M., Rainville, A. J., Baker, C. J., ... & Thompson, J. R. (2018). First-and second-year gerontology students: Research activities heightened connectedness to learning. Gerontology & geriatrics education, 39(3), 357-373.

Atıf Yapılan Eser (A16):

Atıf Yapan Eser Sayısı 32:

 • Kandeel, N. A.,& Attia, A. K. (2013). Physical restraints practice in adult intensive care units in Egypt. Nursing & health sciences, 15(1), 79-85.
 • San Turgay, A. Y. S. E., Sari, D., & Genc, R. E. (2009). Physical restraint use in Turkish intensive care units. Clinical Nurse Specialist, 23(2), 68-72.
 • Taha, N. M.,& Ali, Z. H. (2013). Physical restraints in critical care units: impact of a training program on nurses’ knowledge and practice and on patients’ outcomes. J Nurs Care, 2(2), 1-9.
 • Luk, E., Burry, L., Rezaie, S., Mehta, S., & Rose, L. (2015). Critical care nurses' decisions regarding physical restraints in two Canadian ICUs: A prospective observational study. Canadian Journal of Critical Care Nursing, 26(4).
 • Karagozoglu, S., Ozden, D., & Yildiz, F. T. (2013). Knowledge, attitudes, and practices of Turkish intern nurses regarding physical restraints. Clinical Nurse Specialist, 27(5), 262-271.
 • Lach, H. W., Leach, K. M., & Butcher, H. K. (2016). Changing the practice of physical restraint use in acute care. Journal of gerontological nursing, 42(2), 17-26.
 • Kaya, H.,& Dogu, O. (2018). Intensive care unit nurses’ knowledge, attitudes and practices related to using physical restraints. International Journal of Caring Sciences, 11(1), 61-70.
 • Gu, T., Wang, X., Deng, N., & Weng, W. (2019). Investigating influencing factors of physical restraint use in China intensive care units: A prospective, cross-sectional, observational study. Australian Critical Care, 32(3), 193-198.
 • Ertuğrul, B.,& Özden, D. (2020). The effect of physical restraint on neurovascular complications in intensive care units. Australian Critical Care, 33(1), 30-38.
 • Kahraman, B. B., Asiret, G. D., Yildirim, G., Akyar, I., Aytekin, G. K., & Öz, A. (2015). Yogun Bakimda Fiziksel Kisitlamaya Iliskin Hasta Yakinlarinin Görüsleri/Opinions of Family Caregivers on the Use of Physical Restraints in Intensive Care Unit. Dahili ve Cerrahi Bilimler Yogun Bakim Dergisi, 6(3), 78.
 • Göktaş, A.,& Buldukoğlu, K. (2018). Determination of psychiatric clinic nurses' knowledge, attitudes, and practices regarding the use of physical restraints. Journal of Psychiatric Nursing/Psikiyatri Hemsireleri Dernegi, 9(1).

Atıf Yapılan Eser (D3):

Atıf Yapan Eser Sayısı 8:

 • Olgun, N., Aslan Eti, F., Yücel, N., Öntürk Kan, Z., & Laçin, Z. (2013). Yaşlıların sağlık durumlarının değerlendirilmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 4, Sayı: 2.
 • Çevik, K., Çetinkaya, A., Gökbel, K. Y., Menekse, B., Saza, S., & Tikiz, C. (2018). The effect of abdominal massage on constipation in the elderly residing in rest homes. Gastroenterology Nursing, 41(5), 396-402.
 • Arslan, S.,& Burucu, R. (2017). Parkinson Tanısı Almış Bir Olgunun “Roy Uyum Modeli” Kullanılarak Hemşirelik Bakımının Planlanması. Clinical and Experimental Health Sciences, 7(1), 36-38.
 • Bas, B. O. (2016). Determination of Various Factors Effective in Constipation: A Common Practice. Studies on Ethno-Medicine, 10(2), 229-240.

Atıf Yapılan Eser (D9):

Atıf Yapan Eser Sayısı 12:

 • Kıssal, A.,& Okan, F. (2018). Tokat ı̇linde aile sağlığı merkezi sağlık çalışanlarının yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, 22(4), 202-212.
 • Gür, G. C.,& Yilmaz, E. (2020). The effects of mindfulness-based empathy training on empathy and aged discrimination in nursing students: A randomised controlled trial. Complementary Therapies in Clinical Practice, 101140.
 • Helvacı, G. Sağlık Profesyoneli Ve Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Tutumları; Sistematik Derleme. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(1), 21-30.
 • Demirtaş, Z., Sağlan, R., Arslantaş, D., & Ünsal, A. Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelerin Yaşlılara Yönelik Tutumları. Geriatrik Bilimler Dergisi, 2(2), 36-41.
 • Koca, S. (2017). Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaşlılığa İlişkin Görüşleri ve Yaşlılığa Karşı Tutumlarının Belirlenmesi (Master's thesis, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • ŞAHİN, H. (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 21(1), 219-232.

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

 1. Hemşirelik Eğitimi Derneği, Üye, 2013-2016
 2. Geriatri Hemşireliği Derneği, Üye, 2013-2015
 3. European Research Group in Elderly Care (EURECARE), Üye, 2012

Projeler:

 1. Çoklu İntravenöz Sıvı Tedavisinde Oluşan Komplikasyonları Önleyen Aparat Geliştirilmesi,Araştırma Projesi, Danışman, 28/03/2014 - 20/11/2014.
 2. Farklı vücut bölgelerinden pulse oksimetre ile alınan oksijen saturasyon değerlerinin ve ölçümsürelerinin karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,Araştırmacı, 15/12/2008 - 15/06/2009 
 3. Hemşirelik yüksekokulu çoktan seçmeli sınav sorularının analizi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı,  15/12/2008 - 15/06/2009
 4. İnmeye özgü yaşam kalitesi ölçeğinin Türk toplumu için geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi,Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15/12/200715/06/2009

Ödüller:

 1. SÖZEL SUNUM BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, 2012
 2. ULUSLARARASI YAYIN, TÜBİTAK, 2017
 3. ULUSLARARASI YAYIN, TÜBİTAK, 2014
 4. ULUSLARARASI YAYIN, TÜBİTAK, 2014
 5. ULUSLARARASI YAYIN, TÜBİTAK, 2012
 6. ULUSLARARASI YAYIN, TÜBİTAK, 2012

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

VERİLEN DERSLER

1-Hemşirelik Esasları Lisans (2011-2012) (8 saat)

Sertifika

2-Kendini Tanıma ve İletişim Yöntemleri Lisans (2011-2012) (2 saat)

Eğitici Eğitimi Kursu, Eğitimcilerin eğitim verirken kullanabilecekleri yöntemler Aktif öğrenme yöntemleri, İzmir, Sertifika, 23.08.2013 -26.08.2013 (Ulusal)

3-Hemşireliğe Giriş ve Deontoloji Lisans (2011-2012) (2 saat)

Nice to Know or Need to Know: Curriculum Development In Nursing Education Course, Hemşirelik Eğitiminde Program Geliştirme Yöntemleri, Ege Üniversitesi, Sertifika, 08.02.2007 -08.02.2007 (Ulusal)

4-Hemşirelik Esasları Lisans (2012-2013) (8 saat)

5-Hemşirelik ve İlkyardım Lisans (2012-2013) (2 saat)

6-Kendini Tanıma ve İletişim Yöntemleri Lisans (2012-2013) (2 saat)

7-Hemşirelikte Etik Lisans (2012-2013) (2 saat)

8-Hemşireliğe Giriş ve Deontoloji Lisans (2012-2013) (2 saat)

Kurs

9-Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi Yüksek Lisans (2013-2014) (2 saat)

Klinikte Etik Yaklaşımlar Kursu, Etik ve Ahlak Kavramlarına Genel Bakış/Klinikte Etik, Etik İlkeler/Değerler, Evrensel Tıbbi Etik Yaklaşımlar, Klinikte Etik Olmayan Sağlık Bakım Uygulamaları, Hekim-Hemşire İletişiminde Sorunlar ve Etik Bakış Hasta Mahremiyeti ve Etik, Klinik Olgularda Etik Sorunlar, Şifa Üniversitesi Hemşirelik Bölümü, Kurs, 09.10.2015 -09.10.2015 (Ulusal)

10-Fizyopatoloji Yüksek Lisans (2013-2014)  (2 saat)

Geriatri Hemşireliği Kursu, Yaşlanan toplum, geriatrik değerlendirme, yaşlının beslenmesi, yaşlının öz  bakımı, yaşlılarda etik yaklaşım, Şifa Üniversitesi Hemşirelik Bölümü, Kurs, 07.05.2015 -08.05.2015 (Ulusal)

Klinik Araştırmalar ve Etik Kurullara Başvuru Dosyalarının Değerlendirilmesi Kursu, Etik kurul başvuru dosyalarının incelenmesi, Şifa Üniversitesi, Kurs, 20.03.2015 -21.03.2015 (Ulusal)

11-Hemşirelik Esasları Lisans (2013-2014)  (8 saat)

Hemşirelikte Araştırma Kursu, Hemşirelik alanında ve sağlık alanında yapılması planan çalışmalarda kullanılabilecek araştırma yöntemleri ve istatistik değerlendirmeler. İZMİR, Kurs, 21.10.2010-  (Ulusal)

12-Hemşireliğe Giriş ve Deontoloji Lisans (2013-2014) (2 saat)

Hemşirelik esasları öğretimi, hemşirelik esasları dersinde öğretim yöntemleri, Hacettepe üniversitesi, Kurs, 24.06.2009 -25.06.2009 (Ulusal)

13-Hemşirelikte Etik Lisans (2013-2014) (2 saat)

Sertifika

14-Fizyopatoloji Yüksek Lisans (2014-2015) (2 saat)

Eğitici Eğitimi Kursu, Eğitimcilerin eğitim verirken kullanabilecekleri yöntemler Aktif öğrenme yöntemleri, İzmir, Sertifika, 23.08.2013 -26.08.2013 (Ulusal)

15-Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi Yüksek Lisans (2014-2015) (2saat)

Nice to Know or Need to Know: Curriculum Development In Nursing Education Course, Hemşirelik Eğitiminde Program Geliştirme Yöntemleri, Ege Üniversitesi, Sertifika, 08.02.2007 -08.02.2007 (Ulusal)

16-Hemşirelik Esasları Lisans (2014-2015) (8 saat)

Eğitici Eğitimi Kursu, Eğitimcilerin eğitim verirken kullanabilecekleri yöntemler Aktif öğrenme yöntemleri, İzmir, Sertifika, 23.08.2013 -26.08.2013 (Ulusal)

17-Hemşirelikte Etik Lisans (2014-2015) (2 saat)

18-Geriatri Hemşireliği Lisans (2014-2015) (2 saat)

19-Hemşireliğe Giriş ve Deontoloji Lisans (2014-2015) (2 saat)

20-Hemşireliğe Giriş ve Deontoloji Lisans  (2015-2016) (2 saat)

21-Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi Yüksek Lisans (2015- 2016) (2-saat)

22-Hemşirelik Esasları Lisans (2015-2016) (8 saat)

Kurs

23-Geriatri Hemşireliği Lisans (2015-2016) (2 saat)

24-Hemşirelikte Etik Lisans (2015-2016) (2 saat)

25-Hemşirelikte Hizmetleri Yönetimi Lisans (2019-2020) (4 saat)

26-Hemşirelik Uygulamasının Temelleri  Lisans(2019-2020) (3 saat)

27-Hemşireliğe Giriş  Lisans(2019-2020) (2 saat)

28-Kültürlerarası Hemşirelik  Lisans(2019-2020) (2 saat)

29-Fizyolojik Süreçler ve Değerlendirilmesi I (Yüksek Lisans) (2019-2020) (2 saat)

30-Hemşirelikte Araştırma  Lisans(2019-2020) (4 saat)

31-Proje II  Lisans(2019-2020) (3 saat)

32-Evde Bakım Hemşireliği  Lisans(2019-2020) (2 saat)

33-Kritik Düşünme  Lisans(2019-2020) (2 saat)

34-Fizyolojik Süreçler ve Değerlendirilmesi II (Yüksek Lisans) (2019-2020) (2 saat)

Kurs

 1. Klinikte Etik Yaklaşımlar Kursu, Etik ve Ahlak Kavramlarına Genel Bakış/Klinikte Etik, Etik İlkeler/Değerler, Evrensel Tıbbi Etik Yaklaşımlar, Klinikte Etik Olmayan Sağlık Bakım Uygulamaları, Hekim-Hemşire İletişiminde Sorunlar ve Etik Bakış Hasta Mahremiyeti ve Etik, Klinik Olgularda Etik Sorunlar, Şifa Üniversitesi Hemşirelik Bölümü, Kurs, 09.10.2015 -09.10.2015 (Ulusal)
 2. Geriatri Hemşireliği Kursu, Yaşlanan toplum, geriatrik değerlendirme, yaşlının beslenmesi, yaşlının öz  bakımı, yaşlılarda etik yaklaşım, Şifa Üniversitesi Hemşirelik Bölümü, Kurs, 07.05.2015 -08.05.2015 (Ulusal)
 3. Klinik Araştırmalar ve Etik Kurullara Başvuru Dosyalarının Değerlendirilmesi Kursu, Etik kurul başvuru dosyalarının incelenmesi, Şifa Üniversitesi, Kurs, 20.03.2015 -21.03.2015 (Ulusal)
 4. Hemşirelikte Araştırma Kursu, Hemşirelik alanında ve sağlık alanında yapılması planan çalışmalarda kullanılabilecek araştırma yöntemleri ve istatistik değerlendirmeler. İZMİR, Kurs, 21.10.2010-  (Ulusal)
 5. Hemşirelik esasları öğretimi, hemşirelik esasları dersinde öğretim yöntemleri, Hacettepe üniversitesi, Kurs, 24.06.2009 -25.06.2009 (Ulusal)
 6. İlkyardım, İlkyardım Uygulamaları, Ege Üniversitesi, Kurs, 31.01.2006 -01.02.2006 (Ulusal)
 7. Araştırma Ve İstatistik Kursu, Araştırma yöntemleri ve istatistik analizler, Ege Üniversitesi, Kurs, 07.09.2005 -07.09.2005 (Ulusal)
 8. Yaşlı Bakım Kursu, Yaşlıların Bakım Gereksinimleri, İzmir Valiliği Karşıyaka Kaymakamlığı, Kurs, 20.06.2005 -20.06.2005 (Ulusal)
 9. Probleme Dayalı Öğrenim Programında Senaryo Yazım, Senaryo Yazım Yöntemleri, Ege Üniversitesi, Kurs, 26.05.2005 -28.05.2005 (Ulusal)
 10. Bireysel Gelişim Ve İletişim Kursu, Bireysel gelişim ve iletişim yöntemleri, GATA, Kurs, 21.10.2003 - 21.10.2003 (Ulusal)
 11. Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Kursu, Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Nelerdir, Yararları Ve Kullanımı, Başkent Üniversitesi, Kurs, 05.06.2003 -05.06.2003 (Ulusal)
 12. Eleştirel Ve Yaratıcı Düşünme Kursu, Eleştirel ve yaratıcı düşünme nedir, eleştirel düşünme basamakları ve sağlık alanında kullanımı, Başkent Üniversitesi, Kurs, 09.09.2000 -10.09.2000 (Ulusal)

Çalıştay

 1. Hemşirelikte Araştırma Çalıştayı, Hemşirelik araştırmaları nasıl yapılmalı, araştırma yöntemleri ve istatistik değerlendirmeler, Şifa Üniversitesi, Çalıştay, 28.02.2014 -01.03.2014 (Ulusal)
 2. VI. Hemşirelik Esasları Çalıştayı - Hemşirelik Süreci, Hemşirelik Süreci basamakları ve kliniklerde kullanımı, öğrencinin klinikte kullanımını kolaylaştırmak için neler yapılabilir, Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu, Çalıştay, 07.11.2013 -08.11.2013 (Ulusal)
 3. V. Hemşirelik Esasları Çalıştayı, Hemşirelik Esasları Müfredat İçeriği, İstanbul Florence Nightingale Üniversitesi, Çalıştay, 26.09.2012 -26.09.2012 (Ulusal)
 4. III. Hemşirelik Esasları Çalıştayı, Hemşirelik Süreci Aşamaları, Ege Üniversitesi, Çalıştay, 21.10.2010 -21.10.2010 (Ulusal)

 

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi