Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Savaşan

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Savaşan
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Hemşirelik  Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu 2002
Y. Lisans  Psikiyatri Hemşireliği Ege Üniversitesi 2006
Doktora  Psikiyatri Hemşireliği Ege Üniversitesi 2015

Yabancı Dil:    İngilizce:   YÖKDİL: 85 (2017)

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı:

Yüksek Lisans Tezi: Hipertansiyonu olan hastalarda öfke ve öz-bakım gücü ilişkisi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2006, İzmir. Danışman: Gönül Özgür

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı:

Doktora Tezi: Etkisiz Bireysel Baş Etme ve Benlik Kavramında Bozulma Hemşirelik Tanısı Alan Alkol Bağımlılarında Tidal (Gel-Git) Model’e Dayalı Psikiyatri Hemşireliği Yaklaşımının Etkisi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2015, İzmir. Danışman: Olcay Çam

Görev Unvanı  Görev Yeri Yıl 
Ebe Zonguldak İli Devrek İlçesi Özbağı Sağlık Ocağı   Mayıs 2002 – Ekim 2003
Ebe Buca 2 Nolu Sağlık Ocağı, Acil Polikliniği Kasım 2003 – Ekim 2005         
Ebe İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Komuta Kontrol Merkezi Kasım 2005 – Mayıs 2006         
Ebe Buca 2 Nolu Sağlık Ocağı Haziran – Eylül  2006
Hemşire İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği Ekim 2006 – Ocak 2007         
Hemşire İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, AMATEM Kliniği Şubat 2007 – Haziran 2008         
Hemşire İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği Temmuz 2008– Nisan 2009         
Hemşire İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Açık Psikiyatri Mayıs 2009 – Nisan 2010         
Sorumlu Hemşire İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, AMATEM Kliniği Mayıs 2010 – Eylül 2013
Sorumlu Hemşire İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, AMATEM ve Psikiyatri Kliniği  Ekim 2013 – Şubat 2016
Yrd.Doç.Dr. Gediz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Mart 2016 – Temmuz 2016
Yrd.Doç.Dr. Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  Eylül 2019 – Ocak 2023

 

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

Yüksek Lisans Tezleri:

Ayaz B. Kovid-19 Pandemisi Sürecinde 65 Yaş ve üzeri Bireylerin Umutsuzluk Düzeyleri ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 2021, Lefkoşa.

Doktora Tezleri:

Aydındoğmuş A. Miyokard Infarktüsü Geçiren Bireylere Uygulanan Bilinçli Farkındalık Temelli Psikoeğitimin Travma Sonrası Büyümeye Etkisi. Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Doktora Tezi. 2021, Lefkoşa.

İdari Görevler:

Mayıs 2010 – Mart 2016: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, AMATEM ve Psikiyatri Klinikleri Sorumlu Hemşiresi

Kasım 2020: Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI):

A1. Savaşan A, Çam O. The effect of the psychiatric nursing approach based on the Tidal Model on coping and self-esteem in people with alcohol dependency: A randomized trial. Archives of Psychiatric Nursing 2017; 31: 274-281.

A2. Aydındoğmuş A, Savaşan A. Impact of the mindfulness based psychoeducation applied to people having a myocardial infarction on mindfulness and posttraumatic growth. Perspect Psychiatr Care. 2021; 58(4):1410-1420. DOI: 10.1111/ppc.12945.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 1. . Engin E, Savaşan A. (2011) Alkol Bağımlılarının Psikoterapi Süreçlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. I.Uluslararası-V.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi. Sözel Bildiri, 22-24 Eylül, İstanbul:105-106.

B2. Savaşan A, Engin E, Ayakdaş D. (2012) Bir AMATEM kliniğinde tedavi edici ortam aktiviteleri ve hastaların aktivitelerden yararlanma durumları. II.Uluslararası-VI.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Poster bildiri,  04-07 Ekim, Erzurum: 349.

B3. Savaşan A, Engin E, Ayakdaş D. (2012) Bir AMATEM kliniğinden taburcu olan hastaların yaşam tarzı değişiklikleri ve nüks durumları. II.Uluslararası-VI.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Poster bildiri,  04-07 Ekim, Erzurum:347-348.

B4. Savaşan A, Ayakdaş D, Karadağ Ö. (2014) Bir AMATEM kliniğinde hemşirelik bakımı ve uygulamaları. III.Uluslararası-VII.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Sözel bildiri, 1-3 Eylul, Ankara:163.

 1. Özgür G, Savaşan A. (2014) Hemşirelerin kişilik özellikleri ve işyeri zorbalığı yaşama düzeyleri ilişkisi. III.Uluslararası-VII.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Poster bildiri, 1-3 Eylul, Ankara:505.

B6. Savaşan A, Çam O. (2016) Tidal Model’e dayalı psikiyatri hemşireliği yaklaşımının alkol bağımlılarının başa çıkma tutumları ve benlik saygısına etkisi: Randomize kontrollü bir çalışma. IV.Uluslararası-VIII.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Sözel bildiri, 6-9 Kasım, Manisa:39.

B7. Savaşan A, Çam O. (2016)  Bir iyileşme modeli ile izlenen alkol bağımlılarının tedavi motivasyonlarının incelenmesi. IV.Uluslararası-VIII.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Sözel bildiri, 6-9 Kasım, Manisa:38.

 1. Çam O, Savaşan A. (2016) Bir iyileşme modeli ile izlenen alkol bağımlılarının 12 aylık takip sonuçları. IV.Uluslararası-VIII.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi. Poster bildiri, 6-9 Kasım, Manisa:219.
 2. Oluku I, Savaşan A. Hemşirelik Öğrencilerinin Kovid-19 Pandemisinde Anksiyete Düzeylerinin ve Psikolojik İyilik Durumlarının Belirlenmesi. Sözel Bildiri, VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20- 23 Ekim 2021, İzmir. 

B10. Savaşan A., Ayaz B. KOVİD-19 pandemisinde hemşirelerin psikolojik dayanıklılık ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Sözel Bildiri, VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20- 23 Ekim 2021, İzmir. 

 1. Tekbaş S, Savaşan A. Hemşirelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ile bakım davranışları arasındaki ilişki. Sözel Bildiri, 5. Uluslararasi Hemşirelik ve Inovasyon Kongresi. 10 Aralık 2021.
 2. Ahmed Hassan L, Savaşan A. The knowledge, attitude and practice of health workers regarding medical waste management. Sözel Bildiri, International Aegean Conferences-VI, December 20-22, 2022, Izmir, Turkey.
 3. Ado Sanı U, Savaşan A. The determination of anxiety level and perception of nursing care of surgical and internal medicine patients. Sözel Bildiri, International Aegean Conferences-VI, December 20-22, 2022, Izmir, Turkey.
 4. Savaşan A. Akşamcılık mı? Alkolizm mi? Sözel Bildiri, III.International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022, Kayseri.
 5. Savaşan A. Hemşirelik öğrencilerinin akademik erteleme davranışları. Sözel Bildiri, III.International Anatolian Congress on Scientific Research, December 27-29, 2022, Kayseri.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

 1. . Çam O, Savaşan A. Psikiyatri Hemşireliğinde Bir Model: Tidal Model. Çam O, Engin E (editörler). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği: Bakım Sanatı 1.Baskı. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul; 2014: 85-102.

C2.2. Savaşan A. Pandemi sürecinde dayanıklılık. Gürhan N, editör. Pandemide Psikiyatri Hemşireliği. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.34-9.

C2.3. Savaşan A. Alkol kullanim bozukluğu olan bireylerde Tidal Model’in (Gel-Git Modeli) uygulanmasi. M.Yılmaz, Editör. Psikiyatri Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar. Akademisyen Yayınevi. 2020.

C2.4. Savaşan A., Oktay D. Çocuklarda ve ergenlerde alkol bağımlılığı. Öztürk C, editör. Çocuklarda Bağımlılık ve Hemşirelik Yaklaşımları. 1.Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.23-8.

C2.5. Savaşan A. Metakognitif Terapi ve Psikiyatri Hemşireliği. M.Yılmaz, Editör. Psikiyatri Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar II. Akademisyen Yayınevi. 2021. p.13.

C2.6. Aydındoğmuş A, Savaşan A. Hastalıklar ve Travma Sonrası Büyüme. M.Yılmaz, Editör. Psikiyatri Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar II. Akademisyen Yayınevi. 2021. p.1.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. . Savaşan A, Özgür G. Bir sağlık ocağına başvuran hipertansiyon tanılı hastalarda sürekli öfke ve öfke tarzları. E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2010; 26(2): 1-15.

D2. Savaşan A, Meriç M. Hemşirelik fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin üniversiteye uyum düzeylerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi. Cilt 9, Sayı 3 (2021): 969-980.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. . Savaşan A, Özgür G.(2006) Hipertansiyonu olan hastalarda öfke ve öz-bakım gücü ilişkisi.42.Ulusal Psikiyatri Kongresi. Poster Bildiri, 01-05 Kasım, İstanbul: 468-470.

E2. Savaşan A.(2007) Alkol bağımlılarının kişilik özellikleri ve hemşirelik yaklaşımları. IV.Ulusal Bağımlılık Kongresi. Poster Bildiri, 29 Kasım-2 Aralık, İzmir:160.

E3. Savaşan A, Denizci Z, Yılmaz V, Yıldız A, Gülseren Ş.(2008) Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşire ve hekimlerde anksiyete depresyon düzeyleri ve çatışma yönetimi yöntemleri. II.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi. Poster Bildiri, 28-30 Nisan, İstanbul:116.

E4. Savaşan A, Özaydın K.(2009) AMATEM kliniklerinde tedavi edici ortam ve psikiyatri hemşiresinin sorumlulukları. III.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi. Poster Bildiri, 4-6 Haziran, Akçakoca/Düzce:96.

E5. Savaşan A, Denizci Z.(2009) Gebelikte madde kullanımı ve depresyon. III.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi. Poster Bildiri, 4-6 Haziran, Akçakoca/Düzce:267.

E6. Savaşan A. (2009) Bir AMATEM kliniğinde servis ortamının tedavi motivasyonuna etkisi. 45.Ulusal Psikiyatri Kongresi. Poster Bildiri, 20-24 Ekim,Ankara: 61.

E7. Savaşan A, Ayten M, Ergene O. (2010) Koroner arter hastalarında umutsuzluk ve etkileyen faktörler. 46.Ulusal Psikiyatri Kongresi. Poster Bildiri, 05-09 Ekim, İzmir: 194.

E8. Savaşan A, Ayten M, Ergene O. (2010) Koroner arter hastalarında sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler. IV Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi. Poster Bildiri, 24-26 Haziran, Samsun:128.

E9. Savaşan A, Meriç M. Postpartum Depresyonda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları. Sözel Bildiri. Kadın Sağlığında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu II: Üreme Sağlığı ve Sorunları. 27-28 Mayıs 2022, Lokman Hekim Üniversitesi, Ankara.

 1. Meriç M, Savaşan A. İnfertilite Tedavisi Sürecinde Ruh Sağlığını İyileştirmede Gevşeme Egzersizlerinin Kullanımı. Sözel Bildiri. Kadın Sağlığında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu II: Üreme Sağlığı ve Sorunları. 27-28 Mayıs 2022, Lokman Hekim Üniversitesi, Ankara.

G.Diğer yayınlar: (Uluslararası hakemli diğer dergilerde yayınlanan makaleler)

(Yukarıdaki maddelerde yer alan başlıklardaki kategorilere girmeyen ve belirtilmek istenen tüm eserler bu maddenin altında belirtilecektir.)

G1. Bilge A, Savaşan A, Zorlu M, Erkman Z.Madde bağımlılığı ve gebelik. Bağımlılık Dergisi, 2009; 10(1):35-43.

G2. Savaşan A. Hipertansiyonu olan hastalarda öfke ve öz-bakım gücü ilişkisi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2009; 1(1): 13-17.

G3. Savaşan A. Bağımlılığı olan hastalarda servis ortamı ve tedavi motivasyonu ilişkisinin incelenmesi. Klinik Psikiyatri 2010;13: 119-126.

G4. Engin E, Savaşan A. Alkol bağımlılarının psikoterapi süreçlerini etkileyen faktörlerin incelenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2012;3(2): 75-79.

G5. Savaşan A, Ayten M, Ergene O. Koroner arter hastalarında sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve umutsuzluk. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2013; 4(1): 1-6.

G6. Savaşan A, Engin E, Ayakdaş D. Bir AMATEM kliniğinden taburcu olan bağımlı hastaların yaşam tarzı değişiklikleri ve nüks durumları. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2013; 4(2): 75-79.

G7. Savaşan A, Çam O. Bir iyileşme modeli ile izlenen alkol bağımlılığı hastalarının tedavi motivasyonlarının incelenmesi: Kontrollü bir çalışma. Bağımlılık Dergisi, 2016; 17(2): 71-81.

G8. Savaşan A, Özgür G. The relationship between personality characteristics and workplace bullying of nurses. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2018; 9(1): 29-35.

G9. Savaşan A, Mete L. Bir eğitim ve araştırma hastanesi psikiyatri kliniklerinde agresyonun ve kısıtlama yöntemlerinin incelenmesi. J Clin Psy. 2018; 21(2): 130-136.

G10. Savaşan A, Çam O. Tidal Model ile izlenen alkol bağımlılarının 12 aylık takip sonuçları. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2019; 10(1): 48-54.

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

Psikiyatri Hemşireleri Derneği

Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği

 

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 1. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 28 Eylül-3 Ekim 2004, Kuşadası.
 2. Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde Şiddet Sempozyumu, 6 Eylül 2005, E.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir.
 3. 3.Uluslararası-10.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, İzmir.
 4. 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1-5 Kasım 2006,İstanbul.
 5. IV.Ulusal Bağımlılık Kongresi ve Etkinlik Haftası, 29 Kasım-2 Aralık 2007, Çeşme/İzmir.
 6. II. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Günleri, 28-30 Nisan 2008, İstanbul.
 7. Türk Kardiyoloji Derneği Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu 10.Yıl toplantısı,12-15 Mart 2009, Çeşme/İzmir.
 8. III.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4-6- Haziran 2009, Akçakoca/Düzce.
 9. 45.Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Cinsel İşlev Bozuklukları Sempozyumu, 20-24 Ekim 2009, Ankara.
 10. 46.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 05-09 Ekim 2010, İzmir.
 11. I.Uluslararası-V.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 22-24 Eylül 2011, İstanbul.
 12. II.Uluslararası-VI.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,04-07 Ekim 2012, Erzurum.
 13. 48.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 09-13 Ekim 2012, Bursa.
 14. Bağımlılık Tedavisi Eğitim Günleri, 21 Aralık 2012, İzmir.
 15. 49.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 24-28 Eylül 2013, İzmir.
 16. Bilimsel Yayınlarda Etik Sempozyumu, 18 Nisan 2014, İzmir.
 17. III.International-VII.National Psychiatric Nursing Congress, September 1-3, 2014, Ankara.
 18. IV.International-VIII.National Psychiatric Nursing Congress, November 6-9, 2016, Manisa.
 19. 7.Uluslararası Yükseköğretimde Kalite Konferansı (ICQH,2019). 26-27 Aralık 2019, Lefkoşa, KKTC.
 20. I. Ulusal Online Sempozyumu. Madde Bağımlılığını Önleme, Yeni Tedavi Yaklaşımları ve Rehabilitasyon: Genel Bakış. Lokman Hekim Üniversitesi. 16 Şubat 2021. Ankara.
 21. I.Nursoloji (Hemşirelik Bilimi) Sempozyumu. Yakın Doğu Üniversitesi. 21-22 Mayıs 2021. Lefkoşa, KKTC.
 22.  Hemşirelikte Mesleki Aidiyet ve Etik Sempozyumu. 15 Ekim 2021. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi.
 23. VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20- 23 Ekim 2021, Çevrim içi kongre.
 24. II.Nursoloji (Hemşirelik Bilimi) Sempozyumu. Yakın Doğu Üniversitesi. 20-21 Mayıs 2022. Lefkoşa, KKTC.
 25. İzmir Psikiyatri Hemşireliği Sempozyumu, 27-28 Haziran 2022, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. İzmir.
 26. 25.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi. 25 Mayıs 2022. Çevrimiçi.
 27. Güncel Sorunlar Işığında Makale Yazımı Sempozyumu, 23 Eylül 2022, Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü. Lefkoşa.
 28. Eğitim Çalıştayı. 21 Aralık 2019. Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği. İzmir.

 

Katıldığı Eğitimler

 1. Kişiliği Geliştirmeye Yönelik Farkındalık Kursu, 3.Uluslararası-10.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, İzmir.
 2. Çocuk İstismarına Yaklaşım Kursu, III.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 4-6- Haziran 2009, Akçakoca/Düzce.
 3. Semptomdan Sendroma Film Fragmanları Eşliğinde Psikoz Kursu, 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Cinsel İşlev Bozuklukları Sempozyumu, 20-24 Ekim 2009, Ankara.
 4. Öfke ve Öfke Kontrolünde Kişilik Özelliklerine Göre Yaklaşımlar. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Aylık Bilimsel Toplantıları, 24 Şubat 2010, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir.
 5. Bağımlı Hastalarda Nüks Önleme Çalışma Grubu, I.Uluslararası-V.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 22-24 Eylül 2011, İstanbul.
 6. Madde Bağımlılığı Tedavisinde Görev Alacak Personelin Sertifikalı Eğitim Programı, TC Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 17-21 Ekim 2011, Manisa.
 7. Temel Araştırma Planlama, Çözümleme ve Geçerlilik Güvenirlik Analizleri Kursu, II.Uluslararası-VI.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 04-07 Ekim 2012, Erzurum.
 8. Sağlıkta Kalite Standartları Eğitimi ve Özdeğerlendirme Eğitimi, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, 25 Şubat-01 Mart 2013 ve 11-14 Mart 2013, İzmir.
 9. Sorun Çözme Terapisi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 28-29 Eylül 2013, İzmir.
 10. III.Sanat Psikoterapisi Eğitim ve Atölye Çalışmaları, İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyon Programı, Gümüşlük Akademisi Vakfı, 30 Haziran-05 Temmuz 2014, Gümüşlük, Bodrum.
 11. Madde Bağımlılığında Toplum Temelli Koruma, Tedavi ve Destek Çalışmaları Eğitimi, Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü, 03-06 Kasım 2014, İzmir.
 12. Madde Bağımlılığında Yapılandırılmış Psiko-Sosyal Müdahale Eğitimi, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 02-06 Mart 2015, Antalya.
 13. “Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon’da değerlendirme vaka formülasyonu oluşturma ve tedavide Kognitif-Davranışçı Yaklaşımlar” 100 saat teorik ve 100 saat uygulamalı ve denetimli Kognitif ve Davranış Terapileri Eğitimi. Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği, İstanbul.
 14. Bilişsel Davranışçı Terapist Sertifikası. European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, Accreditation Certificate. Expiry date, October 1,2020.
 15. Aktif Öğrenme Yöntemlerinin Öğrenme-Öğretme Sürecindeki Uygulamaları-2. Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Birimi, Eğitim Programları Geliştirme Koordinatörlüğü. 27 Mayıs 2022.
 16. Yazılı Yoklamalar. Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Birimi, Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü. 27 Aralık 2022.
Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi