Felsefemiz

Felsefemiz

  • Hemşirelik bilimini ve pratiğini geliştirmek, Ülkemizdeki ve dünyadaki bireylerin, ailelerin, toplumun sağlığını iyileştirir;
  • Hemşirelik eğitim, lisans eğitimiyle başlayan, lisansüstü çalışmalarla devam eden ve mesleki gelişim için sürekli eğitimi kapsayan yaşam boyu bir süreçtir;
  • Güçlü bir eğitim temeli, hemşirelerin kanıta dayalı uygulamalar yapmalarına, bilimsel faaliyetlerde bulunmalarına ve sağlık bilimleri ve sağlık hizmetlerinde tüm insanlara sağlık hizmetlerinin sunumunu iyileştirmek için bilgileri sunmalarına olanak tanır;
  • Öğrencilerimize farklı ve küresel bir bakış açısı sağlamak sağlık hizmetlerinin lideri olmalarına fırsat tanır