Misyon

Misyon

  • Hemşirelikte yüksek kaliteli lisans eğitimi sağlamak;
  • Hemşirelik alanında ülkemiz ve dünya genelinde sağlık hizmetlerinin ve özellikle de hemşirelik bakım hizmetlerinin ihtiyaçlarına yanıt veren üstün lisansüstü programları sürdürmek ve geliştirmek;
  • Sağlık hizmetlerinde bilginin sınırlarını genişletmek yoluyla öğrenmeyi ilerleten araştırma ve diğer bilimsel faaliyetlere katılmak;
  • Ülkemizdeki hemşirelerin mesleki gelişim ve kariyer geliştirme ilgi ve ihtiyaçlarına uyarlanmış sürekli eğitim programları geliştirmek,
  • Yerel yönetimlere ve kamu kurumlarına, Hemşirelik Bölümümüzün uzmanlığını eğitim-öğretim destekleri ve bilimsel araştırmalar ile sunmak,
  • Ülkemizde  vedünya’da sağlık hizmetlerinin bilimsel, entelektüel ve ekonomik gelişime katkıda bulunmak,