Program Çıktılarımız

Program Çıktılarımız

 • Hemşireliğin profesyonel rol ve sorumluluklarını yerine getirir.
 • Hemşirelik uygulamalarını mesleki etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
 • Hemşirelik bakımında bütüncül yaklaşım kullanır, birey, aile ve toplumla etkili iletişim kurar.
 • Hemşirelik uygulamalarını bilimsel temellere dayandırır.
 • Hemşirelik uygulamalarında ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatı dikkate alır.
 • Hemşirelik uygulamalarında öğrenme-öğretme sürecini kullanır.
 • Sorun çözme, eleştirel düşünme ve yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanır.
 • Toplumsal ve sosyal etkinliklerde yer alır.
 • Profesyonel gelişime katkıda bulunacak etkinliklerde yer alır.
 • Hemşirelik uygulamalarında, insan haklarına saygılı ve hoşgörülü davranır.
 • Hemşirelik uygulamalarında kültürel özellikleri dikkate alır.