Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Enstitü Müdürünün Mesajı

İnsanlık tarihinde hastalıkların ilk defa hurafelerin değil akıl ve bilimin ışığında sağaltıldığı topraklarda kurulan İzmir Tınaztepe Üniversitesi, sağlık alanında çalışan araştırmacılara kariyerlerini daha ileriye taşıyacak yüksek lisans ve doktora programları sunmaktadır. Disiplinler-arası bütünleşmiş yüksek lisans ve doktora programları öğrencilerine çalıştıkları alanda lider konumlarına ulaşmalarını ve çığır açıcı araştırmalar yürütmeleri için altyapı olanakları sunar. Ulusal ve uluslararası tanınırlığa sahip öğretim üyeleri ve araştırmacılar bu programlarda öğrencilere hedeflerini geliştirmelerinde yardımcı olur. Enstitümüz uluslararası iş birlikleri kapsamında araştırmacı ve öğrencilerimizin yurtdışındaki eğitim ve araştırma kurumlarında bilgi ve deneyim edinmesini hedeflemektedir.

Enstitü bünyesindeki multi-disipliner anabilim dallarında farklı alanlardan gelen klinik araştırmacılar karışık hastalık süreçlerinin çözümlenmesi ve etkin tedavi yöntemlerinin gelişmesi için çalışırlar. Bu çalışmalarda bilimsellik, ilericilik, yenilikçilik, akademik özgürlükçülük, katılımcılık ve insancıllık ilke ve değerleri doğrultusunda sağlık alanında bireyin iyilik halinin ve toplum sağlığının geliştirilmesi amaçlanır. Türkiye’nin aydınlık yüzü İzmir ve Akdeniz uygarlıklarının beşiği Ege Bölgesi’nin tek sağlık temalı üniversitesi ve enstitümüz birlikte ilerlemek ve geleceği kurmak için öğrenci ve araştırmacılarını beklemektedir.