• Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans

Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans

Sağlık Fiziği, hastalıkların tanı ve tedavisinde fiziğin yöntem ve kavramlarını tıp alanında uygulamalı olarak kullanıldığı bir bilim dalıdır. Radyasyonun tıpta kullanım alanlarını temel olarak, radyoterapi, radyoloji ve nükleer tıp olarak sıralanabilir. Özellikle radyoloji, son yıllarda teknolojik gelişmelerden en çok etkilenen bölümler arasında yer almaktadır. Bu durum, ülkemizde ve dünyada hastalıkların tanısında kullanılan radyolojik görüntüleme yöntemlerinin önemini daha da arttırmıştır. Artan önemle birlikte, ilgili alanda istihdam edecek personel ihtiyacı doğmuştur. Ayrıca, ülkemizde farklı üniversitelerin tıp fakülteleri, Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve özel sektör hastaneleri, radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp merkezlerinde ileri teknoloji ile faaliyet gösteren tanı ve tedavi cihazlarını kullanacak personele ihtiyaç duyulması programın önemini daha da arttırmaktadır. Klinik ve temel bilimlerin bir arada olduğu bu programda, güncel gelişmeleri takip edecek araştırmacıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Çalışma Alanları

İyonlaştırıcı radyasyon, kanser tedavisinden elektrik enerjisi üretmeye kadar faydalı birçok alanda kullanılmaktadır. Sağlık Fiziğinde ise amaç, insanları ve çevreyi radyasyon tehlikelerinden korumak ve faydalı uygulamalarda radyasyondan yararlanmaktır. Birçok endüstri, tıbbi tesis, savunma tesisi ve araştırma laboratuvarı radyasyon tehlikelerini ve bunların önlenmesi ve kontrolünü anlayan profesyonellere ihtiyaç duyar. Sağlık fiziği mesleği, birçok disiplinin anlayışını içerir. Birçok uzmanlık alanıyla ortak bilimsel alanlara sahiptir: fizik, biyoloji, biyofizik, mühendislik (nükleer, sivil, mekanik veya elektrik), kimya, genetik, ekoloji, çevre bilimleri, metalurji, tıp, fizyoloji ve toksikoloji. Sağlık fizikçileri araştırma, endüstri, eğitim, çevre koruma uygulanması dahil olmak üzere çeşitli disiplinlerde çalışır.

Tezli Yüksek Lisans Programın Öğrenim Süresi

Tezli yüksek lisans programı en az 4 yarıyıl, en çok 6 yarıyılda tamamlanır. Program en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Başvuru Bilgileri ve Koşulları

Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, en az Fen Fakülteleri Fizik Bölümü, Mühendislik Fakültelerinden Fizik Mühendisliği, Nükleer Fizik ve Nükleer Enerji Mühendisliği, Biyomedikal, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya eşdeğeri lisans diplomasına sahip olmaları, başvurdukları programın puan türünde en az 55 ALES puanına veya ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puana sahip olmaları gerekir.

Yüksek lisans programlarına başvurularda istenen ALES ve benzeri belgelerde asgari puanın altındaki küsuratlı puanlar tam sayıya tamamlanmaz.