• Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans

Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans

Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans

Dil ve Konuşma Terapisi 2000’li yıllarda hızlı gelişme sürecine girmiş olan bir sağlık alanıdır. Türkiye’de bu alanda eğitim veren ilk lisans programı 2012 yılında açılmıştır. Ülkemizde nispeten yeni olan bu alanda hem uzman terapistlere hem de donanımlı akademisyenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Dil ve konuşma terapistleri, konuşma, dil ve iletişim sorunları olan; yutma, içme ve yeme zorluğu bulunan her yaştan bireye terapi uygularlar. Çocuklarda geç konuşma, kekemelik, ses ve konuşma bozuklukları gibi bozukluklar dil ve konuşma terapistlerinin çalışma alanları arasında yer alır.

Özellikle klinik ortamlarda ve hastanelerde etkili, güvenilir bir ayırıcı tanılama ve rehabilitasyon konusunda KBB, nöroloji, pediatri, odyoloji, fizyoterapi, psikiyatri, plastik cerrahi ve benzeri alanlarla multidisipliner ekip çalışması içerisinde dil ve konuşma terapistlerine büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla, yetişmiş dil ve konuşma terapistlerinin bu bölümlerde istihdamları için belli alanlarda uzmanlaşmalarına da ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer taraftan, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının tanısı, etiyolojilerinin ve fizyopatolojilerinin anlaşılması ve hastaların / özel gereksinimli bireylerin en uygun kanıta dayalı uygulamalarla rehabilite edilebilmeleri için diğer ülkelerde geliştirilen ileri yöntemlerin de uygulamaya konulması gerekmektedir. YL programımız dil ve konuşma terapisi mesleki bilimleri, biyomedikal bilimler, klinik dilbilim, nörokognitif davranış bilimleri, özel gereksinimliler, halk sağlığı ve araştırma bilimlerini kapsayan uluslararası ölçütler ve Yüksek Öğretim Yeterlikleri temelinde mesleğini en yetkin biçimde belirli alanlarda branşlaşarak uzmanlaşma ile icra eden, çağdaş bilimsel gelişme ve teknolojileri izleyen, işbirliği içinde etik çalışabilen, araştırmacı uzman dil ve konuşma terapistleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans öğrencileri alanlarındaki temel derslerde İleri Klinik Uygulamalar ve İleri Araştırma konularında eğitim almaktadırlar.

Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans Programın Öğrenim Süresi

Tezli yüksek lisans programı en az 4 yarıyıl, en çok 6 yarıyılda tamamlanır. Program en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Başvuru Bilgileri ve Koşulları

Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, en az Dil ve Konuşma Terapisi lisans diplomasına sahip olmaları, başvurdukları programın puan türünde en az 55 ALES puanına veya ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puana sahip olmaları gerekir.

Yüksek lisans programlarına başvurularda istenen ALES ve benzeri belgelerde asgari puanın altındaki küsuratlı puanlar tam sayıya tamamlanmaz.