• İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans

İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans

İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans

Hemşirelikte tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının amacı, hemşirelik hizmetlerini daha etkin ve verimli duruma getirmek için planlayıcı, sorgulayıcı, kanıt temelli bilgiyi kullanan, karar verme ve yönetim becerileri gelişmiş, denetleyici, yenilikçi, geliştirici özelliklere sahip, kaliteli hemşirelik bakımı sunmak için gerekli bilgi ve beceri ile donanımlı, aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, problem çözebilme becerileri gelişmiş uzman hemşireler yetiştirmektir.

Tezli Yüksek Lisans Programın Öğrenim Süresi

Tezli yüksek lisans programı en az 4 yarıyıl, en çok 6 yarıyılda tamamlanır.Program en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans

Başvuru Bilgileri ve Koşulları

Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, en az lisans diplomasına sahip olmaları, başvurdukları programın puan türünde en az 55 ALES puanına veya ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puana sahip olmaları gerekir.

Yüksek lisans programlarına başvurularda istenen ALES ve benzeri belgelerde asgari puanın altındaki küsuratlı puanlar tam sayıya tamamlanmaz.

İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans

Uzman Hemşire  Unvanını Alan Mezunlar İçin İş ve Akademik Kariyer İmkânları

Yüksek lisans programdan mezun olan uzman hemşireler özel ve kamu hastanelerinde klinik sorumlusu ve yönetici statüsünde çalışabildikleri gibi uzmanlık alanlarına yönelik üniversitelerde eğitim kadrolarında da çalışabilirler. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında farklı kurum ve kuruluşlarda çalışma imkanına sahip olabilirler.

Kazanılan Derece

Hemşirelik Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler ilgili alanda Uzman Hemşire ünvanı kazanmaktadır.