• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans

Bu programın amacı; bilimsel temellere dayalı fiziksel, psikolojik, sosyal, çevresel ve toplumsal yaklaşımı içeren rehabilitasyon çalışmalarını uygulayan uzmanlaşmış fizyoterapistler yetiştirmektir. Bölümümüzdeki yüksek lisans programı, zorunlu ve seçmeli derslerden dersten oluşur. Uzman fizyoterapistler; özel, devlet ve üniversite hastanelerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde, spor kulüplerinde, termal otel ve kaplıca merkezlerinde, endüstri ve sanayi tesislerinde, halk sağlığı ünitelerinde, ev rehabilitasyonunda veya evde bakım merkezlerinde, sağlıklı ve engellilerin spor ve rekreasyonel aktivitelerinin uygulanmasında, okullarda, huzurevi ve bakımevlerinde, belediyelerde, engelli okulları ve sağlık hizmetlerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca engelliler için danışmanlık, özel eğitmenlik yapabilirler veya doktora programı ile akademik kariyerlerine devam edebilirler ve üniversitelerin öğretim kadrolarında görev alabilirler.

 

Tezli Yüksek Lisans Programın Öğrenim Süresi

Öğrenim süresi en az 4 yarıyıl, en çok 6 yarıyılda tamamlanan program, en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yüksek lisans derecesi almak için program yeterliliklerini karşılayan en az 120 AKTS’lik dersi başarı ile tamamlamış olmak ve tezini başarıyla savunmuş olmak gereklidir.

 

Başvuru Bilgileri ve Koşulları

Bu programa kayıt kabul şartı için Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans diplomasına sahip olmak ve en az 55 puan sayısal/eşit ağırlık ALES puanına sahip olmak gerekmektedir.