• Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı ile öğrencileri, bilimsel düşünme becerisine sahip, kanıta dayalı bilgiyi arayan, araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, yaşam boyu öğrenme becerisine sahip olacak şekilde yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşabilmek için, iyi derecede psikopatoloji, araştırma yöntemleri, kanıta dayalı psikoterapi kuramları ve meslek etiği konusunda donanımlı mezunlar vermek amaçlanmaktadır. Program bilimsel düşünme ve araştırma yapma becerisine sahip meslek elemanı yetiştirmenin yanında psikolojik değerlendirme ve psikoterapi alanlarında yetkinlik ve yeterlik kazandırmayı da hedeflemektedir. Bu uygulama ve kuramsal bilginin yanında öğrencilerin etik değerleri göz önünden ayırmadan kültürler ve bireyler arası farklılıklara duyarlı-saygılı uzmanlar olmaları amaçlanmaktadır Ders içerikleri ve müfredat Bolognia kriterlerine uygundur, Avrupa Eğitim kriterlerini karşılamaktadır. Mesleki becerilerle ilgili gözlem ve uygulamalar Galen Hastanesi Psikiyatri servisinde yapılacaktır. Program hem yetişkin hem de çocuk akıl sağlığı sorunlarına yönelik donanımları kapsamaktadır.

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans Programın Öğrenim Süresi

Tezli yüksek lisans programı en az 4 yarıyıl, en çok 6 yarıyılda tamamlanır. Program en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Başvuru Bilgileri ve Koşulları

Programa psikoloji bölümü mezunları alınacaktır. Başvuru için ALES, YDS veya dengi bir (İngilizce) sınav sonucunun olması beklenmektedir. Bunun yanında adayların niyet mektuplarıyla başvuru yapmaları gerekmektedir. ALES ve yabancıl dil sınav puanının en az 55 olması şartı aranmaktadır. Başka bir üniversitenin klinik psikoloji veya başka bir psikoloji yüksek lisansından alınmış olan derslerin denkliği kabul edilmez. Yabancı ülkelerden mezun olan TC ve KKTC vatandaşı öğrencilerin denklik belgeleri olması gerekmektedir. Tüm bu şartları karşılayan öğrencilerin başvuruları değerlendirilmeye alınacaktır. Programa kabul için son olarak mülakat yapılacaktır.

Yüksek lisans programlarına başvurularda istenen ALES ve benzeri belgelerde asgari puanın altındaki küsuratlı puanlar tam sayıya tamamlanmaz.

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans

Klinik Psikolog Unvanını Alan Mezunlar İçin İş ve Akademik Kariyer İmkânları

Yüksek lisans programdan mezun olan klinik psikologlar özel ve kamu hastanelerinde klinik psikolog olarak çalışabilirler. Ayrıca psikolog olarak çalışma imkânı olan alanlarda görev alabilirler. Klinik psikoloji doktora programına devam edebilirler.

Kazanılan Derece

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Klinik Psikolog unvanı alır.