• Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı ile öğrencileri, bilimsel düşünme becerisine sahip, kanıta dayalı bilgiyi arayan, araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, yaşam boyu öğrenme becerisine sahip olacak şekilde yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşabilmek için, iyi derecede psikopatoloji, araştırma yöntemleri, kanıta dayalı psikoterapi kuramları ve meslek etiği konusunda donanımlı mezunlar vermek amaçlanmaktadır. Program bilimsel düşünme ve araştırma yapma becerisine sahip meslek elemanı yetiştirmenin yanında psikolojik değerlendirme ve psikoterapi alanlarında yetkinlik ve yeterlik kazandırmayı da hedeflemektedir. Bu uygulama ve kuramsal bilginin yanında öğrencilerin etik değerleri göz önünden ayırmadan kültürler ve bireyler arası farklılıklara duyarlı-saygılı uzmanlar olmaları amaçlanmaktadır Ders içerikleri ve müfredat Bologna kriterlerine uygundur, Avrupa Eğitim kriterlerini karşılamaktadır. Mesleki becerilerle ilgili gözlem ve uygulamalar Galen Hastanesi Psikiyatri servisinde yapılacaktır. Program hem yetişkin hem de çocuk akıl sağlığı sorunlarına yönelik donanımları kapsamaktadır.

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans Programın Öğrenim Süresi

Tezli yüksek lisans programı en az 4 yarıyıl, en çok 6 yarıyılda tamamlanır. Program en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Başvuru Bilgileri ve Koşulları

Programa psikoloji lisans bölümü mezunları başvuru yapabilmektedir. Başvuru için ALES, YDS veya dengi bir (İngilizce) sınav sonucunun olması beklenmektedir. Bunun yanında adayların niyet mektuplarıyla başvuru yapmaları gerekmektedir. ALES ve yabancıl dil sınav puanının en az 60 olması şartı ve lisans not ortalamasının en az 2.80 olması şartı aranmaktadır. Başka bir üniversitenin klinik psikoloji veya başka bir psikoloji yüksek lisansından alınmış olan derslerin denkliği kabul edilmez. Yabancı ülkelerden mezun olan TC ve KKTC vatandaşı öğrencilerin denklik belgeleri olması gerekmektedir. Tüm bu şartları karşılayan öğrencilerin başvuruları değerlendirilmeye alınacaktır. Niyet mektubundan 75, çoktan seçmeli sınavdan en az 70 puan alan adaylara mülakat yapılacaktır. Mülakattan en az 60 puan alan ve genel ortalaması en az 70 puan alan adaylar sınavı başarmış sayılır. Sınavda başarılı olan adaylar başarı sırasına göre ilan edilir, kontenjan sayısı kadar en yüksek puandan başlayarak kayıtlanabilecek adayların duyurusu yapılır.

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans

Niyet Mektubuna Ait Beklentiler

Niyet mektubu en fazla 400 kelime olmalıdır. Adayın “klinik psikoloji yüksek lisans yapma amaçlarının neler olduğu”, “Neden İzmir Tınaztepe üniversitesini tercih ettiği”, “kariyer planının ne olduğu” gibi sorulara cevap vereceği bir içeriği kapsamalıdır. Aynı zamanda niyet mektubu hem dili kullanma becerisi hem de görsel düzeni kullanma (imla ve yazım kuralları) açısından değerlendirilecektir. 

Yüksek lisans programlarına başvurularda istenen ALES ve benzeri belgelerde asgari puanın altındaki küsuratlı puanlar tam sayıya tamamlanmaz.

Mezuniyet Şartı

Öğrenciler mezuniyet için asgari geçme notu ve derse devamı sağlamalarının yanında en az ULAKBİM veri tabanında yayın veren bir dergide makalelerinin yayınlanması şartı ile mezun olabilirler.

Klinik Psikolog Unvanını Alan Mezunlar İçin İş ve Akademik Kariyer İmkânları

Yüksek lisans programdan mezun olan klinik psikologlar özel ve kamu hastanelerinde klinik psikolog olarak çalışabilirler. Ayrıca psikolog olarak çalışma imkânı olan alanlarda görev alabilirler. Klinik psikoloji doktora programına devam edebilirler.

Kazanılan Derece

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Klinik Psikolog unvanı alır.