• Sağlık Turizmi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans

Sağlık Turizmi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans

SAĞLIK TURİZMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Programın Amacı:

Sağlık turizmi, günümüzde sadece tedavi amacıyla seyahat eden bireylerin ötesine geçerek, sağlık hizmetleri ve turizm sektörlerini birleştiren bir alan haline gelmiştir. İzmir Tınaztepe Üniversitesi olarak, Sağlık Turizmi Yüksek Lisans Programlarımız ile bu dinamik sektörde kendine bir kariyer oluşturan ve güncel bilgi ve uygulamalarla sektörün ihtiyaçlarını karşılayan uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programlarımız, öğrencilere sağlık turizmi alanında tezli ve tezsiz olmak üzere iki farklı seçenekte uzmanlık imkânı sunmaktadır.

Tezli Yüksek Lisans Programın Öğrenim Süresi:

Tezli yüksek lisans programı en az 3 yarıyıl, en çok 4 yarıyıldır. Program en az 60 AKTS kredisinden oluşur.

Başvuru Bilgileri ve Koşulları:

Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, ALES sınavından 55 ve üstü puan almaları ve en az lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.

İş ve Akademik Kariyer İmkânları:

Sağlık Turizmi Yüksek Lisans Programını tamamlayan mezunlar, sektörde ve akademide çeşitli fırsatlara sahiptir. Mezunlar, sağlık turizmi sektöründe; sağlık girişimcisi olarak kendiişlerini kurmanın yanı sıra mevcut sağlık işletmelerinde koordinatör, danışman, kalite uzmanı, pazarlama iletişim uzmanı ve girişimci gibi lider pozisyonlarda çalışabilirler. Ayrıca, üniversitelerde öğretim görevlisi, araştırmacı, eğitim koordinatörü gibi akademik pozisyonlarda da kendilerine yer bulabilirler. Bu program, mezunlarına sektörde ve akademide liderlik etme yeteneği kazandırarak, sağlık turizminde etkili bir kariyere yönlendirir.

Kazanılan Derece

Sağlık Turizmi Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler ilgili alanda Uzman ünvanı kazanmaktadır.