• Beslenme ve Diyetetik Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans

Beslenme ve Diyetetik Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans

Program hakkında genel bilgi

Bologna süreci kapsamında Tezli Yüksek Lisans Programı açılması öngörülmüştür. Bu düzenlemeler yapılmadan önce paydaşlarımız olan mezunlar ve öğrenci görüşleri, Türkiye Diyetisyenler Derneği ile diğer üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik bölümlerinin de görüşleri alınarak ihtiyaç analizi yapılmıştır. Program yeterliliklerini de karşılayacak şekilde yapılan yeniliklerle, öğrencilerimize farklı bakış açıları katmak ve öğrencilere ilgi duydukları konulara göre farklı anabilim dallarından da dersler alarak ilgi duydukları alanda tez yapmadan daha kısa sürede uzmanlıklarını almaları için olanak sağlanmıştır. Paydaş görüşleri doğrultusunda ve öğrenci merkezli olarak yapılan bu çalışmalar, temel alan yeterlilikleri de dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda mesleki konularda kapsamlı bilgi ve bunlara ilişkin uygulama beceri ve deneyimi kazandırmak amacıyla Tezli Yüksek Lisans Programı açılması öngörülmüştür.

Kazanılan derece

Yüksek Lisans Derecesi

Kayıt Kabul Şartları

Lisans eğitimi veren 4 yıllık sadece Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinden mezun olmak,

En az 55 puan Sayısal/Eşit Ağırlık ALES puanına sahip olmak.  

Öğrenim Süresi

Tezli yüksek lisans programı en az 4 yarıyıl, en çok 6 yarıyılda tamamlanır. Program en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Mezunların mesleki profili

Her meslekte olduğu gibi diyetisyenlik alanında da branşlaşmanın gün geçtikçe önemi artmaktadır. Bu doğrultuda alanında uzman diyetisyenlerin mesleki yeterliliklerini artırmaya yönelik tezli yüksek lisans ile uzmanlıklarını belgelemeleri sağlanmaktadır.

Öğretim programının yapısı

Temel ilke olarak İleri Beslenme -1 ve İleri Beslenme - 2 derslerinin alınması zorunludur. İlk yarıyıl Sağlık Bilimlerinde Araştırma Planlama dersi ile en az 3 seçmeli ders; İkinci yarıyıl Biyoistatistik, Seminer ve en az 2 seçmeli ders; 3. Yarıyıl Tez çalışması ve Uzmanlı Alan dersi; 4. Yarıyıl ise Tez çalışması ve Uzmanlık Alan derslerini alarak başarılı olan öğrenci mezun olmaya hak kazanır. İlgi duyulan anabilim dalının yüksek lisans dersleri alınmalıdır. Derslerin tamamlanmasından sonra Tez çalışmasını başarılı bir şekilde savunan öğrenciler mezuniyete hak kazanılar.

Mezuniyet koşulları

Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60AKTS'den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersini alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi son yarıyılda alınır.

Eğitim türü

Tam zamanlı, 1. Öğretim