Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Misyon

Sağlık bilimleri alanında bilimsel araştırmalar yoluyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı sağlayacak, paydaşları ile işbirliği içinde, etik ve insani değerlere saygılı, araştırıcı, sorgulayıcı, analitik düşünebilen, yaşam boyu eğitim bilinci gelişmiş, bilim insanları ve uzmanlar yetiştirmektir.