Sağlık Bilimleri Fakültesi

Değerler

 • Profesyonellik
 • Bilimsellik
 • Yenilikçilik
 • Hümanizm
 • Ekip bilinci
 • Duyarlılık
 • Otonomi
 • Etik bilinci
 • Dürüstlük
 • Gelişimcilik
 • Yaratılıcılık
 • Liderlik