Sağlık Bilimleri Fakültesi

Misyon

  • Sağlık alanında disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışması yapabilen,
  • Toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilim ve teknolojiyi kullanan,
  • Araştırıcı,
  • Etik ve insani değerlere saygılı,
  • Meslek alanında gerekli bilgi ve beceriye sahip profesyonelleri ve eğiticileri yetiştirmek …..