Tıp Fakültesi

Değerler

  1. Bilimsellik, yenilikçilik ve teknolojik gelişim
  2. Etik değerlere bağlılık
  3. Liyakat ve ehliyete sahip olma
  4. Öğretim üyesi, öğrenci ve çalışan memnuniyeti
  5. Doğayı koruma ve çevreye duyarlılık
  6. Kurumsallaşma ve kurum aidiyeti
  7. Toplam kalite bilinci
  8. Hesap verilebilirlik ve şeffaflık
  9. Girişimcilik