Tıp Fakültesi

Misyon

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin misyonu, sağlıkla ilgili politika belirleme ve uygulama süreçlerine liderlik eden, hizmet sunumunda ulusal kalite standartlarının yanı sıra uluslararası kalite standartlarına ulaşan, bilimsel araştırmalara öncülük eden bir tıp fakültesi olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgili, düşünen, yetkin, yeterli, etik, araştırmacı, yeniliklere açık, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri uygulayan, toplumun ve dünyanın sağlık sorunlarına duyarlı ve çözüm üretebilen, lider özellikli hekimler yetiştirmektir.