Tıp Fakültesi

Genel Bilgi

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde, entegrasyona dayalı, sistematik ve öğrenci merkezli tıp eğitim modeli uygulanmaktadır.Bilimsel araştırmalarda yetkin, konusunda bilgi ve deneyime sahip, yenilikleri takip eden ve uygulayan akademik kadrosu ve güçlü kurumsal yapıda, modern donanımlı hastaneleriyle, etik değerlere sahip, yeterli bilgiyi özümsemiş, öğrenmeyi öğrenen, kendini yenileyebilen, doğru tanı koyabilen, gerekli tedaviyi planlayan ve uygulayan, koruyucu ve önleyici hekimliği önceleyen, toplumun sağlık sorunlarına çözüm getirebilen, ekip çalışmasını benimsemiş, gerektiğinde lider rolü üstlenebilecek, doğru iletişim kurabilen, donanımlı, dünyaya geniş perspektiften bakabilen, araştırmacı özelliklerini ve mesleki gelişimini hayat boyu sürdürecek, iyi ve yetkin tıp doktorlarının yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

6 yıllık tıp eğitimi, evre olarak tanımlanan, eğitim-öğretim yılından (sınıflardan) bağımsız olarak yapılandırılmış ve birbirinin devamı 3 ayrı entegre eğitim süreçlerinden oluşur.

 

Evre 1: Tıp eğitiminde dönem 1, 2 ve 3’ü kapsar. Dönem 1 ve 2 kampüs ortamında anfi ve laboratuvarlarda geçer. Bu süre içerisinde, anatomi, histoloji ve embriyoloji, fizyoloji, tıbbi biyokimya ve tıbbi biyoloji gibi temel tıp alanlarından edinilen bilgiler, normal insan vücudunun sistem ve organlarının makroskobik yapısının, doku ve hücrelerinin mikroskobik ve moleküler yapısının, metabolik işleyişinin anlaşılmasını sağlar. Dönem 3’te normal olmayan patolojik yapı ve süreçlere ait bilgilerin klinik bilgilerle entegre edildiği öğrenme sürecidir. Buna bağlı olarak Dönem 3’te tıp fakültesi öğrencisi, aynı zamanda kliniklerle, hastane ve hastayla tanışır. İlk üç yıl, hekimlik mesleğinin temel uygulama ve becerilerinin de kazanıldığı dönemdir. Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerini tanır. Ulusal sağlık sisteminde yer alan idari birimleri, temel sağlık hizmetleri ve tedavi hizmetleri birimlerini ziyaret eder ve işleyişlerini öğrenir.

 

Evre 2: Tıp eğitiminde dönem 4 ve 5’i kapsar. Hastanede cerrahi ve dahili klinik, poliklinik ortamlarında sağlık hizmetlerini izler,süreçlere katılır.Bu süreç, hastalıklardan korunma, sağlığın geliştirilmesi, hastaya yaklaşım, ayırıcı tanı ve hastalık yönetimi becerilerini geliştirdiği,multidisipliner eğitimleri içeren stajlardan oluşur.

 

 

Evre 3: Tıp eğitiminde dönem 6’yı kapsar, stajlardan oluşur. Bu evrede on iki ay süreyle intörn hekim olarak, hastaların tanı, tedavi ve izlemlerinde öğretim üyeleri ve asistanların gözetiminde aktif rol alır.Toplumda sağlık hizmetlerine katılarak, mezunlar için tanımlanan hekimlik yeterliliklerine ulaşır.

 

 

 

Tıp Eğitim programında hekimlik mesleğine dair derslerin yanı sıra, ortak zorunlu ve tıp eğitimini geliştiren dersler ya da tıp dışı farklı alanlardan oluşan sosyal, kültürel ya da sanatsal içerikte ve isteğe bağlı seçmeli dersler bulunur. 

Tüm bu eğitim süreci, yetkin, donanımlı, gelişime açık ve yaşam boyu öğrenmeye istekli, entelektüel birikime ve etik değerlere sahip tıp hekimlerinin yetişmesini sağlar.