Sağlık Bilimleri Fakültesi

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Selim Ünsal
Dr. Öğr. Üyesi Selim Ünsal Dil ve Konuşma Terapisi
Dr. Öğr. Üyesi İlim Aksu
Dr. Öğr. Üyesi İlim Aksu Dil ve Konuşma Terapisi
Öğr. Gör. Tolga Sözüçok
Öğr. Gör. Tolga Sözüçok Dil ve Konuşma Terapisi
Öğr. Gör. Buket Ayça Sözüçok
Öğr. Gör. Buket Ayça Sözüçok Dil ve Konuşma Terapisi