Öğr. Gör. Buket Ayça Sözüçok

Akademik Takvim

Öğr. Gör. Buket Ayça Sözüçok
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dil ve Konuşma Terapisi

Derece Bölüm  / Program Üniversite Yıl
Lisans Dil ve Konuşma Terapisi Anadolu Üniversitesi 2012 - 2016
Y. Lisans Dil ve Konuşma Terapisi Anadolu Üniversitesi 2017 - 2020
Doktora Dil ve Konuşma Terapisi Anadolu Üniversitesi 2022 - Devam ediyor

Uzmanlık Alanı: Konuşma Sesi Bozukluğu, Dudak Damak Yarıklığı, Gelişimsel Dil Bozukluğu

 

Sayfa içeriği güncellenmektedir.

Yüksek Lisans Tez Başlığı, Özeti ve Tez Danışmanı

Türkçe Konuşan 4-6 Yaş Arasındaki Tipik Gelişim Gösteren ve Gelişimsel Dil Bozukluğu Olan Çocukların Farklı Cümle Tiplerini Anlama ve Üretmesinin İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı, yapısal farklılık gösteren cümle tiplerini anlama ve üretme becerilerinin, tipik gelişim gösteren ve gelişimsel dil bozukluğu olan çocuklar arasında ve tipik gelişim gösteren çocuklarda 4 ve 5 yaş grupları arasında incelenmesidir. Çalışmaya, 4-6 yaş aralığında 32 tipik gelişim gösteren ve 10 gelişimsel dil bozukluğu olan çocuk katılmıştır. Uygulanan araçlardan cümle anlama aracı 33 kısa öykü, cümle üretim aracı da 33 tekrarlı üretim ve 33 spontane üretim olmak üzere toplamda 66 kısa öyküden oluşmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda, 4 ve 5 yaş grubunda tipik gelişim gösteren ve gelişimsel dil bozukluğu olan çocuklarda, yapısal farklılık gösteren cümle tiplerinin sıralaması incelenmiştir ve gruplar arası karşılaştırılma yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, 4 ve 5 yaş grubunda tipik gelişim gösteren ve gelişimsel dil bozukluğu olan çocukların yapısal farklılık gösteren cümle tiplerini anlama ve üretim sıralarında farklılık gösterdiği görülmüştür. Bununla birlikte tüm gruplarda spontane üretimin, tekrarlı üretimden daha yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Danışman: Prof. Dr. İlknur MAVİŞ

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Biçer M., Sözüçok A.B., Logacev, Ü.Ö., Maksimal Karşıtlık Yaklaşımında Anlamlı ve Anlamsız Sözcüklerin Terapi Başarısı Üzerindeki Etkisi, Dil Konuşma ve Yutma Araştırma Dergisi, 197-223, Aralık, 2018.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 1. Karataş, A. B., Sırcı B., Sarı, Y., Çiyiltepe M., (2015) Sözel Akıcılık: En Çok Hangi Kelime Üretilmiş (Sözlü Bildiri). 8. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul, 18-19 Mayıs 2015.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği

Sertifikalar

 1. Kızılboğa V., Ergen ve Yetişkin Kekemeliğinde Bilişsel Davranışçı Yaklaşım ve Exposure, 2021.
 2. Arslan S., R Studio, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 2019.

 3. Türkçe Erken Dil Gelişim Testi (TEDİL), Uygulayıcı Sertifikası, İstanbul, 2019.

 4. DIR Floortime Başlangıç Düzeyi Kursu, Medipol Üniversitesi, 2018.

 5. Pediatrik Koklear İmplant Kullanıcılarında İşitsel Algının Değerlendirilmesi ve Dinleme Becerilerinin Geliştirilmesi, 9. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul, 2017.

 6. Functional Communication Training (FCT) for Individuals with Autism, 9. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul, 2017.

 7. ETEÇOM (Etkileşim temelli erken çocuklukta müdahale programı) Uygulamacı Kullanım Sertifikası, Otizm Semineri 2017, Antalya, 2017.

 8. Doğal Öğretim & Doğal Dil Öğretimi, Otizm Semineri 2017, Antalya, 2017.

 9. Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 TV, Otizm Semineri 2017, Antalya, 2017.

 10. İVO Otizm Değerlendirme Seti, Otizm Semineri 2017, Antalya, 2017.

 11. Orta ve Ağır Düzeyde OSB’li Çocukların Problem Davranışları ile Baş Etme, Olumlu Davranışlar Kazandırma, Otizm Semineri 2017, Antalya, 2017.

 12. Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Çocuklar için Ayrık Denemelerle Öğretim, Otizm Semineri 2017, Antalya, 2017.

 13. Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Gösteren Çocukların Ailelerine Yönelik Aile Eğitimini Programlama ve Uygulama, Otizm Semineri 2017, Antalya, 2017.

 14. Çocuklarda Cinsel Eğitim, Güven Çemberi ve Tacizden Korunma, İzmir, 10 Aralık 2016.

 15. Dil ve Konuşma Bozukluklarında Teoriden Pratiğe; Kinezyo Bantlama Çalıştayı, Eskişehir, 4 Mayıs 2016.

 16. Söz-Öncesi İletişim Becerilerinin Doğal Bağlamda Öğretimi – Milieu Yöntemi Çalıştayı, 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir, 31 Mart – 03 Nisan 2016.

 17. Larenjektomili Hastalarda Rehabilitasyon Kursu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana, 13-14 Şubat 2015.

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi