Dr. Öğr. Üyesi Selim Ünsal

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi Selim Ünsal
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dil ve Konuşma Terapisi
E-Posta:

Derece Üniversite Yıl
Ön Lisans Hacettepe Üniversitesi SHMYO Odyometri Teknikerliği 1995-1998
Lisans 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü 1999-2003
Yüksek Lisans Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Programı Kulak Burun Boğaz/Odyoloji 2010-2012
Doktora Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları 2013-2016


 

Sayfa içeriği güncellenmektedir.
ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (SCI & SSCI & ARTS AND HUMANİTİES)
1. Polat C, Aydın N, Sakallıoglu O, Yigit A, Unsal S, Soylu E, Keles E. Evaluation of the Effects of Phototherapy on Cochlear Function in Newborns. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2014; 78(12): 2068–2071.
2. Ünsal S, Yaman Ü, Gümüş NM, Kaya M, Temügan E, Geçin MV, Yüksel M. Evaluation of Eustachian Tube Function Tests and Immitancemetric Measurements in a Geriatric Group. Turkish Journal of Geriatrics 2016; 19(2): 101-106.
3. Gumus NM, Gumus M, Unsal S, Yuksel M, Gunduz M. Examination of Insert Ear Interaural Attenuation (IA)Values in Audiological Evaluations. Clin Invest Med. 2016; 39: 27507.
4. Temugan E, Yildirım RB, Onat H, Susuz M, Elden C, Unsal S, Gumus NM, Kaya M. Does Tinnitus Lead to Depression? Clin Invest Med. 2016; 39: 27505.
5. Küçükkavruk L, Temügan E, Kaya M, Unsal S, Gumus NM, Yüksel M, Gündüz M. Retrospective Air Bone Gap Evaluation of Patients with Tympanic Membrane Central Perforation. Clin Invest Med. 2016; 39: 27499.
6. Akyay A, Soylu E, Ünsal S, Demirol H, Bahçeci S. Hearing status in vitamin B12-deficient children. J Paediatr Child Health. 2021 Jul;57(7):1060-1066.
 
ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. Kaya M, Ünsal S. Bedside Vestibular Evaluation of Geriatric Population. J PMR Sci 2016; 19: 105-109.
2. Ünsal S, Karataş H, Kaya M, Gümüş NM, Temügan E, Yüksel M, Gündüz M. Geriatrik Grupta Akustik Refleks ve Refleks Adaptasyon (Decay) Testlerinin Değerlendirilmesi. Turk Arch Otorhinolaryngol 2016; 54: 10-15.
3. Gumus N, Eryilmaz S, Ünsal S, Yildirim A, Yuksel S, Yuksel M, Gunduz M. Research on the relationship between articulation levels and social skills of Turkish children between the ages of 4 and 5 years. International Journal on Disability and Human Development. 2017;16(2): 217-224.
4. Ongun M, Gumus N, Ünsal S, Yildirim A, Yüksel S, Yüksel M, Gündüz M. Research on articulation problems of Turkish children who have Down syndrome at age 3 to 12. International Journal on Disability and Human Development. 2017;16(2): 179-185.
5. Çağla Gür, Nurcan Koçak, Selim Ünsal, Ferdane Karayel. The Comparison of 5-6 Year-Old Children's Maturity Levels in Terms of Having Hearing Loss or Not. Asian Journal of Instruction, 2017; 5(1): 1-11.
6. Bal F, Ünsal S. Kekeme Çocuklarda LaxVox Tekniğinin Değerlendirilmesi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 2018; 77: 142-151.
7. Cengiz DU, Ünsal S, Gündüz M. Assessment of Latency and Amplitude Based on Polarity Change in Auditory-Evoked Brainstem Responses of Normal Hearing Individual. Otolaryngology: Open Acces. 2019: 9; 4.
8. Turan S, Ünsal S, Kurtaran H. Satisfaction assessment with Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit (APHAB) questionnaire on people using hearing aid having Real Ear Measurement (REM) eligibility. International Tinnitus Journal. 2019; 23(2): 97-102.
9. Admış A, Ünsal S, Gündüz M. Evaluation of Vestibular Evoked Myogenic Potentials (VEMP) Individuals with Tinnitus and Normal Hearing. International Tinnitus Journal. 2019; 23(1): 58-63.
10. Ünsal S, Gündüz M. Comparison of Neural Response Telemetry (NRT) results of cochlear implanted children in view of pre-operative Auditory Brainstem Response (ABR). International Tinnitus Journal. 2019; 23(2): 122-124.
11. Ünsal S, Gümüş NM, Gündüz M. Peripheral and central vestibular system findings in Meniere’s disease. International Tinnitus Journal. 2019; 23(2): 123-129.
12. Karaca Al S, Ünsal S, Gündüz M. Atipik Otizmli Çocukların Alıcı ve İfade Edici Dil Becerilerinin İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2020; 7(44): 248-262.
13. Unsal S, Bal F. Hearing and Tinnitus Evaluation in Music Teachers. Int Tinnitus J. 2021 Mar 1;25(1):94-99. doi: 10.5935/0946-5448.20210017.
14. Kahraman S, Karaduman S, Ünsal S, Yalçınkaya F. Evaluation of Central Auditory Processing in Musicians and Non-Musicians. Int Tinnitus J. 2021 Mar 1;25(1):118-123. doi: 10.5935/0946-5448.20210021.
15. Palabıyık G, Ünsal S, Gündüz M. Evaluation of the Effect of Frequency-Shifting Technique Used in Hearing Aids for Speech Discrimination. Int Tinnitus J. 2021 Jan 25;24(2):86-91. doi: 10.5935/0946-5448.20200016.
16. Turan İ, Ünsal S, Kurtaran H. Evaluation of Auditory Brainstem Response (ABR) in Vitamin B12 Deficiency. Int Tinnitus J. 2021 Jan 25;24(2):74-78. doi: 10.5935/0946- 5448.20200015.
 
ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER (TR – DİZİN)
1. Selim Ünsal, Döndü Ünsal, Mesut Kaya, Mehmet Gündüz. Analysis of Auditory Evoked Late Latency Potentials in Stuttering. KBB ve BBC Dergisi, 2016; 24(3): 65-9.
2. Mesut Kaya, Selim Ünsal, Ceyda Sel Yılmaz, Meltem Genç, Selma Turan, Mehmet Gündüz. Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri İşitme Taramaları İçin Uygun Mu? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. Yıl: 2016; Cilt: 59, 59: 49-54 (37. Ulusal KBB kongresi Genel KBB üçüncülük ödülü).
3. Özdek A, Keseroğlu K, Er S, Ünsal S, Gündüz M. Periferik Vestibüler Hastalıklarda o- VEMP ve v-HIT Test Sonuçlarının Kalorik Test Sonuçları İle Karşılaştırılması. J Acad Res Med 2017;7:26-31.
4. Somdaş MA, Güntürk İ, Avcı D, Yazıcı C, Balcıoğlu E, Ünsal S, Gündüz M. N-Acetyl Cysteine Reduces Cisplatin Ototoxicity. Erciyes Med J 2016; 38 (3): 111-4.
5. Şenel E, Gümüş NM, Ünsal S.  İşitme Cihazlarının Doğrudan Bağlantı Özelliğinin Konuşmayı Anlamaya Etkisinin Değerlendirilmesi. Journal of Medical Sciences. 2022; 3(3): 153-158.
 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1. M. Gunduz, E. Uctepe, S. Unsal, A. Ozdek, D. Demiral, M. Korkmaz, A. Erdoğan, E. Gunduz, N. Ark. Prevalence of GJB2 (CX26) gene mutations in Turkish patients with autosomal recessive nonsyndromic sensorineural hearing loss. European Human Genetics Conference. 31 Mayıs-3 Haziran 2014, Milan, Italy. 
2. Gunduz M, Unsal S, Unsal D, Erdogan A. Comparison of Neural Response Telemetry (NRT) with Auditory Brainstem Pesponse (ABR) Results in Pediatric Cochlear Implanted Patients. 12th European Symposium Pediatric Cochlear Implant June 18-21, 2015.
3. Gunduz M, Unsal S, Yuksel A, Erdogan A, Somtas M, Sarıkaya Y, Temugan E, Akdere E. Postoperative Fitting and Evaluation of Cochlear Implant for Communication Ability in Prelingual Deaf Children. Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences 2015 (APSCI 2015) 30 April-3 May 2015.
4. Unsal S, Gunduz M, Barmak E, Sel C, Akkoz A, Gumus NM, Erdogan A. Evaluation of Speech Detection and Recognition Thresholds Using Pure Tone Hearing Thresholds of Cochlear Implant Users. 30th Politzer Society Meeting TOKI MESSE Niigata, JAPAN June 30-July 4, 2015.
5. Arslan B, Gunac O, Unsal S, Erdogan A, Kaya M. The Influence of Speech Therapy on Fundamental Frequency of The Young Males Using Bilateral Hearing Aids. 12th European Federation of Audiology Societies (EFAS) Congress, Istanbul, Turkey, May 27-30th, 2015.
6. Kaya M, Unsal S, Gumus NM. Evaluation Of The Satisfaction Of The Real Ear Measurement (REM) Fitted Hearing Aids. 12th European Federation of Audiology Societies (EFAS) Congress, Istanbul, Turkey, May 27-30th, 2015.
7. Gultekin M, Unsal S, Erdogan A, Kaya M, Gunduz M. The Effect of Length of Cochlear Implant Use on P1 Latency in Children. 12th European Federation of Audiology Societies (EFAS) Congress, Istanbul, Turkey, May 27-30th, 2015.
8. Gunduz M, Kaya M, Unsal S, Cemil DB, Gokce EC. Bilateral Superior Semicircular Canal Dehiscence. 12th European Federation of Audiology Societies (EFAS) Congress, Istanbul, Turkey, May 27-30th, 2015.
9. Tatlı L, Sahin D, Yilmaz F, Aydemir F, Unsal S, Kaya M, Erdoğan A. Acoustic Analysis of Teachers With Experience of 5 or More Years of Teaching. 12th European Federation of Audiology Societies (EFAS) Congress, Istanbul, Turkey, May 27-30th, 2015.
10. Unsal D, Unsal S, Kaya M, Gunduz M. (Turkey). Evaluation of Auditory Evoked Late Latency Potentials in Stuttering. 3rd Congress of European ORL-HNS June 7–11, 2015 Prague, Czech Republic.
11. Unsal S, Unsal D, Kaya M, Yuksel A, Gunduz M. (Turkey). Evaluation of Hearing in 1–4-Year-Old Children of Women with Mild or Severe Preeclampsia. 3rd Congress of European ORL-HNS June 7–11, 2015 Prague, Czech Republic.
 
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Selim Ünsal, Mehmet Gündüz, Asuman Erdoğan, Mesut Kaya, Döndü Ünsal, Elife Barmak. İşitsel Nöropatide Normal İşitme. I. Başkent Otoloji-Odyoloji Sempozyomu. 5-7 Haziran 2014, Ankara.
2. Arzu Akyay, Erkan Soylu, Selim Ünsal, Hatice Demirol, Semiha Bahçeci. B12 vitamin Eksikliğinin İşitme Üzerine Etkisi. 4. Hematoloji Sempozyumu. 31 Mayıs-2 Haziran 2014 Eskişehir.
3. Aydoğan E, Gökler O, Koçak İ, Ünsal S, Uğur KŞ, Gündüz M. Amerikan Futbolu Sporcularında Tramvaya Bağlı BPPV Değerlendirilmesi.  İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 7. Kongresi, Sapanca, 10-13 Eylül 2015.
4. Turan İ, Kurtaran H, Erdamar H, Ünsal S, Yüksel A, Gündüz M, Temügan E. Vitamin B12 Eksikliğinde Audiotory Brainstem Response (ABR) Değerlendirilmesi. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 7. Kongresi, Sapanca, 10-13 Eylül 2015.
5. Turan S, Kurtaran H, Ünsal S, Kaya M, Gündüz M, Temügan E. Gerçek Kulak Ölçümü (Real Ear Measurument-REM) Uygunluğu Olan İşitme Cihazı Kullananlarda Abbreviated Profile Of Hearing Aid Benefit (APHAB) Anketi İle Memnuniyet Değerlendirmesi. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 7. Kongresi, Sapanca, 10-13 Eylül 2015.
6. Karatekin D, Kurtaran H, Namuslu M, Ünsal S, Kaya M, Gündüz M, Temügan E. Vitamin B12 Eksikliğinde VEMP Değerlendirilmesi. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 7. Kongresi, Sapanca, 10-13 Eylül 2015.
7. Layıkbaş ZE, Gündüz M, Yalçınkaya F, Battal K, Ünsal S, Kaya M. Türkçe SCAN-C (Children) Testi ile Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Sağ Hemisfer, Sol Hemisfer ve İnterhemisferik Fonksiyonlarının İncelenmesi. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 7. Kongresi, Sapanca, 10-13 Eylül 2015.
8. Kale A, Kaya M, Akçadağ A, Ünsal S, Gündüz M. Gentamisin Ototoksisitesinde Likopenin Koruyucu Rolü. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 7. Kongresi, Sapanca, 10-13 Eylül 2015.
9. Şahin D, Kaya M, Uğur KŞ, Ünsal S, Gündüz M. Normal İşiten Yetişkin Bireylerde Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Poaynsiyellerin “Level Spesific” CE-CHIRP Uyaran ile Eşik Değerlendirmesi.  İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 7. Kongresi, Sapanca, 10-13 Eylül 2015.
10. Kaya M, Ertürk Y, Ünsal S, Gündüz M. Tiroidektomi Geçiren Türk Sanat Müziği Sanatçılarında Ses Kalitesinin Değerlendirilmesi. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 7. Kongresi, Sapanca, 10-13 Eylül 2015.
11. Üzümcü TG, Ark N, Kaya M, Ünsal S, Gündüz M. Çölyak Hastalarının Videonistagmografi ile Değerlendirilmesi.   İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 7. Kongresi, Sapanca, 10-13 Eylül 2015.
12. Ongun M, Yüksel M, Ünsal S, Gündüz E, Temügan E. Down Sendromlu Bireylerde Artikülasyon (Sesletim) Problemlerinin Araştırılması. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 7. Kongresi, Sapanca, 10-13 Eylül 2015.
13. Yaman Ü, Yüksel M, Ünsal S, Gümüş NM, Kaya M, Temügan E, Gündüz M. Geriatrik Grupta İmmitansmetrik Ölçüm ve Östaki Tüp Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 7. Kongresi, Sapanca, 10-13 Eylül 2015.
14. Kaya M, Koca Kayıkçı E, Ünsal S, Gündüz M. Türk Sanat Müziği Sanatçılarının Ses Kalitesinin Değerlendirilmesi.   İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 7. Kongresi, Sapanca, 10-13 Eylül 2015.
15. Kaya M, Fırat NM, Ünsal S, Gündüz M. Öğretmenlerin Ses Kalitelerinin Günlük Kullanım Sürelerine Göre Etkilenmesinin Elektroglottografi (EGG) ile Değerlendirilmesi. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 7. Kongresi, Sapanca, 10-13 Eylül 2015.
16. Meryem Merve Uçak, Mustafa Yüksel, Esra Temugan, Selim Ünsal, Mesut Kaya. Yaş Arasındaki Hafif Derece Zihinsel Engelli Çocuklarda Artikülasyon Bozukluklarının Değerlendirilmesi. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım 2015. Antalya.
17. Hanifi Kurtaran, Figen Karakoyun, Selim Ünsal, Alper Yüksel, Özlem Şahin Balçık, Hüseyin Tuğrul Çelik. Vitamin B12 Eksikliğinin İşitme Fonksiyonları Üzerine Etkisi. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım 2015. Antalya.
18. Esra Temugan, Mustafa Yüksel, Mesut Kaya, Selim Ünsal, Mehmet Gündüz. Oturur ve Ayakta Pozisyonlarına Göre Ses Analizi Karşılaştırılması. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım 2015. Antalya.
19. Filiz Aydemir, Asuman Erdoğan, Selim Ünsal, Mehmet Gündüz. Uzaysal Oryantasyonda (TaşıtDeniz Tutması) Vestibüler Sistemin Değerlendirilmesi. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım 2015. Antalya.
20. Şeyda Nur Arslan, Asuman Erdoğan, Selim Ünsal, Mehmet Gündüz. Normal İşitmeye Sahip Kişilerde Oturur ve Yatar Pozisyonda Oküler Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyel (O-VEMP) Normal Değerleri. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım 2015. Antalya.
21. Perrin Kurt, Asuman Erdoğan, Mehmet Gündüz, Selim Ünsal. Servikal Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyel (C-VEMP) Standardizasyonu. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım 2015. Antalya.
22. Ayça Mehtap Lülecioğlu, Mehmet Gündüz, Selim Ünsal, İbrahim Engin Çekin. Yumuşak Damak Radyofrekans Uygulamasının Orta Kulak Fonksiyonlarına Etkileri. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım 2015. Antalya.
23. Mesut Kaya, Selim Ünsal, Ceyda Sel Yılmaz, Meltem Genç, Selma Turan, Mehmet Gündüz. Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri İşitme Taraması İçin Uygun Mu? 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım 2015. Antalya.
24. Savaş Kırat, Mesut Kaya, Selim Ünsal, Hanifi Kurtaran, Mehmet Gündüz. Septoplasti Öncesi ve Sonrasında Östaki Tüpü Fonksiyonlarındaki Değişimlerin Değerlendirilmesi. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım 2015. Antalya.
25. Alper Akçadağ, Asuman Erdoğan, Mustafa Sağıt, Selim Ünsal, Mehmet Gündüz. Gentamisin Ototoksisitesinde Kapsaisin\’in Koruyucu Rolü (Deneysel Çalışma). 8. Koklear İmplantasyon Otoloji-Norotoloji Odyoloji Kongresi. 12-15 Kasım 2015, Samsun.
26. Murat Kaya, Mehmet Gündüz, Mesut Kaya, Esra Temügan, Selim Ünsal. Normal İşitmeye Sahip Bilateral Tinnituslu Bireylerde Otoakustik Emisyon Testi İle Kontralateral Supresyon Mekanizmasının İncelenmesi. 8. Koklear İmplantasyon Otoloji-Norotoloji Odyoloji Kongresi. 12-15 Kasım 2015, Samsun.
27. Leyla Türe, Mesut Kaya, Selim Ünsal, Esra Temügan, Hanifi Kurtaran, Mehmet Gündüz. Gebelerde Orta ve İç Kulak Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi. 8. Koklear İmplantasyon Otoloji-Norotoloji Odyoloji Kongresi. 12-15 Kasım 2015, Samsun.
28. Ahmet Yasin Sarıgül, Alper Yüksel, Mesut Kaya, Selim Ünsal, Nebi Mustafa Gümüş, Mehmet Gündüz. Osteoporozlu Hastalarda Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyel (VEMP) Bulgularının Değerlendirilmesi. 8. Koklear İmplantasyon Otoloji-Norotoloji Odyoloji Kongresi. 12-15 Kasım 2015, Samsun.
29. Fatih Yılmaz, Mesut Kaya, Selim Ünsal, Kadriye Şerife Uğur, Mehmet Gündüz. Normal İşitmeye Sahip Multipl Skleroz (MS) Hastalarında İşitsel Beyin Sapı Cevaplarının (ABR) CE-Chirp-LS ve Click Uyaran İle Karşılaştırılması. 8. Koklear İmplantasyon Otoloji-Norotoloji Odyoloji Kongresi. 12-15 Kasım 2015, Samsun.
30. Çelik İ, Kahraman Beğen S, Başoğlu Y, Çetiner MF, Safa Jamilabadi A, Ünsal S. Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Farklı Grupların Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Grupla Çocuk Uyumu ve Anne Baba Yeterliği Açısından Karşılaştırılması. Otizm Araştırmalarında Güncel Eğilimler. 3 Aralık 2021, Konya.
31. Ünsal S. Kursun Zehirlenmesinin İşitme ve Denge Sistemi Üzerine Etkileri. 14. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi. 2020.
 
YAZILAN ULUSAL KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER
1. Ünsal S, Şahin H, Gündüz M. Geriatrik Grupta İşitme Cihazı Seçimi ve Uygulaması. Editörler: Erol Belgin, Sanem Şahlı, Temel Odyoloji, Güneş Tıp Kitabevi, 2014, Ankara.
2. Ünsal S. Odyolojide Enstrümantasyon ve Kalibrasyon. Editörler: Gündüz M, Karabulut H. Odyolojide Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar. Nobel Tıp Kitabevi, Ekim 2015, İstanbul.
3. Temügan E, Ünsal S. Saf Ses Hava Yolu Odyometri. Editörler: Gündüz M, Karabulut H. Odyolojide Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar. Nobel Tıp Kitabevi, Ekim 2015, İstanbul.
4. Ünsal S, Üzümcü TG, Gündüz M. Odyolojide Kemik Yolu Odyometri. Editörler: Gündüz M, Karabulut H. Odyolojide Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar. Nobel Tıp Kitabevi, Ekim 2015, İstanbul.
5. Ünsal S, Ünsal D. Klinik Maskeleme. Editörler: Gündüz M, Karabulut H. Odyolojide Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar. Nobel Tıp Kitabevi, Ekim 2015, İstanbul.
6. Ünsal S, Ünsal D, Akçadağ A. İşitsel Potansiyeller. Editörler: Gündüz M, Karabulut H. Odyolojide Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar. Nobel Tıp Kitabevi, Ekim 2015, İstanbul.
7. Ünsal S, Şahin H. Pediatrik Odyoloji. Editörler: Gündüz M, Karabulut H. Odyolojide Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar. Nobel Tıp Kitabevi, Ekim 2015, İstanbul.
8. Ünsal D, Ünsal S, Ark N. Geriatrik Odyoloji. Editörler: Gündüz M, Karabulut H. Odyolojide Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar. Nobel Tıp Kitabevi, Ekim 2015, İstanbul.
9. Ünsal S, Ünsal D, Yüksel M. Endüstriyel Odyoloji. Editörler: Gündüz M, Karabulut H. Odyolojide Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar. Nobel Tıp Kitabevi, Ekim 2015, İstanbul.
10. Yalçınkaya F, Ünsal S, Şahin H. İşitme Mekanizmasının Periferal (Kulak), Sentral (Beyin) Yolları ve Sentral İşitsel İşlemleme. Editörler: Gündüz M, Karabulut H. Odyolojide Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar. Nobel Tıp Kitabevi, Ekim 2015, İstanbul.
11. Ünsal S, Arslan B. Dilbilim ve Fonetik. Editörler: Gündüz M, Karabulut H. Odyolojİde Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar. Nobel Tıp Kitabevi, Ekim 2015, İstanbul.
12. Ünsal S, Şahin H, Gündüz M. Geriatrik Grupta İşitme Cihazı Seçimi ve Uygulaması. Editörler: Erol Belgin, Sanem Şahlı, Temel Odyoloji, Güneş Tıp Kitabevi, 2017, II. Baskı.
13. Deniz Uğur CENGİZ, Döndü ÜNSAL, Selim ÜNSAL. İşitme Engelli Bireyler ve Rehabilitasyonu. Editörler: Sermin Timur, BehiceErci. Anadolu Nobel Yayıncılık, 2018.
14. Selim ÜNSAL, Deniz Uğur CENGİZ, Döndü ÜNSAL. Konuşma Engelli Bireyler ve Rehabilitasyonu. Editörler: Sermin Timur, Behice Erci. Anadolu Nobel Yayıncılık, 2018.
 
YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER
1. Selim Ünsal, Deniz Uğur Cengiz. Language, Speaking and Parental Education in Children with Hearing Loss.. Educational Sciences Research in the Globalizing World. 2018, pp: 391
2. Selim Ünsal, Deniz Uğur Cengiz, Ercan Karababa. Acquired Neurogenic Language Disorders, Advances in Health Sciences Research, 2020, pp: 453.
 
ATIFLAR
1. Altintas M, Sarlak D, Ozturk E, Celbis O. Evaluation of Childhood Traumas, Depressive Symptoms, and Dissociative Experiences in Tinnitus Cases. Medeni Med J. 2021 Dec 19;36(4):302-309. doi: 10.4274/MMJ. galenos.2021.89106. PMID: 34937324; PMCID: PMC8694164
2. Amr F. El-Badrya, Abd El-Aziz K. Saada, Mohammed A. Shams El-Dina, Ayman A. El- hehallya, Ahmed M. A. Mahmouda, Osama F. A. Besarb. Tympanometric changes before and after treatment with functional endoscopic sinüs surgery in cases of chronic sinusitis. Menoufia Med J. 2019; 31: 1270–1276.
3. Choi J, Lee CH, Kim SY. Association of Tinnitus with Depression in a Normal Hearing Population. Medicina (Kaunas). 2021 Jan 27;57(2):114. doi: 10.3390/medicina57020114. PMID: 33513909; PMCID: PMC7911054.
4. Demir HG, Özgür BG, Avcil S, Karakoç Demirkaya S. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Otizm Spektrum Bozukluğu Belirtilerinin İncelenmesi, International Social Sciences Studies Journal, 2019; 5(29): 410-417.
5. Deshpande AK, Deshpande SB, O'Brien C. A Study of Social Media Utilization by Individuals with Tinnitus. Am J Audiol. 2018 Dec 6; 27(4): 559-569.
6. Jackson JG. The Cortisol Awakening Response: A Feasibility Study Investigating the Use of the Area Under the Curve With Respect to Increase as an Effective Objective Measure of Tinnitus Distress. Am J Audiol. 2019 Sep 13;28(3):583-596. doi: 10.1044/2019_AJA 18- 0174. Epub 2019 Jul 17. PMID: 31318575.
7. Özdemir S, Onan E. Meniere Hastalığında Güncel Tanı ve Tedavi. Archives Medical Review Journal. 2019; 28(2): 170-176.
8. Reddy PR, Vuppala R, Bhat S. Comparison of CartilageType IIIA and IIIB Tympanoplasty in Indian Patients with Chronic Suppurative Otitis Media. Asian J PharmClinRes, Vol 11, Issue 12, 2018, 384-388.
9. Theodoroff SM, Kaltenbach JA. The Role of the Brainstem in Generating and Modulating Tinnitus. Am J Audiol. 2019 Apr 22; 28(1S): 225-238.
10. Trevis KJ, McLachlan NM, Wilson SJ. A systematic review and meta-analysis of psychological functioning in chronic tinnitus. Clin Psychol Rev. 2018; 60: 62-86.
11. Turan A, Azaklı G, Avcı M, Kaygısız D, Altıkatoğlu B, Kutlu L. Bebeklerin İlk Emzirilmesinde Geleneksel Yaklaşımların Etkisinin Değerlendirilmesi, Haliç Üniv Sağ Bil Der 2020; 3(1): 53-64.

BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER

 • Odyoloji Konuşma ve Ses Uzmanları Derneği
 • İşitme Konuşma Bilimcileri Derneği
 • Ses-Konuşma-Yutma Bozuklukları Derneği
DİĞER FAALİYETLER
 • Speech   Academy: Interprofessional   Speech and Language Therapy Seminars and Workshops.
 • Sağlık Bakanlığı Yenidoğan İşitme Taraması Uygulayıcı Programı 15-16 Ekim 2009.     
 • Vestibular Disorders-ENG/VNG Eğitimi. 20-22 Şubat 2014 İstanbul. Otometrics
 • 5-8 Mayıs 2011 Otoloji Nörootoloji Derneği Eğitsel Faaliyetler. Samsun.
 • Odyoloji ve Konuşma bozuklukları Derneği “Gerçek Kulak Ölçümü-REM) kursu. 25-26 Mayıs 2012. Ankara.
 • 4-7 Ekim 2012 Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi. İstanbul.     
 • Sağlık Bakanlığı Yenidoğan İşitme Taraması Eğitici Programı 28 Mayıs 2013.
 • Bayındır Sağlık Grubunun 29 Kasım 2014 tarihinde Ankara Bayındır Hastanesinde düzenlediği “Vertigoya Pratik Yaklaşım-5” Sempozyumu.
 • 6-7 Haziran 2014 “Başkent I. Otoloji – Odyoloji Sempozyumu. Ankara.
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi “ENG/VNG ve Video Head İmpulse Test (VHIT) Pratik Yaklaşım Kursu. 22 Ekim 2014.
 • Erişçi Firması tarafından düzenlenen “Balence Seminar-Video Head İmpulse Testing”. 25 Ağustos 2014.
 • 5-6 Haziran 2014 “Başkent II. Otoloji – Odyoloji Sempozyumu”. Ankara.
 • 6 Haziran 2015 “The Science and Art of Auditory Verbal Practice” Başkent II. Otoloji – Odyoloji Sempozyumu.
 • 12th congress of the Europan Fereration of Audiology (EFAS). İstanbul/Turkey. 27-30 May, 2015.
 • Lax-Vox Ses terapisi eğitimi ve uygulama eğitimi, Dr. İlter Denizoğlu, Ankara, 2016.     
 • Tösem Kekemelik ve Artikülasyon Terapisi Eğitimi, Dr. Sima Arslan, Ankara, 2016.
Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi