Dr. Öğr. Üyesi Ferruh Bilgin

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi Ferruh Bilgin
Sağlık Hizmetleri MYO
Anestezi

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans      
Y.Lisans Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 1988
Doktora      
Doç. / Prof.      

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı: Nöroşirurjide TIVA ile Dengeli Anestezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Prof. Dr. M. Erdal GÜZELDEMİR

 

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Revir Tabibi Bayrak Garnizonu Gölbaşı/Ankara 1988-1994
Uzm. Öğr. GATA Tıp Fak. Anest. Ve Rean. AD Ankara 1994-1998
Anest. Uzm. Sarıkamış Asker Hastanesi Sarıkamış/Kars 1998-2001
Yrd. Doç. GATA Tıp Fak. Anest. Ve Rean. AD Ankara 2001-2010
Anest. Uzm. Yücelen Hastanesi Muğla 2010-2014
Anest. Uzm. Tınaztepe Sağlık Grubu 2014-2021

 

İdari Görevler: Sarıkamış Asker Hastanesi Baştabip vekili 1999-2001

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Topical cannabinoid antinociception: synergy with spinal sites. Dogrul A, Gul H, Akar A, Yildiz O, Bilgin F, Guzeldemir E. Pain. 2003;105(1-2):11-6.

 

A2. Cannabinoids blocks tactile allodynia in diabetic mice without attenuation of its antinociceptive effect. Doğrul A, Gül H, Yildiz O, Bilgin F, Güzeldemir ME. Neurosci Lett. 2004;368(1):82-6. 

 

A3. Major surgery and anesthetic technique in epidermolysis bullosa. Kömürcü M, Bilgin F, Kurt E, Atesalp AS.Mil Med. 2004; 169(2):125-7.

 

A4. Fibreoptic and stylet aided orotracheal intubation: a different approach for the difficult intubation. Orhan ME, Bilgin F, Guzeldemir ME.Can J Anaesth. 2004;51(4):401.

 

A5. Comparison of the local anesthetic effects of chlorpheniramine, midazolam, lidocaine, and normal saline after intradermal injection. Orhan ME, Yüksel U, Bilgin F, Doğrul A.Med Sci Monit. 2007;13(4):7-11.

 

A6. Pain treatment practice according to the WHO analgesic ladder in cancer patients: eight years experience of a single center. Orhan ME, Bilgin F, Ergin A, Dere K, Güzeldemir ME. Agri. 2008;20(4):37-43.

 

A7. Congenital Cervical Teratoma:Anaesthetic Management (The EXIT Procedure).

Bilgin F, Cekmen N, Ugur Y, Kurt E, Güngör S, Atabek C. Indian J Anaesth. 2009;53(6):678-82.

 

A8. Pain relief during dressing changes of major adult burns: ideal analgesic combination with ketamine. Zor F, Ozturk S, Bilgin F, Isik S, Cosar A.Burns. 2010;36(4):501-5.

 

A9. Pressure-controlled vs volume-controlled ventilation during laparoscopic gynecologic surgery. Oğurlu M, Küçük M, Bilgin F, Sizlan A, Yanarateş O, Eksert S, Karaşahin E, Coşar A. J Minim Invasive Gynecol. 2010;17(3):295-300.

 

A10. Efficacy of different concentrations of sevoflurane administered through a face mask for magnetic resonance imaging in children. Oğurlu M, Orhan ME, Bilgin F, Sizlan A, Yanarateş O, Yilmaz N. Paediatr Anaesth. 2010;20(12):1098-104. Formun Üstü

Formun Altı


 

A11. Comparison of bolus remifentanil-propofol versus bolus fentanyl-propofol for dilatation and sharp curettage. Oğurlu M, Küçük M, Bilgin F, Sizlan A, Yanarateş O, Eksert S, Karaşahin E, Kurt E. Clin Exp Obstet Gynecol. 2010;37(3):209-12.

 

A12. The efficacy of ultrasound-guided transversus abdominis plane block in patients undergoing hysterectomy. Atim A, Bilgin F, Kilickaya O, Purtuloglu T, Alanbay I, Orhan ME, Kurt E. Anaesth Intensive Care. 2011;39(4):630-4.  

 

A13. The effect of gained experience on postoperative complications and mortality in cadaveric liver transplantation: a single-center experience. Yağci G, Cetiner S, Ersöz N, Hakki Özerhan I, Can MF, Bilgin F, Coşar A, Bağci S, Ustünsöz B, Karslioğlu Y. Transplant Proc. 2011;43(3):912-6.

 

A14. Preoperative carbohydrate nutrition reduces postoperative nausea and vomiting compared to preoperative fasting. Yilmaz N, Cekmen N, Bilgin F, Erten E, Ozhan MÖ, Coşar A.J Res Med Sci. 2013;18(10):827-32.

 

A15. Respiratory and Cranial Complications during Anaesthesia in Pfeiffer Syndrome. Erten E, Çekmen N, Bilgin F, Orhan M. Brain Disord Ther, 2015; 4: 175-177.

 

A16. Successful Treatment of a Patient with Cardiac Arrest Due to Hyperkalemia by Prolonged Cardiopulmonary Resuscitation along with Hemodialysis: A Case Report and Review of the Literature. Kose N, Bilgin F. Medicina (Kaunas). 2021;57(8):810

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. Extradural Morphine And Morphine +Bupivacaine İn The Control Of Pain Following Lumbar Laminectomy. Ahmet Coşar, Güner Dağlı, Ercan Kurt, Ferruh Bilgin, A. Hikmet Süer. 7th International Symposium The Pain Clinic. İstanbul, 1996.

 

B2. Anesthetic Management Of A patient with Goldenhar Syndrome. Ela Erten, Mehmet Özgür Özhan, Eşkin Mehmet Burak, Gökhan Özkan, Ferruh Bilgin, Hasan Kamburoğlu, Ercan Kurt. 5 th Congress Of Balkan Military Medical Comitee . Pieria-GREECE 2010

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1. Anestezistler için Temel Fizyoloji İlkeleri; Çeviri editörü,  Ercan Kurt, Ferruh Bilgin Habitat Yayıncılık, 2015

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1 Yaşlılarda Yoğun Bakım İlkeleri; kitap bölümü, Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavisi Haydar Şahinoğlu Güneş Tıp Kitabevi 2020

C2.2. Anne ve Yenidoğan Fizyolojisi; kitap bölümü(çeviri). Anestezistler için Temel Fizyoloji İlkeleri; Habitat Yayıncılık, 2015

C2.3. Yaşlanma Fizyolojisi; kitap bölümü(çeviri). Anestezistler için Temel Fizyoloji İlkeleri; Habitat Yayıncılık, 2015

C2.4. Özel Ortamlar: kitap bölümü(çeviri). Anestezistler için Temel Fizyoloji İlkeleri; Habitat Yayıncılık, 2015

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Farklı HES solüsyonları kan grup tiplemesini ve iki ayrı yöntemle yapılan cross-match’i etkiler mi?  Güner Dağlı, Saim Dayan, Ercan Kurt, Ahmet Coşar, Kenan Erk, Ferruh BİLGİN,  A. Hikmet SÜER. Anestezi Dergisi 5 (1): 11-14, 1997.

D2. Minör Jinekolojik Girişimlerde Diflunizal İle Preemptif Analjezi. Güner Dağlı, Ş. Mustafa Aksoy, Ferruh Bilgin, Ayşe Tatar, A. Hikmet Süer. Jinekoloji Obstetrik. 7: 241-245, 1997.

D3. Pediatrik anestezide Jackson rees ve Mapleson A devrelerinin karşılaştırılması. Ahmet COŞAR, Ercan KURT, Sadettin GÖKIRMAK,  Ferruh BİLGİN, A. Hikmet SÜER. Gülhane Tıp Dergisi. 1998; 40(3): 362 – 364

 

D4. Hemoroidektomide meperidin bupivakaine alternatif olabilir mi? Ahmet COŞAR, Ercan KURT, Ferruh BİLGİN, Ali SIZLAN, M. Erdal GÜZELDEMİR. Gülhane Tıp Dergisi. 1998; 40(4) : 470 – 474

 

D5. Postoperatif analjezi için kateterle yara infiltrasyonu. Ahmet Coşar, Ercan Kurt, Kaan Erler, Edip Temiz, Ferruh BİLGİN, A. Hikmet Süer . Gülhane Tıp Dergisi 40 (4): 416-419, 1998.

 

D6. SSEP monitörizasyonunda dengeli anestezi ile TİVA+N2O yönteminin karşılaştırılması

Ahmet COŞAR, Ercan KURT, Mehmet K. DANEYEMEZ, Ali ŞEHİRLİOĞLU, Ferruh BİLGİN, A. Hikmet SÜER. Gülhane Tıp Dergisi. 1999; 41(1): 8 - 13

 

D7. Propofol / fentanil, propofol / ketamin ve propofol/alfentanil kombinasyonlarının karşılaştırılması. Ercan KURT, Ahmet COŞAR, Ferruh BİLGİN, A. Hikmet Süer. Anestezi Dergisi 7 (1): 30-34, 1999.

 

D8. Diz artroskopisi uygulanan olgularda; semispinal ve spinal blok tekniklerin hemodinami ve komplikasyonlar yönünden karşılaştırılması. Ahmet COŞAR, Ercan KURT, Kenan Erk, Ferruh BİLGİN, M. Erdal Güzeldemir. Anestezi Dergisi 7 (2): 113-117,1999.

 

D9. Bir odontojenik enfeksiyon sonrası gelişen desendan nekrotizan mediyastinit. Ferruh BİLGİN, Oğuz Kiliçkaya, Nedim Çekmen, Serkan Şenkal, Mehmet Özgür Özhan, Sedat Gürkök, Ahmet Coşar. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğ Bak Derneği Dergisi, 2008; 14(2): 70-75

 

D10. Ayaktan ele parmak nakli operasyonunda devamlı supraklavikular katater uygulaması.  Ela ERTEN, Ferruh BİLGİN, Ercan KURT Anestezi Dergisi, 2008; 16(1): 57 - 57

D11. Trakeal basısı olan planjon guatrlı akromegalik hastanın tiroidektomi operasyonunda anestezi yönetimi.  Bülent ATİK, Ercan KURT, Ferruh BİLGİN. Anestezi Dergisi, 2008;16 (1): 62 - 62

D12. Elektif laminektomi operasyonu geçirecek hastalarda preoperatif verilen gabapentînin farklı dozlarının postoperatif analjeziye etkisi. Ela ERTEN, Ferruh BİLGİN, Nedim ÇEKMEN, Mehmet Özgür ÖZHAN, Mehmet Emin ORHAN, Ercan KURT. Anestezi Dergisi, 2010; 18 (2): 99 - 105

 

D13. MRI çekilen çocuklarda nitröz oksit anestezisi: İzofluran ve halotanla karşılaştırma. Mehmet Emin ORHAN, Ferruh BİLGİN, Oğuz Kiliçkaya, Abdülkadir Atım, Ercan KURT. Turk J Med Sci 2011; 4(3): 387-396.

D14. Goldenhar sendromlu iki olguda anestezi yönetimimiz. Ela ERTEN,  Ferruh BİLGİN,  Mehmet Emin ORHAN,  Mehmet Özgür ÖZHAN,  Gökhan ÖZKAN, Mehmet Burak EŞKİN,  Sami EKSERT. Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi, 2011; 39(1): 33 – 37

D15. Propofol, Sevofluran ve İzofluranın perioperatif süreçte beyin kan akımı üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Oğuz KİLİCKAYA, Şükrü TEKİNDUR, Memduh YETİM, Ferruh BİLGİN, H İlker IPEKDAL, U Hıdır ULAS, Ahmet COSAR. Gülhane Tıp Dergisi, 2016; 58 (1): 48 – 55
 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Tiva’da Propofol + Fentanil, Propofol + Ketamin Ve Propofol + Alfentanil Kombinasyonlarının Karşılaştırılması.  A. Hikmet  Süer, Ahmet  Coşar , Güner  Dağlı , Ferruh Bilgin. XXX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi ve IV. Yoğun Bakım Kongresi ve IV. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi. İstanbul, 1996.

E2. Posttorakotomi analjezisinde lomber epidural kateter ile intraplevral kateter uygulamalarının karşılaştırılması. A. Hikmet Süer, Ercan Kurt, Ferruh Bilgin, Uğur Yüksel. III Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi İstanbul, 1997.

 

E3.  Kretenism Olgusunda Anestezi Uygulaması. Mehmet Emin Orhan, Ferruh Bilgin, Kamer Dere, Güner Dağlı, A. Hikmet Süer. XXXVI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi ve X. Yoğun Bakım Kongresi ve XII. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi. Antalya, 2002.

 

E4. Sjögren Sendromlu Hastanın Anestezi Yönetimi. M.Burak Eşkin, Ferruh Bilgin, Gökhan Özkan, M.Özgür Özhan, Ercan Kurt. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi (TARK 2008). Antalya, 2008. 

 

G. Diğer yayınlar:

 

G1. Defibrilasyon (Monofazik, Bifazik, Otomatik Eksternal Defibrilasyon)

Ercan KURT, Ferruh BİLGİN
Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci. 2007;3(6):41-5

G2. Bel ve Boyun Ağrıları. Ferruh BİLGİN. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci. 2007;3(45):54-61

 

G3. Ağrısız Doğumda Kombine Spinal-Epidural Analjezi. Ferruh BİLGİN
Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci. 2007;3(32):34-40

 

G4. Nöromusküler Kavşağın Monitörizasyonu. Ferruh BİLGİN. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim-Special Topics. 2009;2(1):35-46

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD), Anestezi ve Reanimasyon Derneği (ARUD), Türk Yoğun Bakım Derneği, Rejyonel Anestezi Derneği (RAD)

Ödüller: Novartis Farmakoloji Dalı Araştırma Ödülleri 2003-2004 yılı ikincilik ödülü, Topical Cannabinoid antinociception: Synergy with spinal sites

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi