• Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Toplumun sağlıklı bireylerden oluşabilmesi için hastalıkların erken tanı ve tedavisi son derece önem taşımaktadır. Tıbbi görüntüleme yöntemleri erken tanı ve tedavi sürecinde en değerli verileri sunmaktadır. Tıbbi görüntüleme tekniklerinin, hastalığın teşhis, kontrol ve planlama süreçlerinde etkin kullanılabilmesi ancak doğru uygulamalar ve yöntemleri yapabilen yetişmiş insan gücüne bağlı olduğu bilinmektedir. Bu amaçla İzmir Tınaztepe Üniversitesi misyonu ve vizyonu sağlıkta nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini hedefleyen Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Programı’nı öğretime açmıştır.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kapsamında açılmış olan “Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği” programı, bu amaç doğrultusunda hazırlanmış, 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Programın hedefi, temel olarak hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastayı tetkike uygun olarak hazırlayıp, pozisyonlayarak konvansiyonel ve dijital röntgen, floroskopi, bilgisayarlı tomografi, mamografi, gama kamera, PET-CT ve ultrasonografi gibi tıbbi görüntüleme cihazları ile kaliteli görüntü elde edebilme, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilme, radyoterapi teknikleri, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli radyoloji teknikeri yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi odağında öğrenci olan "sağlık temalı" bir eğitim kurumudur. Tınaztepe Sağlık Grubu’nda yer alan yüksek hasta yoğunluğuna sahip dört hastanesinde uygulamalı eğitim ve araştırma imkanı sunulmaktadır. Üniversitemizde uzman eğitici ve uygulayıcı kadrosuyla birlikte, alanında yetkin ve çalışma hayatına hazır mezunlar yetiştirmek, bilimsel alanda projelerini sunabilecek eğitim ortamları yaşatmak "Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği" programında amaçlanmaktadır.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Öğrencilerimiz programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak “Tıbbı Görüntüleme Teknikeri” ünvanı ile programdan ön lisans diploması ile mezun olmaktadırlar. 

Çalışma alanları ise sağlık sektöründe çok önemli ve geniş bir alana sahiptir. Hastalığın teşhisi için istenmiş olan direkt filmler, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans, Mamografi, Anjiyografi, Sintigrafi, Pozitron Emisyon TomografisiUltrasonografi gibi birimlerinde veya ışın tedavisi gören hastaların cihazlarının hazırlanması ve uygulanmasında ve Nükleer Tıp bölümünün çeşitli ünitelerinde çalışma alanları bulunmaktadır.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü mezunları devlet, üniversite, özel hastanelerin ve özel tıp merkezleri ve özel görüntüleme merkezlerinin Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyoterapi departmanlarında çalışabilir.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler:

Programımızdan mezun olan öğrenciler “Hemşirelik” bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler.

Program Dili:Türkçe

Puan Türü: TYT

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı - Söyleşi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı - Söyleşi
Kariyer Söyleşisi 3
Kariyer Söyleşisi 3
Kariyer Söyleşisi 2
Kariyer Söyleşisi 2