• Ortopedik Protez ve Ortez

Ortopedik Protez ve Ortez

Ortopedik Protez ve Ortez

Ortopedik protez-ortez hakkında yeterli ve güncel bilgiye sahip olabilmek

Ortopedik Protez ve Ortez alanı ile ilgili tüm uygulamaları tekniğine uygun olarak yapabilmek

Ortopedik Protez ve Ortez alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözebilmek için ekip üyesi olarak çalışabilmek.

Mesleki etik değerlere sahip olmak

Sosyal ve kültürel anlamda bireysel farkındalık bilincine sahip olabilmek

Çevre sağlığı, halk sağlığı ve iş güvenliği konularının önemini kavrayabilmek

Mesleki işletmelerin idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olabilme.

Ortopedik Protez ve Ortez

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Mezunlarprotez ve ortez atölyesi bulunan kamu hastanelerinde çalışabilirler.

Protez ve ortez atölyesi bulunan özel hastanelerde çalışabilirler.

Özel protez ve ortez atölyelerinde çalışabilirler

Protez ve ortez atölyesi açma hakkına sahip olurlar.