• Eczane Hizmetleri

Eczane Hizmetleri

Eczane Hizmetleri

Eczacılık hizmetleri: İlaç, sağlık beyanı ile satılan ürünler ve tıbbi malzemeleri sunmanın yanında, sağlığın geliştirilmesi, hastalığın rehabilite edilmesi (iyileştirilmesi) noktasındaki tüm görev, yetki, sorumluluk ve işlevlerdir.

Eczane hizmetleri bölümünde verilen eğitimdeki temel eğitim ve öğrenim hedefleri şunlardır:
- Eczane teknikerinin mesleki görev ve sorumluluklarını kavrayabilmek
- Eğitim süresince aldığı mesleki ve uygulamalı ders bilgilerini çalışma hayatında kullanabilmek
- Alanıyla ile ilgili mesleki yasal mevzuatı kavrayabilmek
- Mesleki etik değerlere ve deontoloji bilgisine sahip olmak
- Mesleğini uygularken gerekli olan iletişim ve satış tekniklerini kullanabilmek
- Sosyal ve kültürel anlamda bireysel farkındalık bilincine sahip olabilmek
- Çevre sağlığı, halk sağlığı ile iş sağlığı ve güvenliği konularının önemini kavrayabilmek

Eczane Hizmetleri

Eczane Teknikeri

Eczacının gözetimi, sorumluluğu ve denetiminde:

  • Eczanede sunulan reçeteli ve reçetesiz ilaç, tıbbi ürün, kozmetik ürün, tıbbi malzeme ve sağlıkla ilgili diğer ürünlerin temininde, saklanmasında ve sunulmasında görev alır.
  • Bu ürünlerin son kullanma tarihlerini ve stok kontrollerini yapar: eksikleri tespit eder ve uygun bir şekilde depolanmaları ile kayıtlarının tutulması konusunda görev alır.
  • Eczanede bulunan cihazların ve eczane laboratuvarının bakımını yapar ve işlerliğini sağlar.
  • Eczanenin idari ve mali süreçleriyle ilgili eczacı tarafından verilen görevleri yerine getirir.

Eczane Hizmetleri

Eczane Teknikeri Çalışma Alanları:

Sağlık meslek mensubu olan eczane teknikeri aşağıda yer alan tüm alanlarda çalışabilir:

- Serbest Eczane

- Hastane Eczanesi-Kamu ve Özel-

- İlaç ve Kozmetik Sektörü

- Tıbbi Cihaz Sektörü

- Ecza Depoları