Hakkımızda

Hakkımızda

  • Değişen dünya ile birlikte insanların sağlık sorunları çeşitlenerek artmaya devam etmekte ve sağlık hizmetlerine olan ihtiyaç artmaktadır.
  • Sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunumunun birçok aşamasında görev alan sağlık meslek mensuplarından biri olan eczane teknikerine olan ihtiyaçta her geçen gün artmaktadır.
  • Günümüzde halen yeterli sayıda eczane teknikeri bulunmadığı için bu görevleri farklı eğitimler almış olan ara elemanlar yürütmektedir. Ancak, zamanla sadece bu alanda eğitim almış personelin çalıştırılması hem tercih sebebi hem de yapılan düzenlemeler sonucunda zorunlu olabilir.
  • Kalifiye eczane teknikeri yetiştirilmesi birinci basamak sağlık hizmeti sunan serbest eczaneler ile kamu ve özel hastanelerinde yürütülen eczacılık hizmetleri açısından oldukça fazla önem taşımaktadır.