• Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Dokularınnormal yapı ve işlevleriyle ilgili temel bilgiye sahip olur

Edindiği temel bilgiyi hücre ve doku düzeyinde çözümler

Laboratuvar güvenliği kurallarını uygular ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur

Mesleki alanıyla ilgili cihazları tanıma ve basit aksaklıkları giderme konusunda yetkinlik kazanır

Mesleki alan terminolojisini etkin kullanır.

Histopatolojik doku takibi yöntemlerini bilir ve aksaklıkları çözümler

Depolama, arşivleme, laboratuvarın güvenliği hususunda yeterli bilgiye sahip olur.

Histopatolojik temel kuramsal bilgiyi kullanır.

Alanındaki temel bilimsel bilgiye sahiptir ve mesleki hayatında bilgiye ulaşma yollarını bilir

Alanıyla ilgili yasal mevzuata uygun şekilde davranmayı bilir

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Üniversite, devlet ve özel hastanelerin patoloji laboratuvarları,

Özel patoloji laboratuvarları,

Kamu ve özel sektörde yer alan diğer sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan "Patoloji Laboratuvarlarında"

Adli tıp kurumlarında bulunan Patoloji Laboratuvarlarında

Tıp Fakültesi Histoloji Laboratuvarlarında

Moleküler Patoloji Laboratuvarlarında çalışabilmektedirler