• Odyometri

Odyometri

Odyometri Bölümü Nedir?

Odyometri, işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesine yardımcı olan ve işitmenin ölçülmesini sağlayan işitme testinin genel adıdır. İşitme sektöründe, işitme ölçümü yapacak, odyolojik testleri uygulayan ve işitme taramalarını gerçekleştirerek insanların işitme sürecini takip eden teknikerlere ihtiyaç duyulur. Tüm bu süreçleri takip etmesi için ve gerekli tedavi uygulamalarını yerine getirmesi için üniversitelerin Odyometri bölümlerinde tekniker yetiştirilir. Odyometri, hastanelerin KBB bölümlerinde odyoloji uzmanı veya KBB uzmanın kontrolü ve denetimi altında çalışacak odyometristler yetiştiren bir ön lisans programıdır. Genel anlamda Odyometri bölümü nedir sorusuna şöyle cevap verilebilir; odyometri bölümünden mezun kişiler, hastaların işitme sorununun derecesini birtakım testler yardımıyla saptayan ve hastanın sağlık durumuna göre işitme cihazını belirleyen, gerekli koşullarda da konuşma tedavisi uygulayan teknikerlerdir. Odyometri bölümünde verilen eğitimin amacı; işitmenin değerlendirilmesi, işitme ve işitme bozuklukları, işitme ve konuşma bozukluklarında tedavi hizmeti verilen rehabilitasyon alanında çalışacak teknikerler yetiştirmektedir.

Odyometri Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Odyometri kaç yıllık sorusuna şöyle yanıt verilebilir; üniversitelerin ön lisans programında yer alan Odyometri bölümünün eğitim süresi iki yıldır. İki yıl ve dört dönem eğitim süresi olan Odyometri bölümü, üniversitelerde genellikle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunur. Öğrenciler ayrıca eğitim gördükleri esnada staj da yapmaktadırlar. Öğrencilerin mesleki gelişimlerini tamamlamaları ve tecrübe sahibi olmaları için stajlarını başarıyla tamamlamaları şarttır. Toplamda 40 iş günü staj yapan ve stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler bu bölümden mezun olurlar. Stajlar ise özel hastanelerde veya çeşitli devlet hastanelerinde yapılmaktadır. Staj süresince yapılan işlemlerde ve uygulamalarda her daim dikkatli olmak gerekir.

Odyometri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Odyometri bölümünde eğitim gören kişiler, işitme üzerine dersler alırlar. Odyometri dersleri, dört dönem ve iki yıl süren eğitim programı dahilinde öğrencilere uygulamalı bir şekilde verilir. Bazı farklılıklar olsa da Odyometri bölümünde görülen dersler birçok üniversitede aynıdır. Genel anlamda bölümdeki temel dersler şu şekilde sıralanabilir:

 • İşitme Kayıpları Kliniğe Giriş
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
 • Akustik Fizik
 • Odyometri Uygulamaları
 • İşitme Cihazları
 • Odyometri İleri Test Yöntemleri
 • İşitme ve Ölçümü
 • Çocuklarda Odyolojik Değerlendirme
 • Konuşma ve Dil Gelişimi
 • Vestibüler Sistem ve Test Yöntemleri
 • Çocuk Gelişimi
 • Fizyoloji
 • Psikoloji
 • Anatomi
 • İlk yardım

Öğrenciler, bu derslerden iki yıl boyunca sorumlu olurlar. Genel olarak tüm bu dersleri başarılı bir şekilde bitirip stajlarını tamamlayan öğrenciler Odyometri ön lisans diplomasını almaya hak kazanırlar. Okuldan başarıyla mezun olan bireylere odyometrist unvanı verilmektedir. Odyometri, hızlı gelişen bir alandır. Bu bölümden mezun kişiler KBB alanında kendilerini çok iyi geliştirmelidirler. Konu insan sağlığı olduğu için yapılan iş dikkat ve titizlik gerektirir.

Odyometri Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Odyometri, işitme fonksiyonlarının değerlendirmesini yapan ve işitme durumunun ölçüsünü belirleyen alandır. Üniversitenin Odyometri bölümünden mezun olmuş kişiler, odyometrist unvanını alarak mesleklerinde çalışma hayatlarına adım atarlar. Odyometri mezunları, insanlardaki işitme probleminden doğan bozukluğun derecesini belirlerler. Hastayı, sağlık durumuna göre çeşitli testlere tabi tutarak en uygun işitme cihazını belirlerler. Meslek hayatlarında yoğun olarak KBB hekimleriyle, hasta ve hasta yakınlarıyla sürekli iletişim halindedirler. Aynı zamanda tedavi aşamasındaki hastaya gerekli durumlarda konuşma tedavisi uygularlar. Tüm tedavi sürecinde yardımcılığını yaptığı hekimin yönlendirmelerine ve tavsiyelerine göre hareket ederler. Odyometri bölümünden mezun olmuş ve odyometrist unvanıyla hastanelerde görev alan teknikerlerin görevleri ve yaptıkları işler şunlardır:

 • Odyometrist, KBB hekiminin yönlendirmesi ve talimatları üzerine tedavisi süren hastalara çeşitli odyolojik testler uygular ve hastanın işitme yetisini ölçer.
 • İşitme yetisi çok azalmış ve durumu ağır olan hastalara, durumlarına göre en uygun işitme cihazını seçerek takar.
 • Gerekli uygulamalar ve işitme ölçümü yapıldıktan sonra hastanın test sonuçlarını ilgili hekime sunar.
 • Odyometristler, hastanın tedavi sürecine göre ve gerekli durumlarda konuşma tedavisi uygular.
 • Çevre gürültülerinin ölçümlerini gerçekleştirir.
 • Gerekli durumlarda okullarda, resmi kurumlarda ya da kamu alanlarında pek çok kişiye işitme ölçümleri yapar.
 • KBB uzmanı hastasını muayene ettikten sonra hasta için gerekli uygulamaları tamamlar ve işitme testlerini kontrol eder.
 • Tedavi sırasında kullanılan cihazların ve tıbbi gereçlerin bakımını ve onarımını gerçekleştirir.
 • Hasta kayıtlarını tutar, raporlandırır, arşivler ve ilgili kontrollerde bulunur.
 • Birlikte çalıştıkları hekimle beraber işitme tarama programlarını belirler.
 • Yapılacak işlemler ve hastanın test sonuçları hakkında hasta yakınlarına gerekli bilgilendirmede bulunur.
 • Uzman denetiminde vestibüler testi, çocuk odyometrisi, otoakustik emisyon uygulamalarını gerçekleştirir.

Odyometrist olarak görev alan kişiler, tüm bu sorumlulukları yerine getirirken sabırlı ve hoşgörülü olmalıdırlar. İletişim kurmak konusunda sorun yaşamayan, meslekleriyle ilgili güncel gelişmeleri takip ederek uygulayan kişiler ilgili alanda çalışabilirler.

Odyometri Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Odyometri bölümü mezunu kişiler, KBB uzmanı veya odyolog uzmanın gözetimi altında, özel hastanelerde veya devlet hastanelerinde çalışmaktadırlar. Muayenelerde ve kliniklerde Odyometri bölümü mezunu odyometristlere ihtiyaç duyulur. Odyometri çalışanlarının görev yerleri sessiz ve temizdir. Her açıdan steril ortamlarda çalışırlar. Ayrıca işitme cihazları üzerine üretim ve satış yapan firmalarda veya işitme cihazı merkezlerinde de görev alabilmektedirler. Odyometri mezunlarına sağlık sektöründe oldukça ihtiyaç duyulur. Odyometristler, özel hastanelere şahsi başvuru yaparak çalışma hayatlarına başlayabilirler. Fakat kamu hastanelerinde veya üniversite hastanelerinde çalışabilmek için KPSS şartı aranmaktadır. Ön lisans KPSS'ye girmiş adaylar belirlenmiş olan odyometri taban puanlarına göre tercihlerini yaparlar. Tercih yapan adayların kamuda belirlenen puana göre ve odyometri sıralama aşamasına göre atamaları gerçekleştirilir. Odyometri iş imkanını belirleyen çalışma alanları genel olarak şöyledir:

 • Özel sektöre bağlı sağlık kuruluşlarında ve kamuya bağlı devlet hastanelerinde görev alabilirler.
 • Özel tetkik merkezlerinde uzman yardımcısı olarak görev alabilirler.
 • Özel işitme testleri yapan ve uygulayan sağlık merkezlerinde görev alabilirler.
 • İşitme cihazları üreten ve satışını gerçekleştiren şirketlerde çalışabilirler.
 • KBB kliniklerinde görev alabilirler.
 • Özel olarak çalıştırılan muayenehanelerde çalışabilirler.