Anasayfa / Üniversite / Yönergeler
İZTÜ Ön Lisans/ Lisans Diploma Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi İZTU Burs Yönergesi İZTÜ Akademik Danışmanlık Yönergesi İZTÜ Eğitim Komisyonu Yönergesi İZTÜ Mevzuat Komisyonu Yönergesi İZTÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi İZTÜ Öğrenci Toplulukları Yönergesi İZTÜ Yatay Geçiş Yönergesi İZTÜ Engelli Öğrenciler İçin Eğitim-Öğretim ve Ölçme-Değerlendirme Yönergesi İZTÜ Engelsiz Birimi Yönergesi İZTÜ Kütüphane Yönergesi İZTÜ Uzaktan Eğitim Yönergesi İZTÜ Çift Anadal ve Yandal Eğitim - Öğretim Yönergesi İZTÜ Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergisi Yönergesi İZTÜ Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Yönergesi İZTÜ Yaz Okulu Yönergesi İZTÜ Öğretim Elemanlarının Sağlık Hizmetleri Dışında Yürüttükleri Diğer Faaliyetlere İlişkin Yönerge İZTÜ Bilimsel Etkinlik Uygulama Esasları İZTÜ Bı̇lı̇msel Araştırma Projelerı̇ Uygulama Yönergesi İZTÜ Dumansız Sağlıklı Kampüs Usul ve Esasları İZTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Klı̇nı̇k Uygulama Yönergesı̇ İZTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelı̇k Bölümü Klı̇nı̇k Uygulama Yönergesı̇ İZTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Klinik Uygulama Yönergesi İZTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşı̇relı̇k Bölümü Klinik Uygulama Yönergesı̇ İZTÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Klinik Uygulama Yönergesı̇ İZTÜ Kalite Güvencesi Yönergesi İZTÜ Mentorluk Uygulama Yönergesi İZTÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi İZTÜ Galen Araştırma Merkezi Yönergesi İZTÜ Akademik Personel Performans Değerlendirme Usul ve Esasları İZTÜ Akademik Teşvik Değerlendirme Usul ve Esasları İZTÜ Konukevleri İşletme Yönergesi