Anasayfa / Üniversite / Yönergeler
İZTÜ Ön Lisans/ Lisans Diploma Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi İZTÜ Burs Yönergesi İZTÜ Akademik Danışmanlık Yönergesi İZTÜ Eğitim Komisyonu Yönergesi İZTÜ Mevzuat Komisyonu Yönergesi İZTÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi İZTÜ Öğrenci Toplulukları Yönergesi İZTÜ Yatay Geçiş Yönergesi İZTÜ Engelli Öğrenciler İçin Eğitim-Öğretim ve Ölçme-Değerlendirme Yönergesi İZTÜ Engelsiz Birimi Yönergesi İZTÜ Kütüphane Yönergesi İZTÜ Uzaktan Öğretim Yönergesi İZTÜ Çift Anadal ve Yandal Eğitim - Öğretim Yönergesi İZTÜ Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergisi Yönergesi İZTÜ Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Yönergesi İZTÜ Yaz Okulu Yönergesi İZTÜ Öğretim Elemanlarının Sağlık Hizmetleri Dışında Yürüttükleri Diğer Faaliyetlere İlişkin Yönerge İZTÜ Bilimsel Etkinlik Uygulama Esasları İZTÜ Bı̇lı̇msel Araştırma Projelerı̇ Uygulama Yönergesi İZTÜ Sağlıklı Kampüs Usul ve Esasları İZTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Klı̇nı̇k Uygulama Yönergesı̇ İZTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelı̇k Bölümü Klı̇nı̇k Uygulama Yönergesı̇ İZTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Klinik Uygulama Yönergesi İZTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşı̇relı̇k Bölümü Klinik Uygulama Yönergesı̇ İZTÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Klinik Uygulama Yönergesı̇ İZTÜ Kalite Güvencesi Yönergesi İZTÜ Mentorluk Uygulama Yönergesi İZTÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi İZTÜ Galen Araştırma Merkezi Yönergesi İZTÜ Yolluk ve Harcırah Yönergesi İZTÜ Klı̇nı̇k Araştırmalar Etı̇k Kurulu Yönergesı̇ İZTÜ Kvkk Komisyonu Yönergesi İZTÜ Müdahalesı̇z Klı̇nı̇k Çalışmalar Etı̇k Kurulu Yönergesı̇ İZTÜ Klinik Araştırmalar Merkezi Yönergesi İZTÜ Anatomi ve Güvenli Cerrahi için Araştırma Merkezi İZTÜ Serebrovasküler Hastalıklar ve İnme Araştırma Merkezi İzmir Tınaztepe Üniversitesi Arşiv Yönergesi İZTÜ Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi İZTÜ Yayın Yönergesi İZTÜ Öğretim Üyeliğine Başvurma, Yükseltilme Ve Atanma Yönergesi İztü Yabancı Uyruklu Öğretı̇m Elemanı İnceleme, Değerlendı̇rme Ve Ücret Belı̇rleme Komı̇syonu Yönergesı̇ İZTÜ Diploma ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge İZTÜ Ön Lisans ve Lisans Programı Öğrencilerim ile Mezunların Başarı Sıralamasının Tespitine İlişkin Usul ve Esaslar İZTÜ Konukevleri İşletme Yönergesi İZTÜ Yurt Dışından Öğrenci Kabülü Yönergesi İZTÜ Dı̇ş Hekı̇mlı̇ğı̇ Fakültesı̇ Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesı̇ İZTÜ Akademik Personel Performans Değerlendirme Usul ve Esasları İZTÜ Akademik Teşvik Usul ve Esasları İZTÜ Demirbaş Yönergesi İZTÜ Trafik Yönergesi İZTÜ Sınav Merkezi Yönergesi