Program Çıktılarımız

Program Çıktılarımız

 • Etkili iletişim becerisine sahiptir.
 • Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında mesleki görev ve sorumluluklarını yerine getirerek etik kurallara uygun hareket eder.
 • Temel tıp ve klinik bilimler ile ilgili teorik bilgiyi ana hatları ile açıklar ve bunları fizyoterapi ile ilişkilendirir.
 • Fizyoterapi ve rehabilitasyon değerlendirme ve analiz yöntemlerini uygular ve klinik fizyoterapi tanısını koyar.
 • Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
 • Birey, aile, toplum sağlığına yönelik koruyucu ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular.
 • Meslekle ilgili yaşam boyu öğrenme becerisine sahiptir.
 • Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar ve bilgileri gizlilik ilkesine uyarak arşivler.
 • Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanabilir.
 • Diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
 • Bilimsel bir araştırmayı planlar, yürütür ve sunar.
 • Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular.