Hedeflerimiz

Hedeflerimiz

Yaşam boyu öğrenme anlayışı olan,

Yeniliklere açık,

Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip eden,

Teorik  bilgiyi pratik uygulamalarla hayata geçirebilen,

En doğru değerlendirme ve uygulama programını uygulayan,

Toplum yararına projeler geliştirebilen,

Etik değerleri gözeten,

Sorgulayıcı,

Çağdaş,

İnsan haklarına saygılı,

Bilgi ve beceri sahibi fizyoterapistler yetiştirmektir.