Dr. Öğr. Üyesi Seval Ceylan

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi Seval Ceylan
Sağlık Hizmetleri MYO
Odyometri

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Hemşirelik/Sağlık Bilimleri Fakültesi

Atatürk Üniversitesi

2011

Y. Lisans

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları

Ege Üniversitesi- Tıp Fakültesi –KBB ABD

2015

Doktora

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2022

Doç. / Prof.

 

 

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Belirli Bir Yaş Grubunda Tek Kulağı Total İşitme Kayıplı, Diğer Kulağı Normal İşiten Erkek Bireylerde CE-Chirp ABR ve Click ABR Bulgularının Karşılaştırılması. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Fatih Öğüt

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı: Tek Taraflı Total İşitme Kayıplı Yetişkinlerde İşitme Kaybı Tarafına Göre Frekans Modülasyon Tespiti, İşitsel Beyinsapı Cevapları ve Kortikal Uyarılmış Potansiyeller. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Şule Çekiç

Aldığı Sertifikalar:

1. Elektrofizyolojik Test Uygulamaları Kursu, X.  Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi,  25-27 Aralık 2020 (Online)

2. İyi Klinik Uygulamalar ve Temel Klinik Araştırmalar Kursu (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 19-20 Aralık 2019)

3. Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Testi (Tifaldi) Eğitim ve Uygulama Kurs Sertifikası (Prof. Ayşegül Güven,  Türk Psikologlar Derneği, İzmir, Serifika 8 Aralık 2019)

4. Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi (TEDİL) Uygulama VE Puanlama Eğitimi katılım sertifikası (Medipol Üniversitesi, İstanbul, 07.10.2018)

5. Pediatrik Vestibüler Sistem ve Değerlendirmesi Kursu (Pediatrik Odyoloji Kongresi, Ankara, 5-7 Şubat 2018 Ankara)

6. Cochlear Rehabilitasyon Akademisi ‘‘Dinle Öğren Konuş’’ Uygulamalı Eğitim Serifikası (Cochlear Türkiye Genel Müdürlüğü, 17 Şubat 2018)

7. İşitme Tarama Programı Uygulayıcı Eğitimi Katılımcı Belgesi (TC Sağlık Bakanlığı, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, 17-18 Nizan 2017)

8. ENG/VNG, Video Head Impulse (VHIT) ve VEMP Testlerinin Pratik Yaklaşım Kursu (Adnan Menderes Üniversitesi/Aydın, 26.03.2016)

9. ABR Cihazı Kullanım Eğitimi. Kurs bitirme belgesi (GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Komutanlığı/İstanbul, 15-19 Şubat 2010)

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Hemşire

GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi/İstanbul

1995-1996

Hemşire

200 Yataklı Asker Hastanesi/ Sarıkamış, Kars

1996-1999

Hemşire

300 Yataklı Asker Hastanesi/Bursa

1999-2001

Hemşire

İzmir Asker Hastanesi/İzmir

2001-2004

Odyometrist

Güzelyalı Hava Hastanesi/İzmir

2004-2008

Odyometrist & Odyolog

İzmir Asker Hastanesi/İzmir

2008-2016

Odyolog & Doktor Odyolog

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hatay Hizmet Binası/İzmir

2016- Halen

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Çekiç Ş, Ceylan S, Tanyeri Toker G, Kumbul YÇ. Evaluation of Auditory Late Latency Response in Older Adults. Turkish Journal of Geriatrics 2022;25(2): 309-31. DOI:  https://doi.org/10.31086/tjgeri.2022.289

A2. Tanyeri Toker G, Ceylan S, Gümüşgün A. Evaluation of Cervical Vestibular Evoked Myogenic Potentials in Conductive or Mixed Hearing Losses. Chron Precis Med Res 2023; 4(1):1-6. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7718946

A3. Ceylan S, Şahin M, Öğüt MF.  Comparison Of CE-Chirp and Click Auditory Brainstem Response Methods In Patients with Unilateral Total Hearing Loss. Meandros Medical And Dental Journal  2021;22(3):229-34. DOI: 10.4274/meandros.galenos.2021.65487

A4. Ceylan S, Gümüşgün A, Feratlar F. Comparison of CE-Chirp ABR and Click ABR methods in patients with bilateral sensorineural hearing loss. ENT Updates 2018;8(1):27-32. DOI:10.2399/jmu.2018001009

B. B Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri:

B2.1. Ceylan S. The Theraphy Approaches in Central Auditory Processing Disorders. 1st International Health Sciences Congress / Aydın, 29 Haziran-1 Temmuz 2017 (Özet/Poster numarası: 219, sayfa: 1135)

B2.2. Ceylan S, Gümüşgün A, Feratlar F. Comparison of CE-Chirp ABR and Click ABR Methods in Patients with Bilateral Sensorineural Hearing Loss. 1. Uluslarası Sağlık Bilimleri Kongresi/ Aydın, 29 Haziran-1 Temmuz 2017 (Özet/Poster numarası: 220, sayfa: 1136)

B2.3. Kilercioğlu S, Kirazlı T, Öğüt F, Bilgen C, Göde S. Comparison of CE-Chirp ABR and Click ABR Methods in Patients with Unilateral Total Hearing Loss. 12th European Federation of Audiology Societies (EFAS) Congreess, Istanbul, May 27-30th, 2015 (özet/poster sayfası:72)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D.1. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale:

D1.1. Tanyeri Toker G,Kumbul YÇ, Ceylan S. Unilateral Total ve Bilateral Sensörinöral İşitme Kaybı Olan Hastaların Hematolojik Parametrelerinin Değerlendirilmesi. KBB Uygulamaları 2021;9(3):87-92. DOI: 10.5606/kbbu.2021.76376

D.2. Ulusal Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, kitap

eleştirisi, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar:

D.2.1. Ceylan S, Gümüşgün A, Kumbul YÇ. Uyarılmış İşitsel Beyin Sapı Yanıtlarında (ABR) Chirp Uyaranın Artan Klinik Önemi. KBB-Forum 2018;17(4);149-156.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiriler:

E1.1. Tanyeri Toker G, Ceylan S, Gümüşgün A. İletim Tipi İşitme Kayıplarında Servikal Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyeller Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Belek/Antalya 16-20 Kasım 2022 (Sözel sunum sırası 122, özet metin sayfa: 86)

E1.2. Ceylan S, Çekiç Ş. İşitme Kayıplı Yetişkinlerde Klik ve LS CE-Chirp Uyaranlı İşitsel Beyinsapı Cevaplarının Karşılaştırılması. XI. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi,Tarsus/Mersin, 7-10 Ekim 2022 (Sözel sunum sırası: 18, özet metin sayfası: 33)

E1.3. Ceylan S, Çekiç Ş. İşitme Kayıplı Yetişkinlerde Tone Burst, Narrow Band Chirp Uyaranlı İşitsel Beyinsapı Yanıtları ile İşitme Eşik Tahmini”, X. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Sanal, 25-27 Aralık 2020 (Sözel sunum sırası: 32, özet metin sayfası:87)

E1.4. Tanyeri Toker G, Kumbul YÇ, Ceylan S. Unilateral Total ve Bilateral Sensörinöral İşitme Kaybı Olan Hastaların Hematolojik Parametrelerinin Değerlendirilmesi. 42. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Sanal, 26-28 Kasım 2020, Türkiye (Sözel sunum sırası:058, özet metin sayfası: 52 )

E2. Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri:

E2.1. Ceylan S, Gümüşgün A, Kumbul YÇ, Feratlar F, Özcan P. Hareket Hastalığı Olan Denizcilerde c VEMP Test Bulguları. 9. Koklear İmplantasyon Otoloji-Nörootoloji Odyoloji Kongresi/ Antalya, 10 Aralık 2017 (Poster sırası:16, özet metin sayfası: 69)

F. Diğer yayınlar:

(Yukarıdaki maddelerde yer alan başlıklardaki kategorilere girmeyen ve belirtilmek istenen tüm eserler bu maddenin altında belirtilecektir.)

F1. Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

F1.1. XI. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi kapsamında ‘‘Davranışsal İşitme Eşiklerinin Tahmininde Chirp Uyaranlı İşitsel Beyinsapı Cevaplarının Kullanılması’’ konu başlığı ile davetli konuşmacı, 7-10 Ekim 2022, Tarsus/ MERSİN

G. Katıldığı Toplantılar:

G1. Dil ve Konuşma Akademisi ‘‘Özel Gereksinimli Bireylerde Dil ve Konuşma Eğitimi’–İzmir (21 Aralık 2014)

G2. European Federation of Audiology Societies (EFAS) Congress- İstanbul (27-30 Mayıs 2915) (Poster sunumu)

G3.‘‘Duyu Bütünleme ve Floortime Tekniği’’ bilgilendirme semineri - Deniz Yıldızı Özel Eğitim, Rehabilitasyon ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi İzmir (9 Kasım 2016) (Katılımcı)

G4. ‘‘Koklear implantlı çocuklarda işitsel sözel gelişim ve AB ile koklear implantlı çocukların eğitimi’’ konulu seminer-Advanced Bionics İzmir (22 Ocak 2017) (Katılımcı)

G5. 9. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi-İstanbul Medipol Üniversitesi (11-13 Mayıs 2017) (Katılımcı)

G6. I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi-Adnan Menderes Üniversitesi/Aydın (29 Haziran-1 Temmuz 2017) (Poster sunumu-2)

G7. 9. Koklear İmplantasyon Otoloji-Nörootoloji Odyoloji Kongresi-Antalya (7-10 Aralık 2017) (Poster sunum)

G8. Pediatrik Odyoloji Kongresi-Ankara (5-7 Şubat 2018) (Katılımcı)

G9. X. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi-Online (25-27 Aralık 2020) (Sözel Bildiri)

G10. XI. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi- Tarsus/Mersin ( 7-10 Ekim 2022 (Konuşmacı+Sözel Bildiri)

Sayfa içeriği güncellenmektedir.
Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi