Dr. Öğr. Üyesi Şeniz İnanç Sürer

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi Şeniz İnanç Sürer
Sağlık Hizmetleri MYO
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Biyokimya

Ege Üniversitesi

2009

Y. Lisans

Moleküler Tıp

Dokuz Eylül Üniversitesi

2013

Doktora

Tıbbi Biyokimya

Dokuz Eylül Üniversitesi

2019

Doç. / Prof.

 

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:

“Matriks Metalloproteinaz -1, -8 ve -13 Aktivitelerinin Belirlenmesi Amacıyla Kollajen Zimografi Yöntemi’nin Standardizasyonu”

Danışman: Prof. Dr. Gülgün OKTAY

Tez özeti EK-1’de verilmiştir.

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı:

“Baş ve Boyun Kanser Hücrelerinin Hipoksik Mikroçevresinde HIF-1alfa ile İlişkili Mitokondriyal Glukoz Metabolizmasının Rolünün İncelenmesi”

Danışman: Prof. Dr. Gülgün OKTAY

Tez özeti EK-2’de verilmiştir.

Projelerde Yaptığı Görevler:

2019-2022 “Maküler Kornea Distrofisi İçin Yeni Bir Topikal Tedavi Yönteminin Geliştirilmesi” (TÜBİTAK-1003 / 318S271)-Bursiyer.

• 2018-2021 “Oral Kavite Kanserinde Metformin ve Dikloroasetat’ın Mitokondriyal Enerji Metabolizması ve Setüksimab Kemoduyarlılığı Üzerine Sinerjistik Etkisinin Değerlendirilmesi: İlaç Yeniden Konumlandırma” (TÜBİTAK-1001 / 118S576)-Bursiyer.

• 2015-2018 “Metastatik MDA-MB-231 İnsan Meme Kanser Hücrelerinde Matriks Metalloproteinaz-9’un Voltaj Kapılı Sodyum Kanalı Nav1.5 ve β1 Regülasyonu Üzerindeki Fonksiyonel Etkilerinin İncelenmesi” (TÜBİTAK-1001 / 115S504).

• 2013-2019 “Baş ve Boyun Kanser Hücrelerinin Hipoksik Mikroçevresinde HIF-1alfa ile İlişkili Mitokondriyal Glukoz Metabolizmasının Rolünün İncelenmesi” (Doktora tez projesi / DEU- 2017.KB. SAG.001).

• 2015-2018 “Ağız boşluğu ve larenks kanser hücre hatlarında radyoterapi ile birlikte Altın, Gümüş ve Platin nanotaşıyıcılarla kombine sisplatin etkinliğinin karşılaştırılmalı incelemesi” (TÜBİTAK- 1001 / 115S483)-Bursiyer

• 2015-2017 “Oral kavite kanserinin tedavisinde sisplatin yüklenmiş grafen tabanlı nanomalzemelerle kombine edilen pulsed lazer hiperterminin etkisinin değerlendirilmesi: bir in vitro çalışma” (TÜBİTAK-3001 / 115S037).

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1.

Inanc-Surer S, Elcitepe TB, Akcay Dogukan, Daskin E, Calibasi-Kocal G, Eskiizmir G, Arican-Alicikus Z, Yapici K, Basbinar Y, “A Promising, Novel Radiosensitizer Nano-Drug Complex for the Oral Cavity Cancer: Cetuximab and Cisplatin Conjugated Gold Nanoparticles”, Balkan Med J, 2021, 38: 278-286 (SCI-Expanded).

Calibasi-Kocal G, Cakici C, Toksoz F, Inanc-Surer S, Sever T, Basbinar Y, Yigitbasi T, “Targeting the tumor metabolism by oxamate potentiates the impact of chemotherapeutics in colorectal cancer cells”, J Basic Clin Health Sci, 2021; 3: 205- 212 (ESCI).

Kaya SG, Inanc-Surer S, Cakan-Akdogan G, Oktay G, Yildirim A, Kalyoncu S, “Roles of matrix metalloproteinases in cornea: a special focus on macular corneal dystrophy”, Medicine in Drug Discovery, 2021, 11: 1000952021 (Scopus, DOAj).

Inanc-Surer S, Toksoz F, Bayrak S, Meco HE, Sever T, Basbinar Y, Olgun HN, “Repositioning of Metformin: Anticancer agent for hypoxic Neuroblastoma Cells”, J Basic Clin Health Sci, 2020, 4: 384-390 (ESCI).

Inanc S, Keles D, Eskiizmir G, Basbinar Y, Oktay G, “Metformin and Dichloroacetate combination exert a synergistic effect on cell viability of Oral Squamous Cell Carcinoma”, ENT Updates, 2019, 9(2): 68-73 (ESCI).

Inanc S, Keles D, Oktay G, “An improved collagen zymography approach for evaluating the collagenases MMP-1, MMP-8, and MMP-13”, BioTechnique, 2017, 63(4): 174-18. (SCI- Expanded).

Hosgorler FU, Keles D, Tanrıverdi Akhisaroglu S, Inanc S, Akhisaroglu M, Cankurt U, Aydogdu Z, Ucar AD, Cetinayak O, Oktay G, Gonenc Arda S, "Anti-inflammatory and anti-apoptotic effect of Valproic acid and Doxycycline independent from Matrix Metalloproteinase inhibition in early radiation damage", Balkan Medical Journal, 2016, 33: 488-95 (SCI-Expanded).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1.

Poster: Gokce Savas E, Inanc-Surer S, Sipahi M, Keles D, Oktay G, “Development of cell in situ collagen zymography method for determining local activities of collagenases”, Turk J Biochem, 2022 (SCI-Expanded).

Sözlü sunum: Sipahi M, Keles D, Inanc-Surer S, Efe H, Yüce Z, Oktay G, “N-myc downstream regulated gene-2 attenuates metastatic cell behavior of FTC-133 human follicular thyroid carcinoma cells” Turk J Biochem, Volume: 46 Page: 55, Supplement 1, Virtual Congress, 2021 (SCI-Expanded).

Poster: Inanc-Surer S, Keles D, Sipahi M, Oktay G, “The Effects of Metabolic Drugs on Tumor Behaviour in Oral Squamous Cell Carcinoma”, FEBS Open Bio (Suppl. 1) Volume: 11 Page: 413, Virtual Congress, 2021 (SCI-Expanded).

Sözlü sunum: Inanc-Surer S, Keles D, Sipahi M, Oktay G, “Triple combination of Metformin, Dichloroacetate, and Cetuximab exerts anti-tumorigenic activity in UPCI-SCC-131 oral squamous carcinoma cells”, Turkish J Biochem, Volume: 45 Page: 51, Supplement 2, Virtual Congress, 2020 (SCI-Expanded).

Davetli konuşmacı: Inanc-Surer S, “Reprogramming of oral squamous cell carcinoma in response to metabolic drugs”, Turkish J Biochem, Volume: 44 Page: 10, Supplement 2, 2019 (SCI-Expanded).

Sözlü sunum: Toksoz F, Sever T, Inanc S, Meco HE, Kurter H, Calibasi Kocal G, Basbinar Y, Olgun HN, “The effect of normoxic/hypoxic microenvironment on hypoxia-inducible factor 1 mechanism in neuroblastoma”, International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Volume:1, Page: 101, Ankara, Türkiye, 2019.

Poster: Inanc S, Keles D, Sipahi M, Baskin Y, Oktay G, “Effects of Metformin and Dichloroacetate on Mitochondrial Energy Metabolism in Oral Cavity Cancer Cells”, FEBS Open Bio (Suppl.S1) Volume:8, Page: 334, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2018 (SCI- Expanded).

Poster: Baskin Y, Inanc S, Elcitepe TB, Akcay D, Calibası Kocal G, Alicikus Z, Eskiizmir G, Yapici K, “Silver nanoparticles: A novel radiosensitizer for the treatment of oral cavitity cancer cell line” 2nd EACR Conference Radiation Break-through from DNA damage responses to precision cancer therapy, Page: 45, Oxford, İngiltere, 2018.

Poster: Inanc S, Cakiroglu E, Somek K, Karaca G, Akcay D, Alicikus LZ, Ellidokuz H, Eskiizmir G, Yapici K and Baskin Y, “Gold Nanoparticles: A novel nanoparticle for radiosensitization in oral cavity cancer”, Clin Chem Lab Med, Volume: 55, Special Supplement, Page: S492, Atina, Yunanistan, 2017 (SCI-Expanded).

Poster: Eskiizmir G, Baskin Y, Inanc S, Somek K, Calibası G, Yapici K, “Graphene-based nanoparticles: a novel nanodrug for cancer”, FEBS Journal (Suppl. 1), Volume: 283 Page:102, Kuşadası, Türkiye, 2016 (SCI-Expanded).

Poster: Keles D, Oktay G, Sipahi M, Inanc S, Djamgoz MBA, "The effect of voltage-gated sodium channel on matrix metalloproteinase expression and activity in human breast cancer cells", 40th FEBS Congress, FEBS Journal (Suppl. 1), Volume: 282 Pages: 318-318 Special Issue: SI Meeting Abstract: P33-018, Berlin, Almanya, 2015 (SCI-Expanded).

Poster: Keles D, Oktay G, Sipahi M, Inanc S, Djamgoz MBA, "Matrix Metalloproteinase Expression and Activity in Human Breast Cancer Cells: Association with Voltage-Gated Sodium Channel", 3rd EACR Sponsored Anticancer Agent Development Congress, İzmir, Türkiye, 2015.

Poster: Inanc S, Keles D, Oktay G, "Standardization of collagen zymography method for determining matrix metalloproteinases -1, -8 and -13 activities", FEBS Journal (Suppl. 1), Volume: 281, Pages: 503, FEBS EMBO 2014 Congress, Paris, Fransa, 2014 (SCI-Expanded).

Poster: Keles D, Sipahi M, Inanc S, Oktay G, "RHOC-GTPase promotes colon cancer cell invasion in matrix metalloproteinase dependent manner", FEBS Journal (Suppl. 1), Volume: 281, Page: 500, Paris, Fransa, 2014 (SCI-Expanded).

Poster: Egrilmez, MY, Inanc S, Ozkaya F, Salimi R, Harmanci D, Safari R, Kirkali G, Astarcioglu I, Akdogan GG. “An outlook to journal publications from theses of MSc and PhD students at Dokuz Eylul University Graduate School of Health Sciences”, FEBS Journal (Suppl. 1), Volume: 280 Pages: 625-626, Saint Petersburg, Rusya, 2013 (SCI-Expanded).

Poster: Keles D, Inanc S, Canda AE, Terzi MC, Sipahi M, Fuzun M, Oktay G, "The expression and activity levels of RhoC, ROCK-I, ROCK-II and MMP-2 in colorectal cancer", FEBS Journal (Suppl. 1), Volume: 539, Pages: 37. FEBS and 22th IUBMB Congress, Sevilla, İspanya, 2012 (SCI- Expanded).

Sözlü sunum: Inanc S, Keles D, Oktay G, "Standardization of collagen zymography method for determining matrix metalloproteinases -1, -8 and -13 activities", IV. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, Bursa, Türkiye, 2012.

Poster: Keles D, Inanc S, Canda E, Terzi M, Sipahi M, Ellidokuz H, Fuzun M, Oktay G, "The effects of RhoC, ROCK-II and MMP-2 on colorectal cancer invasion" Turkish Journal of Biochemistry, Congress special issue", 23. Ulusal Biyokimya Kongresi, Adana, Türkiye, 2011.

Poster: Oktay G, Keles D, Inanc S, Canda A, Unek T, Sipahi M, Terzi M, Karademir S, Astarcioglu I, "The contribution of RhoC via MMP-2 activation to colorectal cancer liver metastasis", Turkish Journal of Biochemistry, Congress Special Issue 1, 23. Ulusal Biyokimya Kongresi, Adana, Türkiye, 2011.

Poster: Yuksel Egrilmez M, Inanc S, Ozkaya F, Salimi R, Harmanci D, Safari R, Kirkali G, Astarcioglu I, Akdogan G, "An Outlook to Journal Publications from Thesis of MSc and PhD Students at Dokuz Eylül University Graduate School of Health Sciences", 6th ORPHEUS Conference PhD Quality Indicators for Biomedicine and Health Sciences Conference Book p: 52, Izmir, Türkiye, 2011.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1.

İngilizce-Türkçe çevirmenlik / İleri Mitokondriyal Tıp (Advances in Mitochondrial Medicine) Didem Keleş Bartık, Şeniz İnanç Sürer, Bölüm 15: Mitokondri ve İlaçlar

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.

Sözlü Sunum: Eskiizmir G, Baskin Y, Inanc S, Duman S, Calibasi G, Yapici K, “Oral kavite kanserinde lazer uyarmalı karbon nanotüp nanoşerit-sisplatin nano-ilacın kemo- fototermal etkinliğinin araştırılması”, 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 2017.

Sözlü sunum: Eskiizmir G, Baskin Y, Inanc S, Duman S, Calibası G, Karaca G, Yapici K, “Investigation of the chemo-photo-thermal effect of the active targeted graphene oxide   cetuximab nano-drug complex induced by pulsed laser in oral cavity cancer”, 22. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Türkiye, 2017.

Poster: Baskin Y, Eskiizmir G, Inanc S, Elcitepe TB, Calibasi Kocal G, Alicikus Z, Akcay D, Yapici K, “The effects of gold nanoparticle that is nano drug carrier in radiotherapy resistant oral cavity cell line”, 22. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Türkiye, 2017.

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri:

F1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

G. Diğer yayınlar:

(Yukarıdaki maddelerde yer alan başlıklardaki kategorilere girmeyen ve belirtilmek istenen tüm eserler bu maddenin altında belirtilecektir.)

G1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

EK-1

Yüksek lisans tez özeti

Canlı organizmalarda bulunan matriks metalloproteinazlar (MMP'ler), aktif bölgelerinde Zn2+ atomu içeren endopeptidazlardır. MMP'ler başlıca kollajen, laminin gibi ekstrasellüler matriks (ESM) bileşenlerinin yanı sıra, büyüme faktörleri, reseptörler gibi ESM dışı moleküllerin degradasyonundan da sorumludurlar. Kollajenazlar olarak bilinen MMP-1,-8 ve-13; tip I-II-III-V ve IX doğal fibriler kollajeni yıkma yeteneğine sahip proteazlardır. MMP'lerin aynı jel üzerinde pro ve aktif formlarının düzeylerini belirlemede kullanılan Zimografi tekniği, SDS-PAGE tekniğine dayalı elektroforetik bir yöntemdir. Kullanılan substrata göre jelatin, kazein veya kollajen zimografi şeklinde adlandırılmaktadır.Amaç: Bu çalışmada; kollajen zimografi tekniğinin standardizasyonu sağlanarak kollajenazların (MMP-1, -8 ve -13) aktivitelerinin kantitasyonu ve kollajen zimografi tekniğinin laboratuvarımıza kazandırılması amaçlanmıştır.Yöntem: Kollajen zimografi yönteminde substrat olarak kullanılan tip I kollajen sıçan kuyruk tendonlarından ekstrakte edilerek saflaştırıldı. Bununla birlikte substratların spesifikliklerini karşılaştırmak amacıyla tip I ve II kollajen ticari olarak satın alındı. İnsan rekombinant kollajenazları kullanılarak kollajen zimografi tekniği standardize edildi. Her çalışma en az 6 defa tekrar edildi. Yapılan zimografi işleminin ardından jeller UVP Gel Logic System ile görüntülendi, litik bantların yoğunlukları hesaplandı ve standart grafikleri çizildi.Bulgular: Veriler değerlendirildiğinde tüm kollajenazlar için en uygun substratın tip I kollajen olduğu belirlendi ve çalışmaya aynı zamanda düşük maliyeti nedeniyle saflaştırılmış tip I kollajen üzerinden devam edildi. En belirgin litik bantlar 48 saatlik inkübasyon sonucunda görüldü. Yapılan standardizasyon çalışmaları sonucunda kollajen zimografi tekniği ile en az 1 ng kollajenaz aktivitesinin saptanabildiği bulundu. Bu nedenle 1-100 ng aralığında rekombinant kollajenazlar kullanılarak standart grafikleri çizildi.Sonuç: Sonuç olarak; MMP-1, -8, -13'ün aktif ve pro formlarını ayrı ayrı deteksiyonunu sağlayan kollajen zimografi tekniği laboratuvarımıza kazandırılmıştır ve gelecekte yapılacak olan projelerimizde kullanmak üzere standart grafikleri oluşturulmuştur.

EK-2

Doktora tez özeti

Son derece agresif bir malign tümör olan oral skuamöz hücreli karsinom, baş ve boyun kanserlerinin bir alt türüdür ve dünya çapında 6.sırada yer almaktadır. Oral kanserlerin tedavisinde kullanılan temel tedavi yöntemleri cerrahi, radyoterapi ve/veya kemoterapidir. İlaçların yeniden konumlandırması FDA-onaylı mevcut ilaçların, başta kanser olmak üzere farklı hastalıkların tedavisindeki potansiyel etkilerini belirlemek amacıyla kullanılan bir ilaç tasarım yöntemidir. Bu kapsamda Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan Metformin ve laktik asidoz tedavisinde kullanılan Dikloroasetat, FDA onaylı metabolik ajanlardır ve tümör metabolizması üzerindeki etkileri nedeniyle kanser tedavisinde kullanılabilecek potansiyele sahiplerdir. Amaç: Bu çalışmanın amacı; oral skuamöz hücreli karsinom hücre hattında (UPCI-SCC-131) Metformin ve Dikloroasetat'ın hücre canlılığı, HIF-1α and PDK-1 ekspresyonları ve mitokondiyal metabolizma üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Yöntem: İlk olarak, UPCI-SCC-131 hücreleri normoksik (%20 O2, 37ﹾ) ve hipoksik koşullar (%1 O2, 37ﹾ) altında 72 saat boyunca farklı konsantrasyonlarda Metformin ve Dikloroasetat ile muamele edildi ve IC50 değerleri belirlendi. Metformin ve DCA kombinasyonlarının sinerji gösterip göstermediği CompuSyn software ile incelendi. Belirlenen ilaç dozları 48 saat boyunca hücrelere uygulandıktan sonra HIF-1α ve PDK-1 mRNA ekspresyon düzeyleri Real-Time PCR; protein ekspresyon düzeyleri ise Western Blot yöntemi ile incelendi. Bunun yanı sıra ilaçların metabolizma üzerindeki etkileri Seahorse XF Analyzer ile değerlendirildi. Bulgular: Metformin ve Dikloroasetatın normoksik koşullardaki IC50 değerleri sırasıyla 4mM ve 30mM iken; hipoksik koşullarda 14mM ve 40mM bulundu. Tüm kombinasyon gruplarındaki CI değerlerinin (0,46-0,80) 1'in altında olması, UPCI-SCC-131 hücrelerinde Metformin ve DCA'nın hücre canlılığı üzerinde sinerjistik bir etkiye sahip olduğunu gösterdi. Metformin uygulaması sonucunda UPCI-SCC-131 hücrelerinde HIF-1α ve PDK-1 mRNA ekspresyon düzeylerinin değişmediği, protein ekspresyon düzeylerinin ise anlamlı olarak azaldığı belirlendi. Dikloroasetat uygulanan hücrelerde ise PDK-1 mRNA ve protein ekspresyonlarının anlamlı olarak azaldığı, HIF-1α protein ekspresyon düzeylerinin ise doza bağlı olarak azaldığı belirlendi. Ek olarak, metabolik akış deneyleri uygulandığında ise UPCI-SCC-131 hücrelerinin hücresel fenotipinin Metformin kullanımı ile glikolitik yöne kaydığı, Dikloroasetat kullanımı ile enerjitik yöne kaydığı gösterildi. Sonuç: Sonuç olarak elde ettiğimiz verilerin gelecekte oral skuamöz hücreli karsinom metabolizmasını hedef alan ve anti-tümörijenik özelliklere sahip yeni terapötik kombinasyonların geliştirilmesine katkıda bulunacağını öngörmekteyiz.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

FEBS (The Federation of European Biochemical Societies)

EACR (European Association for Cancer Research)

MOKAD (Moleküler Kanser Araştırma Derneği)

Türk Biyokimya Derneği

Ödüller:

Ödül/Burs

Kongre/Sempozyum/Kurs

Alındığı Kuruluş

Tarih ve Yer

Young Scientific Forum (YSF) Bursu

  FEBS 2021 Kongresi

FEBS

Temmuz 2021, Sanal Kongre

Doktora Mezuniyeti

Birincilik Ödülü

 

-

Dokuz Eylül

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

06.12.2019, Balçova, İzmir

Katılım Bursu

FEBS 2018 Kongresi

FEBS

Temmuz 2018,

Prag, Çek Cumhuriyeti

Bildiri Sertifikası/ Birincilik Ödülü

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi

Kongresi

 

TKBB BBC Derneği

Kasım 2017, Antalya, Türkiye

Prof. Dr. Bedii

Gorbon Ödülü

22. Ulusal Kanser Kongresi

Türkiye Kanserle

Savaş Vakfı

Nisan 2017

Antalya, Türkiye

Prof. Dr. Ali Haydar

Taşpınar Ödülü

22. Ulusal Kanser Kongresi

Türkiye Kanserle

Savaş Vakfı

Nisan 2017

Antalya, Türkiye

 

Katılım Bursu

 

FEBS 2016 Kongresi

Gönül Külahçıoğlu

Kanser

Araştırmaları

Eylül 2016

Kuşadası, Türkiye

Katılım Bursu

FEBS EMBO 2014 Kongresi

FEBS

Ağustos 2014

Paris, Fransa

Katılım Bursu

IV. Multidisipliner Kanser

Araştırma Kongresi

TÜBİTAK

Aralık 2012

Bursa, Türkiye

 

Poster Ödülü

"RhoC, ROCK-II ve MMP-2'nin

Kolorektal Kanser İnvazyonu Üzerindeki Etkisi"

Türk Biyokimya Derneği

Aralık 2011 Adana, Türkiye

 

Konaklama Bursu

 

23. Ulusal Biyokimya Kongresi

 

TÜBİTAK

Aralık 2011 Adana, Türkiye

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi