Prof. Dr. Gökhan Akbulut

Akademik Takvim

Prof. Dr. Gökhan Akbulut
Sağlık Hizmetleri MYO
Ameliyathane Hizmetleri

1993 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANTALYA (Lisans Eğitimi)

1998 Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Okmeydanı Eğitim Hastanesi, Genel Cerrahi,  İSTANBUL (Uzmanlık Eğitimi)

1993-1994 S.B. Konya Sarayönü Devlet Hastanesi Pratisyen Hekimlik
1994-1998 SBÜ İstanbul Okmeydanı Eğitim Hastanesi 3. Genel Cerrahi Kliniği Dr. Araş, Görevlisi
1998-1999 SBÜ İstanbul Okmeydanı Eğitim Hastanesi,3. Genel Cerrahi Kliniği Genel Cerrahi Uzmanlığı
1999-2005 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yard. Doçen Öğretim Üyeliği
2005-2010 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Doçent Doktor Öğretim Üyeliği
2010-2010 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Doçent Doktor Öğretim Üyeliği
2010-2015 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesör Doktor Öğretim Üyeliği
2015-2019 Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik EAH Eğitim Görevlisi
2019-2019 Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
2019- Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
2019 Tınaztepe Galen Bayraklı Hastanesi Başhekim, Genel Cerrahi Uzmanı

 

İdari Görevler
1989-1993 Turkish Medical Student International Committee (TurkMSIC) Akdeniz Üniversitesi Halk Sağlığı Birimi Temsilcisi
1990-1993 Öğrenci Bilimsel Araştırma Kulübü, (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi) kurucu üyesi
1996-1998 İstanbul Tabip Odası, Okmeydanı Hastanesi Temsilcisi
2004-2010 Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri Afyonkarahisar Bölge (Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya İlleri) Eğitim Danışmanı
2005-2006 Cerrahi Endoskopi Ünitesi Yöneticisi
2006 Ocak-Şubat Türk Kızılayı Pakistan Çadır Hastanesi 9. Sağlık Takımı Başhekimi
2006-2008 Afyon Tabip Odası, Yönetim Kurulu Üyesi
2006-2010 Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, İl ASKOM Üyesi
2006-2010 Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri Afyonkarahisar Bölge (Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya İlleri) operasyon komutanı
2006- 2010 Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı (Kalite Geliştirme, Stratejik Planlama, Ameliyathane, Depo ve Satın Alma, Dijital Arşivleme, Travma ve Yanık Hastanesi DPT projesi)
2008 European Society of Trauma and Emergency Surgery Delegesi
2008- 2010 Afyon Tabip Odası, Genel Sekreteri
2008-2010 Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Müdürlüğü
2008-2010 Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ar-Ge Proje Sorumlusu
2009 Kazakistan Zhetysu 2009 NATO Afet Tatbikatı, Operasyon Saha Komutanı
2010-2012 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
2010-2012 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Komisyonu Başkanı
2011 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Klinik Şefi
2012- SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Genel Cerrahi Klinik Şefi,
2012-2018 SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi
2012-2018 Yenişehir Kampüs (Tepecik EAH ve Suat Seren Gögüs Hast ve Cerrahisi Hastanesi) Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı,
2015-2018 SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi/Başhekimi
2016-2018 Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
2019- … Tınaztepe Galen Hastanesi Kurucu Başhekimi

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

Gökpınar C, "Memede Kitle Şüphesi ile Hastaneye Başvuran Kadınların Bu Kitleyi fark etmelerinde Kendi Kendine Meme Muayenesinin Önemi", Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hemşireliği Yüksek Lisans Programı, 2002.

Ciğerci Çubuk Y., "Afyon Bölgesinde Çeşitli Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Ameliyathane Hemşirelerinin İş Doyumu", Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hemşireliği Yüksek Lisans Programı, 2002.

Kara, G., “ Cerrahi Servisinde Hemşire ve Hekimlerin, Hemşire-Hekim İlişkisinin Değerlendirilmesi”, Afyon Kocatepe Universitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hemşireliği Yüksek Lisans Programı, 2003.

Gede Yılmaz F., “ Cerrahi Servisinde Hasta-Hemşire ilişkilerinin değerlendirilmesi”, Afyon Kocatepe Universitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hemşireliği Yüksek Lisans Programı, 2003.

Güngör M., “ Ameliyathane ve Cerrahi Servisinde Çalışan Hemşirelerin Anksiyete Düzeylerinin Saptanması ve Hemşireleri İş Ortamında Etkileyen Stresörlerin Tanımlanması “, Afyon Kocatepe Universitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hemşireliği Yüksek Lisans Programı, 2003.

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Yazıcıoğlu, B., “ Abdominal Kompartman Sendromunun Değişik Basınçlarda, Akciğer Regürjitasyonunun Histopatolojik olarak gösterilmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, 2008.

Şan, O., “ Abdominal Kompartman Sendromunun Değişik Basınç, Süre, Reperfüzyon Ve Sepsis Durumunda Kolon Anastomozu Üzerine Etkisi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, 2004.

 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Derlemeler

 • Çalık B, Akbulut G. “Palyatif Bakım ve Cerrahi”. Türkiye Klinikleri Özel Sayı, J Gen Surg Special Topics, (2016) Basım Aşamasında.
 • Akbulut, G. “Özefagus Travmaları ve Perforasyonları”. Türkiye Klinikleri J Gen Surg Special Topics, 5(3), 89-94 (2012)
 • Akbulut, G. “Özefagus Endoskopisi”. Türkiye Klinikleri J Gen Surg Special Topics, 5(3), 132-140 (2012).
 • Akbulut G., “Kronik pankreatitlerde cerrahi tedavi”. Türkiye Klinikleri J Gen Surg Special Topics, 4(1), 101-106.
 • Akbulut G., Karahan A, " ISO 9001:2000 kalite çalışmalarının hastanelerde etkisi üzerine bir araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi Örneği", Hastane Forumu, 1, 26-36, (2008)
 • Polat, C., Yılmaz, S., Akbulut, G., Doğan, D.E., Arıkan, Y., Dilek, O.N., Gökçe, Ö., “Laparoskopik cerrahide pnömoperitonun sistemik etkileri”, End Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi, 10, 12-22 (2003).
 • Akbulut, G., Altındiş, M., Dilek, O.N., “Genel Cerrahi Uygulamalarında kan transfüzyonunun immünosüpresif etkisi –daha bilinmeyen çok şey var-“, Ulusal Travma Dergisi, 7, 213-219 (2001).
 • Dilek, O.N., Akbulut, G., “Cerrahi hastasında enteral beslenme ve glutamin’in rolü,” Çağdaş Cerrahi Dergisi, 14, 238-240 (2000).
 • 8Akbulut, G., Yılmaz, S., Polat, C., Sözen, M., Leblebicioğlu, M., Dilek, O.N., “ Afyon Sultandağı Depremi”, Ulusal Travma Dergisi, 9, 189-193 (2003).
 • Deneysel Çalışmalar
 • Turel KS, Dilek ON, Akbulut G, Sahin DA, Ozenc E, Yazicioglu MB. Effects of local antiinflammatory drugs on seroma formation after mastectomy and axillary lymph node dissection in the rat model. National Journal of Medical Research, 4, 228-232 (2014)
 • Akbulut, G., Altındiş, M., Aktepe, F., Şahin, D.A., Serteser, M., “ Değişik sürelerde uygulanan abdominal hipertansiyonun ratların böbrek dokusu ve plazma sitokin düzeyine etkisi”, Çağdaş cerrahi Dergisi, 18, 3-8 (2004).

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Deneysel Çalışmalar

 • Akbulut G, Yazicioglu MB, Sahin O, Tosun M, Dilek ON. Lung tissue apoptosis in abdominal hypertension, Apoptosis and necrosis of lung tissue in abdominal hypertension. Eur J Trauma Em Surg, 37, 495-501 (2011)
 • Balci C, Kaya E, Demirkan I, Sivaci R, Ibis AH, Akbulut G, Ela Y. Effects of abdominal compartment syndrome on gastric emptying time. Bratisl Lek Listy;113(2):99-10 (2012).
 • Akbulut G, Altındiş M, Aktepe F, Serteser M, Dilek ON. “Renal Cytokine ad histopathologic changes following acutely increased intra-abdominal pressure: an animal study”. Turkish J Trauma Emerg Surg, 16, 103-107 (2010)
 • Sahin DA, Haliloglu B, Sahin FK, Akbulut G, Fidan H, Koken G, Buyukbas S,Aktepe F, Arikan Y, Dilek ON. "Stepwise rising CO2 insufflation as an ischemic preconditioning method" J Laparoendosc Adv Surg Tech A, 17, 723-9 (2007).
 • Arikan Y, Akbulut G, Sahin DA, Dilek FH, Saykol V, Dilek ON, "Effects of octenidine HCl on liver tissue: could it be an alternative scolicidal for Hidatid disease?"  World J Surg, 16, 1280-3 (2007).
 • Sahin DA, Kusaslan R, Sahin O, Akbulut G, Ozen OA, Dilek ON, "Comparison of Ligasure, SurgRx, and suture techniques in intra-abdominal adhesions that occur after liver resection in rats: an experimental study" Int Surg, 92 (2007).
 • Sahin DA, Kusaslan R, Sahin O, Akbulut G, Bas O, Dilek ON, "Histopathological effects of bipolar vessel sealing devices on liver parenchyma and comparison with suture method: an experimental study" Eur Surg Res, 39, 111-7 (2007)
 • Polat C, Arikan Y, Gokce C, Aktepe F, Akbulut G, Yilmaz S, Gokce O, "The effect of NG-nitro L-arginine methyl ester on colonic anastomosis after increased intra-abdominal pressure" Langenbecks Arch Surg, 392, 197-202 (2007).
 • Balci C, Akbulut G, Karabekir HS, Karagoz F, Sungurtekin H, "Comparison of SPO2, hearth rate and body temperature values in abdominal compartment syndrome in a rat model with intraabdominal sepsis and intraabdominal hypertension" Saudi Med J, 27, 1254-7 (2006).
 • Altındiş, M., Arıkan, Y., Cetinkaya, Z., Polat, C., Yılmaz, S., Akbulut, G., Dilek, O.N.,Gokce, O., “Octenidine hydrochloride in hydatid disease,” J Invest Surg, 17:41-44 (2004).
 • Akbulut, G., Polat, C., Aktepe, F., Yılmaz, S., Kahraman, A., Serteser, M., Gökçe, Ç., Gökçe, Ö., “The oxidative effect of prolonged CO2 pneumoperitoneum on renal tissue of rats,” Surg Endosc, 18: 1384-1388 (2004).Bu çalışma, 39. ERA-EDTA kongresi’nde “ Poster of Excellence” Ödülü almıştır
 • Köken, T., Serteser, M., Kahraman, A., Akbulut, G., Dilek, O.N., “Which is more effective in the prevention of renal ischemia-reperfusion-induced oxidative injury in the early period in mice: interleukin (IL)-10 or anti-IL-12?” Clin Biochem, 37, 50-55 (2004).
 • Yılmaz, S., Ateş, E., Polat, C., Köken, T., Tokyol, C., Akbulut, G., Gokce, O., “Ischemic preconditioning decreases laparoscopy-induced oxidative stress in small intestine,” Hepatogastroenterology, 50, 979-982 (2003).
 • Polat, C., Aktepe, O.C., Akbulut, G., Yılmaz, S., Arıkan, Y., Dilek, O.N., Gokce, O., “The effects of increased intra-abdominal pressure on bacterial translocation,” Yonsei Med J, 44, 259-64 (2003).
 • Yılmaz, S., Köken, T., Tokyol, C., Kahraman, A., Akbulut, G., Serteser, M., Polat, C., Gokce, C., Gokce, O., “Can preconditioning reduce laparoscopy-induced tissue injury?” Surg Endosc 17, 819-824, (2003).
 • Serteser, M., Köken, T., Kahraman, A., Yılmaz, K., Akbulut, G., Dilek, O.N., “Changes in hepatic TNF-alpha levels, antioxidant status, and oxidation products after renal ischemia/reperfusion injury in mice,” J Surg Res, 107, 234-240 (2002).
 • Akbulut, G., Serteser, M., Polat, C., Köken, T., Aktepe, F., Yılmaz, S., Gökçe, Ç., Gökçe, Ö., “Changes in tissue-oxidative stress markers in an experimental model of laparoscopic donor nephrectomy,” Transplantation, 74 , 1768-1772 (2002).
 • Polat, C., Arıkan, Y., Vatansev, C., Akbulut, G., Yılmaz, S., Dilek, F.H., Gökçe, Ö., “The Effects of increased intraabdominal pressure on colonic anastomoses,”Surg Endosc,16, 1314-1319, (2002).
 • Bu çalışma Afyon Kocatepe Universitesi Öğretim Elemanları Derneği’nce Düzenlenen “Bilimsel Ödül Yarışmasında birincilik ödülü almıştır”
 • Akbulut, G., Serteser, M., Yucel, A., Değirmenci, B., Yılmaz, S., Polat, C., San, O.,Dilek, O.N., “Can laparoscopic hernia repair alter function and volume of testis? Randomized clinical trial,” Surg Laparosc Endosc Percutan Tech, 13, 377-378 (2003).

Klinik Çalışmalar

 • Karaali C, Emiroğlu M, Çalık B, et al. (June 01, 2019) Evaluation of Antibiotic Prophylaxis and Discharge Prescriptions in the General Surgery Department. Cureus 11(6): e4793. doi:10.7759/cureus.4793
 • Calik B(1), Karaman K, Atci R, Cetindag O, Ugurlu L, Aydin C, Akbulut G. Visceral organ resection during femoral hernia surgery is a predictor of morbidity. Int Surg. 2015 Mar;100(3):455-60.
 • Balci B, Kılıç G, Calik B, Akbulut G. Robotically assisted transthoracic easophagectomy, 3 cases. Journal of Society Laporoendoscopic Surgeons. Accepted. 2018.
 • Unver M, Guner M, Ozturk S, Olmez M, Kumkumoglu Y, Kebabcı E, Erol V, Bozbıyık O, Zalluhoglu N, Aydın C, Akbulut G. Management of spontaneous rectus sheath heamatoma: experience of double center. .Acta Media Mediterranea.  ePub in ehead (2014)
 • Unver M, Ozturk S, Olmez M, Kumkumoglu Y, Zalluhoğlu N, Bozbıyık O, Kebapcı E, Erol V, Dogan SM, Ugurlu L, Turgut E, Karaca C, Hacıyanlı M, Aydın C, Akbulut G. The best treatment option in colorectal foreign bodies simplicity-experience of two centers. Acta Medica Mediterranea, 7 (2014)
 • Ozturk S;BK, Unver M,Bozbıyık O, Erol Varlık, Kebabcı E, Olmez M, Aydın C, Akbulut GLeft superior hepatectomy and segment 6 resection for colorectal cancer metastasis invading the left hepatic vein:An actual parenchyma preserving technique. Journal of Surgery, 2, 202-205 (2014)
 • Altintoprak F, Degirmenci B, Dikicier E, Cakmak G, Kivilcim T, Akbulut G, Dilek ON, Gunduz Y.CT findings of patients with small bowel obstruction due to bezoar: a descriptive study.ScientificWorldJournal. 2013 18;2013:298392.
 • Altintoprak F, Dikicier E, Arslan Y, Ozkececi T, Akbulut G, Dilek ON.Comparision of the Limberg flap with the V-Y flap technique in the treatment of pilonidal disease. J Korean Surg Soc. 2013 ;85(2):63-7.
 • Dılek FH, Topak N, Tokyol Ç, Akbulut G, Dılek ON. β-Catenin and its relation to VEGF and cyclin D1 expression in pT3 rectosigmoid cancers. Turk J Gastroenterol ;21(4):365-71 (2010).
 • Balci C, Sivaci R, Akbulut G, Karabekir HS. Procalcitonin levels as an early marker in patients with multiple trauma under intensive care. J Int Med Res. 37:1709-17(2009).
 • Samli H, Içduygu FM, Ozgöz A, Akbulut G, Hekimler K, Imirzalioglu N. Surgery for acute abdomen and MEFV mutations in patients with FMF. Acta Reumatol Port. ;34:520-4 (2009).
 • Karaaslan D, Sivaci RG, Akbulut G, Dilek ON, "Preemptive analgesia in laparoscopic cholecystectomy: a randomized controlled study" Pain Pract, 6, 237-41 (2006).
 • Dilek ON, Yilmaz S, Degirmenci B, Ali Sahin D, Akbulut G, Dilek FH, "The use of a vessel sealing system in thyroid surgery" Acta Chir Belg, 105,369-72 (2005).
 • Dilek ON, Yucel A, Akbulut G, Degirmenci B. Are there adverse effects of herniorrhaphy techniques on testicular perfusion? Evaluation by color Doppler ultrasonography. Urol Int. 75(2):167-9 (2005).
 • Altındiş, M., Dilek, O.N., Demir, S., Akbulut, G., “Usefulness of the Helicobacter pylori stool antigen test for detection Helicobacter pylori infection,” Acta Gastroenterol Belg ,65, 74-76 (2002). Erratum in: Acta Gastroenterol Belg, 65, 246 (2002), Acta Gastroenterol Belg 66, 195, (2003).
 • Polat, C., Kahraman, A., Yılmaz, S., Köken, T., Serteser, M., Akbulut,G., Arıkan, Y., Dilek, O.N., Gokce, O., “A comparison of the oxidative stress response and antioxidant capacity of open and laparoscopic hernia repairs,” J Laparoendosc Adv Surg Tech A, 13, 167-173 (2003).

Review

 • Akbulut G, Öztürk S. Maligniteler ve İleuslar. Türk Klinikleri J Gen Surg-Special Topics. 74-82 (2014)

Case Report

 • Atıcı SD, Arıcan C, Avcı EK, Çalık B, Akalın M, Akbulut G. Primary Psoas Abscess Due to Brucella: A Rare Case.
 • Atıcı SD, Arıcan C, Akalın M, Kayapınar AK, Çalik B, Gül G, Akbulut G. Jejunojejunal Intussusception Caused by a Öejunal Villous Adenoma Polyp İn an Adult. Transplant proceedings. 2019
 • Çakmak G, Altıntoprak F, Gündüz Y, Dikicier E, Akbulut G. A subcutaneous hydatid cyst. Turk J Gastroenterol. 2014 Dec;25 Suppl 1:310.  
 • Ünver M, Öztürk Ş, Erol V, Cartı EB, Bozbıyık O, Kebapçı E,Ölmez M, Akbulut G.   Retroperitoneal paraganglioma presenting with pancytopenia: A rare case with rare manifestation. Int J Surg Case Rep. 2015;14:77-9.
 • Unver M, Ozturk S, Bozbiyik O, Erol V, Kebabci E, Olmez M, Bayol U, Aydin C, Akbulut G. Incidental Early Gallbladder Carcinoma with hepatocellular carcinoma: A rare synchronous double primary malignant tumor, Case Report Elmer Press,  561-563 (2014)
 • Altintoprak F, Degirmenci B, Dikicier E, Cakmak G, Kivilcim T, Yalkin O, Akbulut G, Dilek ON. A case of achalasia presented with cardiopulmonary arrest. Case Rep Surg ( 2012)
 • Sahin DA, Akbulut G, Saykol V, San O, Tokyol C, Dilek ON, "Laparoscopic enucleation of mesenteric cyst: a case report" Mt Sinai J Med, 73, 1019-20 (2006).
 • Sahin DA, Akbulut G, Sahin FK, Aktepe F, Dilek ON, "Image of the month. Jejunal stromal tumor" Arch Surg, 141, 709-10 (2006).

Letter to the editor

 • Polat, C., Akbulut, G., Gokce, O., “In the treatment of gastric cancer, the aim must be successful locoregional disease control and long-term disease-free survival” World J Surg, 26,1532 (2002); author reply 1532-3, (2002).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

Sözlü Sunumlar

 • Bengi Balcı, Bülent Çalık, Gökhan Akbulut. RObotik Cerrahi Yardımlı Özefagus Divertikülektomi, 3 vaka. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya.
 • Canan Balcı, Remziye Sıvacı, Gokhan Akbulut, Hamit Selim Karabekir Correlation of procalcitonin and C-reactive protein during the intensive care unit course of multiple-trauma patients. Sözlü sunum. The 10th Congress of European Society of Emergency Surgey and Trauma, 13-17 May 2009, Antalya, Turkey.
 • Yavuz Yavaş, Hilmi Uyar, Sezgin Yılmaz, Gökhan Akbulut. The Evaluation of Acute Pancreatıtıs In Terms Of Conservatıve And Surgıcal Treatment Retrospectıvely. Sözlü Sunum. The 10th Congress of European Society of Emergency Surgey and Trauma, 13-17 May 2009, Antalya, Turkey.
 • Murat Burç Yazıcıoğlu, Gökhan Akbulut, Mehmet Nuri Koşar, Ziya Taner Özkeçeci, Önder Şahin, Yüksel Arıkan, Osman Nuri Dilek
 • The Effects of Different Pressure on Lung Histopathology in Rat Abdominal Compartment Syndrome Model. Sözlü Sunum The 10th Congress of European Society of Emergency Surgey and Trauma, 13-17 May 2009, Antalya, Turkey.
 • Hamit Selim Karabekir, Canan Balcı, Gökhan Akbulut, Remziye Gül Sıvacı, Ulaş Öztürk
 • Evaluation of the trauma and neurotrauma patients those were admitted to neurosurgery and anesthesiology intensive care unit between 2004-2009. Sözlü Sunum. The 10th Congress of European Society of Emergency Surgey and Trauma, 13-17 May 2009, Antalya, Turkey.
 • Canan Balci, Remziye Gül Sivaci, Hamit Selim Karabekir, Gökhan Akbulut
 • Clinical experiences with a new semi quantitative solid phase immunassay for measuring rapid procalcitonin. Sözlü Sunum.  The 10th Congress of European Society of Emergency Surgey and Trauma, 13-17 May 2009, Antalya, Turkey.
 • Akbulut G, Karahan A, "Transformation project in health establisments with self administration/privatization of health services" III. Uluslararası katılmlı Sağlıkta kalite ve akreditasyon ve hasta güvenliği kongresi, Sözlü Sunum 20-23 Şubat 2009, Antalya, Turke
 • Karahan A, Küçükilhan M, Yılmaz FÖ, Akbulut G, "Teknolojik değişim ve çalışanların müşteri memnuniyeti üzerine etkisi",II. Uluslararası katılmlı Sağlıkta kalite ve akreditasyon ve hasta güvenliği kongresi, Sözlü Sunum 20-23 Şubat 2008, Antalya, Turkey
 • Akbulut G, Karahan A, Küçükilhan M, Doğru S "Akreditasyon standartlarına uygunluk" II. Uluslararası katılmlı Sağlıkta kalite ve akreditasyon ve hasta güvenliği kongresi, Sözlü Sunum 20-23 Şubat 2008, Antalya, Turkey
 • Akbulut, G., “Eartquake in Kashmir- Pakistan 8 Oct 2005- Lessons From Turkish Red Cresent Field Hospital Experience”, Sözlü SunumI.ESTES Kongresi, Budapeşte/Macaristan, 24-27 Mayıs 2008 
 • Arıkan Y, Şahin DA, Akbulut G, Şaykol V, Dilek FH, Dilek ON, Gökçe Ö: “Effects of octenidine hydrochloride on liver parenchyma”. Oral presentation. 40th Congress of the European Society for Surgical Research, 2005, Konya, Türkiye
 • Akbulut, G., Altındiş, M., Aktepe, F., Serteser, M., Dilek, O.N., “The effects of increased intra-abdominal pressure to the plasma and renal cytokine levels”, Oral Presentation, Proc. 6th European Trauma and Emergency Surgery, Prague, 2004
 • Köken, T., Serteser, M., Kahraman, A., Akbulut, G., Dilek, O.N., Gökçe, Ç., "The Effects of interleukin-10 (IL-10) on renal tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) production and oxidative stress in an experimental model of ıschemia/reperfusion (I/R) injury resembling allograft harvesting", Oral presentation, Proc. Abstract book from the World Congress of Nephrology, Berlin, Nephrology Dialysis Transplantation, Vol 18, Supl 4, 392, Oxford University Press, Berlin, 2003.
 • Yılmaz, S., Koken, T., Tokyol, C., Kahraman, A., Akbulut, G., Serteser M., Polat, C., Gokce, Ç. Gokce, O., "Can Preconditioning reduce laparoscopy-induced tissue injury. Oral Presentation," Proc. 10th Int Congress of EAES, Lisboa, 2002, Surg Endosc 17 (suppl); 91, Lisboa, Springer, New York, 2003.
 • Akbulut, G., Dilek,O.N., Koken, T., Kahraman, A., Serteser, M., "The correlation between oxidative stress and TNF-alpha levels in an experimental model of renal ischemia reperfusion injury in mice," Oral Presentation. Proc. 5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Ulusal Travma Dergisi 8 (suppl), 189, Istanbul 2002.
 • Polat, C., Aktepe, O.C., Akbulut, G., Yılmaz, S., Arikan, Y., Dilek, O.N., Gokce, O., "The effects of increased intraabdominal pressure on bacterial translocation," Oral Presentation, Proc. 5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Istanbul, Ulusal Travma Dergisi 8 (suppl), 289, Istanbul, 2002.
 • Erol, D., Sivaci, R.G., Akbulut, G., Şaykol, V., Şafak, B., "Malignant hyperthermia in a patient with high creatinin phosphokinase levels," Oral Presentation, Proc. 5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Istanbul, Ulusal Travma Dergisi 8 (suppl), 467, Istanbul, 2002.
 • Serteser, M., Koken, T., Kahraman, A., Yılmaz, K., Akbulut, G., Dilek, O.N., "Changes in hepatic TNF-alpha levels, anti-oxidant status and oxidation products after renal ischemia/reperfusion injury in mice," Oral presentation, Proc. 10th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation, Ohrid, Balkan Journal of Clin Lab, 1X, 02,I, 76, 2002.
 • Akbulut, G., Kuzugüdenlioglu, D., Şahin, H., Dilek, O.N., "Effects of information given by a nurse on pregastrointestinal endoscopy anxiety," Oral Presentation, Proc. 9th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, Maastricht, Abstract book, O142, Maastricht, 2001.
 • Yıldız, E., Akbulut, G., Aydın, M.T., "Is previous surgery a contraindication to laparoscopy?" Oral Presentation, Proc. Joint Euro-Asian Congress of Endoscopic Surgery, 1997, Istanbul, Abstract Book, 103, İstanbul, 1997.
 • Yıldız, E., Akbulut, G., Aydın, T., "Bilomas", Oral Presentation, Proc. Joint Euro-Asian Congress of Endoscopic Surgery, 1997, İstanbul, Abstract book, 106, İstanbul, 1997
 • Yıldız, E., Aydın, M.T., Vurgun, I., Öztürk, G., Akbulut, G., " Major vascular injury following laparoscopic cholecystectomy". Oral Presentation, Proc. Joint Euro-Asian Congress of Endoscopic Surgery, 1997, Istanbul, Abstract book, 105, İstanbul, 1997
 • Yıldız, E., Yüney, E., Aydın, T., Akbulut, G., "Bile duct injuries following laparoscopic cholecystectomy". Oral Presentation, Proc. Joint Euro-Asian Congress of Endoscopic Surgery, 1997, Istanbul, Abstract book, 97 , İstanbul, 1997

Yazılan Kitaplar

 • Hastanelerin Travma Açısınadan Seviyelendirilmesi Klavuzu, 2013, İzmir Travma Grubu.
 • Palyatif Bakım, Evde ve Hastanede, Çalıştay Raporu, Edi: Fehmi Akçiçek, Gökhan Akbulut, Çiçek Fadıloğlu, 2013.
 • Destek Evi Çalıştay Raporu, Edi: Fehmi Akçiçek, Gökhan Akbulut, 2014
 • Asistan El Kitabı. Edi: Gökhan Akbulut, 2014
 • Bütüncül Bakış Açısıyla Travma, Temel Bilgi, Edi: Gökhan Akbulut, Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, 2016
 • Tıbbi Vasiyet. Edi. Fehmi Akçiçek, Gökhan Akbulut, Sevnaz Şahin. İzmir 2017.

Yazılan Ulusal Kitaplarda Bölümler

 • Çalık B, Akbulut G. “Ostomiler” .Travma Cerrahisi Uygulama Teknikleri. Edi. Eryılmaz. Ankara 2018,  pp 413-418
 • Ural B, Akbulut G. “Sonda, Dren ve Kateterler”. Travma Cerrahisi Uygulama Teknikleri. Edi. Eryılmaz. Ankara 2018 pp 413-418
 • Akbulut G. “Kolorektal Hastalıklar”. Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik (Board) Okulu Ders Notları. Edi. Özçelik. 41.Bölüm. 401-409. Ankara TCD yayınları  2018
 • Sofuoglu Z, Sofuoglu T, Akbulut G. “Afetlerde Tıbbi Müdahale”, Afet Ekonomisi, Edi. Tiryakioglu M. 2016.
 • Akbulut G. Hasta adına karar verme, tıbbi vasiyet. 7. Kitap Palyatif Bakımda Etik ve Medikolegal yaklaşım. Edi. Bölüm Ekin ÖZgür AktaşPalyatif Bakım Semptom Yönetiminde Klinik Yaklaşım. TC İzmir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü. 2015 İzmir
 • Akbulut G, Duodenal Travma Yönetimi. Türk Cerrahi Derneği, e-kitap, Bölüm Editörü Yeşim Erbil, Genel Editör Cem Terzi. http://www.tcdcerrahi.org/fulltext.php?id=70, 2011
 • Akbulut G, Duodenum Travması. Türk Cerrahi Derneği, e-kitap, Bölüm Editörü Yeşim Erbil, Genel Editör Cem Terzi,  http://www.tcdcerrahi.org/fulltext.php?id=69, 2011
 • Akbulut G, Künt Karın travmalarında nonoperatif tedavi yaklaşımları, Türk Cerrahi Derneği Sanal Akademi. http://sneg.turkcer.org.tr/sneg_giris.php. 2010.
 • Akbulut G, Pankreas Yaralanmaları. In: Travma, Doğan, Taştepe, Liman (Edis), MN Medikal&Nobel Pub., Ankara, 2006, pp587-597.
 • Akbulut G, Duodenum Yaralanmaları. In: Travma, Doğan, Taştepe, Liman (Edis), MN Medikal&Nobel Pub., Ankara, 2006, pp 605-613.
 • Akbulut, G., “ Amibik karaciğer apsesi”, In: Karaciğer, Osman Nuri Dilek (Ed), Afyon Kocatepe Universitesi Yayınları No:58, Cilt II, Bölüm 37, 597-608, Afyon (2003).
 • Akbulut, G., “ Karaciğerin Basit Kistleri”, In: Karaciğer, Osman Nuri Dilek (Ed), Afyon Kocatepe Universitesi Yayınları No:58, Cilt II, Bölüm 34, 569-574, Afyon (2003).
 • Akbulut, G., “ Piyojenik karaciğer apsesi”, In: Karaciğer, Osman Nuri Dilek (Ed), Afyon Kocatepe Universitesi Yayınları No:58, Cilt II, Bölüm 38, 609-622, Afyon (2003).
 • Akbulut G- Karabelir S, Afetlerde İlk Yardım. In: Deprem, Yaşar Kibici (Edi). Kocatepe Universitesi Yayınları., Klinik Tıp No. 4, Afyon, Turkey 2003.
 • Akbulut, G., “Afetlerde Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu”, In: Ilk Yardım Ders Kitabı, Osman Nuri Dilek (Ed), Afyon Kocatepe Universitesi Yayınları No:47, Bölüm 36, 359-373, Afyon (2003).
 • Akbulut, G., “ Mide volvulusu”, In:Mide Duodenum, Osman Nuri Dilek (Ed), Afyon Kocatepe Universitesi Yayınları No:1, Bölüm 24, 335-339, Afyon (2001).
 • Akbulut, G., “ Tanı ve tedavi amaçlı endoskopi”, In: Mide ve Duodenum, Osman Nuri Dilek (Ed), Afyon Kocatepe Universitesi Yayınları No:1, Bölüm 6, 67-78, Afyon (2001).

Editörlük

Cerrahi Kliniklerinde Palyatif Bakım, Özel Sayı Editörlüğü, Türkiye Klinikleri Özel Sayısı, 2016

Dergi Hakemlikleri:

J Laparoscopy Endoscopy Advanced Surgicall Techniques (SCI)

Türkiye Klinikleri Dergisi (SCI-E)

Anadolu Kardiyoloji Dergisi (SCI-E)

Ulusal Travma Dergisi (SCI-E)

Türkiye Sağlık Bilimleri Dergisi (Tübitak)

Sakarya Medical Journal

Kocatepe Tıp Dergisi

Cerrahi Sanatlar Dergisi

Journal of Emergency Medicine

Journal of General Medicine

J Surgical Sciences (e-dergi)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

European Association for Endoscopic Surgery, 2000

European Society of Emergency Surgery and Trauma, 2008

Ulusal Travma Cerrahisi Derneği, 1998

Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 2002

Ulusal Laparoskopi Endoskopi ve Minimal İnvazif Cerrahi Derneği, 1998

Türk Cerrahi Derneği, 1998

Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Kurulu Üyesi, 2018-2020

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Etik Kurulu Üyesi, 2003

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fakülte Kurulu, Yardımcı Doçent Temsilcisi, 2003-2005

Kongreler, Paneller ve Konferanslar Düzenleme Faaliyetleri:

“Kaza Alanında Travma Yönetimi” konulu ulusal panel, Düzenleme Komitesi Üyesi ve Danışman, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, 2006

“Afyokarahisar Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi Günleri”, Her ay bir tam gün pratisyen hekimlere yönelik eğitim, 9 aylık seri konferanslar dizisi projesi, proje yöneticisi

The 10th Congress of European Society of Emergency Surgey and Trauma, 13-17 May 2009, Antalya, Turkey, Member of National Committee.

Prehospital Mass Casualty Exercise & Trauma Management Course, Coordinator of WS “ May 13th 2009, ESTES, Antalya Turkey

17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Genel Cerrahide Yeni Teknoloji Kullanımı, Maliyet, Etkinlik, Güvenirlik, Mühürleyici Aletler, Panelist, 26-29 Mayıs 2010, Ankara

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastane Afet Planı Eğitim Çalışması, Organizasyon Komitesi, Konuşmacı, 7-9 Aralık 2010

Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine Yönelik “Uygulamalı Pnömotoraks ve Ampultasyon Kursu”, Koordinatör, 4-5 Nisan 2010, Afyonkarahisar

1 Uluslar arası Kadın ve Sağlık Kongresi,  Moderatör ve Panelist, 3-5 Haziran 2010, Sakarya

European Society of Trauma and Emergency Surgery, Emergency Surgery Course, NAtional Faculty Member, 27-29 March 2011 Istanbul.

6. İzmir İleri Yaş Sempozyumu, Konferans “ Yaş Ayrımcılığı” Oturum Başkanı, 19-20 Mart 2013, İzmir

9. Travma ve Acil Cerrahi Toplantısı, Panel, “Özefagus Perforasyonları, Özefagus varis kanamaları, içi boş organ perforasyonları” tartışmacı, 19-23 Nisan 2013, Antalya

9. Travma ve Acil Cerrahi Toplantısı, Serbest Bildiriler oturumu, Moderatör, 19-23 Nisan 2013, Antalya

HPB Sakarya Bölgesel Toplantısı, “Akut Pankreatitler” moderatör, 14 Nisan 2013, Abant, Bolu

Palyatif Bakım Çalıştayı, Evde Hastanede, Çalıştay Eş Başkanı, III. Çalışma Grubu Başkanı “Evde Palyatif Bakım ile ilgili ekibin oluşturulması, Organizasyon şeması, görev tanımlaması ve kurumlar arası işbirliği”, 25 Nisan 2013, İzmir

Travma Simülasyon Uygulamaları Kursu, Kurs Eş Başkanı, 8-9 Ekim 2013, Narlıdere İzmir.

BUHASDER, “5. Tepecik Enfeksiyon Günleri” Yaşlılık ve Enfeksiyon Sempozyumu, Düzenleme Kurulu, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, 25-29 Eylül 2013, Palamo Pasha Otel, İzmir

Türk Onkoloji Derneği Bölgesel Toplantısı. Nonkolorektal kanserler. Konuşmacı ve oturum başkanı “Pankreas kanseri cerrahisi”. 2 Kasım 2013 Kartepe.

Destek Evi Çalıştayı, Çalıştay Eş Başkanı, Mayıs 2014, Narlıdere Huzurevi İzmir.

Uygulamalı Travma Kursu, Kurs Koordinotörü, İzmir KKHK Menemen ve Aliağa DH, 25 Haziran 2014, İzmir

Hospitals Under Fire, NATO Advanced Workshop Disaster Management and Terrorism, Faculty Member, Turkish Board Representative, 14-17 Nov 2014, Haifa, İsrael.

Tıbbi Vasiyet Çalıştayı, 25 Mayıs 2015, Narlıdere Huzurevi, Çalıştay Eş Başkanı, Narlıdere İzmir

10. Travma Kongresi, “Nasıl Yaparım, How I do it?” moderatör, “kanıta dayalı olgularla birlikte tartışalım-Kısa Barsak Sendromu” panelist, 28 Ekim 1 Kasım 2015, Gloria Kongre Merkezi, Antalya

6. BUHASDER Tepecik Enfeksiyon Günleri, “Enfeksiyonlara multidisipliner yaklaşım”, 4-8 Kasım 2015, Düzenleme kurulu üyeliği, Cerrahi Alan enfeksiyonları Bölüm Moderatörlüğü, Sarıgerme Hilton, Muğla

10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Panel; Nasıl Yaparım? How I do it ?. Moderatör. Panel; Kanıta Dayalı Olguları birlikte tartışalım. Kısa Bağırsak Sendromu Nasıl Yönetirim? Panelist. 29-31 Ekim 2015 Antalya.

20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 15. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyeliği, “Terörizm gölgesinde hastaneler oturumunda moderatörlük”, “Acil Servis Yanıyor, Acil Servislerin Sorunları oturumunda “Hangi Hasta Hangi Hastaneye” sunumu için panelist”,  17-20 Nisan 2016, Antalya

İzmir 9. İleri Yaş Sempozyumu (Keyifli Yaş Almak) 22-23 Mart 2016. Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi

“Sanat ve Sağlık, Sanatın iyileştirici gücü”, Panel, Panelist, Balıkesir Üniversitesi, 4 Mayıs 2016.

Ulusal Sağlıkta Kalite Forumu (National Health Quality forum). Danışma Kurulu Üyeliği (Advisory Board Member). İlkesel Sunu (Keynote Lecture) Zaman'ında Tedavi (Timeliness). Genişletilmiş Panel (iskender panel), Panelist, sağlık Hizmetleri Etki alanları Perspektifinde Alanın Gerçek Sorunlarına Odaklanmak II-ııı (Focusing on aitinden problems form Perspectives of Health Care DomainsII-III),, 14 May 2016, Kocaeli Üniversitesi Ufuktepe Yerleşkesi, İzmit.

Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Kalite Çalşıtayı 2016, 7. Çalıştay Grubu: Tez kalitesi nasıl arttırılır. Moderatör. 26-27 Mayıs 2016, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiye, Haydarpaşa İstanbul

Eğiticilerin Eğitimi Kursu. Kurs Eş Başkanı. Sunum: “Eğitimde Koçluk, Mentorluk”.  1-6 Haziran 2016. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, ÇİDEM, Alsancak, İzmir.

Çocuk ve Ergenlerde Madde BAğımlılığı ile Mücadele Çalıştayı. Çalıştay Eş Başkanı. Moderatör: Madde Bağımlılığı ile Mücadele Bütüncül Yaklaşım (İzmir’de neler yapabiliriz?). 29 Haziran 2016. İzmir.

Palyatif Bakım Sempozyum ve Çalıştayı, Bilimsel Danışma Kurulu üyesi, Grup 2 Oturum başkanı, PAlyatif Bakımda Etik Yaklaşımlar ve kalite. Istanbul Bilim Üniversitesi, 15 Ekim 2016 Şişli İstanbul

Palyatif Sağlık Hizmetlerinin Dünü pBu Günü yarını konulu çalıştay, İl SAğlık Müdürlüğü, Katılımcı, 19.10.2016, İzmir

“Hastane Eczacılığı ve Klinik Mühendislik Eğitim ve Uygulama Merkezileri Teknik Şartname Hazırlama Çalıştayı”. TC SB KHK İlaç Eczacılık Daire Başkanlığı. Katılımcı. 19-23 Ekim 2016 İzmir

Eğitici Eğitmenliği Kursu, I ve III. Düzenleme Komisyonu  Üyeliği. “Koçluk, Yetiştiricilik” Konulu konferans. 2016.

“Engelsiz Yaşam İçin Engelsiz Konut ve Yaşam Alanları”. Çalıştay Başkanı. MOderatör Değerlendirme ve sonuç bildirgesi 2016.

1.Uluslararsı 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu. “Yaşlılıkta Sosyal Yaşam ve Bakım”. Bilimsel Kurul Üyeliği. Moderatör Panel: Yaşlının sağlık Bakım Hizmetlerine Ulaşamında Mevcut Durum, Sorunlar Çözüm Önerileri.

7. Tepecik Enfeksiyon Günleri, BUHASDER Kongresi, 1_5 Kasım 2017, Muğla, Düzenleme Kurulu Üyesi

TÜBİTAK 4xx7 BilimŞenliği”Bilim Köyde Şehirde, Heryerden 2” Projesi kapsamında, “Tıpta Robotik Uygulamalar, Robotik Cerrahi” konulu konferans. 5 Ekim 2017, Kemalpaşa.

Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Okulu, Eğitici, “Kolonun Benign Hastalıklarıl”, “Kolon polipleri ve Polipozis sendromları”. 7 Ekim 2017 Ankara, Mart 2018 İstanbul.

İAL Meslekleri Tanıyor, Genel Cerrahi Mesleki Tanıtım. 18 Nisan 2017, İZmir Atatürk Lisesi.

MEV Koleji Özel Güzelbahçe Okulları olarak, “Sosyal Sorumluluk Projelerinin Yaşam Motivasyonumuza Olumlu Katkısı” Konnulu Konferans. 31.10.2017, İzmir.

Kanserle Dans Derneği, “Kanser Risk Faktörleri” orta öğretim kurumlarında kanser farkındalık eğitimleri. Çimentaş Ortaokulu, Çiğli İHL, 2018, İzmir

Tazelenme Üniversitesi “Yapay Zeka” Şubat 2018, İzmir

Orta Öğretim Kurumlarında Biyoteknoloji Seminerleri

Robotik Cerrahi Çiğli Fen Lisesi, Mart 2016.

Robotik Cerrahi. TAKEV vakfı Lisesi, Mart 2017

Endüstri 4.0 nedir? Tıpta Etkileri nelerdir? Çiğli Fen Lisesi 25 Nisan 2018

“Hasar Kontrol Cerrahisi”. Mehmet ERyılmaz. Oturum Başkanlığı. 21. Ulusal Cerrahi Kongresi, 15 Nisan 2018 Antalya

Ödüller

 • 1. Poster of excellence Akbulut G, Polat C, Aktepe F, Serteser B, Kahraman A, Gökçe Ç, Yılmaz S, Gökçe O. “Oxidative stress related to prolonged pneumoperitoneum in a rat model of laparoscopic donor nephrectomy”, 39th ERA-EDTA Congress, 14-17.July.2002, Copenhagen, Denmark
 • 2. Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, Bilimsel Ödül Yarışmasında Birincilik Polat C, Arıkan Y, Vatansev C, Akbulut G, Yılmaz S, Dilek FH, Gökçe Ö. “The effects of increased intraabdominal pressure on colonic anastomoses”, Surg Endosc 2002; 16: 1314-1319.
 • Türk Teknoloji Geliştirme Vakfı, Sağlık Alanında İş Fikirleri birincilik ödülü. “ Hekimleri için geliştirilmiş mobil, yapay zeka destekli, IOT cihazlarla yapılan hasta takip sistemi “

Video Sunumları

 • Akbulut, G., Demir, S., Yılmazer, M., Dilek, O.N., "Laparoscopic sight seeing in giant ovarian cyst: a case of malignant ovarian cyst falsely diagnosed as ascites," Video Presentation, Proc. 9th International Congress of The EAES, Maastricht, Abstract book, V81, Maastricht, 2001
 • Akbulut, G., Demir, S., Fenkçi, S., Dilek, O.N., "The view of intraabdominal tuberculosis in diagnostic laparoscopy," Video Presentation. Proc. 9th International Congress of the EAES, Maastricht, Abstract book, V45, Maastricht, 2001

Poster Sunumları

 • Ziya Taner Ozkececi, Osman Nuri Dilek, Yavuz Yavas, Gokhan Akbulut, Sezgin Yilmaz, Yuksel Arikan. Temporary ileostomies in the emergency abdominal procedures. Poster Sunumu. The 10th Congress of European Society of Emergency Surgey and Trauma, 13-17 May 2009, Antalya, Turkey.
 • Canan Balcı, Gökhan Akbulut, Remziye Gül Sıvacı, Fatma Kahraman, Hakan Eryeğen, Elif Uzun. The Retrospectıve Evaluatıon Of Our Multıtrauma Cases. Poster Sunumu. The 10th Congress of European Society of Emergency Surgey and Trauma, 13-17 May 2009, Antalya, Turkey.
 • Nurhan Babaoğlu, Tayfun Cucioğlu, Gökhan Akbulut. Effects of exercise platforms in disaster medicine education. Poster Sunumu. The 10th Congress of European Society of Emergency Surgey and Trauma, 13-17 May 2009, Antalya, Turkey.
 • Nurhan Babaoğlu, Tayfun Cucioğlu, Gökhan Akbulut. Assessment of National Medical Rescue Team's Exercises. Poster Sunumu. The 10th Congress of European Society of Emergency Surgey and Trauma, 13-17 May 2009, Antalya, Turkey.
 • Hasan Çelik, Gökhan Akbulut, Nurhan Babaoğlu, Tayfun Cucioğlu. National Medical Rescue Team. Poster Sunumu. The 10th Congress of European Society of Emergency Surgey and Trauma, 13-17 May 2009, Antalya, Turkey.
 • Aktepe C, Abulut G, Arikan Y, Çiftçi İH, Görgülü V, Bakteriel isolates from acute cholecystitis cases, Poster Presentation, International Conference on Surgical infections, 6-8 Sept 2008, Stocholm, Sweden.
 • Akbulut, G., Polat, C., Aktepe, F., Serteser, M., Kahraman, A., Gökçe, Ç., Yılmaz, S., Gökçe, O., "Oxidative stress related to prolonged pneumoperitoneum in a rat model of laparoscopic donor nephrectomy," Poster Presentation, Proc. 39.th ERA-EDTA Congress, 14-17.July.2002, Copenhagen, Nephrology Dialysis and Transplantation, 17 (suppl), 171, Oxford University Press, Oxford, 2002.
 • Aktepe, F., Dilek, F.H., Akbulut, G., Dilek, O.N., "Immunohistochemical assessment of heat shock protein 70 in Helicobacter pylori gastritis," Poster presentation, Proc. XXIVth International Congress of the International Academy of pathology, Amsterdam, The Netherlands, Histopathology, Vol 41, Supl 1, 179, Blackwell, 2002
 • Akbulut, G., Büyükerkmen, M.E., Dilek, F.H., Serteser, M., Yücel, A., Dilek, O.N., “A Mucinous cystadenoma of the pancreas and elevated serum tumor markers of its fluid," Poster Presentation, Proc. 4th Annual Meeting of European Society of Surgery, 2000, Krakow, Polland, Przeglad Lekarski, 57 (suppl), 6, Krakow, 2000

Klinik Çalışmalar

 • Ünçel M, Aiköz G, Yıldırım Z, Pişkin G, Değirmenci M, Solakoğlu Kahraman D, AyazD, Akbulut G, Diniz G. Meme Kanserinin klinikopatolojik Özelliklerinin MolekülerAlt Tipe Göre Değerlendirilmesi. Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi 2015, 25, 151-6.
 • Sahin DA, Kuşaslan R, Türel KS, Akbulut G, Arikan Y, Dilek ON, “ Karaciğer kist hidatik olgularımızda cerrahi tedavi ve ERCP ile sfinkterotominin etkinliği”, Kocatepe Tıp Dergisi, 7, 11-16 (2006)
 • Şahin DA, Kuşaslan R, Koşar MN, Akbulut G, Şaykol V, Değirmenci B, Dilek FH, Dilek ON, “Safrakesesi polipoid lezyonlarında Tanı ve Tedavisinde Ultrasonografinin Yeri”, Kocatepe Tip Dergisi, 7, 51-57 (2006)
 • Çevik C, Akbulut G, Erkal S, “Kadınların, kendi kendine meme muayenesi hakkındaki bilgi düzeylerinin kitlenin farkedilmesine etkisi”, Hemşirelik Forumu Dergisi, 8, 45-48 (2006)
 • Polat, C., Yılmaz, S., Akbulut, G., Arıkan, Y., Dilek, O.N., Gökçe, O., “Herni onarımında nadir bir komplikasyon: greft enfeksiyonları”, Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi (kabul yazısı ektedir).
 • Aydın, T., Ulufi, N., Kamalı, S., Akbulut, G., Yüney, E., Oktay, C., Aksoy, F., " Pilonidal sinüs tedavisinde kollajenaz", Okmeydanı Tıp Dergisi, 15, 31-33 (1998).
 • Akbulut, G., Can, D., Sarı, K., Baştuğral, U., Aydın, T., " Istanbul'da bir eğitim hastanesinde ülser cerrahisinde son yirmi yılda neler değişti?", Okmeydanı Tıp Dergisi, 15, 103-106 (1998).

Vaka Sunumları

 • Atıcı S, Yeşilyurt D, Kahraman DS, Öğücü H, Dikmeer E, Demir HB, Akbulut G. A case of parathyroid carcinoma mimicking parathyroid adenoma. J Surg and Med.3. ( 2019).
 • Unver M, Ozturk S, Bozbıyık O, Erol V, Akbulut G, Notaras Procedure for incarcerated rectal prolapse. journal of surgical procedures, 1 (2014).
 • Unver M,Ozturk S, Bozbıyık O, Erol V, Ozdemir M, Aydın C, Akbulut G. Senkronize Pankreas Net ve Kolon Adenokarsinoma metastazında segmenter karaciğer rezeksiyonu, Cerrahi Sanatlar Dergisi, 7, 2-3 (2014)
 • Arikan Y, Türel KS, Akbulut G, " Triodiektomi sonrası yutma güçlüğü ve tanı karmaşası: akalazya olgusu", Kocatepe Tıp Dergisi, 7, 59-51 (2006).
 • Kilit C, Özkeçeci G, Akbulut G, Onrat E, “Siprofloksasin kullanımı ile oluşan edinsel QT sendromu”, Kocatepe Tıp Dergisi, 6, 63-65 (2005)
 • Tokyol, Ç., Fenkçi, S., Akbulut, G., Yılmaz, S., “ Feokromasitom: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi”, Kocatepe Tıp Dergisi, 5, 63-66 (2004).
 • Yılmaz, S., Aktepe, F., Polat, C., Akbulut, G., Dilek, O.N., " Anal bölgede yerleşim gösteren bazal hücreli kanser", Kocatepe Tıp Dergisi, 1, 67-70 (2003).
 • Yılmaz, S., Polat, C., Tokyol, Ç., Akbulut, G., " Ektopik Pankreas olgusu ve literatürün gözden geçirilmesi", Kocatepe Tıp Dergisi, 2, 73-76 (2003).
 • Yılmaz, S, C. Polat, Akbulut G. “Laparoskopik Cerrahi Sonrası Unutulmuş Yabancı Cisim: Endo-loop parçası”. Kocatepe Tıp Dergisi, 2, 69-72 (2003).
 • Akbulut, G., Günay, S., Aren, A., Bilge, O., " Inkomplet Behçet Hastalığı olan ve karaciğer travması ile gelen bir hasta", Ulusal Travma Dergisi, 8, 253-255, (2002).
 • Polat, C., Yılmazer, M., Akbulut, G., Yılmaz, S., Arıkan, Y., Gökçe, Ö., "Laparoskopik cerrahi sonrası umblikal trokar yeri herniasyonuna bağlı ince barsak obstrüksiyonu: 2 olgu nedeniyle", End Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi, 9, 206-209 (2002).
 • Akbulut, G., Yılmaz, S., Polat, C., Arıkan, Y., “Gergin abdomende aşamalı kapama, olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi", Kocatepe Tıp Dergisi, 2, 159-164 (2002).
 • Tokyol, Ç., Aktepe, F., Dilek, F.H., Pınar, F., Akbulut, G., Dilek, O.N., " Stromal, osteoklast benzeri dev hücreler içeren infiltratif duktal karsinom: Olgu sunumu", Patoloji Bülteni, 19, 128-131 (2002).
 • Akbulut, G., Büyükerkmen, M.E., Dilek, F.H., Serteser, M., Yücel, A., Dilek, O.N., Pankreasın müsinöz kistik neoplazmı ve kist sıvısında artmış tümör marker düzeyi, olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi", Klinik Laboratuvar Araştırma Dergisi, 5, 28-32, (2001).
 • Akbulut, G., Aydın, T., Sarı, K., "Abdominal kompartman sendromu: olgu sunumu", Okmeydanı Tıp Dergisi, 15, 115-117 (1998). 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

Sözlü Sunumlar

 • İzmir Travma Projesi. Akbulut G…. 10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 29-31 Ekim 2015, Antalya.
 • Erol V, Kuzukıran D, Bozbıyık O, Ünver M, Öztürk Ş, Akbulut G, Aydın C “ Künt travma sonucu oluşan solid organ yaralanmalarında non operatif medical izlem”, 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Nisan 2013 Antalya,
 • Arıkan Y, Koşar MN, Şahin DA, Yazıcıoğlu B, Türel KS, Akbulut G, Yılmaz S, Dilek ON: Apandektomi olgularında ultrasonografinin yeri. Sözlü sunum. 6. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 2007
 • Şahin DA, Kuşaslan R, Yazıcıoğlu B, Akbulut G, Şan O, Aktepe F, Arıkan Y, Dilek ON: Aksiler lenf nodu diseksiyonu ve seroma gelişimi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2006, Antalya
 • Yazıcıoğlu B, Akbulut G, Şahin DA, Kuşaslan R, Arıkan Y, Şaykol V, Şan O, Dilek ON: Fournier gangreni tecrübelerimiz.Sözlü Sunum. 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 2005, Antalya
 • Balcı C, Akbulut G, Arıkan Y, Koşar M, Dilek ON: Abdominal kompartman sendromu gelişen hastaların sağkalımlarının CRP, Laktat ve Apache II skorları ile karşılaştırması. Sözlü Sunum. 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 2005, Antalya.
 • Akbulut G, Şan O, Dilek FH, Arıkan Y, Şahin DA, Kuşaslan R, Dilek ON: Abdominal kompartman sendromunun değişik basınç ve peritonit durumunda kolon anastomozu üzerine etkisi. Sözlü Sunum. 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 2005, Antalya. Bu sunum seçilmiş bildiriler bölümünde sunulmuştur.
 • Balcı C, Karabekir HS, İbis AH, Akbulut G, Anestezi yoğun bakım ünitesine kabul edilen kafa travması hastalarının değerlendirilmesi. Sözlü Sunum. 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 2005, Antalya.
 • Maralcan G, Kuru İ, Çekirdekçi A, Demir Y, Akbulut G, Özdemir A, Bilateral travmatik femur bouyn ve cisim kırığı ile beraber femoral arter yaralanması, olgu sunumu. Sözlü Sunum. 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 2005, Antalya.
 • Dilek ON, Şahin DA, Akbulut G, Fidan H, Dilek FH, Aktepe F, Mesleki Beceri Eğitimi ve öğrenci kazanımları, Sözlü Sunum, Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği Program Değerlendirme Sempozyumu, 26-28 Mayıs 2005, İzmir
 • Akbulut, G., Altındiş, M., Aktepe, F., Şahin, D.A., Serteser, M., “ Değişik sürelerde uygulanan abdominal hipertansiyonun ratların böbrek dokusu ve plazma sitokin düzeyine etkisi”, Sözlü Sunum, Ulusal Cerrahi Kongresi 2004-Türk Cerrahi Günleri, Antalya, 2004.
 • Akbulut, G., Serteser, M., Polat, C., Köken, T., Aktepe, F., Yılmaz, S., Gökçe, Ç., Gökçe, Ö., “ Eksperimental laparoskopik donor nefrektomisinde doku oksidatif stres markerlerinde değişiklikler”, Sözlü sunum, 1. Deneysel Cerrahi Kongresi, Ankara, 2002.
 • Şan, O., Şaykol, V., Şafak, B., Karagöl, A., Akbulut, G., Polat, C., Yılmaz, S., Gokce, O., “Multitravmalı bir hastada erken müdahale ve hastanın doğru olarak yönlendirilmesinin önemi: olgu sunum”, Sözlü Sunum, 4. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, S75, İstanbul, 2002.
 • Aktepe ,F., Dilek, F.H., Tokyol, Ç., Akbulut, G., Dilek, O.N., “Helicobacter pylori gastritinde berrak hücre değişikliği” Sözlü Sunum, XV. Ulusal Patoloji Kongresi, S123, Adana, 2001.
 • Aktepe, F., Fenkçi, S., Akbulut, G., “ Duodenumda nodüler görünüm ile karakterize giardiazis: olgu sunumu”, Sözlü sunum, XV. Ulusal Patoloji Kongresi, S152, Adana, 2001.
 • Tokyol, Ç., Aktepe, F., Dilek, F.H., Akbulut, G., Dilek, O.N., “ Stromal, osteoklast benzeri dev hücreler içeren infiltratif duktal karsinom: olgu sunumu”, Sözlü sunum, XV. Ulusal Patoloji Kongresi, S272, Adana, 2001.
 • Akbulut, G., Can, D., Sarı, K., “ Bir Eğitim Hastanesinde Ulser Cerrahisinde 20 Yılda Neler Değişti”, Sözlü Sunum, 1. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, S1-A6, Bursa, 1998.

Poster Sunumları

 • Akbulut, G., Küçüker, H., Maralcan, M., Bulut, M., Dilek, O.N., “Afyon İlinde Şehirlerarası Trafik Kazalarının 112 Acil Yardım Hizmetleri Açısından Değerlendirilmesi”, Poster Sunumu, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, 11. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya,2004
 • Şahin DA, Esme H, Akbulut G, Şan O, Dilek FH, Dilek ON, Nadir bir disfaji nedeni: Özefagusta leiomyoma, Poster sunumu, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2004
 • Yılmaz, S., Akbulut, G., Polat, C., Arıkan, Y, Dilek, O.N., Gökçe, O., “ Laparoskopik kolesistektomide öğrenme eğrisini tamamlamış olmak komplikasyon oranlarını azaltabilir”, Poster sunumu, Ulusal Cerrahi Kongresi, S330, Antalya, 2002.
 • Yılmaz, S., Yücel, A., Polat, C., Akbulut, G., “ Malign tıkanma sarılığı ile beraber seyreden dev apendiks mukoseli”, Poster sunumu, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 2001.
 • Yücel, A., Yılmaz, S., Akbulut, G., Polat, C., “Postoperatif 15. yıl nüks eden kistik higroma olgusu ve intrakistik kanamaya sekonder akut solunum sıkıntısı”, Poster sunumu, 22. Türk Radyoloji Kongresi, E63, Antalya, 2001.
 • Kamalı, S., Aydın, M.T., Akbulut, G., “ Kolorektal cerrahide erken enteral beslenme”, Poster sunumu, Ulusal Cerrahi Kongresi’98, S140, İzmir, 1998.
 • Akbulut, G., Aydın, T., Can, D., “Abdominal kompartman sendromu”, Poster sunumu, 1. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, S3-A5, Bursa, 1998.
 • Kamalı, S., Aydın, T., Vurgun, İ., Akbulut, G., Özsoy, A., Aren, A., Yüney, E., Tunalı, V., Evrüke, H., Hatay, R., “Penetran kardiyak yaralanmalarda prognostik faktörler”, Poster Sunumu, 1. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, S3-A5, Bursa, 1998.
 • Akbulut, G., Yıldız, E., Aydın, T., "Duodenumun nadir görülen hastalıkları", Poster sunumu, Ulusal Cerrahi Kongresi, S92, Antalya, 1996.
 • Yıldız, E., Aydın, T., Akbulut, G., "Gastrointestinal fitobezoarlar", Poster sunumu Ulusal Cerrahi Kongresi, S93, Antalya, 1996.
 • Feyzioğlu, A., Hızlı, F., Yıldız, E., Aydın, T., Akbulut, G., Sağlam, F., “Gastrik Duplikasyon-olgu sunumu”, Poster Sunumu, Ulusal Cerrahi Kongresi, S92, Antalya, 1996.
 • Eralp, N., Yıldız, E., Aydın, T., Akbulut, G., “Pilonidal sinüs tedavisinde flep yöntemlerinin diğer yöntemlerle karşılaştırılması”, Poster sunumu, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 1996.

Projelerde Yaptığı Görevler :

 • İzmir Travma Projesi, “İzmir Kuzey Bölgesi Hastaneleri’nin Travma Açısından Derecelendirilmesi ve Saha Triaj Uluslararası Algoritmasının uygulaması ile elde edilecek sonuçların mortalite ve morbidite üzerine etkisi, Travma verilerinin prospektif olarak oluşturulması ve analizi” Proje Yürütücüsü, İzmir, 2013
 • Palyat-İzmir Projesi, “İzmir Palyatif Bakım Planlama, Eğitim, Geliştirme Faaliyetleri”, Danışma Kurulu Üyesi, İzmir, 2013.
 • “Abdominal kompartman sendromu oluşturulan sıçanlarda, doku sitokin ve apoptosis üzerine immune süpresyon etkisi” Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Projesi, 001-2011, Proje Yöneticisi, Sakarya, 2011
 • e-Hastane Projesi Yöneticisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi HAstanesi Dijital Hastane Projesi, 2006-2010.
 • Travma, Yanık ve Rehabilitasyon Hastanesi, DPT Projesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Proje Yöneticisi, 2008, Afyonkarahisar.
 • Kalite Geliştirme Çalışmalarının Hasta ve Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Projesi, 07.TIP.02 , Proje Yöneticisi, 2008
 • Profilaktik E vitamini ve antibiyotiğin deneysel sepsis modeli üzerine etkisi, Afyon Kocatepe Universitesi Projesi, 022.TIP.14, Proje Yöneticisi, 2002.
Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi