Dr. Öğr. Üyesi Genta Agani Sabah

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi Genta Agani Sabah
Sağlık Hizmetleri MYO
Ağız ve Diş Sağlığı

Derece  Bölüm/Program Üniversite  Yıl 
Lisans  Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2011-2016
Y. Lisans  Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2011-2016
Doktora  Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortodonti Anabilim Dalı Ege Üniversitesi 2016-2021

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:
Tez Başlığı: Fasiyal uyum
Danışman: Prof. Dr. Banu Dinçer

Doktora Tezi  ve Danışmanı:
Tez Başlığı: Sella Tursikanın Köprülenmesi Ve Boyutları İle Palatinal Gömük Kanin Dişleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Danışman: Prof. Dr. Banu Dinçer

Sayfa içeriği güncellenmektedir.

Ulusal kitaplardaki bölümler:

Agani, G., Dinçer, B. Fasiyal uyum. Taner, L., editör. Erken Dönem Ortodontik  Tedaviler ve Etkileri. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.8-12.

Bildiriler:
Ulusal Bildiri:

Sabah, C., Agani, G., Doğan, S. (2017) “Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromunun Prevalansının Değerlendirilmesi”, 4. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Derneği Kongresi, 21-24 Eylül, Ege Üniversitesi, İzmir

Agani, G., Kılıç, Z., Yetkiner, E. (2019) “Bağ dokusu grefti öncesi ortodontik ekstrüzyon: Olgu Sunumu”, 16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu  16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 2-5 Kasım, Ege Üniversitesi, İzmir

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Türk Ortodonti Derneği
European Orthodontic Society

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi