Öğr. Gör. Ezgi Tamer

Akademik Takvim

Öğr. Gör. Ezgi Tamer
Sağlık Hizmetleri MYO
Ameliyathane Hizmetleri

Derece

Doktora

Mezun Olduğu Kurumun Adı

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü- Hemşirelikte Öğretim ABD

Mezuniyet Yılı

Tez aşamasında

Yüksek Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü-  Hemşirelik Esasları ve Yönetim

2018

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu- Hemşirelik Bölümü

2015

Lise

Sivas Anadolu Lisesi

2011

AKADEMİK/MESLEKİ DENEYİMİ

Görevi

Kurum

Süre

Hemşire

Trabzon KTÜ Farabi Hastanesi

2014-2015

Hemşire

Sivas Özel Medicana Hastanesi

2015

Öğretim Görevlisi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Hemşirelik Bölümü

2017-2018

Öğretim Görevlisi

İstinye Üniversitesi, SHMYO, Ameliyathane Hizmetleri Programı

2020-2023

 

İDARİ GÖREV

Görevi

Kurum

Süre

Diyaliz Program Başkanı

İstinye Üniversitesi, SHMYO

2021-2023

 

Ameliyathane Hizmetleri Programı Program Başkanı

 

İstinye Üniversitesi, SHMYO

 

2021-2022

YABANCI DİL

İngilizce, D Seviyesi

UZMANLIK ALANI

Hemşirelik Esasları ve Yönetim (Yüksek Lisans), Hemşirelikte Öğretim (Doktora)

 1. Yeşilçiçek Çalık K, Aktaş S, Tamer E, Eroğlu A, Yılmaz S, (2014). Öğrenci Hemşirelerin Klinik Hemşirelere Bakış Açısı, 13. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Trabzon, 1-3 Mayıs 2014, Sözel Bildiri,
 2. Yeşilçiçek Çalık K, Aktaş S, Tamer E, Eroğlu A, Yılmaz S, (2014). Hemşirelik Eğitimi Uygulama Alanlarındaki Hemşirelerin Öğrenci Hemşirelere Bakış Açısı, 13. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Trabzon, 1-3 Mayıs 2014, Poster Bildiri,
 3. Özkara L, Tamer E, Karadeniz Mumcu H, Türkan B, (2014). Hemşirelikte Örgütlenme Sorunu- THD Üye Olma Durumları, 13. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Trabzon, 1-3 Mayıs 2014, Poster Bildiri,
 4. Göllbaşı S, Tamer E, Özbey H, Karadeniz Mumcu H, (2015). Sağlık Meslek Lisesi Öğrencileri ‘Hemşire Gibi Çalışmak İçin Çok Mu Ergen?’ Bir Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Düşünceleri, 14. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Kayseri, 22-26 Nisan 2015, 24, Sözel Bildiri,
 5. Tamer E, Gölbaşı S, Özbey H, Karadeniz Mumcu H, (2015). Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşireliğin Bugünkü Konumu ve Geleceği İle İlgili Düşünceleri, 14. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Kayseri, 22-26 Nisan 2015, 7, Sözel Bildiri,
 6. Özbey H, Gölbaşı S, Tamer E, Karadeniz Mumcu H, (2015). Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Bakım Uygulamaları ve Bu Uygulamalara Öğretim Elemanlarının Rehberlik Etme Durumları, 14. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Kayseri, 22-26 Nisan 2015, P:239, Poster Bildiri,
 7. Hemşirelik Öğrencilerinin Postpartum Depresyon ile İlgili Algı Düzeylerinin Belirlenmesi, 2. Uluslararası ve 6. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, 27-30 Nisan 2015, Sözel Bildiri,
 8. Tamer E, Demirbağ C, Annelerin Emzirme Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi, Hemşirelikte Aile Temelli Yaklaşım Sempozyumu-1, Trabzon, 13-15 Mayıs 2015, S07, Sözel Bildiri,
 9. Tamer E, Gölbaşı S, Kutlu M, Karadeniz H, (2016). Hemşirelerin Sosyal Medya Yoluyla Hasta Mahremiyetini İhlal Etme Davranışları, 1. Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, 28-29 Nisan 2016, PS156, Poster Bildiri,
 10. Gölbaşı S, Tamer E, Kutlu M, Karadeniz H, (2016). Hemşirelerin Elektronik Ortamda Hazırlanan Standart Bakım Planları ile İlgili Düşünceleri ve Uygulamaları, 1. Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, SS-062, 28-29 Nisan 2016, Sözel Bildiri,
 11. Karadeniz H, Nural N, Tamer E, Gülhan Güner S, Çakmak S, (2017). Öğrenci Hemşirelerin Halk Sağlığı Hemşireliği Stajında Toplum Sağlığını Koruma, Geliştirme ve İyileştirmeye Yönelik Yaptıkları Uygulamalar, 1. Uluslararası 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, 21-24 Ekim 2017, Poster Bildiri
 12. Tamer E (2018). Hemşirelerin İş Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 13. Gürgöz M, Karadeniz H, Tamer E, Gölbaşı S, (2019). Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Dernekler İle İlgili Bilgi ve Düşünceleri, 18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Afyonkarahisar, 25-27 Nisan 2019, S41, Sözel Bildiri
 14. Özkütük N, Orgun F, Tamer E (2019). Üniversite Öğrencilerinin E-Sağlık Okuryazarlığı Hakkında Bilgi Düzeylerinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi- Erzurum 24-26 Ekim 2019, S29, Sözel Bildiri
 15. Tamer E, Orgun F, Özkütük N (2022). Hemşirelik Eğitiminin Değerlendirilmesinde Portfolyo Kullanımı: Sistematik Derleme, 2. Uluslararası & 8. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresini - Kuşadası 24-26 Kasım 2022, Sözel Bildiri

ULUSLARARASI KONGRE-SEMPOZYUM

 1. 1. Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, 28-29 Nisan 2016, PS156, Poster Bildiri,
 2. 1. Uluslararası 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, 21-24 Ekim 2017, Poster Bildiri
 3. Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi- Erzurum 24-26 Ekim 2019, Sözel Bildiri
 4. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Eğitiminin Geleceği 3: Pandemi Sürecinde Eğitimi İyileştirme Yaklaşımları- İzmir, 27-29 Eylül 2021, Katılımcı
 5. 1. Uluslararası Hemşirelik Eğitiminde Program Geliştirme Kongresi- İzmir 16-18 Aralık 2021, Düzenleme Kurul Üyesi

KİTAP BÖLÜMLERİ

 1. Anestezi Yöntemleri (2023), TAMER E., Ameliyathane Teknikerliği, Yanardağ C., Olgun Ş. (edit). ISSBN:9786257564854, Nobel Tıp Kitabevi, Ankara
 2. Ethics in Nursing (2023), TAMER E., Interdisciplinary Ethics Approaches, Konuk N. (edit). ISSBN: 978-3-631-88507-9, Peter Lang, Berlin, Germany
 3. Acquiring 21st Century Skills Through Distance Education During The Covid-19 Pandemic (2022), TAMER E., GENCER Z.,  Covid Communication III, Diker E. (edit). ISSBN: 978-625-7148-58-0, SRA Academic Publishing, Luthiania

 

VERİLEN DERSLER

1.ULUSLARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ

HMSR302- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

HMSR102- Hemşirelik Temel İlke ve Uygulamaları

AHMZ205- Cerrahi Uygulamaları I

AHMZ202- Cerrahi Uygulamaları II

TBGT201- Tıbbi Görüntüleme III

FAID105- Acil Hasta Bakımı I

TBGT203- Radyolojide Kaliteyi Etkileyen Faktörler

2.İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

AHP105- Ameliyathane Teknolojisi

AHP102- Ameliyathane Uygulamaları I

AHP201- Ameliyathane Uygulamaları II

AHP207- Mesleki Uygulamalar I

AHP209- Mesleki Uygulamalar II

AHP281- Staj

DIY004- Temel Mesleki Beceriler

DIY281- Staj

IAY008-Temel Mesleki Beceriler

IAY102- Acil Hasta Bakımı II

SHM009- Girişkenlik

SHM008- Eleştirel Düşünme

UNI262- Semptom Yönetiminde Tamamlayıcı Terapiler

DIY204- Diyaliz Hastalarında Bakım ve Beslenme İlkeleri

SHM011- Hastaya Yaklaşım

3.AREL ÜNİVERSİTESİ  (DSÜ-Ders Saati Ücretli olarak ders verilmiştir.)

HEML109- Hemşirelik Felsefesi Temel Kavram ve İlkeleri

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi