Öğr. Gör. Ceren Ayrancıoğlu

Akademik Takvim

Öğr. Gör. Ceren Ayrancıoğlu
Sağlık Hizmetleri MYO
Otopsi Yardımcılığı
E-Posta:

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Medikal Fizik Anabilim Dalı, Medikal Fizik, Doktora (Devam Ediyor

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Lisans (Devam Ediyor)

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Medikal Fizik Anabilim Dalı, Medikal Fizik, Yüksek Lisans, 2021

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, İş Güvenliği, Tezsiz Yüksek Lisans, 2018

İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Fen Bilimleri Anabilim Dalı, Fen Bilimleri, Doktora, Ayrıldı

İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Fen Bilimleri Anabilim Dalı, Fen Bilimleri, Yüksek Lisans, 2015

Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Pedagojik Formasyon, Tezsiz Yüksek Lisans, 2013

Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik, Lisans, 2010

UZMANLIK ALANLARI

ADLİ BİLİMLER

Kan Lekesi Model Analizi, Yüksekten Düşme Mekaniği, İz Delil İncelemeleri, Yazı veİmza Analizi, Balistik İncelemeler

MEDİKAL FİZİK

Radyoterapi Fiziği, Radyoterapi Uygulamaları, Nükleer Tıp Fiziği, Nükleer Tıp Uygulamaları, Radyoloji Fiziği, Radyoloji Uygulamaları

İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ

İş Hijyeni, Risk Analizi, İç Denetim, Toplam Kalite Yönetimi, Radyasyondan Korunma ve Radyasyon Güvenliği, Hastanelerde İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Radyoaktif Maddelerin Güvenli Taşınması

İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Otopsi Yardımcılığı Programı, Öğretim Görevlisi, İzmir, 2021- Devam Ediyor

Bilim Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş., Tıbbi Görüntüleme, Eğitim ve Denetim Koordinatörü, İzmir, 2019-2020

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Stajyer Öğrenci, İzmir, 2019-2020

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Stajyer Öğrenci, İzmir, 2019-2020

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Stajyer Öğrenci, İzmir, 2019-2020

İstanbul Kavram Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü, Öğretim Görevlisi, İstanbul, 2014-2015

Manisa Fen Lisesi, Fen Bölümü, Stajyer Öğretmen, Manisa, 2012-2013

Baş-Boyun Radyoterapisi Almış Hastaların Çene Kemiklerinde Geç Yan Etki Gelişim Riskinin Değerlendirmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Medikal Fizik Anabilim Dalı, Medikal Fizik Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir,2021

Radyoaktif Maddelerin Karayollarında Güvenli Taşınması, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Bitirme Projesi, İstanbul, 2018

Sentetik Kan ile Modelleme Yoluyla Oluşturulacak Olan Kan Lekelerinin Şekillerini Etkileyen Faktörlerin Deneysel Analizi, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Fen Bilimleri Ana Bilim Dalı, Fen Bilimleri Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2015 Parçacık Hızlandırıcı ve Çarpıştırıcılarının Çalışma Prensipleri ve Kullanım Alanları, Celal Bayar Üniversitesi, Fen -Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Lisans Programı, Bitirme Projesi, Manisa, 2009

KATILDIĞI KURSLAR ve SERTİFİKA PROGRAMLARI

ADLİ BİLİMLER

Nanyang Technological University tarafından online platformda gerçekleştirilen ‘Introductionto Forensic Science’ konulu kursta katılımcı (2015)

Adli Belge İncelemeciler Derneği (ABİDER) tarafından düzenlenen ‘İleri Düzey Adli Belge İnceleme Sertifika Programı’konulu kursta katılımcı (27-28.09.2017)

Adli Belge İncelemeciler Derneği (ABİDER) tarafından düzenlenen ‘Temel Düzey II Adli Belge İnceleme Sertifika Programı’konulu kursta katılımcı (3-4.06.2017)

Adli Belge İncelemeciler Derneği (ABİDER) tarafından düzenlenen ‘Temel Düzey I Adli Belge İnceleme Sertifika Programı’konulu kursta katılımcı (9-10.05.2017)

MEDİKAL FİZİK

Hokkaido University tarafındanonline‘OpenEducation Consortium (edX)’ platformunda gerçekleştirilen ‘Efects Of Radiation: AnIntroduction To Radiation And Radioactivity’ konulukurstakatılımcı (2015)

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu(TAEK) tarafından gerçekleştirilen ‘Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma’ konulukurstakatılımcı (28.09-01.10.2016)

TİTCK, SEİS ve TÜMDEF işbirliği ile‘TCESİS’online platformunda gerçekleştirilen ‘Tıbbi CihazEğitimi’ konulukurstakatılımcı (2016)

MedikalFizik Derneği ve DokuzEylül Üniversitesi Sağlık BilimleriEnstitüsüişbirliği ile düzenlenen ‘MedikalFizikte Uygulamalı Monte Carlo MetoduI’ konulukurstakatılımcı (29-30.06.– 01.07.2018)

MedikalFizik Derneği ve DokuzEylül Üniversitesi Sağlık BilimleriEnstitüsüişbirliği ile düzenlenen ‘MedikalFizikte Uygulamalı Monte Carlo MetoduII’ konulukurstakatılımcı (13-15.07.2018)

MedikalFizik Derneği ve DokuzEylül Üniversitesi Sağlık BilimleriEnstitüsüişbirliği ile düzenlenen ‘Medikal GörüntülemeFiziği’ konulukurstakatılımcı (29.09.2018)

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (RADTEK) tarafındandüzenlenen 13. RADTEK-2019 Radyoloji Teknisyenleri Kongresi ve MR Kursu’konulukongrede düzenlenen, ‘Temel İlk Yardım’ konulukurstakatılımcı (29.04.2019)

MedikalFizik Derneği tarafındandüzenlenen ‘Radyoterapi Tedavi Planlarını Değerlendirme’ konulukurstakatılımcı (25.10.2019)

T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğüve SBÜ İzmir TepecikEğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliği ile gerçekleştirilen Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi 2020’dedüzenlenen ‘Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi 2020 Hazırlık Kampı’ konulukursta katılımcı (16.01.2020)

MEDİKALFİZİK

Ege Üniversitesi Nükleer BilimlerEnstitüsü’nünçevrimiçi platformda gerçekleştirdiği ‘Uygulamalı Radyofarmasi Kursu’ konulukurstakatılımcı (9-12.03.2021)

T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğüveİzmir Bakırçay Üniversitesi işbirliği ile çevrimiçi platformda gerçekleştirilen 2. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi 2021’dedüzenlenen ‘Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi 2021 Hazırlık Kampı’ konulukursta katılımcı (16.04.2021)

İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ

Zirve Ortak Sağlıkve Güvenlik Birimleri (OSGB) tarafından gerçekleştirilen ‘C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı TemelEğitim Programı’ konulukurstakatılımcı (17.11.2012- 05.01.2013)

Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği (RADKOR) tarafındandüzenlenen ‘İş Sağlığı ve Güvenliğinde Temel Radyasyondan Korunma’ konulukurstakatılımcı (19-21.11.2015)

Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği (RADKOR) tarafındandüzenlenen ‘İş Sağlığı ve Güvenliğinde Radyasyondan Korunma’ konulukurstakatılımcı (04.06.2016)

İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü KOSGEB Uygulamalı GirişimcilikEğitimikapsamında İstanbul Gelişim Üniversitesi’ndedüzenlenen ‘Uygulamalı GirişimcilikEğitimi’ konulu kurstakatılımcı (19-23.06.2017)

AKADEMİK GELİŞİM

TÜBİTAK ARDEP’inçevrimiçi platformda gerçekleştirdiği ‘Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı-1001 Proje YazmaEğitimi’ konulukursta katılımcı (08.03.2021)

TÜBİTAK’ınçevrimiçi platformda gerçekleştirdiği ‘1071 Programı Çevrim İçi Proje YazmaEğitimi’ konulukurstakatılımcı (12.04.2021)

KATILDIĞI BİLİMSEL TOPLANTILAR

ADLİ BİLİMLER

Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) tarafındandüzenlenen ‘14. Adli Bilimler Kongresi’ konulukongredekatılımcı (11-14.05.2017)

Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) tarafındandüzenlenen14. Adli Bilimler Kongresi’nde, ‘Yüksekten Düşmelere Bağlı Travmalar ve Analizi’ konuluçalıştaydaeğitici (11.05.2017)

Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) tarafındandüzenlenen14. Adli Bilimler Kongresi’nde, ‘AdliFotoğraflama’ konuluçalıştaydakatılımcı (14.05.2017)

Adli Belgeİncelemeciler Derneği (ABİDER) tarafındandüzenlenen ‘I. Ulusal Adli Belge İnceleme Kongresi’ konulukongredekatılımcı (29 Eylül-1Ekim 2017)

MEDİKALFİZİK

Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği (RADKOR) tarafındandüzenlenen ‘I. Ulusal Radyasyondan Korunma Kongresi’ konulukongredekatılımcı (19-21.11.2015)

Ege Üniversitesi Nükleer BilimlerEnstitüsüve Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği (RADKOR) işbirliği iledüzenlenen ‘Radyasyondan Korunma UzmanıEğitimi’ konuluçalıştaydakatılımcı (01.02.2019)

Adnan Menderes Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nındüzenlediği ‘Lineer Hızlandırıcılar ve ÇevreselEtkileri’ konulusempozyumdakatılımcı (02.03.2019)

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (RADTEK) tarafındandüzenlenen ‘13. RADTEK-2019 Radyoloji Teknisyenleri Kongresi ve MR Kursu’ konulukongrede katılımcı (27-30.04.2019)

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (RADTEK) tarafındandüzenlenen 13. RADTEK-2019 Radyoloji Teknisyenleri Kongresi ve MR Kursu’konulukongrede düzenlenen, ‘Meme Radyoloji Sempozyumu’ konulusempozyumdakatılımcı (28.04.2019)

DokuzEylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nındüzenlediği ‘Kanserde Multidisipliner Yaklaşımda DokuzEylül Deneyimi’ konulusempozyumdakatılımcı (23- 24.05.2019)

T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğüve SBÜ İzmir TepecikEğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi 2020’ konulukongredekatılımcı (16-18.01.2020)

T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğüveİzmir Bakırçay Üniversitesi işbirliği ile çevrimiçi platformda gerçekleştirilen ‘2. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi 2021’ konulukongredekatılımcı (16-18.04.2021)

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nınçevrimiçi platformda gerçekleştirdiği ‘RaySearch Tedavi Planlama Sistemi’ konulu webinarda katılımcı (26.05.2021)

İŞ SAĞLIĞI veİŞ GÜVENLİĞİ

Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği (RADKOR) tarafındandüzenlenen ‘İş Sağlığı ve Güvenliğinde Radyasyondan Korunma’ konuluçalıştaydakatılımcı (03.06.2016)

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen ‘IV. Türkiye’deİş Sağlığı ve Güveliği Alanında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ konulu sempozyumdakatılımcı (20.04.2017)

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi