Dr. Öğr. Üyesi Berna Dizer

Akademik Takvim

Dr. Öğr. Üyesi Berna Dizer
Sağlık Hizmetleri MYO
Ameliyathane Hizmetleri

Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Sağlık Meslek Yüksekokulu-Hemşirelik Önlisans 1992-1994
Hacettepe Üniversitesi –Hemşirelik Yüksekokulu Lisans 2000
GATA Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Y. Lisans 2003-2005
GATA Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora 2005-2009

 

Akademik Ünvanlar:

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Y.Lisans 2005
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Doktora 2009
İzmir Üniversitesi Yard. Doç. Dr. 2009-2011
Şifa Üniversitesi Yard. Doç. Dr. 2012-2016
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi 2020 - 

 

1994-1995 GATA Beyin Cerrahisi AD.,  Hemşire
1995-1996 GATA İnfeksiyon Hastalıkları AD., Hemşire
1996-1997 GATA Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD., Hemşire
1997-2000 TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
2000-2003 TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi
2003-2005 GATA Hemşirelik Yüksekokulu- Cerrahi Hast. Hemşireliği Y. Lisans Eğitimi
2005-2009 (Haziran) GATA Hemşirelik Yüksekokulu- Cerrahi Hast. Hemşireliği Doktora Eğitimi
2009 (Haziran-Ekim) GATA Ortopedi ve Travmatoloji AD. Bşk.lığı, Sorumlu Hemşire
2009 (Ekim)- 2011

İzmir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

Sağlık Yüksekokulu Akademik Kurul Üyeliği 

2010-2011

İzmir Üniversitesi Sağlık Yüksekokul Yönetim Kurul Üyeliği

Hemşirelik Bölüm Erasmus Koordinatörü

2011- 2016

Şifa Üniversitesi SBF Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD. Bşk.

Şifa Üniversitesi SBE Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek lisans 

Program Sorumlusu

 Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  (Fakülte Erasmus Koordinatörü)

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 1. Dizer B.,Hatipoglu S., Kaymakcıoglu N, Tufan T., Yava A., İyigün E., Senses Z., The Effect Of Nurses’ Preoperative Skin Preparation to the Postoperative Surgical Site İnfection in Abdominal Surgery. Journal of Clinical Nursing 2009 Dec;18(23):3325-32.
 2. Dizer B., Yava A., Hatipoglu S. Commentary on Kidd L, Hubbard G, O’Carroll R & Kearney N. Perceived control and involvement in self-care in patients with colorectal cancer. Journal of Clinical Nursing  2010 Aug;19(15-16):2372-3. doi: 10.1111/j.1365-2702.2010.03338.x.
 3. Yava A, Çiçek H, Tosun N, Özcan C, Yıldız D, Dizer B. Knowledge and Attitudes of nurses about Pain Management in Turkey. İnternational Jounal of Caring Sciences September-December Vol:6, Issue:3; 494-505, 2013.
 4. Sütçü H, Armutcu B, Dizer B, Yava A, Tosun N, Çelik T. Sleep Quality of Patients Hospitalized in the Coronary Intensive Care Unit and the Affecting Factors. International Journal of Caring Sciences January-April 2014 Vol 7 Issue 1, 324-332.
 5. Hakverdioğlu Yönt G, Akın Korhan E, Dizer B. The effect of nail polish on pulse oximetry readings. Intensive and Critical Care Nursing, 2014,30 (2): 111-115. DOI: 10.1016/j.iccn.2013.08.003.
 6. Hakverdioğlu Yönt G, Korhan Akın E,  Dizer B, Gümüş F, Koyuncu R. Examination of Ethical Dilemmas Experienced by Adult Intensive Care Unit Nurses in Physical Restraint Practices. Holistic Nursing Practice; Mar/Apr2014, Vol. 28 Issue 2, p85-90, 6p 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 1. Kızılkaya B, İyigün E. Yoğun Bakım Ünitelerinde Bir Sorun İatrojenik Anemi. Sendrom 2005; 17(10):   102-107. 
 2. Kızılkaya B, İyigün E, Kahraman S. Yoğun Bakım Ünitelerinde Kullanılan Mekanik Ventilatör ve Vasküler Kateterlerin İatrojenik Anemi Üzerine Etkisi.  Hemşirelik Forumu  2005; Mart- Nisan.
 3. Dizer B, İyigün E. Cerrahi Alan İnfeksiyonlarının Önlenmesinde Preoperatif Hemşirelik Bakımının Önemi. Hastane ve yaşam Akademik Aktüel Tıp Dergisi  2007; 3(25): 76-80.
 4. Dizer B, İyigün E, Kılıç S. Yoğun Bakım Hemşirelerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2008; 12(1-2):1-11.
 5. Dizer B, İyigün E. Yoğun Bakım Hemşirelerinde Empatik Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2009; 12 (19): 9-20.
 6. Dizer B, İyigün E, Dağ B, Şafak H. Stomalı Hastalarda Beslenmenin Önemi. Sendrom 23(4-6):91-96, 2011.
 7. Dizer B, İyigün E, Şafak H, Dağ B, Özerhan İH, Ersöz N, Hatipoğlu FS, Tufan T. Stomalı hastaların beslenmesinin yaşam kalitesi üzerine etkisinin belirlenmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi. 42(1):2014.
 8. Hakverdioğlu G, Korhan EA, Dizer B. Nursing students’ perceptions of elderly and elderliness. Anatol J Clin Investig 2015;9(1):1-5.
 9. Hakverdioğlu Yönt G, Korhan Akın E, Dizer B, Koyuncu R. Hemşirelerin yoğun bakım ünitelerinde yaşadıkları etik sorunların belirlenmesi Türkiye Klinikleri J Med Ethics 2013; 21(2):74-78.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında ( Proceedings) Basılan Bildiriler:

 1. Dizer B, Bulut S, Duyku A, Aydın T, Yılmaz S, Gür E, Turan G, Tatar S, Epizyotomi Sonrası uygulanan Bakımda kullanılan solüsyonların yara iyileşmesi üzerine etkisinin belirlenmesi. Uluslararası katılımlı 1. Cerrahi hemşireliği kanıta dayalı uygulamalar kongresi: Yara ve stoma bakımı 10-12 Eylül 2012 İzmir. (Sözlü bildiri)
 2. Akın Korhan E, Hakverdioğlu Yönt G, Parlar Kılıç S, Dizer B. (2012). Determination of Attitudes of First Grade Nursing Student Towards Ethical Problems. 13. International Nursing Ethics Conference (Özet bildiri).
 3. Hakverdioğlu Yönt G, Korhan Akın E, Dizer B, Koyuncu R. Hemşirelerin yoğun bakım ünitelerinde yaşadıkları etik sorunların belirlenmesi. 13. Uluslararası Hemşirelikte Etik Kongresi, 4-6 Ekim 2012 İzmir. (Sözlü bildiri)
 4. Dizer B, İyigün E, Şafak H, Dağ B, Özerhan İH, Ersöz N, Hatipoğlu FS, Tufan T, Determining The Effect Of Nutritionon Of Patient With Stoma On Quality Of Life (poster presentation). 34th ESPEN Congress in 8-11 September 2012 in Barcelona, Spain. (Clinical Nutrition Supplement 7(1):117 (Abstract:PP235))
 5. Dizer B, İyigün E, Şafak H, Dağ B, Özerhan İH, Ersöz N, Hatipoğlu FS, Tufan T. What is the effectiveness of nutrition education in life Quality of the patients with stoma (oral presentation in the educational session/nursing session at the 34th ESPEN Congress in 8-11 September 2012 in Barcelona, Spain. Clinical Nutrition Supplement 7(1):117.
 6. Dizer B, İyigün E, Dağ B, Şafak H. Stomalı Hastada Beslenmenin Önemi. (poster presentation) VII. International Nutrition and Dietetics Congress, Aprıl 14-18, 2010 Hilton Hotel, İstanbul, Turkey. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi,  İstanbul, 14-18 Nisan 2010.
 7. Dizer B, İyigün E, Şafak H, Dağ B, Özerhan İH, Ersöz N, Hatipoğlu FS, Tufan T . Stomalı hastanın Beslenmesinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin belirlenmesi  (oral presentation) VII. International Nutrition and Dietetics Congress, Aprıl 14-18, 2010 Hilton Hotel, İstanbul, Turkey. VII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi,  İstanbul, 14-18 Nisan 2010.
 8. Yava A, Koyuncu A, Kürklüoğlu M, Dizer B, Kalelioğlu N, Hatipoğlu S. "Sleep quality in early period after open heart surgery during hospitalization" (poster presentation) 59th ESCVS International Congress, 15-18 April, 2010, İzmir, TURKEY. (abstract Interactive Cardio Vascular Thoracic Surgery, Vol 10, Suppl1,April 2010,p.194).
 9. Yava A, Koyuncu A, Dizer B, Hatipoğlu S. "Effect of daily procedures on pain perception in cardiac surgery intensive care unit patients. (poster presentation) 5th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery- September 24-28, 2009, Antalya, TURKEY. (abstract The Heart Surgery Forum, Vol 12, Suppl 1, 2009,p.95-96).
 10. Yava A, Koyuncu A.,Tosun N., Çiçek H., Dizer B. Knowledge and Atitudes of Cardiology and Cardiovascular Surgery Nurses About pain Management (Oral Presentation) 10th Congress of the world Federation of Societies of Intensive and Critical CAre Medicine, 6th Anal Congress othe world federation of critical care Nurses, 28 August-1 September 2009, Florence-Italy (p.148).
 11. Kızılkaya B, Kahraman S, İyigun E, Hatipoğlu S.: Iatrogenic Anemia In The Brain Surgery Intensive Care Unit, Poster, 9th Congress Of Balkan Military Medical Committee, 21-24 June, 2004, Antalya-Turkey.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Kılıç A, Kızılkaya B, Ceylan S, Haznedaroğlu T: TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde 2001 Yılı İçinde Gelişen Hastane İnfeksiyon Hızı ve Kliniklere Göre Dağılımı.  Hastane İnfeksiyonları Kongresi 11-14 Nisan, 2002.  Ankara.
 2. Kılıç A, Kızılkaya B, Ceylan S, Haznedaroğlu T; TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde 2001 Yılı İçinde Gelişen Hastane İnfeksiyonlarından İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıkları. Hastane İnfeksiyonları Kongresi 11-14 Nisan, 2002.  Ankara.
 3. Şener K, Kılıç A, Açıkel C, Kızılkaya B, Bozkurt T, Gündüz Ş: Hastanemize Ait İki Yıllık Hastane İnfeksiyon Hızlarının Karşılaştırılması. Hastane İnf. Dergisi 8 Ek-2;S.49, 2004.
 4. Bozkurt T, Şener K, Kılıç S, Kızılkaya B, Yılmaz B, Gündüz Ş; TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde 2003 Yılında Gözlenen Bası Yarası İnfeksiyonları. Hastane İnfeksiyon Dergisi 8; Ek-2; S. 48, 2004.
 5. Şener K, Kılıç A, Açıkel C, Kızılkaya B, Bozkurt T, Gündüz Ş: Hastanemizde Sık karşılaşılan Nazokomiyal Etkenler ve Antibiyotik Direnç Profilleri: Üç Yıllık Verilerin Karşılaştırılması. Hastane İnfeksiyon Dergisi 8 Ek -2; S. 48, 2004.
 6. İnce A, İyigun E, Kızılkaya B: Öğrenmeyi Öğrenmek. (Sözel Bildiri) III. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 29-30 Nisan 2004,  Edirne.
 7. Kızılkaya B, Hatipoğlu S: Hemşirelerin Abdominal Cerrahide Preopatif Cilt Hazırlığının Postoperatif Yara İnfeksiyonu Gelişmesinde Etkisi.  (Sözel Bildiri)Ulusal Cerrahi Kongre Kitabı (P-13) 24-28 Mayıs 2006, Antalya.
 8. Dizer B, İyigün E, Kılıç S:  Yoğun Bakım Hemşirelerinde Tükenmişlik. Türk Cerrahi Hemşirelerinde Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. Gaziantep, 04-08 Eylül 2007, Poster
 9. Yava A, Koyuncu A, Ünver V, Apak D, Dizer B. "Kalp damar cerrahisi yoğun bakım hemşirelerinin deliryumu tanımlama ve deliryumdaki hastaya yönelik bakımlarını değerlendirmeleri". (Sözel bildiri) 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Ankara TÜRKİYE.
 10. Çiçek H, Yava A, Özcan CT, Tosun N, Dizer B. Hemşirelerin Ağrıya Yönelik Bilgi ve Tutumların Belirlenmesi,  12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 6 –10 Ekim 2010 Side, Antalya, Poster (İç Hastalıkları Dergisi Cilt 17; Ek:1, 312, 2010).
 11. Dizer B. KBB Hemşireliğinde Güvenli İlaç Uygulamaları, (Konferans-Konuşmacı) 33.Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi-6. Ulusal KBB Hemşireliği Kongresi, 26-30 Ekim 2011, Antalya.
 12. Dizer B. Acil Ameliyat ve Revizyon Hazırlığında Ekip Koordinasyonu, (Konferans-Konuşmacı) Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 12.Ulusal Kongresi, 8-11 Kasım 2012, Antalya.
 13. Hakverdioğlu Yönt G, Akın Korhan E, Dizer B. Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı ve Yaşlılık Algısı. 5. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, 2-4 Nisan 2012 Antalya. Syf: 85. (Poster Bildiri).
 14. Tüney M, Vural ÜG, Erdem S, Türkel FF, Koca Ö, Dizer B, Hakverdioğlu Yönt G. Hastanın Hemşirelik Bakım Algısının Belirlenmesi. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. 26-28 Nisan 2012. Bursa (Poster Bildiri).
 15. Kulu Ö, Uysal Ü, Saraç M, Ünaldı M, Öztürk M, Dizer B, Hakverdioğlu Yönt G. Hemşirelik Bölümü ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Problem Çözme Becerisinin Belirlenmesi. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. 26-28 Nisan 2012. Bursa (Poster Bildiri).
 16. Karataşlı F, Gün CS, Özdemir S, Değirmenci Ş, Şahin R, Hakverdioğlu Yönt G, Dizer B (2012) Hemşirelerin fiziksel tespit hakkında bilgi, tutum ve uygulamaları. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. 26-28 Nisan 2012, Bursa (Sözel bildiri).
 17. Hakverdioğlu Yönt G, Dizer B (2012) Hemşirelerin iletişim becerileri. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. 26-28 Nisan 2012, Bursa. (Poster Bildiri)
 18. Yılmaz N, Ünlü N, Kabak G, Özdemir B, Tekin A, Hakverdioğlu Yönt G, Dizer B (2012)  Sağlık alanında öğrenim gören öğrencilerde iletişim becerileri. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi. 26-28 Nisan 2012, Bursa. (Poster Bildiri).
 19. Yava A, Çiçek H, Yıldız D, Dizer B, Çıkınlar R, Ceylan S. Bir eğitim ve araştırma hastanesinde hemşirelere yönelik sürdürülen kurs ve sertifika programlarına ilişkin hemşirelerin görüş ve önerileri. Türk kalp ve damar cerrahisi derneği 12. Ulusal Kongresi 8-11 Kasım 2012 Rixos Sungate Hotel, Antalya. (Poster Bildiri).
 20. Dizer B, Çiçek H. “Hayvan  Destekli  Terapi. 16.Ulusal  İç Hastalıkları  Kongresi  15-19 Ekim 2014, Antalya.
 21. Aktaş G, Koca Ö, Karataşlı F, Dizer B. Hemşirelik lisans öğrencilerin kadın akademisyenlik algısının belirlenmesi. 14. Ulusal hemşirelik öğrencileri kongresi 22-26 Nisan 2015 Kayseri, Melikşah Üniversitesi (Poster bildiri birincilik ödülü).
 22. Karataşlı F, Kara H, Dizer B. Hemşirelerin Cerrahi Yeniliklere İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. 14. Ulusal hemşirelik öğrencileri kongresi 22-26 Nisan 2015 Kayseri, Melikşah Ünversitesi (Poster bildiri )
 23. Akgün Ö, Aktaş G, Dizer B. Sağlık Bilimleri Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi. 14. Ulusal hemşirelik öğrencileri kongresi 22-26 Nisan 2015 Kayseri, Melikşah Ünversitesi (Poster bildiri)
 24. Dizer B. Yoğun Bakımda Enfeksiyon Kontrolü (Panel-Konuşmacı), 2. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 19-22 Mayıs 2016, Çeşme-İzmir.
 25. Dizer B. (Bilimsel Sekreter) 2. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 19-22 Mayıs 2016, Çeşme-İzmir.
 26. Süren SN, Zehirlioğlu L, Dizer B. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin Teknolojiye ilişkin Tutumları (Sözlü Bildiri). 29 Nisan 2016.

Yazılan Ulusal/Uluslar Arası Kitaplar Veya Kitaplarda Bölümler

 1. Rehabilitasyon hemşireliği uygulamaya güncel yaklaşım. Özdemir L, Çiçek H.(edit)  Hayvan Destekli Terapi. Çiçek H. Dizer B. 443-455, EKİM 2014. Nobel Tıp Kitapevi/Ankara
 2.  Hemşirelik Bakımını Planlama İnanılmaz Kolay. Özdemir L, Çiçek H.(edit) .Değerlendirme. Dizer B. Nobel Akademik Yayıncılık/Ankara- 2016.

 

PROJELER

18.10.2004 I. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Ankara (Eğitic8i)
01.04.2004 Beyin Cerrahisi Geçiren Hastanın Hemşirelik Bakımı, Sıvı-Elektrolit Dengesine Yönelik İlkeler (Eğitici)
03-28/10/2005 Ameliyathane ve Hasta güvenliği” Ameliyathane Hemşireliği Kursu, Ankara (Eğitici)
05-30/12/2005 II.  Ameliyathane Hemşireliği Kursu, Ankara (Eğitici)
01-24/02/2006 III. Ameliyathane Hemşireliği Kursu, Ankara (Eğitici)
2007-2008 Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı, Ankara (Düzenleme ve Eğitici)
2007-2008  Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı, Ankara (Eğitici) 
2008-2009 Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı, Ankara (Eğitici)

Katıldığı Sertifika Programları

Rehabilitasyon Hemşireliği Kursu, 2000, Ankara

Hastane İnfeksiyonları Eğitim Kursu,2001, Ankara

Bireysel *Gelişim ve İletişim Kursu,2003 Ankara

Infection Prevention Seminer,2003 Ankara

Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu,2004 Ankara

Fizik Muayene Kursu, 2005, Ankara

Ameliyathane ve Hasta güvenliği” Ameliyathane Hemşireliği Kursu, 2005, Ankara

II.  Ameliyathane Hemşireliği Kursu, 2005, Ankara

III. Ameliyathane Hemşireliği Kursu,2006, Ankara

 Program Değerlendirme Çalışmaları Nasıl Yapılmalıdır? Çalıştayı,2007, Ankara

Yaşamın Son Dönemindeki Hasta Farkındalığın Arttırılması,2009,  Ankara

Kronik Yara Bakım Kursu, 2012,İzmir

Kanıt ile Uygulama Arasında Bir Köprü : Uygulamalı Yara ve Stoma Bakım Kursu,2012, İzmir

Kalp ve Damar Cerrahisi Hemşireliği Mekanik Ventilasyon Kursu,2012, Antalya

Eğitici Eğitimi Kursu,2013, İzmir

Hemşirelikte Araştırma Çalıştayı, Hemşirelik araştırmaları nasıl yapılmalı, araştırma yöntemleri ve istatistik değerlendirmeler, 2014, İzmir

Ödüller

2009-2010 İzmir Üniversitesi Yayın Ödülü
2010-2011 İzmir Üniversitesi Yayın Ödülü
2012 10. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi26-28 Nisan 2012, Bursa. Sözel bildiri birinciliği
2015 13. Ulusal hemşirelik Öğrencileri Kongresi22-26 Nisan 2015, Kayseri Poster bildiri birinciliği

Bilimsel Ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Kalp Damar Cerrahisi Hemşireliği Derneği (Denetçi 2014-2016)

Hemşirelikte Eğitim Derneği (2012-2016)

Daha Çok İçerik İçin Tıklayınız
Geleceğin Üniversitesi Geleceğin Üniversitesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi