Hakkında

Hakkında

Erasmus Programı Hakkında

Erasmus Programı Nedir?

 • Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.
 • Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.
 • Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir.
 • Üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek;
 • Öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlar.

Erasmus Programı Ne Değildir?

 • Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir.
 • Üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek;
 • Öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlar.
 • Öğrenci değişimi yapabilen kurumlar öğrencilerine gittiği ülkeye göre değişen miktarda maddi katkı sağlar.
 • 8. yarıyıl öğrencileri değişimden yararlansalar dahi diploma çalışması veya bitirme / ödevi / projesi / tezini herhangi bir ortak üniversitede yapamaz.
 • Yüksek Lisans ve Doktora / Sanatta Yeterlik öğrencileri tez teslimini ortak üniversitede gerçekleştiremezler.
 • Erasmus bir burs programı değildir!
Erasmus Öğrencilere Neler Kazandırıyor?
 • Farklı kültürde ortamda ders alma
 • Kültürlerarası farkındalık
 • Yabancı dili geliştirme
 • İstihdam edilebilirlik ve mesleki gelişim
 • Uluslararası arkadaşlıklar
 • Kişisel gelişim ve özgüven
 • Kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırır
 • Kişisel gelişimleri güçlendirir
 • İstihdam olanaklarının artırır
 • Yeni bir kariyer gelişimi sağlar.
 • Öğrencinin kendine olan güvenini artırır.
 • Gelecekte iş bulma şansını artırır.
 • Avrupa boyutu kazandırır.
 • Yurtdışı deneyim kazandırır.
 • Kendi kültürünü tanıtma imkanı sağlar.
 • Yeni arkadaşlar edinme imkanı tanır.
 • Farklı kültürler tanıyarak ön yargıların kırılmasını sağlar.
Neden Erasmusa Başvurmalısınız?
 • Her şeyden önce farklı bir öğrenim kurumunu ve eğitim sistemini göreceksiniz.
 • Yabancı dilde eğitim, sizin her koşulda başarabileceğinizin bir kanıtı olacak.
 • Yabancı dilinizi bir dönem boyunca gerek günlük yaşamda gerekse okulda kullanarak daha da geliştireceksiniz.
 • Uluslararası işgücü piyasasında istihdam edilebilirliğiniz artacak.
 • Farkındalığınızı ve pazarlık gücünüzü kuvvetlendireceksiniz.
 • Her şeyden önce Evrenseli ve Uluslararasılaşmayı Yakalayacaksınız!..
 • Uluslararasi iletişim becerilerinizi pekiştirip, farklı kültürleri anlayacaksiniz.
 • Denklik kredileri ile yurtdışında almış olduğunuz dersleri, okulunuzda saydıracaksınız.
 • Onlarca prosedür ile uğraşmak,
 • Size bağımsız hareket etmeyi,
 • Ayakta güvenle durabilmeyi öğretecek.
 • Seyahat edecek, yeni arkadaşlar edinecek ve hayatınızın en güzel ve rahat dönemini yaşayacaksınız…..
Değişimin Gerçekleştiği Eğitim Seviyeleri
Her Bir Öğrenim Kademesinde Ayrı Ayrı 12 Ay'a Kadar Öğrenin (En Az 3 Ay En Fazla 12 Ay) Staj (En Az 2 Ay En Fazla 12 Ay)
Ön Lisans (Short Cycle) 2.Sınıf 1-2. Sınıf + Mezunlar(İlk 12 Ay İçinde)
Lisans (First Cycle) 2-3-4. Sınıflar 1-2-3-4. Sınıflar + Mezunlar(İlk 12 Ay İçinde)
Yüksek Lisans (Second Cycle) 1-2. Sınıflar  1-2. Sınıflar + Mezunlar(İlk 12 ay içinde)
Doktora (Third Cycle) 1-2-3. Sınıflar 1-2-3. Sınıflar + Mezunlar(İlk 12 ay içinde)
Erasmus Programından Kimler Yararlanabilir?

Erasmus+ Programının hedef kitlesi şöyle özetlenebilir:

 • Yükseköğretim alanında; üniversite öğrencileri, akademisyenler ve yükseköğretim çalışanları,
 • Mesleki eğitim alanında; meslek okulları öğrencileri, çıraklar, profesyoneller, eğitimciler, mesleki eğitim alanında çalışanlar,
 • Okul eğitimi alanında; ilk ve ortaöğretim öğrencileri, okul liderleri, öğretmenler ve okul çalışanları,
 • Yetişkin eğitimi alanında; öğreniciler, eğitimciler, yetişkin eğitimi veren kurumların üyeleri ve çalışanları,
 • Gençlik alanında; 13-30 yaş arası gençler, gençlik çalışanları, gençlik kuruluşlarının üyeleri ve çalışanları,

Kısaca ifade etmek gerekirse, her yaş ve her kesimden bireyler ile her düzeyden kurum ve kuruluşlar programdan faydalanabilir.

Sizin İçin Erasmus

Öğrenim Hareketliliği

 • Fakültenin/bölümün mevcut ikili anlaşmalarındaki kontenjanlar için başvurulur.
 • Öğrenim programının bir bölümü paydaş üniversitede geçirilir.
 • Alınan ders ve krediler transfer edilir, tanınma sağlanır.
 • Gidilen üniversitenin başvuru ön koşullarının da sağlanması gerekir; dil şart gibi...

Staj Hareketliliği

 • Mesleki deneyim elde etmek amaçlanır.
 • Araştırma, tez, ödev gibi faaliyetler için kullanılamaz.
 • Öğrenci, kabul edecek kurumu kendisi araştırır ve bulur.
 • Davet mektubu alınarak başvurulur.
 • Akademik tanınma sağlanır.
 • Son sınıfta başvurulmak suretiyle, mezun olarak gidilebilir.
Akademik Tanınma

Alınan dersler ve kredileri için tanınma sağlanacaktır
Benzer şekilde staj faaliyetleri de tanınacaktır
Gideceğiniz kurumda alacağınız derslerden başarılı olduklarınız burada başarılı; başarısız olduklarınız ise başarısız olarak sayılacaktır.

Yurtdışında Geçinebilir Miyim? Aldığım Hibe Yeterli Mi?

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400

Not: 2019’dan itibaren Sırbistan da Program Ülkesi olarak dahil olacaktır