Ulusal Ajans

Ulusal Ajans

Ulusal Ajans
  • Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’deki üniversiteler ile iletişimini sağlar.
  • Erasmus öğrencileri kayıtlı oldukları üniversitelere, üniversiteler Ulusal Ajans’a, Ulusal Ajans ise Avrupa Komisyonu’na rapor vermekle yükümlüdür.
  • Avrupa Birliği’nden gelen bilgi akışını sağlar ve üniversiteleri denetler.
  • İletişim Bilgileri: www.ua.gov.tr