Başvuru Kriterleri

Başvuru Kriterleri

Erasmus Başvuru Kriterleri
  • Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması;
  • Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 60/100
  • İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00
Önemli Notlar

Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır. Öğrencisi olunan (Erasmus seçimlerinin yapıldığı) yükseköğretim kurumu tarafından verilen güncel transkriptin kullanılması esas olmakla birlikte,

-Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır.

-Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.

Başvuru Nasıl Yapılır?
  • Öğrenci öğrenim Hareketliliği ve Staj Hareketliliği Başvuru her yıl, bahar dönemi başında alınır.
  • Başvuru koşulları, başvuru takvimi ve yabancı dil sınavı tarihleri ile bunların sonuçları Erasmus Sınava Komisyonu tarafından, ERASMUS Web Sayfası aracılığı ile duyurulur.
  • Başvurudan önce başvuru koşulları ve duyuru dikkatle incelenmelidir.