NEDEN

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ?

İzmir Tınaztepe Üniversitesi olarak, çağdaş teknolojik olanaklara sahip, odağında öğrenci olan sağlık temalı bir kampüs üniversitesiyiz. Kendi araştırma uygulama hastanelerimizle uygulamalı eğitim için güçlü bir zemin hazırlıyor, geleceğe donanımlı sağlık çalışanları yetiştiriyoruz.

Tınaztepe Sağlık Grubu'nun Gücü Tınaztepe Sağlık Grubu'nun 4 hastanesi ile klinik uygulamalarda kolay ulaşılabilirlik.
Uygulamalı Eğitim 1.Fakülte binasındaki 11 laboratuvar ile eğitimde destekleyici uygulamalar.
Kampüs Üniversitesi 102 dönümlük yemyeşil bir alan içerisinde içinden çıkmak istemeyeceğiniz bir kampüs hayatı.
Merkezi Lokasyon Aktarmalı ve direkt seferlerle şehrin pek çok yerine kolay ulaşım imkanı.
Geniş Sosyal Olanaklar Konferans salonu, kütüphane, kafeteryalar ve fuaye alanlarıyla ayrıcalıklı olanaklar.
Başarılı Bir Kariyer Fırsatı Kaliteli eğitim ve güncel yaklaşımlarla hedefinize ulaşmada rehberlik.

Akademik Birimler

İzmir Tınaztepe Üniversitesi 2 fakülte ve 1 meslek yüksekokulundan oluşmaktadır. Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak toplam 10 bölüm bulunmaktadır.

Ebelik Bölümünün alanında çıkardığı ilk kitabın heycanını yaşıyoruz.
Ebelik Bölümünün alanında çıkardığı ilk kitabın heycanını yaşıyoruz. ...
Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği
Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği...
Emzirme haftasını Buca Tınaztepe Hastanesi’nde kutladık.
Emzirme haftasını Buca Tınaztepe Hastanesi’nde kutladık....
22-10-2021 YENİ
Servis Saatleri Düzenlenmiştir.
DEVAMI
01-10-2021
Ek Kontenjan Kayıt Duyurusu
DEVAMI
30-09-2021
2021 - 2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kayıt Duyurusu
DEVAMI

İzmir Tınaztepe Üniversitesi 09.05.2018 tarihinde kabul edilen ve 18.05 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 7141 sayılı YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN'un Ek 192.maddesi ile kurulmuştur.
Öğrenci alımı konusunda; öğretim üyesi atamaları, laboratuvarların yapılanması ve diğer YÖK ölçütlerine ilişkin hazırlıklar tamamlanmıştır. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi'ne ilk öğrenciler 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında alınmıştır ve üniversitemiz henüz mezun vermemiştir.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi fakülte ve yüksekokul öğrenci kontenjanlarına ilişkin bilgiler 2020 ÖSYS kılavuzunda yer almıştır. Ayrıntılı bilgilere aday öğrenci sayfasından ulaşabilirsiniz.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi'nde eğitim dili "Türkçe"dir.

Eğitim faaliyetleri inşaatı devam etmekte olan İzmir Tınaztepe Üniversitesi kampüsünde yürütülmektedir. Kampüsümüz, İzmir Buca semti, Aydoğdu Mahallesi'nde bulunmaktadır.
(Yol tarifi: Kampüs, Oyak 2.bölge konutları ile yeni yapılan Mevlana Camii arasında kalan 110 dönümlük arsa üzerine inşa edilecektir. Buca Şahin Tepesi’ne, jandarmaya, itfaiyeye ve İzmir Ulaştırma Merkezi'ne(İZUM) çok yakındır.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi eğitim öğretiminde Tınaztepe Sağlık Grubu'nun tam teşekküllü olan Tınaztepe Hastaneleri ile işbirliği yapılmıştır.
2025 yılı itibariyle, üniversite kampüsünün içerisinde üniversite hastanelerinin faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir.

Puanlarımız ÖSYM'nin tercih kılavuzunda yer alacak olup eş zamanlı olarak aday öğrenci sayfamızdan duyurulacaktır.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi'ne başarılı öğrencilerin yerleşmesini sağlamak; Üniversiteye alınan öğrencileri daha fazla çalışmaya teşvik etmek ve başarılı öğrencileri ödüllendirmek üzere burslar verilerek öğretim ücreti indirimleri yapılmaktadır.
Burs ve indirimler ile ilgili bilgiler "İZTÜ Ön Lisans ve Lisans Programları Burs Yönergesi"nde yayınlanmıştır.

İlgili mevzuat hükümleri ve İZTÜ kurumsal yapılanmasında herhangi bir ayrım yapılması söz konusu değildir.

Tıp Fakültesi için normal eğitim-öğretim altı yıl (on iki yarıyıl), azami eğitim öğretim süresi, dokuz yıl(on sekiz yarıyıl)’dır. Sağlık Bilimleri Fakültesi için normal eğitim-öğretim dört yıl (sekiz yarıyıl), azami eğitim öğretim süresi, altı yıl(on iki yarıyıl)’dır.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için normal eğitim-öğretim iki yıl (dört yarıyıl), azami eğitim öğretim süresi, dört yıl(sekiz yarıyıl)'dır.

Öğrencilerden; miktarı, ödeme şekil ve zamanı her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücreti alınır.
Ayrıntılı bilgilere aday öğrenci sayfasından ulaşabilirsiniz.

Üniversite programlarına Üniversite dışından veya Üniversite içinden yatay geçiş başvuruları ve değerlendirmeleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

İZTÜTF programı toplam 6 yıl süren entegre bir programdır.

"Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu" tarafından fakültelerin değerlendirilmesi mezun verilmesi sonrası yapılmaktadır. İZTÜ Tıp Fakültesinde tüm yapılanma akreditasyon için gerekli koşulların karşılanmasına yönelik olarak gerçekleştirilmektedir.

Erasmus öğrenci staj hareketliliği programı, öğrenci yaz stajları için burs olanağı sağlayan programlardan bir tanesidir. Bu program kapsamında öğrencilerimiz, üniversitemizin Erasmus anlaşması yapacağı yurtdışı üniversitelerinde staj olanaklarına başvurabilecektir.
Öğrencilerimizin 2. ve 3. sınıf yazında bilimsel araştırma çalışmaları, 4. ve 5. Sınıf yazlarında ise klinik rotasyon/klinik araştırma yapabilecekleri nitelikte kapsamlı anlaşmalar yapılmıştır.

Ön lisans ve lisans programlarına kabul edilecek yurtdışından kabul edilecek öğrenci kontenjan ve koşulları ile başvuru için gerekli diploma ve sınavlar her akademik yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek Mütevelli Heyet’in onayını takiben Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilir.
Adayların başvuruları alınırken, Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili akademik yıl için belirlenen "Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına kabul usul ve esasları" dikkate alınır.
Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunacak olan yurtdışından kabul edilecek öğrenciler, Senato kararında belirtilen başvuru belgelerini hazırlayıp internet ortamında başvurularını gerçekleştirirler.
Lisans programlarına başvuruda bulunan yurtdışından kabul edilecek öğrencilerin başvuruları, adayların sınav başarı puanları ve diploma notlarına dayanarak değerlendirilir. Koşulları sağlayan adaylara, kabul mektupları hazırlanarak gönderilir. Kayıtlar sırasında ek kontenjan açılsa dahi, ilan edilen puanların altında puanla öğrenci kabul edilemez. Kabul edilen yurtdışından gelen öğrencilerin kayıt işlemleri, ilan edilen tarihlerde, Öğrenci İşleri Birimi tarafından yapılır.
Süresi içinde kayıt işlemini yapmayan veya gerekli belgeleri sağlayamayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların, herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile ilişiği kesilmiş olanların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu nedenle kayıtları iptal edilenlere ücret iadesi yapılmaz.
Kesin kayıtta öğrencinin kendisinin bizzat bulunması ve kabul mektubunda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmesi gerekmektedir.Eksik belge ile kayıt yapılmaz.

Eğitimlerde Türkçe iletişim kurulması zorunlu olduğundan başvuran öğrencilerin Türkçe yeterliklerini belgelemeleri gerekmektedir. Öğrencilerin Türkçe yeterlilik durumu üniversite tarafından yazılı ve/veya sözlü sınavla değerlendirilir ya da tüm üniversitelerin ve Yunus Emre Enstitüsü’nün C1 seviyesinde TÖMER belgesi aranır.
Öğrenimlerine başladıktan sonra en geç üçüncü sınıfın sonunda Türkçe yeterlilik durumunu belgeleyemeyen öğrenciler, bu koşulu yerine getirinceye kadar dördüncü sınıfa devam edemez.

Konukevimizde öğrencilerimize konaklama fırsatı sunulmaktadır. Konukevimiz Tınaztepe Buca Hastanesi'ne yakın mevkide olup Buca Yıldız mahallesinde bulunmaktadır.
Kampüsümüz içindeki yurdumuzun inşası devam etmekte olup tamamlanması ile birlikte başvuru koşulları ve kapasite bilgileri kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Öğrenci Toplulukları her Akademik Yılın ilk 8 haftalık sürecinde kurulabilmektedir. Yeni bir öğrenci kulübü kurabilmek için, SKS Birimine toplulukla ilgili amaç, açıklama ve talepleri içeren dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.
Topluluk başvuru dilekçesi onaylandıktan sonra gerekli formlar doldurularak kulüp, o Akademik Yıl içerisinde resmi olarak kurulmuş olur.
İZTÜ öğrencilerinin eğitim öğretime başlamaları ile birlikte öğrenci topluluklarının oluşması ve çalışmalarına her türlü destek verilmektedir.

Öğrencilerimiz sağlık temalı, tematik üniversitemizde, sadece sağlık eğitimi almayacak, sağlıklı bir yaşamı da deneyimleyecek. Üniversitemiz içerisinde sağlıklı yaşamı teşvik edecek yürüyüş yollarımız, sağlıklı beslenme merkezlerimiz, öğrencilerimizin kendi tarım alanlarını yaratabileceği organik üretim merkezlerimiz ve bu yönde benzer bir çok çalışma ile öğrencilerimizin sağlıklı yaşamı hayatlarının her anına entegre etmelerini teşvik etmek istiyoruz.
Bu hedefleri gerçekleştirirken, yerleşke alanında yer alan binalarda her türlü görsel, işitsel cihazlar ve internet bağlantılarının bulunduğu çeşitli kapasitede derslikler ve gelişmiş laboratuvarlardan da yararlanacağız. Kampüsümüz içerisinde ayrıca içinde çeşitli etkinliklerin yapılabileceği sosyal alanları, yemekhane ve kafeteryalar bulunmaktadır.
Tüm bunlara ek olarak; çeşitli kapasitelerde salonları, okuma odaları ve kütüphane, mutfak, revir, kantinler ve yurt olanakları da kampüsümüzde öğrencilerimize sunulacaktır.

Akademik takvim Senato tarafından belirlenir ve duyurulur. Üniversitemizin akademik takvimi ilk olarak, o yıla ait Eğitim-Öğretim Dönemi için hazırlanarak www.tinaztepe.edu.tr adresinden duyurulmaktadır.

Ailesinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) güvencesi bulunan tüm öğrencilerimiz, 25 yaşını doldurana kadar, sosyal güvenlik kurumuna bağlı tüm sağlık kuruluşlarından doğrudan sağlık hizmeti alabilirler. Güvencesi bulunmayan öğrencilerimizin aynı kuruma başvurarak sigortalanmaları ya da özel sigorta yaptırmaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler, Göç İdaresi Başkanlığından alacakları evraklar ile SGK’na başvurarak sağlık sigortalarını yaptırdıkları takdirde sosyal güvenlik kurumuna bağlı tüm sağlık kuruluşlarından doğrudan sağlık hizmeti alabilirler.

ÖSYS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapamamaktadır. Ek kontenjan ile kayıt yaptırabilmek için ÖSYS merkezi yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekmektedir. Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan programları, programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilmektedir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programlara ise ilgili puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih listesinde yer verebilmektedir.

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Mevzuat bilgi sistemi" http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/ adresinde yer almaktadır.
Üniversitemize özgü hazırlanan ve yayınlanmış yönetmelikler ve diğer mevzuat bilgilerine ise www.tinaztepe.edu.tr adresinden ulaşılmaktadır.

Tüm fakültelerde eğitim öğretim öğrencilerimizin eğitim süreçleri boyunca kullanacakları bir elektronik öğrenme platformu ile desteklenmektedir. Bu platform öğrencilerin telefon, tablet ya da kişisel bilgisayarlarıyla ders materyallerine ulaşmalarını, kitap okumalarını, ödev ve sınavlarını yapmalarını mümkün kılmaktadır.
Öğrencilerin kendilerine özgü kullanıcı adı ve şifre ile erişebilecekleri e-kitap, resim, ses dosyası, video ve üçboyutlu çizimler olmak üzere çok çeşitli elektronik materyali öğrencilerimizin hizmetine sunulmaktadır.
Öğrencilerimiz internet erişiminin olduğu her yerde ve 7/24 bağlanabilecekleri bu platform aracılığıyla geçmiş eğitsel etkinlikleri tekrar edebilirler, gelecek eğitsel etkinliklere ve sınavlara hazırlanabilirler. Ayrıca yapılanma ders kayıt sistemi ile entegre çalışacaktır ve böylece öğrencilerimiz geçmiş eğitsel etkinliklerin videolarına bu sistem aracılığıyla erişebilmektedirler.

Sosyal Medya

Sosyal Medialar
Sosyal Medialar
Sosyal Medialar
Sosyal Medialar

#TınaztepeliOlmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Programı’nın düzenlediği Ameliyathanede Hasta Güvenliği programında sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ebelik Bölümünün alanında çıkardığı ilk kitabın heycanını yaşıyoruz. Ülkemizde ebelik uygulamalarını içeren pek çok kitap olmakla birlikte, kitabımız sadece Ebelik Esaslarını kapsayan ilk kitap olma özelliğini taşımaktadır.
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ebelik Bölümü öğrencileri Emzirme Danışmanı Mehtap Er’e merak ettikleri soruları sordular. Kampüsümüzde gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilerimiz hem sonbaharın tadını çıkardılar, hem de keyifli bir söyleşi gerçekleştirdiler.
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği ve Ebelik Topluluğunun düzenlediği “Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği” Buca Tınaztepe Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serhat Gür’ün katılımıyla gerçekleşti. Unutmayın meme kanserinin erken tanısı hayat kurtarır.
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ebelik Bölümü öğrencileri merak ettikleri soruları emzirme danışmanı Mehtap Er’e soruyor. 7 Ekim 2021 tarihinde düzenlenecek olan etkinliğimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Programı’nın düzenlediği Ameliyathanede Olmak programında sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Kutlu Olsun. Bu dünya birlikte paylaştıkça güzel. Üniversitemiz öğrenci topluluklarından İZTÜPATİ hayvanlarımıza yardım topluyor. Sizde bağışlarınızı http://kisa.link/Poau üzerinden yapabilirsiniz.
İZTÜ Ebelik öğrencileri “Annelerin bebeklerine ilk 6 ay sadece anne sütü vermelerini” öneriyor.
İzmir MEV Koleji ile imzaladığımız protokol kapsamında bir araya geldik. MEV Koleji öğrencilerine eğitim ve araştırma projeleri alanında imkan yaratacağımız işbirliği ile güzel projelere imza atacağız.
2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Oryantasyon Günleri Programı’nın son gününde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve akdademisyenleri buluştu.

Merkezler


İZTÜ Öğrenci Toplulukları Tanıtım ve Kayıt Günü
İZTÜ Öğrenci Toplulukları Tanıtım ve Kayıt Günü
Alerji ve Klinik İmmünoloji Hemşiresi Olmak
Alerji ve Klinik İmmünoloji Hemşiresi Olmak
Covid 19 Pnömonisi Multidisipliner Panel
Covid 19 Pnömonisi Multidisipliner Panel
Felsefe Seminerleri 6
Felsefe Seminerleri 6
TANITIM FİLMİ İZMİR'İN MERKEZİNDE GELECEĞİN ÜNİVERSİTESİ