Felsefemiz

Felsefemiz

Öğrencilere, hizmet verdikleri tüm bireylere yönelik uygulamalarda insanın sağlık ve yaşam hakkını en önemli değer olarak benimsemeleri,

Bireylere verilen danışmanlıkta mesleki özverilerini dil, din, ırk farkı gözetmeksizin adil olarak yansıtmaları,

Diyetisyenlik etiğinde temel yaklaşımları uygulamaları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmaları,

Meslek hayatları boyunca bu felsefeye bağlı kalmalarını sağlamaktır.